הדרכה באיתור ובפריסה של עדכוני האבטחה שפורסמו ב- 11 בספטמבר 2007

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 942399 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

הדרכה זו מתייחסת לכל העדכונים שפורסמו במהלך מחזור הפצה אחד של Microsoft Security Response Center ?(MSRC) והיא ניתנת כחלק ממחויבותה התמידית של Microsoft לספק כלי איתור והמלצות פריסה לעדכוני האבטחה. הנחיות אלה כוללות המלצות המבוססות על סוגי התרחישים העשויים להתקיים בסביבות עבודה שונות של מערכות ההפעלה של Microsoft. ההדרכה כוללת שימוש בכלים כגון Windows Update,? Office Update,? Microsoft Baseline Security Analyzer? ?(MBSA)??, ?Office Detection Tool,? Microsoft Systems Management Server? (SMS),? Extended Security Update Inventory Tool ?(ESUIT) וכן Enterprise Scan Tool ?(EST).

מבוא

מאמר זה מציג הנחיות לגבי איתור ופריסה של עדכון האבטחה מיום 11 בספטמבר 2007.

מידע נוסף

איתור ופריסה

סביבות המבצעות איתור ופריסה של עדכוני אבטחה באמצעות Windows Update,? Microsoft Update ו-Office Update

עדכוני האבטחה שפורסמו ביום 11 בספטמבר 2007 זמינים דרך האתרים שלהלן. היוצאים מן הכלל מופיעים ברשימה שלהלן. המוצרים הנתמכים על-ידי כל אחד מאתרי האינטרנט מוצגים גם הם.
 • Microsoft Windows Update
  http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/default.aspx?ln=he-il
  • Windows 2000,? Windows XP?, Windows Server 2003 ו- Windows Vista
   • עדכון אבטחה 939778 (עלון אבטחה MS07-053)
    Windows Update תומך רק במערכות משנה עבור חלקים של יישומים מבוססי Unix של עדכון אבטחה זה.
   • עדכון אבטחה 942099 (עלון אבטחה MS07-054)
    ל- MSN Messenger ול- Windows Live Messenger יש שיטות פריסת לקוח אוטומטית משלהם. ניתן להוריד עדכון זה באופן ידני. כדי להוריד חבילה זו באופן ידני, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:?
    http://get.live.com/messenger
 • Microsoft Update
  http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/muoptdefault.aspx?returnurl=http://update.microsoft.com/microsoftupdate&ln=he-il
  • Windows 2000,? Windows XP?, Windows Server 2003 ו- Windows Vista
  • Microsoft Office XP?, Office 2003 ו- ?2007 Microsoft Office System
  • Microsoft Exchange 2000?, Exchange 2003 ו- Exchange 2007
  • Internet Security and Acceleration Server 2004 ו- Internet Security and Acceleration Server 2006
  • Microsoft SQL Server 2005
   • עדכון אבטחה 941522 (עלון אבטחה MS07-052)
    Microsoft Update אינו תומך בחלקים של Visual Studio .NET 2002 או ב-Visual Studio .NET 2003 הכלולים בעדכון אבטחה זה.
   • עדכון אבטחה 939778 (עלון אבטחה MS07-053)
    Microsoft Update תומך רק במערכות משנה עבור חלקים של יישומים מבוססי Unix של עדכון אבטחה זה.
   • עדכון אבטחה 942099 (עלון אבטחה MS07-0054)
    ל-MSN Messenger ול-Windows Live Messenger יש שיטת פריסת לקוח אוטומטית משלהם. עדכון זה ניתן להורדה באופן ידני. כדי להוריד חבילה זו באופן ידני, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:?
    http://get.live.com/messenger
 • Office Update
  http://office.microsoft.com/he-il/default.aspx
  • Office 2000?, Office XP?, Office 2003 ומערכת 2007 Microsoft Office
 • Mactopia
  http://www.microsoft.com/mac
  • Office 2001 עבור Mac
  • Office X עבור Mac
  • Office 2004 עבור Mac
שים לב לא כל עדכון זמין בכל אתר אינטרנט שנכלל ברשימה.

