คำอธิบายของ SharePoint Server 2007 ออกที่ได้รับการแก้ไข โดยเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft Office 2007 Service Pack 1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 942390 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft ได้เปิดตัวบูเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office 2007 วิสแพ็คบริการ 1 (SP1) Service pack นี้ประกอบด้วยการแก้ไขปัญหาของ Microsoft Office SharePoint Server 2007

คำแนะนำ

เซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft Office 2007 SP1 แสดงล่าสุด การปรับปรุงการ SharePoint Server 2007 เซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft Office 2007 SP1 ประกอบด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการรักษาความปลอดภัย ในเสถียรภาพ และประสิทธิภาพการทำงาน

การแก้ไขปัญหาบางอย่างที่มาพร้อมกับเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft Office 2007 SP1 ไว้ก่อนหน้านี้ได้ถูกนำออกใช้ในการปรับปรุงที่แยกต่างหาก 2007 Microsoft Office เซิร์ฟเวอร์ SP1 รวมการแก้ไขนำออกใช้ก่อนหน้านี้ลงในการปรับปรุงที่หนึ่ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office 2007 SP1 คลิกต่อไปนี้ หมายเลขบทความเพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
936984คำอธิบายของเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft Office 2007 Service Pack 1 และเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft Office 2007 ภาษา Pack Service Pack 1
หมายเหตุ เราขอแนะนำให้ คุณเรียกใช้การตระเวนแบบเต็มของ SharePoint Server ทั้งหมด เนื้อหาหลังจากที่คุณใช้บริการ 2007 pack เพื่อให้คุณสามารถใช้ประโยชน์ของ ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานตระเวนที่กำหนดไว้ โดยเซอร์วิสแพ็ค

ข้อมูลเพิ่มเติม

รายการของการตัดสินค้าจากคลังที่แก้ไขใน service pack ที่ดาวน์โหลดได้

สมุดงาน Microsoft Excel จะพร้อมใช้งานที่ประกอบด้วยรายการของ การแก้ไขปัญหาสำหรับ SharePoint Server 2007

หมายเหตุ สมุดงานเป็นภาษาอังกฤษได้ สมุดงานจะไม่ มีแปลเป็นภาษาอื่น ๆ

แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับ ดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด แพคเกจ 2007 Office เซิร์ฟเวอร์ Service Pack 1 Changes_all.xls ขณะนี้ วันที่ออก: 11 ธันวาคม 2007

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลด แฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความ ใน Microsoft Knowledge Base:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้มากที่สุด ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสปัจจุบันณวันที่แฟ้มนั้น ถูกลงรายการบัญชี แฟ้มเก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่สนับสนุนความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกัน เปลี่ยนแปลงใด ๆ ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้ม

ปัญหาที่แก้ไข service pack

เซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft Office 2007 SP1 แก้ไข SharePoint Server การตัดสินค้าจากคลัง 2007 ที่อธิบายไว้ในบทความต่อไปนี้ใน Microsoft Knowledge Base:
934793 คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Server 2007:12 เมษายน 2007
932919 คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Server 2007:26 กุมภาพันธ์ 2007
934790 คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน 3.0 บริการ SharePoint ของ Windows: 12 เมษายน 2007
939077 คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน SharePoint Server 2007 สำหรับ SharePoint Server 2007 และ SharePoint Server 2007 สำหรับการค้นหา: 24 มิถุนายน 2007
939654 คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Server 2007:29 มิถุนายน 2007
936877 คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน SharePoint Server 2007 สำหรับ SharePoint Server 2007 และ SharePoint Server 2007 สำหรับการค้นหา: 8 พฤษภาคม 2007
937207 คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Server 2007:15 พฤษภาคม 2007
937904 คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Server 2007:25 พฤษภาคม 2007
937208 คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Server 2007:15 พฤษภาคม 2007
936867 คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน 3.0 บริการ SharePoint ของ Windows: 8 พฤษภาคม 2007
938535 คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Server 2007:11 มิถุนายน 2007
938537 คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Server 2007:12 มิถุนายน 2007
939599 คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Server 2007:29 มิถุนายน 2007
937901 คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน 3.0 บริการ SharePoint ของ Windows: 25 พฤษภาคม 2007
938182 คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน SharePoint Server 2007 สำหรับ SharePoint Server 2007 และ SharePoint Server 2007 สำหรับการค้นหา: 31 พฤษภาคม 2007
937906 คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Server 2007:25 พฤษภาคม 2007
นอกจากนี้บริการนี้บรรจุ แก้ไขปัญหาที่ได้ถูกไม่ก่อนหน้านี้ในเว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้ บทความ Knowledge base:
 • การกระทำใด ๆ ขณะเขียนแก้ใน Mozilla Firefox 2.0 ไม่เสร็จสิ้นการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกล่องโต้ตอบเฉพาะ SharePoint Server 2007

