การแก้ไข: Event ID: 1723 เกิดขึ้นเมื่อคุณใช้การ์ดเชื่อมต่อสำหรับแอปพลิเคชันองค์กรร่วมกับ BizTalk Server 2006 หรือ BizTalk Server 2006 R2 การล็อตการประมวลผลข้อความ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 942419 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณใช้การ์ดเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ BizTalk สำหรับโปรแกรมองค์กรประยุกต์(การ์ดเชื่อมเรียกอีกอย่างว่าที่บรรทัดของธุรกิจต่อ) พร้อมด้วยปี 2549 ของเซิร์ฟเวอร์ BizTalk Microsoft หรือ Microsoft BizTalk Server 2006 R2 การล็อตการประมวลผลข้อความ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อาจถูกบันทึกไว้ในล็อกแอพลิเคชัน:
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1:

ชนิดของเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: การ์ดเชื่อมต่อของ Microsoft Biztalk สำหรับองค์กรแอปพลิเคชัน
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 0
คำอธิบาย::
ข้อผิดพลาดข้อความที่ transmitting: การเข้ารหัสลับข้อยกเว้น: การเข้ารหัสลับล้มเหลว ด้วยรหัสข้อผิดพลาด: 1723

เกิดข้อผิดพลาด 2

ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: การ์ดเชื่อมต่อของ Microsoft Biztalk สำหรับแอปพลิเคชันองค์กร
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 0
คำอธิบาย::
ข้อผิดพลาดรันไทม์: ข้อยกเว้นการเข้ารหัส: การเข้ารหัสลับล้มเหลว ด้วยรหัสข้อผิดพลาด: 1723

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการ์ดที่เรียกใช้ WindowsCryptProtectDataวิธีการ อย่างไรก็ตาม ในCryptProtectDataวิธีไม่ได้มีไว้สำหรับอัตราความเร็วระดับสูง นอกจากนี้ วิธีการจัดการการสูงสุด 10 การเรียกเกิดขึ้นพร้อมกัน เมื่อการ์ดที่ประมวลผลจำนวนมากข้อความ การ์ดที่อาจพยายามโทรศัพท์มากกว่า 10 พร้อมกันกับCryptProtectDataวิธีการ เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น ความล้มเหลวเกิดขึ้น

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ให้ส่งการร้องขอไปที่ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี Microsoft 2006 การเซิร์ฟเวอร์ BizTalk และ Microsoft การ์ดเชื่อมต่อ BizTalk สำหรับโปรแกรมประยุกต์ขององค์กรการติดตั้งเมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ BizTalk Server 2006 คุณต้องมี Microsoft BizTalk Server 2006 R2 และ Microsoft การ์ดเชื่อมต่อ BizTalk สำหรับโปรแกรมประยุกต์ขององค์กรการติดตั้งเมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ BizTalk Server 2006 R2

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
สำหรับ BizTalk Server 2006


ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Btcore.dll1.0.1101.02,131,45628 Sep 200715:37x86
Microsoft.biztalk.adapters.bizutil.dll1.0.1101.0164,40828 Sep 200715:36x86

สำหรับ BizTalk Server 2006 R2


ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Btcore.dll1.0.5017.02,131,45631 2008 ก.ค.15:31x86
Microsoft.biztalk.adapters.bizutil.dll1.0.5017.0164,40831 2008 ก.ค.15:29x86

หมายเหตุ:เนื่องจากการอ้างอิงแฟ้ม โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สุดที่ประกอบด้วยแฟ้มเหล่านี้อาจประกอบด้วยแฟ้มเพิ่มเติม

หมายเหตุของการติดตั้ง
 1. เมื่อคุณร้องขอการดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จากไซต์สนับสนุนของ Microsoft คลิก "แสดงข้อมูลเพิ่มเติม" บนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนเพื่อแสดงคอลัมน์เพิ่มเติมของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมแก้ไขด่วนที่สอง โปรแกรมแก้ไขด่วน มีหมายเลข Build 1.00.5017.00 สำหรับ BizTalk Server 2006 R2 และโปรแกรมแก้ไขด่วน มีหมายเลขรุ่นต่อ 1.00.1101.00 สำหรับ BizTalk Server 2006
 2. ถ้าคุณใช้ Microsoft BizTalk Server 2006 R2 และคุณได้รับข้อผิดพลาด "ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระหว่างการเตรียมใช้งานการ VM" เมื่อคุณใช้ตัวปรับต่อ BizTalk สำหรับ EnterpriseOne Edwards JD ดาวน์โหลด และใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  974617ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณใช้ตัวปรับต่อ BizTalk สำหรับ EnterpriseOne Edwards JD ในเซิร์ฟเวอร์ BizTalk: "ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระหว่างการเตรียมใช้งานการ VM"

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น ข้อความที่อยู่ใหม่อีกครั้งตามการตั้งค่าการลองส่งใหม่สำหรับการ์ดเชื่อมต่อพอร์ต โดยค่าเริ่มต้น ข้อความอยู่ใหม่อีกครั้งหลังห้านาที และลองใหม่หลายครั้งจำนวนสูงสุด 3 โดยทั่วไป ข้อความสำเร็จในการลองส่งใหม่แรก หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณไม่ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่กล่าวถึงในส่วน "อาการ"

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัยหรืออย่างอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 942419 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft BizTalk Server 2006 Standard Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 Enterprise Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 Developer Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Branch Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Developer Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Enterprise Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Standard Edition
 • Microsoft BizTalk Adapter for J.D. Edwards OneWorld
Keywords: 
kbbiztalk2006presp1fix kbautohotfix kbbtsadapters kbexpertiseinter kbhotfixserver kbqfe kbmt KB942419 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:942419

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com