การตัดสินค้าจากคลังที่จะแก้ไขในการออกแบบของนิพจน์ โดยนิพจน์การออกแบบ Service Pack 1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 942685 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft ได้ออกใช้เซอร์วิสแพ็คสำหรับการออกแบบนิพจน์ของ Microsoft บทความนี้อธิบายถึงปัญหาที่แก้ไขในการออกแบบของนิพจน์ โดย Microsoft นิพจน์การออกแบบ Service Pack 1 (SP1)

บทนำ

นิพจน์ SP1 การออกแบบแสดงการปรับปรุงล่าสุดในการออกแบบของนิพจน์ บทความนี้ประกอบด้วยรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่มีแก้ไข โดยนิพจน์ SP1 การออกแบบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนิพจน์การออกแบบ Service Pack 1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
942686คำอธิบายของนิพจน์การออกแบบ Service Pack 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหาที่แก้ไข service pack

ปัญหาที่ทำให้การออกแบบของนิพจน์การล้มเหลว

 • การออกแบบนิพจน์อาจมีปัญหาหลังจากที่คุณใช้การเติมรูปแบบที่มีใช้ vector

  คุณเปิดแฟ้มมี.xpr ที่มีการเติมรูปแบบที่มีใช้ vector (ในรูปแบบการเติมที่กำหนดไว้สำหรับรูปร่าง) อยู่ คุณสามารถบันทึกรูปแบบแฟ้มที่ชื่อ "Pattern.txt" ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  %APPDATA%\Microsoft/Expression\Design
  เมื่อคุณดำเนินการ แฟ้ม Pattern.txt อาจเสีย ดังนั้น การออกแบบนิพจน์อาจมีปัญหาเมื่อพยายามอ่านแฟ้ม

  นิพจน์การออกแบบ SP1 ละเว้นแฟ้ม Pattern.txt เสียหายดังนั้นการออกแบบนิพจน์ไม่มีปัญหา
 • การออกแบบนิพจน์อาจมีปัญหาเมื่อคุณลากชื่อของวัตถุที่ถูกล็อกจากหนึ่งเลเยอร์ในสีชั้นเลเยอร์อื่น

  หลังจากที่คุณติดตั้ง SP1 ออกแบบของนิพจน์ คุณไม่สามารถลากชื่อของวัตถุที่ถูกล็อกจากหนึ่งเลเยอร์ในสีชั้นการเลเยอร์อื่น
 • การออกแบบนิพจน์อาจมีปัญหาเมื่อคุณลากกลุ่มออบเจกต์ลูกที่อยู่ของกลุ่มนั้นอย่างใดอย่างหนึ่ง
 • การออกแบบนิพจน์อาจมีปัญหาเมื่อคุณปล่อย swatch แบบหรือเส้นขีดบนชั้นของคำ
 • การออกแบบนิพจน์อาจมีปัญหาเมื่อคุณลากสินค้าจากเก็บแบบอักษรสีเลเยอร์

  เมื่อคุณลากบางรายการที่อนุญาตให้ลากไปยังปลายทางไม่ถูกต้องในสีชั้น การออกแบบนิพจน์อาจมีปัญหา รายการเหล่านี้รวมกลุ่ม swatches หรือแบบอักษร

  หลังจากที่คุณติดตั้ง SP1 ออกแบบของนิพจน์ คุณไม่สามารถลากรายการเหล่านี้ไปยังปลายทางไม่ถูกต้อง
 • การออกแบบนิพจน์อาจมีปัญหาเมื่อคุณตั้งค่ารูปแบบคุณสมบัติของรูปหลายเหลี่ยมเติมค่าสูงสุด

  นิพจน์ SP1 การออกแบบเปลี่ยนแปลงจำนวนคะแนนสำหรับรูปหลายเหลี่ยมจาก 99 เป็น 50 นิพจน์การออกแบบ SP1 ไม่เพื่อป้องกันไม่ให้การออกแบบนิพจน์ crashing เมื่อคุณตั้งค่าคุณสมบัติของรูปหลายเหลี่ยมค่าสูงสุด
 • การออกแบบนิพจน์อาจมีปัญหาเมื่อคุณเปิดแฟ้มทั้งหมดในโฟลเดอร์ตัวอย่างในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista

  เงื่อนไขหน่วยความจำต่ำอาจเกิดขึ้นเมื่อคุณเปิดแฟ้มตัวอย่างการออกแบบนิพจน์ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน นิพจน์การออกแบบ SP1 ประกอบด้วยการแก้ไขสำหรับปัญหานี้ อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำว่า คุณไม่เปิดแฟ้มตัวอย่างการออกแบบนิพจน์ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
 • การออกแบบนิพจน์อาจมีปัญหาเมื่อคุณยกเลิกการลบอักขระบางตัวข้อความ

  เมื่อคุณยกเลิกการดำเนินการบางอย่างบนวัตถุที่มีข้อความ การออกแบบนิพจน์อาจมีปัญหา ตัวอย่างเช่น การออกแบบนิพจน์อาจมีปัญหาเมื่อคุณยกเลิกการตั้งค่าความกว้างเส้นขีด

  ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณลบอักขระจากวัตถุข้อความก่อนที่คุณดำเนินการเลิกทำ
 • การออกแบบนิพจน์อาจมีปัญหาเมื่อคุณพยายามเพิ่ม "ไม่มี" ไลบรารีของ swatch

  การออกแบบนิพจน์อาจมีปัญหาหากมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
  • คุณเพิ่มNoneตัวเลือกไลบรารี swatch
  • คุณกดแป้นลูกศรซ้ายในไลบรารี swatch
  นิพจน์การออกแบบ SP1 แก้ปัญหานี้

  ในบางครั้ง โฟกัสในไลบรารี swatch อาจสูญหาย เมื่อคุณกดแป้นลูกศรเพิ่มในสถานการณ์นี้ การออกแบบนิพจน์อาจมีปัญหา ปัญหานี้เกิดขึ้นแม้หลังจากที่คุณติดตั้ง SP1 ออกแบบของนิพจน์ เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้เมาส์ให้คลิกแบบ swatch เมื่อโฟกัสจะสูญหายในการออกแบบของนิพจน์ การกระทำนี้ตั้งค่าการโฟกัสบน swatch ที่คุณคลิก
 • การออกแบบนิพจน์อาจมีปัญหาเมื่อลักษณะการทำงานในการบันทึกอัตโนมัติบันทึกโครงการ

  เมื่อโครงการประกอบด้วยรูปภาพจำนวนมาก และ เมื่อลักษณะการทำงานในการบันทึกอัตโนมัติจะบันทึกโครงการ การออกแบบนิพจน์อาจมีปัญหา

  หลังจากที่คุณติดตั้ง SP1 ออกแบบของนิพจน์ ลักษณะการทำงานในการบันทึกอัตโนมัติได้อย่างถูกต้องจัดการ และ organizes แฟ้มชั่วคราวที่ใช้งานการบันทึกข้อมูลรูป

ปัญหาการเติมและ globalization

 • รายการ candidate อาจไม่ปรากฏอย่างบางอย่าง ตำแหน่งที่ตั้ง

  หลังจากที่คุณตั้งค่าคุณสมบัติบางข้อความ รายการ candidate ไม่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณป้อนข้อความ ปัญหานี้จะเกิดขึ้นหากเงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจริง::
  • คุณใช้หนึ่งในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:
   • ja
   • chs
   • cht
   • KO ที่(มีผลปัญหานี้กับรายการ candidate อังจาสำหรับตำแหน่งที่ตั้ง KO)
  • คุณใช้กล่องโต้ตอบเช่นนั้นแบบอักษรที่เก็บกระบวนการที่เก็บ swatchหรือลายเส้นที่ขีดที่เก็บในขณะที่คุณแก้ไขข้อความ โดยใช้การป้อนข้อมูลวิธี Editor (IME)
  ในสถานการณ์สมมตินี้ หน้าต่างที่ใช้ IME candidate ไม่ปรากฏจนกว่าคุณคลิก artboard
 • คุณไม่สามารถเปิด หรือปิดการใช้ IME ที่จีนแบบดั้งเดิม โดยใช้แป้นพิมพ์พร้อมกัน CTRL + SPACEBAR

  มีใช้แป้นพิมพ์พร้อมกัน CTRL + SPACEBAR เพื่อเปิด หรือ การเปิดใช้งานการออกแบบดั้งเดิมภาษาจีน (CHT) IME ในบางครั้ง คุณไม่สามารถเปิด หรือปิดใช้งาน CHT IME เมื่อคุณต้องการแก้ไขข้อความบน artboard
 • CTRL + BACKSPACE แป้นพิมพ์พร้อมกันไม่ทำงานอย่างถูกต้องใน IME ภาษาญี่ปุ่น