  ใน Firefox 2.0 การกระทำใด ๆ ขณะสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ เมื่อการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ SharePoint Server 2007 กล่องโต้ตอบ ที่ช่วยให้คุณ ทำการกระทำต่อไปนี้:
  • แก้ไขรหัส HTML ต้นฉบับของเขตข้อมูล HTML ที่กำหนด
  • เลือกสินทรัพย์เช่นรูปภาพหรือการเชื่อมโยง
  • ทำการดำเนินการ สถานะเช่น "เช็คอิน ส่งสำหรับ" การอนุมัติ" หรือ"อนุมัติ"
  ปัญหานี้ยังเกิดขึ้นเมื่อมี Microsoft Windows SharePoint บริการหรือ SharePoint Server 2007 กล่องโต้ตอบกล่องส่งผ่านค่าสายอักขระที่ไม่ใช่กลับไป ผู้เรียก
 • ตัวตรวจการสะกดไม่ทำงานบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008

  เมื่อคุณพยายามที่จะใช้ตัวตรวจการสะกดในคอมพิวเตอร์ ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 ตัวตรวจการสะกดไม่ทำงาน นอกจากนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  การสะกดไม่สำเร็จอย่างถูกต้อง ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ
 • แคชถูกปิดเมื่อผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ และการรับรองความถูกต้องเข้าถึงหน้าในเวลาเดียวกัน

  ถ้าเพจที่ถูกเปิดใช้งานสำหรับแบบไม่ระบุชื่อ และการรับรองความถูกต้อง ผู้ใช้ และถ้าผู้ใช้ของวิธีการเข้าถึงที่สองเหล่านี้เข้าถึงเหมือนหน้าหนึ่ง หลังจากอื่น แคชถูกปิดอย่างมีประสิทธิภาพใช้งาน
 • การสำรองข้อมูลดัชนีการค้นหาล้มเหลวถ้าตระเวนการแจงนับ สำหรับการตระเวน หรือกระบวนการนำเข้าส่วนกำหนดค่ากำลังดำเนินการอยู่

  คุณเริ่มต้นการตระเวนตามกำหนดการปกติหรือส่วนกำหนดค่า กระบวนการนำเข้า ถ้ามีการดำเนินการค้นหาดัชนีการสำรองข้อมูลเกิดขึ้นในระหว่างการนำเข้า กระบวนการ การค้นหาดัชนีสำรองข้อมูลล้มเหลว
 • SharePoint Server 2007 ไม่สามารถค้นหา หรือทำดัชนีโฟลเดอร์สาธารณะใน Microsoft Exchange Server 2007

  โฟลเดอร์สาธารณะใน Exchange Server 2007 ไม่สามารถ ค้นหา หรือการจัดทำดัชนี ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากเว็บ Outlook ของ Microsoft Office สนับสนุนการเข้าถึงถูกเอาออกสำหรับ Exchange Server 2007
 • โดยค่าเริ่มต้น wordbreakers ผู้ขายเฉพาะบางอย่างถูกปิดใช้งาน

  โดยค่าเริ่มต้น การ wordbreakers เฉพาะตัวของผู้ขายดังต่อไปนี้ ปิดการใช้งาน คุณจะไม่เห็นผลลัพธ์ที่คาดไว้สำหรับแบบสอบถามบางอย่างในการ ภาษาต่อไปนี้:
  • เช็ก
  • ภาษาเดนมาร์ก
  • ภาษาฟินแลนด์
  • ภาษากรีก
  • ฮังการี
  • โปแลนด์
  • ตุรกี
  ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้า wordbreaking แต่ละภาษา ลักษณะการทำงานที่แตกต่างจากของตัวแบ่งคำจำกัดความภาษา
 • อักขระมาตรฐานใหม่ในโรมาเนียทำให้เกิดการจับคู่ไม่ถูกต้องสำหรับแบบสอบถามการค้นหา