סביבות המאתרות עדכוני אבטחה באמצעות MBSA גירסה 1.2.1 או MBSA גירסה 2.0.1

MBSA גירסה 1.2.1 מכיל גירסה משולבת של Office Detection Tool? (ODT). אם אתה משתמש ב-MBSA גירסה 1.2.1 או ב-MBSA גירסה 2.0.1 לשם זיהוי עדכוני אבטחה, באפשרותך לזהות את כל עדכוני האבטחה אשר פורסמו ביום 11 בספטמבר 2007. כל היוצאים מן הכלל מופיעים ברשימה שלהלן.

שים לב הכלי ODT המשולב ב-MBSA 1.2.1 מוגבל לסריקות מקומיות בלבד.

שים לבMBSA 1.2.1 אינו תומך ב-Windows Internet Explorer 7, ב-Windows Vista, באף גירסה מבוססת-x64 של Windows או באף גירסה מבוססת-Itanium של Windows.

שים לבMBSA גירסה 2.0.1 אינו נתמך ב-Windows Vista. עם זאת, MBSA גירסה 2.0.1 תומך בסריקות מרוחקות של מחשבים שבהם פועלת מערכת Windows Vista. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
931943 תמיכת Microsoft Baseline Security Analyzer ?(MBSA)?? ב-Windows Vista (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • עדכון אבטחה 941522 (עלון אבטחה MS07-052)
  MBSA גירסה 1.2.1 ו- MBSA גירסה 2.0 אינם תומכים בחלקים של Visual Studio .NET 2002 ו-Visual Studio .NET 2003 הכלולים בעדכון הבטחה זה. כלי הסריקה Enterprise Scan Tool מ- 11 בספטמבר 2007 מזהה את הצורך בעדכון אבטחה זה.
 • עדכון אבטחה 939778 (עלון אבטחה MS07-053)
  MBSA גירסה 1.2.1 אינו תומך בעדכון אבטחה זה. MBSA גירסה 2.0.1 תומך רק במערכות משנה עבור חלקים של יישומים מבוססי Unix של עדכון אבטחה זה. כלי הסריקה Enterprise Scan Tool מ- 11 בספטמבר 2007 מזהה את הצורך בעדכון אבטחה זה.
 • עדכון אבטחה 942099 (עלון אבטחה MS07-0054)
  ל- MSN Messenger ול- Windows Live Messenger יש שיטות פריסת לקוח אוטומטית משלהם. ניתן להוריד עדכון זה באופן ידני. כדי להוריד עדכון זה באופן ידני, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
  http://get.live.com/messenger
לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
894193 כיצד ניתן להשיג את כלי הסריקה הארגוני Enterprise Scan Tool? (EST) ולהשתמש בו

סביבות המבצעות זיהוי ופריסה של עדכוני אבטחה באמצעות Software Update Services ?(SUS) או באמצעות Windows Server Update Services ?(WSUS)

שים לב SUS 1.0 Service Pack 1 ?(SP1) אינו נתמך עוד ולא יקבל עדכוני אבטחה.

אם אתה משתמש ב- SUS 2.0?, SUS 3.0?, WSUS 2.0 או WSUS 3.0 כדי לזהות ולפרוס עדכוני אבטחה, תוכל לאתר את מרבית עדכוני האבטחה שפורסמו בתאריך 11 בספטמבר 2007. היוצאים מן הכלל מופיעים ברשימה שלהלן:
 • עדכון אבטחה 941522 (עלון אבטחה MS07-052)
  השירותים WSUS 2.0 ו- WSUS 3.0 אינם תומכים בחלקים של Visual Studio .NET 2002 ו-Visual Studio .NET 2003 הכלולים בעדכון הבטחה זה.
 • עדכון אבטחה 939778 (עלון אבטחה MS07-053)
  WSUS 2.0 ו- WSUS 3.0 תומך רק במערכות משנה עבור חלקים של יישומים מבוססי Unix של עדכון אבטחה זה.
 • עדכון אבטחה 942099 (עלון אבטחה MS07-0054)
  ל- MSN Messenger ול- Windows Live Messenger יש שיטות פריסת לקוח אוטומטית משלהם. ניתן להוריד עדכון זה באופן ידני. כדי להוריד עדכון זה באופן ידני, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
  http://get.live.com/messenger

סביבות המאתרות ופורסות עדכוני אבטחה באמצעות SMS 2.0 בשילוב עם Security Update Inventory Tool ?(SUIT) או SMS 2003 Inventory Tool for Microsoft Updates ?(ITMU)