  ใน IME ภาษาญี่ปุ่น CTRL + BACKSPACE แป้นพิมพ์พร้อมกันแปลงสายอักขระของอักขระที่ได้รับ "กำหนด อย่างไรก็ตาม แป้นพิมพ์พร้อมกันนี้ไม่ทำงานอย่างถูกต้องในการออกแบบนิพจน์รุ่นวางจำหน่าย
 • คีย์อังจาไม่ทำงานอย่างถูกต้องใน IME ภาษาเกาหลี

  ทำงานหลังจากที่คุณคลิกภายนอก artboard คีย์อังจาไม่ได้อย่างถูกต้อง
 • หน้าต่างการแปลงอักษรอังจาไม่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณใช้แป้นพิมพ์ 3 ชนิด

  ใน IME ภาษาเกาหลี หน้าต่างการแปลงอักษรอังจาปรากฏเมื่อคุณกด CTRL + SPACEBAR อย่างไรก็ตาม หน้าต่างการแปลงอักษรอังจาไม่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณกด CTRL + SPACEBAR หากมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
  • คุณใช้แป้นพิมพ์ 3 ชนิด
  • คุณแก้ไขข้อความบน artboard นั้น
 • มีอักขระที่ไม่คาดคิดที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณป้อนอักขระที่ถูกแสดง โดยคู่ surrogate ของ Unicode

  เมื่อคุณป้อนอักขระที่ถูกแสดง โดยคู่ surrogate ของ Unicode คุณอาจพบอาการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
  • อักขระที่คุณป้อนปรากฏสองครั้งบน artboard
  • อักขระไม่ถูกต้อง หรือไม่คาดคิดปรากฏขึ้น
 • แป้นลูกศรและแป้น BACKSPACE ไม่ทำงานอย่างถูกต้องใน IME ภาษาญี่ปุ่น

  เมื่อคุณป้อนข้อความ โดยใช้ IME ภาษาญี่ปุ่น แป้น BACKSPACE และแป้นลูกศรอาจไม่ทำงานอย่างถูกต้อง คุณพบปัญหานี้หากมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
  • คุณสามารถใช้ IME ภาษาญี่ปุ่นบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP
  • กระบวนการลักษณะการป้อนข้อมูล imeตัวเลือกถูกกำหนดให้ป้อนข้อมูลที่เป็นธรรมชาติ.
 • ไม่มียืนยันแอตทริบิวต์ของข้อความเมื่อคุณป้อนข้อความ โดยใช้ IME ที่จีนแบบดั้งเดิมหรือประยุกต์ IME จีน

  เมื่อคุณป้อนข้อความ โดยใช้แบบดั้งเดิมภาษาจีน (CHT) IME หรือ โดยใช้การประยุกต์ภาษาจีน (CHS) IME แอตทริบิวต์ของข้อความที่คุณตั้งค่าไม่ยืนยัน คุณพบปัญหานี้หากมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
  • คุณสามารถป้อนข้อความ โดยใช้ IME
  • คุณตั้งค่าแอตทริบิวต์ของข้อความเช่นแอตทริบิวต์ของแบบอักษร
  • คุณป้อนข้อความเพิ่มเติม
 • ข้อความที่รู้จักที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณป้อนอักขระระหว่างคู่ surrogate Unicode

  คุณป้อนคู่ surrogate Unicode ที่สามใน succession แล้ว ใส่อักขระที่อยู่ระหว่างการคู่ เมื่อคุณดำเนินการ ข้อความที่รู้จักปรากฏขึ้น

  ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากปัญหาในกรอบงานนำเสนอของ Windows ได้รับการแก้ไขปัญหานี้ใน Microsoft .NET Framework รุ่น 3.5 (รหัสชื่อ "Orcas") เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เสร็จสิ้นองค์ประกอบก่อนที่คุณใส่อักขระที่อยู่ระหว่างคู่ surrogate Unicode
 • อาจไม่มีการส่งออกอักขระ surrogate ไป XAML

  อักขระ surrogate จะไม่ถูกส่งออกไป XAML หากมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
  • คุณสร้างข้อความที่ประกอบด้วยอักขระที่คู่ surrogate
  • คุณสามารถส่งข้อความไป XAML
 • XAML ไม่ถูกต้องถูกสร้างขึ้นเมื่อคุณวางองค์ประกอบที่ประกอบด้วยรูปภาพ

  ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณใช้ตำแหน่งที่ตั้งที่ไม่ได้ใช้รอบระยะเวลา(.)เป็นจุดทศนิยม
 • อักขระ unicode ที่คุณคัดลอกจาก Adobe Illustrator อาจไม่ปรากฏในการออกแบบของนิพจน์

  เมื่อคุณคัดลอกอักขระ Unicode จาก Adobe Illustrator การออกแบบของนิพจน์ อักขระที่อาจไม่ปรากฏในการออกแบบนิพจน์ ปัญหานี้จะเกิดขึ้นหากเงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจริง::
  • คุณสามารถมีอักขระ Unicode ในวัตถุข้อความหลาย
  • คุณคัดลอกวัตถุข้อความหลาย Illustrator Adobe และวางแฟ้มลงในการออกแบบของนิพจน์
  ในสถานการณ์สมมตินี้ อักขระ Unicode จะสูญหายเมื่อมีแปลวัตถุข้อความสำหรับการแทรกลงในการออกแบบของนิพจน์

ปัญหาทั่วไป

 • จุดกึ่งกลางที่ไล่ระดับสีถูกละเว้นเมื่อคุณส่งออก XAML

  เมื่อคุณสร้าง gradient เป็นในการออกแบบนิพจน์ คุณสามารถเปลี่ยนจุดกึ่งกลางไล่ระดับสี อย่างไรก็ตาม ค่านี้ไม่ถูกบันทึกไปยัง XAML ที่คุณส่งออก ดังนั้น วัตถุที่มีการ gradient อาจปรากฏแตกต่างกันใน Microsoft นิพจน์ Blend กว่าได้บ้างในการออกแบบนิพจน์
 • กรอกข้อมูลของรูปภาพของเขียนออก XAML ไม่ถูกต้องสำหรับ Microsoft Silverlight

  เมื่อคุณสร้างวัตถุในการออกแบบของนิพจน์ที่ใช้ในการเติมรูป เขียนวัตถุนั้นViewportคุณสมบัติ ไม่สนับสนุน SilverlightViewportคุณสมบัติ ดังนั้น ข้อผิดพลาดข้อยกเว้นเกิดขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้โครงการที่ใช้ XAML ใน Silverlight
 • ลักษณะพิเศษ LiveFX ที่ประยุกต์ใช้กับรูปภาพจะไม่ส่งออกเมื่อคุณส่งออกรูป XAML

  นำเข้ารูปที่มี LiveFX ลักษณะพิเศษที่ใช้อยู่ไม่ถูกส่งออกไป XAML อย่างถูกต้อง เฉพาะรูปมีการส่งออกไป XAML ลักษณะพิเศษที่ถูกนำไปใช้กับรูปภาพไม่ถูกส่งออก
 • การออกแบบนิพจน์เขียนอักขระเครื่องหมายเครื่องหมายทับไม่ถูกต้องในแฟ้ม XAML สำหรับใช้กับ Silverlight

  ในรุ่นผลิตภัณฑ์ของนิพจน์การออกแบบ ทิศทางของอักขระเครื่องหมายเครื่องหมายทับสำหรับใช้กับ Silverlight ถูกเปลี่ยน การออกแบบนิพจน์เขียนอักขระเครื่องหมายทับขวา (\) ในแฟ้มที่ใช้ XAML อย่างไรก็ตาม Silverlight expects อักขระเครื่องหมายเครื่องหมายทับไปข้างหน้า (/)

  หลังจากที่คุณติดตั้ง SP1 ออกแบบของนิพจน์ XAML ที่ส่งออกทั้งหมดประกอบด้วยเครื่องหมายอักขระที่มีเครื่องหมายทับไปข้างหน้า
 • คุณไม่สามารถสร้างเส้นขีดมีรูปที่ใช้ grayscale alpha สถานี

  เมื่อคุณสร้างเส้นขีดรูปเป็น คุณสามารถเลือกหนึ่งอ็อพชันต่อไปนี้สำหรับสถานี alpha:
  • ไม่มี alpha
  • ใช้ค่า alpha เดิม
  • ระดับสีเทา
  อย่างไรก็ตาม ขีดทั้งหมดที่เป็นผลลัพธ์จะเหมือนกัน คำนึงถึงตัวเลือกที่คุณเลือก ดังนั้น คุณไม่สามารถสร้างเส้นขีดมีรูปที่ใช้ grayscale alpha สถานี