  อักขระใหม่ที่ได้ถูกนำมาใช้ในการโรมาเนีย ภาษา ลักษณะการทำงานในการค้นหาสำหรับตัวอักษรเหล่านี้ไม่ถูกต้อง อักขระ ทำให้เกิดการจับคู่ไม่ถูกต้องสำหรับแบบสอบถามการค้นหา
 • บริการการค้นหาเซิร์ฟเวอร์ Office ไม่สามารถใช้แบบสอบถาม

  คุณเริ่มบริการการค้นหาเซิร์ฟเวอร์ Office ใหม่ เซิร์ฟเวอร์ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริการแบบสอบถาม อินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ที่บ่งชี้ว่า การ บริการได้เริ่มต้น อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปกระบวนการการเตรียมใช้งานไม่เสร็จสมบูรณ์ ดังนั้น การบริการไม่สามารถใช้แบบสอบถาม

  บางครั้ง แม้ว่าการ กระบวนการการเตรียมใช้งานสำเร็จ ตระเวนอาจไม่ดำเนินต่อไป ปัญหานี้เกิดขึ้น เนื่องจากบริการการค้นหาในตัวสร้างดัชนีที่ไม่ได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมี มีเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ใหม่
 • คุณไม่สามารถสอบถามการตัดสินค้าจากคลังในระบบภาษาเช็กบน SharePoint Server 2007 เวอร์ชั่น 64 บิต

  โหลดแบ่งคำเช็ก (Huczlr.dll) และ ทำให้การบริการการค้นหาเมื่อต้องหยุดการตอบสนอง ดังนั้น เวอร์ชั่น 64 บิต SharePoint Server 2007 ไม่สามารถทำดัชนีเอกสารใน Czech. นอกจากนี้ คุณ ไม่สามารถออกแบบสอบถามในระบบภาษาเช็ก
 • เว็บและไซต์ที่มีจุด (.) ในชื่อของพวกเขา จะถูกแยกออกอย่างไม่ถูกต้อง

  เว็บและไซต์ที่มีจุด (.) ในชื่อของพวกเขา ไม่ถูกต้องแยก โดยตัวรวบรวมเนื่องจากกฎที่แยกออก ดังนั้น คุณ อาจพลาดกับเนื้อหาในเว็บนั้น
 • แบบสอบถามเซิร์ฟเวอร์ที่ช้าลง หรือหยุด

  เมื่อเซิร์ฟเวอร์แบบสอบถามที่สองเริ่มการผสานต้นแบบที่เหมือนกัน เวลา เซิร์ฟเวอร์ทั้งสองแบบสอบถามช้าลง หรือหยุดอย่างสมบูรณ์ ดังนั้น แบบสอบถาม อาจใช้เวลาตั้งแต่หนึ่งจนถึงห้าวินาทีเพื่อแสดงข้อผิดพลาด อาจหมดเวลา หรือ อาจใช้เวลานานเพื่อเสร็จสิ้น
 • มีหน่วยความจำรั่วเกิดขึ้นในกระบวนการ MSSearch.exe ถ้าการตั้งค่า EnableStemming ถูกตั้งค่าเป็น "true"

  ถ้าคุณสอบถามการบริการเว็บ และ ถ้าคุณตั้งค่านี้ การตั้งค่า EnableStemming "true มีหน่วยความจำรั่วไหลใน MSSearch.exe การ การประมวลผลบนเซิร์ฟเวอร์แบบสอบถาม

  ปริมาณการใช้หน่วยความจำเพิ่มขึ้นจนกว่าจะมีการ กระบวนการ MSSearch.exe ใช้ประมาณ 2 กิกะไบต์ (GB) ของหน่วยความจำ แล้ว แบบสอบถาม เซิร์ฟเวอร์เริ่มทำงานเมื่อต้องเอาตัวเองจากแอพลิเคชัน SharePoint Server 2007 ประเภทการผลิต
 • คุณลักษณะการค้นหาขั้นสูงไม่ทำงานเมื่อคุณใช้คุณสมบัติ "วันสร้างขึ้น"

