เปลี่ยนแปลงระบบไฟล์ และสแตกที่จัดเก็บการจำกัดการเข้าถึงดิสก์โดยตรงและการเข้าถึงไดรฟ์ข้อมูลโดยตรง ใน Windows Vista และ Windows Server 2008

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 942448 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงที่ทำ กับแฟ้มระบบ และสแตกที่จัดเก็บการจำกัดการเข้าถึงดิสก์โดยตรงและการเข้าถึงไดรฟ์ข้อมูลโดยตรง ใน Windows Server 2008 และ ใน Windows Vista

ข้อมูลเพิ่มเติม

background:

เมื่อโปรแกรมเปิดการจัดการการแฟ้มที่แบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล โปรแกรมสันนิษฐานว่า เนื้อหาของแฟ้มไม่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ อย่างไรก็ตาม เนื้อหาของแฟ้มสามารถปรับเปลี่ยนหากมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
 • โปรแกรมอื่นเปิดหมายเลขอ้างอิงแฟ้มไดรฟ์ข้อมูลพื้นฐาน หรือ ไปยังดิสก์พื้นฐาน
 • โปรแกรมทำการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่ตั้งที่มีแฟ้มอยู่
เกิดความเสียหายหรือระบบ instability อาจเกิดขึ้นเมื่อโปรแกรมที่เขียนโดยตรงกับไดรฟ์ข้อมูลที่กำหนดใช้ ด้วยระบบแฟ้มโดยไม่ต้องแรก obtaining เอกสิทธิ์เข้าถึงไดรฟ์ข้อมูล นี่คือการได้เนื่องจากการเขียนไดรฟ์ข้อมูลอาจ collide ด้วยการเขียนข้อมูลของระบบแฟ้ม เมื่อมีเกิดซ้ำเช่น เนื้อหาของไดรฟ์ข้อมูลอาจจะเหลือในสถานะที่ไม่สอดคล้องกัน

เพื่อลดผลของปัญหานี้ ถูกแปลง ให้เป็นระบบไฟล์ และสแตกที่จัดเก็บเพื่อจำกัดการเข้าถึงโดยตรง ไปยังดิสก์ หรือไดรฟ์ข้อมูล

รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงระบบไฟล์ และสแตกที่จัดเก็บ

 • ระบบแฟ้มสามารถเขียนไปยังหมายเลขอ้างอิงของไดรฟ์ข้อมูลเท่านั้นหากมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
  • เงื่อนไขที่ 1: แบบเซกเตอร์ที่กำลังเขียนการมีเซกเตอร์สำหรับเริ่มระบบ

   หมายเหตุ:สภาวะนี้มีอยู่เพื่อสนับสนุนโปรแกรมเช่นโปรแกรมป้องกันไวรัส โปรแกรมติดตั้ง และโปรแกรมอื่น ๆ ที่คุณต้องการปรับปรุงรหัสสำหรับการเริ่มต้นของไดรฟ์ข้อมูลระบบ ไม่สามารถล็อกไดรฟ์ข้อมูลระบบ
  • เงื่อนไข 2: แบบเซกเตอร์ที่ถูกเขียนไปยังที่อยู่นอกพื้นที่ของระบบแฟ้ม

   หมายเหตุ:ภูมิภาคระหว่างจุดสิ้นสุดของเนื้อที่ที่ใช้แฟ้มระบบและการสิ้นสุดของเนื้อที่ว่างบนไดรฟ์ข้อมูลไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมระบบแฟ้ม ดังนั้น เป็นสาเหตุที่ไม่มีให้ใช้กระบวนการไดรฟ์ข้อมูลจะถูกล็อกเพื่อที่เขียนได้
  • เงื่อนไขที่ 3: ไดรฟ์ข้อมูลถูกล็อก implicitly โดยการร้องขอการเข้าถึงการเขียนแบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล
  • เงื่อนไขที่ 4: ปริมาณถูกล็อกได้ โดยการร้องขอการร้องขอการล็อกหรือการร้องขอ unmount
  • เงื่อนไขที่ 5: การร้องขอการเขียนมีค่าสถานะ SL_FORCE_DIRECT_WRITE ที่บ่งชี้ว่า ต้องมี bypassed 2 เงื่อนไข

   หมายเหตุ:มีตัวกรองระบบแฟ้มที่เขียนลงในพื้นที่ว่างของไดรฟ์ข้อมูล โดยไม่มีการล็อกระดับแรก ถ้าตัวกรองระบบแฟ้มมีการทำเช่นนี้ ตัวกรองระบบแฟ้มสามารถกำหนดค่าสถานะในการร้องขอการเขียนที่ระบบแฟ้มเพื่อให้เกิดการเขียนการแจ้งให้ทราบ ค่าสถานะนี้สามารถเท่านั้นถูกกำหนดจากภายในโหมดเคอร์เนล
 • เปลี่ยนแปลงระบบไฟล์ และสแตกที่จัดเก็บไม่ใช้ ถ้าไม่มีการกำหนดใช้ไดรฟ์ข้อมูล หรือถ้าไดรฟ์ข้อมูลไม่มีระบบแฟ้ม
 • UDFS แฟ้มระบบและแฟ้มระบบ FASTFAT จำกัดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น กับแฟ้มระบบ และสแตกที่จัดเก็บ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ถูกจำกัดไปยังสื่อชนิดของดิสก์