אם אתה משתמש ב-SMS 2.0 בשילוב עם SUIT?, SMS 2003 בשילוב עם SUIT או SMS 2003 בשילוב עם ITMU לאיתור ופריסה של עדכוני אבטחה, באפשרותך לאתר ולפרוס את כל עדכוני האבטחה שפורסמו ביום 11 בספטמבר 2007. כל היוצאים מן הכלל מופיעים ברשימה שלהלן.
הערה SMS יחד עם SUIT אינו תומך ב-Windows Vista, באף גירסה מבוססת-x64 של Windows או באף גירסה מבוססת-Itanium של Windows.
 • עדכון אבטחה 941522 (עלון אבטחה MS07-052)
  SMS בשילוב עם SUIT תומך בחלקים של Visual Studio .NET 2002 ו-Visual Studio .NET 2003 הכלולים בעדכון אבטחה זה בעת שימוש ב- ESUIT. SMS בשילוב עם ITMU אינו תומך בחלקים של Visual Studio .NET 2002 ו-Visual Studio .NET 2003 הכלולים בעדכון אבטחה זה.
 • עדכון אבטחה 939778 (עלון אבטחה MS07-053)
  SMS יחד עם SUIT תומך בעדכון אבטחה זה כאשר משתמשים ב-ESUIT. SMS יחד עם ITMU תומך רק במערכות משנה עבור חלקים של יישומים מבוססי Unix של עדכון אבטחה זה.
 • עדכון אבטחה 942099 (עלון אבטחה MS07-0054)
  ל-MSN Messenger ול-Windows Live Messenger יש שיטת פריסת לקוח אוטומטית משלהם. את העדכון הזה ניתן להוריד באופן ידני. כדי להוריד חבילה זו, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:?
  http://get.live.com/messenger
כדי להשיג את ESUIT, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=2C93DA1D-48A0-4E5C-991F-87E08954F61B&displaylang=en

סיכום ההנחיות לאיתור ופריסה

הטבלה הבאה מסכמת את ההנחיות בנושא איתור ופריסה עבור כל אחד מעדכוני האבטחה החדשים.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
עדכון אבטחה עלון רכיב Office Update Windows Update Microsoft Update MBSA גירסה 1.2 והכלי Office Detection Tool MBSA גירסה 2.0.1 WSUS 2.0 ו-WSUS 3.0 Enterprise Scan Tool SMS Security Update Inventory Tool SMS Inventory Tool for Microsoft Updates
איתור ופריסה איתור ופריסה איתור ופריסה איתור בלבד איתור בלבד איתור ופריסה איתור בלבד איתור ופריסה איתור ופריסה
938827 MS07-051 Agent לא ישים כן כן כן כן כן לא ישים כן כן
941522 MS07-052 Crystal Reports לא ישים לא ישים חלקית, עיין בסעיף על Microsoft Update לא ישים חלקית, עיין בסעיף על MBSA חלקית, עיין בסעיף על WSUS כן כן, עם ESUIT חלקית, עיין בסעיף על SMS
939778 MS07-053 Posix לא ישים חלקית, עיין בסעיף על Windows Update חלקית, עיין בסעיף על Microsoft Update לא ישים חלקית, עיין בסעיף על MBSA חלקית, עיין בסעיף על WSUS כן כן, עם ESUIT חלקית, עיין בסעיף על SMS
942099 MS07-054 MSN Messenger לא ישים לא ישים לא ישים לא ישים לא ישים לא ישים לא ישים לא ישים כן
שים לבMBSA 1.2.1 בשילוב עם SUIT ו-SMS בשילוב עם SUIT אינם תומכים ב-Windows Internet Explorer 7, ב-Windows Vista, באף גירסה מבוססת-x64 של Windows או באף גירסה מבוססת-Itanium של Windows.

עדכוני אבטחה שפורסמו מחדש

החודש אין עדכוני אבטחה שפורסמו מחדש.

שאלות נפוצות

ש1: מה עושה Microsoft כדי לספק הנחיות לגבי אופן הפריסה של עדכונים אלה?