  คุณสามารถทำแบบสอบถามได้จากหน้าค้นหาขั้นสูง ดูออบเจ็กต์ทั้งหมดที่สร้างขึ้นหลังจากวันที่ระบุ เมื่อคุณทำเช่นนี้ ไม่มี ไซต์จะถูกส่งกลับในแบบสอบถาม
 • SharePoint Server 2007 ไม่สามารถแยกเนื้อหาออกในระหว่างการตระเวนที่อยู่ด้านหลัง URL ซับซ้อน

  คุณไม่สามารถแยกย่อยของ Url ที่ differentiated ด้วยพารามิเตอร์ในส่วนของสายอักขระแบบสอบถามของ URL ตัวอย่างเช่น http://zoo/bar.html?p=zoo คือจะถูกแยกออก แต่ http://zoo/bar.html?p=bar เมื่อต้องจะตระเวน
 • ผลลัพธ์ที่ส่งกลับค่าของคุณลักษณะการค้นหาขั้นสูงไม่ประกอบด้วยคำสำคัญตามที่คาดไว้

  ถ้าคุณป้อนแบบสอบถามการค้นหาขั้นสูงในด้านบนสอง ฟิลด์ ส่งคืนผลลัพธ์ต้องประกอบด้วยคำสำคัญจากอย่างใดอย่างหนึ่งเขตข้อมูลเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม คุณคาดว่าผลลัพธ์ที่มีคำสำคัญจากเขตข้อมูลทั้งสอง
 • ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเพิ่ม หรือแก้ไขสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดสำหรับคำสำคัญ: "ข้อผิดพลาด: เข้าถึงถูกปฏิเสธ"

  คุณเป็นผู้ดูแลระบบของไซต์รากที่ไม่ใช่ แต่คุณจะ ไม่ผู้ดูแลระบบของไซต์ราก เมื่อคุณพยายามเพิ่ม หรือแก้ไขที่เหมาะสมที่สุด bets สำหรับคำสำคัญในเพจการดูแลไซต์ของไซต์รากที่ไม่ใช่ คุณ ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ข้อผิดพลาด: การเข้าถึง ปฏิเสธ
 • บริการการค้นหาหยุดการตอบสนองเมื่อคุณพยายามเปิดใช้งาน stemming ในช่วงเวลาสอบถามใน SharePoint Server 2007 รุ่นภาษากรีก

  ผู้ใช้ในกรีซต้อง การดัชนี และแบบสอบถามสำหรับเอกสาร ในภาษากรีกบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ SharePoint Server 2007 เมื่อผู้ใช้ ความพยายามที่เปิดใช้งาน stemming ในช่วงเวลาสอบถาม หยุดบริการการค้นหา มีการตอบสนอง
 • รุ่นที่วางจำหน่ายของ IFilter ไปรษณีย์ไม่อนุญาตให้คุณแฟ้มดัชนีที่ถูกบีบอัด (.zip) หรือ.xlsb

  ฟังก์ชันนี้ถูกเพิ่มเข้ามาในชุดตัวกรองของ Microsoft ติดตั้ง SP1 เวอร์ชั่น IFilter ZIP แทนตัวกรองของ Microsoft pack เวอร์ชั่น IFilter ไปรษณีย์ ด้วยรุ่นใหม่ เวอร์ชั่น SP1 สามารถกรองข้อมูลแฟ้ม.zip และแฟ้ม.xlsb ดังนั้น หลังจากที่คุณติดตั้ง SP1 เวอร์ชั่น IFilter ZIP คุณสามารถจัดทำดัชนีแฟ้ม.zip หรือ.xlsb
 • คุณไม่สามารถกำหนดเครื่องหมายเดียวบน (SSO) บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008

  คุณพยายามที่จะเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้บนคอมพิวเตอร์ ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008:
  http://ชื่อเซิร์ฟเวอร์/_admin/SSO/manageserver.aspx
  เมื่อคุณทำเช่นนี้ ไซต์จะไม่ปรากฏขึ้น ดังนั้น คุณ ไม่สามารถกำหนดค่าการเข้าสู่ระบบเดียวบน (SSO)
 • เขตข้อมูล URL ไม่ใช่จากซ้ายไปขวาบนเพจการตั้งค่าการเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้อง