  หมายเหตุ:mastering ซีดีโปรแกรมส่วนมากที่เขียนโดยตรงกับไดรฟ์ข้อมูลใช้งาน โดยไม่มีการล็อกระดับแรก บางโปรแกรม mastering ซีดีแม้ว่าจะข้ามเลเยอร์ของระบบแฟ้ม ในกรณีดังกล่าว เช่นโปรแกรมที่เขียนโดยตรงกับชั้นของการจัดเก็บ เนื่องจากแฟ้มเพจจิ้งสามารถเพียงถูกโฮสต์บนดิสก์ไดรฟ์ คุณจะไม่มีเหตุผลเพื่อใช้การเปลี่ยนแปลงที่ทำ กับแฟ้มระบบ และสแตกที่จัดเก็บการ optical ไดรฟ์
 • โปรแกรมควบคุมที่เก็บข้อมูลที่สามารถเขียนไปยังหมายเลขอ้างอิงของดิสก์หากมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
  • เงื่อนไขที่ 1: แบบเซกเตอร์ที่ถูกเขียนไปยังไม่ได้อยู่ในช่วงของไดรฟ์ข้อมูล

   หมายเหตุ:โปรแกรมใช้เซกเตอร์ที่อยู่ภายนอกไดรฟ์ข้อมูลที่เก็บข้อมูลเมตา ตารางพาร์ติชันยังอยู่ในเซกเตอร์ที่อยู่ภายนอกไดรฟ์ข้อมูล เนื่องจากภาคเหล่านี้ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมระบบแฟ้มใด ๆ คุณจะไม่มีเหตุผลเพื่อบล็อคการเข้าถึงไปยังเซกเตอร์
  • เงื่อนไข 2: แบบเซกเตอร์ที่ถูกเขียนไปยังที่อยู่ในช่วงที่กำหนดใช้ไดรฟ์ข้อมูลที่ถูกล็อกได้
  • เงื่อนไขที่ 3: แบบเซกเตอร์ที่ถูกเขียนไปยังที่อยู่ในช่วงของไดรฟ์ข้อมูลที่ไม่มีการกำหนดใช้ หรืออยู่ในช่วงของไดรฟ์ข้อมูล มีไม่มีระบบแฟ้ม
 • เปลี่ยนแปลงระบบไฟล์ และสแตกที่จัดเก็บยังจะนำไปใช้กับบล็อกพาริตี้ของไดรฟ์ข้อมูล
 • เปลี่ยนแปลงระบบไฟล์ และสแตกที่จัดเก็บจะนำไปใช้ กับระบบ 32 บิต และ 64 บิตระบบ
นอกเหนือจากการ APIs WriteFile ต่าง ๆ มีร้องควบคุมอุปกรณ์ IO ที่อาจถูกใช้เพื่อเขียนข้อมูลออก สำหรับไดรฟ์ข้อมูล หรือใช้ดิสก์ เปลี่ยนแปลงระบบไฟล์ และสแตกที่จัดเก็บจะยังใช้การร้องขอการควบคุมของอุปกรณ์ IO ร้องขอการควบคุมของอุปกรณ์ IO รวมคำสั่งต่อไปนี้:
 • ioctl_storage_manage_data_set_attributes
 • ioctl_scsi_pass_through
 • ioctl_scsi_pass_through_direct
 • scsiop_write6
 • scsiop_write
 • scsiop_write_verify
 • scsiop_write_same
 • scsiop_write_long
 • scsiop_xdwrite
 • scsiop_xpwrite
 • scsiop_xdwrite_read
 • scsiop_write12
 • scsiop_write_verify12
 • scsiop_write16
 • scsiop_write_verify16
 • scsiop_write_same16
 • scsiop_write_long16
 • scsiop_write_xdwrite_extended16
 • scsiop_write_copy
 • scsiop_write_copy_compare
กลุ่มของคำสั่งต่อไปนี้ล้มเหลวเนื่องจากจะล้าสมัย:
 • ioctl_ata_pass_through
 • ioctl_ata_pass_through_direct
 • ide_command_write
 • ide_command_write_dma
 • ide_command_write_dma_queued
 • ide_command_write_multiple
 • ide_command_write_ext
 • ide_command_write_dma_ext
 • ide_command_write_dma_fua_ext
 • ide_command_write_dma_queued_ext
 • ide_command_write_dma_queued_fua_ext
 • ide_command_write_multiple_ext
 • ide_command_write_multiple_fua_ext
สำหรับคำสั่ง SCSI คำสั่งการเขียน 32 ไบต์จะไม่ถูกกรองเนื่องจากมีเพียง 16 ไบต์ใน CDB xdwrite ที่ขยาย การคัดลอก และคำสั่งเปรียบเทียบสำเนาจะล้มเหลว