ת1: Microsoft מעודדת מנהלי מערכת להצטרף לשידור אינטרנט חודשי בנושאים טכניים כדי ללמוד עוד בנושא עדכוני אבטחה. שידור האינטרנט שיעסוק בעדכון אבטחה זה יועבר בתאריך 12 בספטמבר 2007, בשעה 11:00 לפני הצהריים לפי שעון החוף המערבי. כדי להירשם, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032344690
ש2: האם הכלי Enterprise Scan Tool ?(EST) מצטבר עבור SMS כמו ש-ESUIT מצטבר עבור SMS?

ת2:לא, הכלי EST אינו פועל באופן מצטבר. אין גם תוכניות להפוך אותו לכלי מצטבר.

ש3: האם באפשרותי להשתמש בכלי MBSA כדי לקבוע אם עדכונים אלה נדרשים?

ת3: כן, באפשרותך להשתמש ב- MBSA גירסה 1.2.1?, וב- MBSA גירסה 2.0.1 כדי לאתר באופן מלא את הצורך בעדכוני האבטחה הבאים שהתפרסמו בתאריך 11 בספטמבר 2007.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
מס' מאמר Microsoft Knowledge Base קוד עלון אבטחה רכיב הערה לגבי איתור
941522 MS07-052 Crystal Reports עיין בסעיף על MBSA
939778 MS07-053 Posix עיין בסעיף על MBSA
942099 MS07-054 MSN Messenger עיין בסעיף על MBSA
לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
306460 הכלי Microsoft Baseline Security Analyzer ?(MBSA) מחזיר הודעות יידוע עבור חלק מהעדכונים
895660 הכלי Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) 2.0 זמין (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
אם התקנת תוכנית המופיעה תחת "תוכנות מושפעות" בעלון אבטחה המוזכר במאמר הקשור לו, ייתכן שתצטרך לקבוע ידנית אם עליך להתקין את עדכון האבטחה הנדרש. לקבלת מידע נוסף על ה-MBSA, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/israel/technet/security/tools/mbsahome.mspx
ש4: אילו עדכוני אבטחה מחייבים שאשתמש ב-EST ביחד עם MBSA כדי למצוא מערכות פגיעות ברשת?

ת4: עדכוני האבטחה הבאים מחייבים שתשתמש ב-EST ביחד עם MBSA כדי למצוא מערכות פגיעות ברשת.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
מס' מאמר Microsoft Knowledge Base קוד עלון אבטחהרכיב
941522MS07-052Crystal Reports
939778MS07-053Posix
ש5: האם אוכל להשתמש ב-SMS כדי לקבוע אם העדכונים נדרשים?

ת5: כן. שרת ה-SMS מסייע באיתור ובפריסה של עדכוני אבטחה אלה. SMS 2.0 ביחד עם הכלי SUIT ו-SMS 2003 ביחד עם הכלי SUIT עושים שימוש בטכנולוגיה של MBSA 1.2.1 למטרות איתור. לכן, המגבלות של פעולת SMS 2.0 יחד עם SUIT ו- SMS 2003 עם SUIT דומות לאלה של MBSA 1.2.1. לקבלת פרטים נוספים על SMS, בקר באתר האינטרנט של Microsoft בכתובת:
http://go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=21158
כדי לאתר את כל עדכוני האבטחה הנדרשים ב-Microsoft Windows ובמוצרים מושפעים אחרים של Microsoft, עליך להשתמש ב-SUIT בשילוב עם ESUIT. לקבלת פרטים נוספים על המגבלות של הכלי SUIT, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
306460 הכלי Microsoft Baseline Security Analyzer ?(MBSA) מחזיר הודעות יידוע עבור חלק מהעדכונים
SMS 2.0 יחד עם SUIT ו-SMS 2003 יחד עם SUIT משתמשים בכלי Microsoft Office Inventory Tool כדי לאתר את עדכוני האבטחה הדרושים לתוכניות Microsoft Office, כגון Microsoft Word.

לקוחות SMS 2003 יכולים להשתמש ב-ITMU כדי לאתר ולפרוס עדכוני אבטחה. הכלי ITMU משתמש בטכנולוגיה של Microsoft Updates. לקבלת מידע נוסף על ITMU, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/sms/bb676783.aspx

מאפיינים

Article ID: 942399 - Last Review: יום שני 03 דצמבר 2007 - Revision: 2.6
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Professional Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Student and Teacher Edition
 • Microsoft Office X for Mac Standard Edition
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
מילות מפתח 
kbhowto kbsecurity kbsecbulletin kbinfo KB942399

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com