  คุณสามารถใช้เพจการตั้งค่าการเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องได้เมื่อต้องเพิ่ม Url ที่ ปรากฏเป็นการเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้อง URL สำหรับเพจนี้เป็นดังนี้:
  http://ชื่อเซิร์ฟเวอร์/ _layouts/RelLinksScopeSettings.aspx
  อย่างไรก็ตาม ใน builds จากขวาไปซ้าย กล่องข้อความสำหรับการป้อน Url ไม่ใช่จากซ้ายไปขวา
 • แบบอักษรขนาดเล็กจะแสดงอยู่ในหน้า "โปรไฟล์ของฉัน"

  คุณเรียกใช้ตัวแบบดั้งเดิมภาษาจีน (CHT) หรือ(ไต้หวัน) รุ่นภาษาจีน (CHS) ของ SharePoint Server 2007 ในกรณีนี้ CHT หรือ CHS อักขระในคุณสมบัติบางอย่างบนหน้า "โปรไฟล์ของฉัน" เช่นชื่อเรื่อง, Officeและโทรศัพท์เล็กเกินกว่าสามารถอ่าน
 • โหลดหน้าส่วนตัว หรือสาธารณะภายใต้ "ไซต์ของฉัน" ช้าลงอย่างมาก
 • ไม่มีแสดงรายการการปรับรุ่นแล้ว Web Part

  ถ้าการตั้งค่าภูมิภาคเป็นระบบภาษาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ และถ้า Web Part ที่ถูกจัดกลุ่มตามวันปรับเปลี่ยนแล้ว รายการมีการอัพเกรดไม่มี Web Part การแสดงผล
 • ผู้ใช้ที่ขาดหายไปจากการนำเข้าจะไม่ทำเครื่องหมายสำหรับการลบหลังจากที่คุณปรับรุ่น Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 เมื่อต้องการ SharePoint Server 2007

  หลังจากที่คุณปรับรุ่น SharePoint Portal Server 2003 เมื่อต้องการ SharePoint Server 2007 คุณทำการดำเนินการนำเข้า อย่างไรก็ตาม ในระหว่างนั้น การดำเนินงาน การนำเข้าผู้ใช้บางรายจะไม่ได้รับ

  ไม่มีผู้ใช้เหล่านี้หายไป การทำเครื่องหมายสำหรับการลบ ดังนั้น ผู้ใช้เหล่านี้จะไม่ถูกลบจากผู้ใช้ ส่วนกำหนดค่า และหน้า "ไซต์ของฉัน" จะไม่ล้าง
 • บานหน้าต่างแสดงตัวอย่างแสดงเนื้อหาของข้อความส่วนตัวไปยังผู้รับมอบสิทธิ์ที่ใช้คุณลักษณะ "การค้นหาปกติ"

  ผู้รับมอบสิทธิ์กล่องจดหมายสามารถใช้คุณลักษณะ "การค้นหาปกติ" และบานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง เพื่อค้นหา และ การอ่านข้อความส่วนตัว ปัญหานี้ไม่ ไม่เกิดขึ้นหากผู้รับมอบสิทธิ์การใช้คุณลักษณะ "การค้นหาขั้นสูง"
 • หมายเลขโทรศัพท์มีการกลับรายการในแบบขวาไปซ้าย ตำแหน่งที่ตั้ง
 • การนำทางที่ด้านบนแสดงการเชื่อมโยงสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ถูกต้องเป็นระยะ ๆ

  เมื่อสองคน หรือมากกว่าใช้ "ไซต์ของฉัน นำทางแนวนอนสามารถผสมการร้องขอ และสามารถแสดงการเชื่อมโยงเป็นระยะ ๆ สำหรับผู้ใช้ที่ไม่ถูกต้อง
 • ไม่มีงานการล้างข้อมูลบน "ไซต์ของฉัน" การล้างข้อมูลผู้ใช้ที่ถูกลบไปแล้ว
 • การเชื่อมโยงไซต์การตั้งค่าส่วนบุคคลไม่เป็นไปตามการแมป access อื่น

  คุณสร้างการเชื่อมโยงการตั้งค่าส่วนบุคคลจากตัวกลาง เพจการดูแล จากนั้น คุณล็อกอินเข้าใช้ "ไซต์ของฉัน เมื่อคุณทำเช่นนี้ ของคุณ การเชื่อมโยงการตั้งค่าส่วนบุคคลให้ทำตามการแมป access อื่น
 • ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามติดตั้ง SharePoint Server 2007: "ข้อผิดพลาด 997"

