การแก้ไข: คุณอาจพบปัญหาเมื่อคุณใช้การ์ดเชื่อมต่อของ Windows สื่อสารมูลฐาน (WCF) ใน Microsoft BizTalk Server 2006 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 942612 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณใช้การ์ดเชื่อมต่อแบบมูลฐานสื่อสาร Windows ของ Microsoft (WCF) ใน Microsoft BizTalk Server 2006 R2 คุณอาจพบปัญหาต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง

ปัญหา 1

เมื่อคุณใช้การรวมแบบกำหนดเองสำหรับกระบวนการส่งออกไป อะแดปเตอร์ WCF ผ่านข้อมูล namespace ไม่ ดังนั้น เมื่อคุณเรียกใช้การwriteStartElementวิธีการเขียนแท็กเริ่มต้นไปยังแฟ้ม XML แท็กเริ่มต้นของแฟ้ม XML ไม่เกี่ยวข้องกับ namespace ใด ๆ

ปัญหา 2

อะแดปเตอร์ WCF สร้างข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหากมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
  • ท่าเรือส่งของอะแดปเตอร์ WCF ใช้แม่แบบข้อความที่ใช้ในการเข้ารหัสสตริงที่
  • ขนาดของข้อความของแม่แบบมีขนาดใหญ่กว่า 4 KB
  • ข้อความต้นแบบใช้การเข้ารหัสไม่ UTF8

ปัญหา 3

อะแดปเตอร์ WCF ไม่ทำตามการตั้งค่าการหมดเวลาของธุรกรรมในไฟล์ Machine.config อะแดปเตอร์ WCF มีการตั้งค่าการหมดเวลาธุรกรรมสูงสุดของ 60 นาที การตั้งค่าการหมดเวลาธุรกรรมจะไม่เปลี่ยนแปลงแม้ว่าการตั้งค่าการหมดเวลาของธุรกรรมในไฟล์ Machine.config ไม่เกิน 60 นาที

สาเหตุ

ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นเนื่องจากบักในแอสเซมบลี Microsoft.BizTalk.Adapter.Wcf.Runtime.dll

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี BizTalk Server 2006 R2 ติดตั้งให้ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการเริ่มต้นระบบใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลรีจิสทรี

คุณไม่มีการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มที่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาที่แสดงรายการของบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่มีแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีเพื่อที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์เป็นรุ่นล่าสุดอย่างสมบูรณ์

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.biztalk.adapter.wcf.runtime.dll3.6.1413.2209,98427 Sep 200709:19x86
หมายเหตุ:เนื่องจากการอ้างอิงแฟ้ม โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สุดที่ประกอบด้วยแฟ้มเหล่านี้อาจประกอบด้วยแฟ้มเพิ่มเติม

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหาที่อธิบายไว้ในส่วน "อาการ" ถูกแก้ไขในโปรแกรมแก้ไขด่วนเป็นดังนี้

ปัญหา 1

รหัสมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ข้อมูล namespace ที่มีการส่งผ่านไปยังwriteStartElementวิธีการ

ปัญหา 2

เข้ารหัสข้อความจากเครื่องหมายใบสั่งไบต์ (BOM) ถูกตรวจพบเมื่ออะแดปเตอร์ constructs กระแสข้อมูลข้อความของการ์ดเชื่อมต่อจากกระแสข้อมูลของข้อความเซิร์ฟเวอร์ BizTalk

ปัญหา 3

การตั้งค่าการหมดเวลาของระบบที่ใช้สำหรับการตั้งค่าการหมดเวลาของ WCF อะแด็ปเตอร์ ค่าเริ่มต้นของการตั้งค่าการหมดเวลาของระบบเป็นเวลา 10 นาที ค่านี้สามารถเปลี่ยนได้ โดยการปรับเปลี่ยนแฟ้ม Machine.config ตัวอย่างเช่น คุณสามารถปรับเปลี่ยนส่วนต่อไปนี้ในแฟ้ม Machine.config เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าการหมดเวลาถึง 15 นาที
<configuration>
 <system.transactions>
   <machineSettings maxTimeout="00:15:00" />
 </system.transactions>
</configuration>
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 942612 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Standard Edition
  • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Developer Edition
  • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Enterprise Edition
  • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Branch
Keywords: 
kbautohotfix kbbtsadapters kbbiztalk2006r2sp1fix kbexpertiseadvanced kbfix kbqfe kbhotfixserver kbmt KB942612 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:942612

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com