Thng bao li khi ban c gng sao tp t may tinh cai t Windows Vista sang may tinh khac bng cach dung Windows Explorer: "Ht b nh. Khng u b nh hoan tt thao tac nay"

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 942435 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Khi ban th sao tp t may tinh cai t Windows Vista sang may tinh khac bng cach dung Windows Explorer, ban co th nhn c thng bao li nh sau:
Ht b nh
Khng u b nh hoan tt thao tac nay.
S c nay xay ra nu cac iu kin di y ung:
  • Tp bao gm cac thuc tinh m rng.
  • Ban sao qua nhiu tp chi bng mt thao tac n.

NGUYN NHN

S c xy ra do ro ri b nh trong cu phn Windows OLE. Ro ri b nh la do cach ma Windows Explorer giai quyt cac thuc tinh m rng cua tp.

GI?I PHP

Thng tin goi dich vu

giai quyt vn nay, hay ly goi dich vu mi nht cho Windows Vista. bit thm thng tin, bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
935791 Cach nhn goi dich vu Windows Vista mi nht (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).

Thng tin v Hotfix

Hotfix c h tr ang c Microsoft cung cp. Tuy nhin, hotfix nay chi nhm khc phuc nhng s c c m ta trong bai vit nay. Chi ap dung hotfix nay vi nhng h thng gp phai s c cu th nay. Hotfix nay co th nhn kim tra b sung. Do vy, nu ban khng bi anh hng nghim trong bi s c nay, chung ti khuyn nghi ban i cp nht phn mm co cha hotfix nay.

Nu hotfix nay sn co tai xung, co phn "Tai xung hotfix sn co" u bai vit C s Kin thc nay. Nu phn nay khng xut hin, lin h vi Phong H Tr va Dich vu Khach hang cua Microsoft ly hotfix nay.

Chu y Nu phat sinh thm s c hoc cn phai khc phuc s c, ban co th phai tao mt yu cu dich vu ring. Chi phi h tr thng thng se ap dung cho cac cu hoi h tr b sung va cac vn khng u tiu chun i vi hotfix nay. bit danh sach y u v cac s in thoai cua Phong H tr va Dich vu Khach hang cua Microsoft hoc tao yu cu dich vu ring, hay ghe thm trang Web sau cua Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chu y Mu "Tai xung hotfix sn co" hin thi cac ngn ng ma hotfix nay sn co. Nu ban khng thy ngn ng cua minh thi o la do hotfix nay hin khng co ngn ng o.

iu kin tin quyt

Khng bt buc iu kin tin quyt nao.

Yu cu khi ng lai

Ban phai khi ng lai may tinh sau khi ap dung hotfix nay.

Thng tin thay th Hotfix

Hotfix nay khng thay th bt ki hotfix c phat hanh trc y.

Thng tin ng ky

s dung hotfix nay, ban khng cn thay i vic ng ky.

Thng tin tp

Phin ban ting Anh cua hotfix nay co cac thuc tinh tp (hoc cac thuc tinh tp mi hn) c lit k trong bang sau. Ngay va gi cua cac tp nay c lit k theo Gi chun Quc T (UTC). Khi ban xem thng tin v tp, gi o a c chuyn i thanh gi ia phng. xem s khac nhau gia UTC va gi ia phng, s dung tab Mui gi trong khoan muc Ngay va Gi trong Pa-nen iu khin.
Windows Vista, phin ban 32 bit
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Update.mumNot applicable26,83814-Sep-200713:03Not applicable
X86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20680_none_6a7607bd2e33def9.manifestNot applicable975,77214-Sep-200713:03Not applicable
Shell32-ppdlic.xrm-msNot applicable3,15014-Sep-200702:33Not applicable
Shell32.dll6.0.6000.2068011,318,78414-Sep-200702:46x86
Windows Vista, phin ban 64 bit
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amd64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20680_none_c694a340e691502f.manifestNot applicable977,91914-Sep-200714:06Not applicable
Update.mumNot applicable27,34714-Sep-200713:03Not applicable
Wow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20680_none_d0e94d931af2122a.manifestNot applicable968,81914-Sep-200714:06Not applicable
Shell32-ppdlic.xrm-msNot applicable3,15014-Sep-200703:27Not applicable
Shell32.dll6.0.6000.2068012,788,22414-Sep-200703:40x64
Shell32.dll6.0.6000.2068011,318,78414-Sep-200702:46x86

T?NH TR?NG

Microsoft a xac nhn y la mt s c trong san phm cua Microsoft c lit k trong phn "Ap dung cho". S c nay ln u tin c khc phuc trong Goi Dich vu 1 cua Windows Vista.

THNG TIN THM

Thuc tinh m rng a c chng trinh inh nghia, va chung co th thay i t chng trinh nay sang chng trinh khac. Thuc tinh m rng cha cac thng tin tp b sung nh loai tp, ngi tao va vn vn.

bit thm thng tin, bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
824684 M ta thut ng chun c s dung miu ta cac ban cp nht phn mm cua Microsoft (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).

Thu?c tnh

ID c?a bi: 942435 - L?n xem xt sau cng: 24 Thang Mi Mt 2008 - Xem xt l?i: 2.1
p d?ng
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
T? kha:
kbautohotfix kbvistasp1fix kbfix kbexpertisebeginner kbexpertiseadvanced kbpubtypekc kbqfe kbhotfixserver KB942435

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com