  คุณติดตั้ง 3.0 บริการ SharePoint ของ Windows แล้ว การปรับรุ่น SharePoint Server 2007 จากนั้น คุณสามารถเอา SharePoint 2007 เมื่อใด คุณพยายามติดตั้ง SharePoint 2007 การติดตั้งล้มเหลว นอกจากนี้ คุณ ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ข้อผิดพลาด 997
 • คุณลักษณะบางอย่างของส่วนกำหนดค่าไม่สามารถใช้งานบนระบบปฏิบัติการแบบตุรกี

  คุณลักษณะบางอย่างโพรไฟล์ เช่น Windows SharePoint บริการการซิงโครไนส์ ไม่ทำงานบนระบบปฏิบัติการแบบตุรกี
 • ผู้ให้บริการในโพรโทคอลการเข้าถึงไดเรกทอรีของ Lightweight (LDAP) บทบาทการแคชบทบาท

  วิธีการRoles.GetRolesForUser()แบบสอบถามผู้ให้บริการฐานข้อมูลแม้จะ การตั้งค่า CacheRolesInCookie ถูกตั้งค่าเป็น "true"
 • ตัวให้บริการ LDAP สนับสนุน binds LDAP ที่รับรองความถูกต้อง

  ในการปรับใช้ที่ไม่ได้ใช้ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ บริการไดเรกทอรี ลูกค้าต้องการใช้ SharePoint Server 2007 เพื่อรับรองความถูกต้อง เทียบกับแบบทั่วไป LDAP ไดเรกทอรี ผู้ให้บริการ LDAP ที่สนับสนุนการรับรองความถูกต้องของ LDAP ผูก
 • เครื่องหมายเดียวบนเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลการเริ่มต้น (SSO) ไม่ทำงานสำหรับ Windows Server 2008
 • มี OverflowException ที่เป็น thrown โดยแค CheckSiteChanges() ไบนารีขนาดใหญ่วัตถุ (BLOB) ทำให้เกิดความล้มเหลวพอร์ทัล

  คุณเปิดใช้งาน BLOB แคบนเว็บไซต์ของคุณอย่างใดอย่างหนึ่ง จากนั้น คุณทำแบบทดสอบอัตราความเร็วหรือการทดสอบการตระเวนค้นหาบางอย่าง หลังจากที่คุณทำเช่นนี้ การ OverflowException เป็น thrown โดยแค CheckSiteChanges() BLOB ที่ OverflowException ทำให้เกิดความล้มเหลวพอร์ทัล
 • การเข้าถึงเว็บโครงการโฮมเพแสดงข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008

  ถ้าบริการเว็บที่ใช้ร่วมกันจะถูกแบ่ง เว็บโครงการ โฮมเพจของ access แสดงข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008
 • เมื่อคุณพยายามที่จะเปลี่ยนการตั้งค่าหน้าหลักบนหัวข้อย่อย การตั้งค่าที่ถูกปรับปรุง

  คุณปรับรุ่นพอร์ทัล SharePoint Portal Server 2003 เมื่อต้องการ พอร์ทัลของ SharePoint Server 2007 เมื่อคุณพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าหน้าหลักบน หัวข้อย่อย การตั้งค่าจะไม่มีการปรับปรุง
 • ไม่สามารถค้นหาบัน "ไซต์ของฉัน" ที่มีข้อคิดเห็นได้

  เมื่อคุณพยายามที่จะค้นหา และการค้นหาบล็อกบางลง "ของฉัน ไม่สามารถค้นหาไซต์"บันที่มีข้อคิดเห็น
 • "ไซต์ของฉัน เอกสารส่วนบุคคลที่สร้างขึ้น โดยใช้ภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาเริ่มต้น มีสิทธิ์เหมือนกับเอกสารที่ใช้ร่วมกัน

  คุณสามารถสร้างหน้า "ไซต์ของฉัน" ได้ใน SharePoint Server 2007 ติดตั้งที่มีการติดตั้งชุดภาษา คุณสร้างหน้า "ไซต์ของฉัน" ในหนึ่งภาษาในชุดภาษา