สำหรับคำสั่ง ATA บิต LBA queried เพื่อกำหนดว่า ออฟเซตที่ระบุ ในรูปแบบ CHS หรือ ในรูปแบบ LBA เนื่องจากระบบไม่สามารถรับ geometry ที่แท้จริง การร้องขอทั้งหมดที่ส่งไปในรูปแบบ CHS จะล้มเหลว ซึ่งควรจะมีปัญหาไม่ได้เนื่องจากดิสก์ทั้งหมดที่ modern คาดหวังว่า ออฟเซตที่อยู่ในรูปแบบ LBA

concerns ความเข้ากันได้ของโปรแกรมและ mitigations

เปลี่ยนแปลงระบบไฟล์ และสแตกที่จัดเก็บอาจทำให้บางโปรแกรมล้มเหลว โปรแกรมเช่นล้มเหลวเนื่องจากพวกเขาจะใช้การเข้าถึงโดยตรง ไปยังดิสก์ หรือไดรฟ์ข้อมูล

ลักษณะพิเศษบนความเข้ากันได้ของโปรแกรมจะมีน้อยที่สุดเนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้:
 • โปรแกรมสำรองข้อมูลต้อง unmount ไดรฟ์ข้อมูลก่อนที่จะเขียนลงในไดรฟ์ข้อมูล มิฉะนั้น เขียนโปรแกรมจะ collide ด้วยการเขียนข้อมูลระบบแฟ้ม ซ้ำเช่นจะทำให้เกิดความเสียหาย หรือ ใน instability ระบบ
 • โปรแกรมการแบ่งพาร์ติชันเป้าหมายตารางพาร์ติชันที่อยู่ในเซกเตอร์ที่อยู่นอกขอบเขตของไดรฟ์ข้อมูล ระบบแฟ้มไม่ควบคุมเช่นเซกเตอร์ เนื่องจากมีการเปิดใช้การเข้าถึงเหล่านี้ภาค โปรแกรมการแบ่งพาร์ติชันจะไม่ได้รับผลกระทบ
 • กู้คืนข้อมูลโปรแกรมจะมากที่สุดที่น่าจะรันบนไดรฟ์ข้อมูลระบบแฟ้มไม่สามารถกำหนดใช้ เนื่องจากมีการเปิดใช้การเข้าถึงไดรฟ์ข้อมูล RAW โปรแกรมกู้คืนข้อมูลเช่นจะไม่ได้รับผลกระทบ
 • บล็อกโปรแกรมการเข้ารหัสลับระดับมักจะฟิลเตอร์ไดรเวอร์ที่อยู่ในกองซ้อนของดิสก์ที่อยู่ภายใต้โปรแกรมควบคุมของตัวจัดการทรานพาร์ติชัน โปรแกรมควบคุมตัวกรองที่กรองป้อนผลผลิต (IO) ที่โปรแกรมควบคุมของตัวจัดการทรานพาร์ติชันออก ดังนั้น เปลี่ยนแปลงระบบไฟล์ และสแตกที่จัดเก็บไม่มีผลต่อโปรแกรมการเข้ารหัสลับระดับบล็อก หากโปรแกรมควบคุมตัวกรองที่อยู่ในกองซ้อนของไดรฟ์ข้อมูล ฟิลเตอร์ไดรเวอร์จะอยู่ภายใต้ระบบแฟ้ม ดังนั้น เปลี่ยนแปลงระบบไฟล์ และสแตกที่จัดเก็บไม่มีผลต่อโปรแกรมการเข้ารหัสลับระดับบล็อก
 • โปรแกรม mastering ซีดีได้รับผลกระทบไม่ได้เนื่องจากระบบแฟ้ม UDFS และระบบแฟ้ม FAT32 ไม่ทำเช็คเมื่อระบบแฟ้มถูกเมาท์ไดรฟ์ optical อย่างไรก็ตาม โปรแกรม mastering ซีดีสามารถได้รับผลกระทบในสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • โปรแกรมล็อกของแฟ้ม
  • โปรแกรม queries extents ของแฟ้ม
  • โปรแกรมใช้ค่าแฮนเดิลของไดรฟ์ข้อมูลที่เขียนโดยตรงไปยัง extents ของแฟ้ม
  สนับสนุนอย่างไรก็ตาม เราไม่ให้สถานการณ์สมมตินี้ได้เนื่องจากสถานการณ์นี้อาจทำให้ข้อมูลเมตาของแฟ้มที่จะเกิดเสียของซิงค์กัน เมื่อข้อมูลเมตาของแฟ้มไม่ของซิงค์อยู่ ความเสียหายของแฟ้มอาจเกิดขึ้น

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 942448 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Starter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
Keywords: 
kbexpertiseadvanced kbhowto kbinfo kbmt KB942448 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:942448

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com