  เมื่อคุณทำเช่นนี้ การ สิทธิ์สำหรับเอกสารส่วนบุคคลในหน้า "ไซต์ของฉัน" ไม่ถูกต้อง ที่ เอกสารส่วนบุคคลมีสิทธิ์เหมือนกับเป็นเอกสารที่ใช้ร่วมกัน
 • คุณไม่สามารถโยกย้าย Microsoft เนื้อหา Management Server 2002 เนื้อหาไปยังคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ SharePoint Server 2007 เวอร์ชั่น 64 บิต

  เมื่อคุณพยายามที่จะโยกย้าย 2002 เซิร์ฟเวอร์การจัดการเนื้อหา เนื้อหาไปยังคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ SharePoint Server เวอร์ชั่น 64 บิต 2007 การโยกย้ายล้มเหลว นอกจากนี้ คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดต่อไปนี้ ข้อความ:
  มีความพยายามในการอ่าน หรือเขียนหน่วยความจำที่ได้รับการป้องกัน ส่วนใหญ่จะเป็นการบ่งชี้ว่า หน่วยความจำอื่นเสียหาย
 • คุณไม่สามารถเริ่มบริการ Microsoft Excel หรือบริการเซิร์ฟเวอร์โครงการของ Microsoft บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008

  คุณไม่สามารถเริ่มบริการ Excel และเซิร์ฟเวอร์โครงการจาก ที่ บริการที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ หน้าบน SharePoint Server 2007 เพจการดูแลจากศูนย์กลาง
 • ผลลัพธ์ของแบบสอบถามจะไม่ถูกต้องเรียงตามคุณสมบัติเมื่อจำนวนของผลลัพธ์มีขนาดเล็ก

  คุณออกแบบสอบถามที่ใช้เพิ่มข้อจำกัดของข้อความ และ แล้ว ลำดับผลลัพธ์ตามคุณสมบัติ ตัวอย่างเช่น คุณอาจได้รับการ ผลลัพธ์ตามลำดับไม่ถูกต้องถ้าจำนวนของผลลัพธ์มีขนาดเล็ก ตัวอย่างเช่น นี้ ปัญหาอาจเกิดขึ้นถ้าไม่มีผลลัพธ์น้อยกว่า 20
 • คุณสมบัติ "ขอบเขต" ของคลา CoreResultsWebPart ไม่มีผลกับแบบสอบถามการค้นหาที่เรียกใช้ Web Part และ ขอบเขตที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจะถูกละเว้น

  คุณสามารถใช้ศูนย์การค้นหาที่มีแท็บหลายแท็บ แต่ละแท็บประกอบด้วยคลาสที่SearchWebpartขั้นสูงที่มีเพจผลลัพธ์ที่แยกต่างหาก แต่ละเพจผลลัพธ์ ประกอบด้วยคลาCoreResultsWebPartที่มีคุณสมบัติของขอบเขตที่กำหนดเป็นขอบเขตของแท็บในการค้นหาศูนย์กลาง

  อย่างไรก็ตาม การ ขอบเขต คุณสมบัติของคลาCoreResultsWebPartไม่มีผลต่อการค้นหาแบบสอบถามที่ทำงานของ Web Part ขอบเขตกำหนดไว้ล่วงหน้าจะถูกละเว้นไป
 • ไม่มีผลลัพธ์การค้นหาจะถูกส่งกลับเมื่อคุณใช้แบบฟอร์มการรับรองความถูกต้อง

  เมื่อคุณใช้แบบฟอร์ม ค้นหาไม่มีการพิสูจน์ มีการส่งกลับผลลัพธ์ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณใช้การรับรองความถูกต้องของ NTLM ผลลัพธ์การค้นหา มีการส่งกลับ
 • การปรับเปลี่ยนทีละน้อยล้มเหลวถ้าฐานข้อมูลส่วนกำหนดค่าหรือการบริการที่ครอบคลุมมากกว่าหนึ่งแฟ้มข้อมูลหรือแฟ้มบันทึก

  ถ้ามีการกำหนดค่าฐานข้อมูลส่วนกำหนดค่าหรือการบริการเมื่อต้องการขยาย หลายข้อมูลหรือล็อกแฟ้ม การปรับรุ่นจาก SharePoint Portal Server เปลี่ยนทีละน้อย 2003 SharePoint Server 2007 ล้มเหลว ไม่ ดังนั้น คุณสามารถปรับรุ่นที่ใช้ร่วมกัน การบริการ โดยใช้วิธีการปรับเปลี่ยนทีละน้อย
 • การตระเวนแบบเต็มที่แรกทำดัชนีไซต์ที่มีจุด (.) ในชื่อของพวกเขา

  ไซต์ที่มีอยู่ในรอบระยะเวลาการทำดัชนีการตระเวนแบบเพิ่มหน่วย ชื่อของตนเอง อย่างไรก็ตาม การตระเวนเต็มที่แรกไม่ดัชนีไซต์เหล่านี้ นอกจากนี้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นถ้าคุณตั้งค่าใหม่ดัชนี
 • คุณไม่สามารถย้อนกลับสู่คุณสมบัติการชนิดการเริ่มต้น

  คุณตั้งค่านี้ รวมค่าจากทั้งหมดถูกตระเวน คุณสมบัติที่ถูกแมป การตั้งค่า จากนั้น คุณแมปซ้ำคุณสมบัติผู้เขียนไปยังคุณสมบัติเพิ่มเติมที่ถูกตระเวน เมื่อคุณทำเช่นนี้ การ พิมพ์การเปลี่ยนแปลงจากชนิดของข้อความเริ่มต้นชนิดของวัตถุ

  ถ้าคุณต้องการ ไม่มีการตั้งค่านี้ รวมค่าจากคุณสมบัติถูกตระเวนทั้งหมดที่ถูกแมปการตั้งค่า ชนิดของวัตถุไม่ยอมกลับตามที่คาดไว้
 • ไซต์รากล้มเหลวเนื่องจากมีข้อผิดพลาดที่เป็นระยะ ๆ เมื่อคุณทำการตระเวนไซต์ 3.0 บริการ SharePoint ของ Windows

  เมื่อทำการตระเวนไซต์ WSS อาจเป็นไปได้ที่ราก ไซต์ที่ล้มเหลวเนื่องจากมีข้อผิดพลาดที่เป็นระยะ ๆ แต่ละรายการในไซต์นั้น เป็นผลสำเร็จ

  สถานการณ์สมมติที่ 1: ในกรณีเช่นนี้ การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยในเวลาต่อมาบนเว็บไซต์จะไม่ ทำให้การปรับปรุงความปลอดภัยในการทำในแต่ละรายการในไซต์นั้น เนื่องจาก สิ่งนี้ ผู้ใช้อาจได้รับผลลัพธ์การค้นหารายการที่คุณไม่ได้ เข้าถึงเมื่อต้องดู

  สถานการณ์สมมติที่ 2: ถ้าไซต์รากนี้จะถูกลบออกในภายหลัง แต่ละ รายการจากไซต์นั้นจะไม่ถูกเอาออกจากดัชนี และจะดำเนินต่อไป ปรากฏในผลลัพธ์การค้นหา วิธีแก้ปัญหาเท่านั้นจะเอาเนื้อหาทั้งหมด แหล่งที่มา และในบางโปรแกรม

รายละเอียดของลายเซ็นข้อผิดพลาด

เมื่อคุณใช้ SharePoint Server 2007 คุณอาจได้รับข้อผิดพลาด ข้อความที่คล้ายกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
Microsoft Office SharePoint Server 2007 ได้ประสบปัญหา และจำเป็นต้องปิด ขออภัยในความไม่สะดวก เมื่อต้องดูข้อมูลนี้ รายงานข้อผิดพลาด คลิกที่นี่
รายงานข้อผิดพลาดที่ประกอบด้วยข้อผิดพลาด ลายเซ็นที่คล้ายคลึงกับลายเซ็นข้อผิดพลาดต่อไปนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อของแอพลิเคชันรุ่นของโปรแกรมประยุกต์โมดูล ชื่อรุ่นของโมดูลออฟเซ็ต
Mssearch.exe12.0.4518.1015Tquery.dll12.0.4518.1015101062
หมายเหตุ รุ่นของโปรแกรม รุ่นของโมดูล และอื่น ๆ ปรับค่าได้ เป็นไปได้

ที่ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ผลิตขึ้น โดยบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน โดยนัย หรือ เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของเหล่านี้หรือไม่เช่นนั้น ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 942390 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 30 สิงหาคม 2555 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office SharePoint Server 2007
Keywords: 
kbgetsp kberrmsg kbupdate kbfix kbexpertisebeginner kbtshoot kbmt KB942390 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:942390

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com