  หลังจากที่คุณติดตั้ง SP1 ออกแบบของนิพจน์ คุณสามารถสร้างเส้นขีดมีรูปที่ใช้การเติมและสีของเส้นที่ระบุไว้ในการเบิกสีเมื่อคุณเลือก นั้นระดับสีเทาตัวเลือกสถานี alpha grayscale ถูกใช้เพื่อกำหนดที่ความโปร่งใส
 • สีเส้นขีดอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่คาดคิดกับเส้นแบบพื้นฐาน

  คุณเปลี่ยนสีของเส้นบนวัตถุที่เลือกสองที่มีการขีดอื่นที่ใช้ เมื่อคุณดำเนินการ สีเส้นขีดอาจเปลี่ยนไปเป็นเส้นขีดพื้นฐานโดยไม่คาดคิด
 • การออกแบบนิพจน์ปรากฏขึ้นหยุดการตอบสนองเมื่อคุณนำเข้าแฟ้มข้อ Illustrator Adobe

  เมื่อคุณนำเข้าแฟ้มการ Illustrator Adobe ที่ประกอบด้วยการ gradient mesh การออกแบบนิพจน์อาจปรากฏขึ้นหยุดการตอบสนอง (แฮง)
 • ชื่อของวัตถุถูกเปลี่ยนโดยไม่คาดคิดเมื่อคุณใช้เครื่องมือ dropper แอตทริบิวต์

  เมื่อคุณใช้เครื่องมือ dropper แอตทริบิวต์การคัดลอกแอตทริบิวต์จากวัตถุหนึ่งไปยังวัตถุอื่น ชื่อของวัตถุปลายทางอาจเปลี่ยนชื่อของวัตถุต้นทางโดยไม่คาดคิดไว้
 • ลักษณะพิเศษที่ไม่พึงประสงค์ aliasing เกิดขึ้นเมื่อคุณส่งออกรูปภาพ

  อัลกอริทึม rasterizing สำหรับการส่งออกรูปอาจสร้างลักษณะพิเศษที่ไม่พึงประสงค์ aliasing เมื่อคุณส่งออกรูปภาพ
 • คุณไม่สามารถทำการ antialiasing บนรูปภาพมีขนาดไม่ 1600 x 1200 พิกเซล

  ในรุ่นผลิตภัณฑ์ของนิพจน์การออกแบบ ส่งออกรูปภาพมีขนาดไม่ 1600 x 1200 พิกเซล เมื่อคุณทำเช่นนี้anti-aliasกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ในนั้นส่งออกรูปภาพกล่องโต้ตอบไม่พร้อมใช้งาน

  หลังจากที่คุณติดตั้ง SP1 ออกแบบของนิพจน์anti-aliasกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ในนั้นส่งออกรูปภาพกล่องโต้ตอบจะพร้อมใช้งานสำหรับขนาดรูปภาพทั้งหมด
 • การออกแบบนิพจน์ไม่ได้ใช้เอกสารที่ถูกปรับเปลี่ยนการตั้งค่าหน่วย

  หลังจากที่คุณแก้ไขเอกสารหน่วย การออกแบบนิพจน์ไม่ใช้หน่วยที่ถูกปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเมื่อคุณเปิดเอกสารถัดไป ตัวอย่างเช่น คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ในการแก้ไขเมนู คลิกตัวเลือกแล้ว คลิกหน่วยและกริด.
  2. การเปลี่ยนแปลงนั้นหน่วยของเอกสารค่าการพิกเซล แล้วคลิกตกลง.
  3. บันทึกเอกสาร ปิดเอกสาร และเปิดเอกสารแล้ว
  ในตัวอย่างนี้ เอกสารไม่ได้ใช้พิกเซลเมื่อคุณเปิดใหม่
 • การปรับปรุงการแสดงผลมากเกิดขึ้นเมื่อคุณปรับเปลี่ยนการออกแบบ multilayer

  เมื่อคุณปรับเปลี่ยนการออกแบบ multilayer ทุกรูปแบบลายเส้นของเครื่องมือทำให้นิพจน์การออกแบบเพื่อปรับปรุงการแสดงผล

  หมายเหตุ:รูปแบบลายเส้นของเครื่องมือมีการย้าย หรือปรับขนาดรูปร่าง

  ปรับปรุงเหล่านี้จำนวนมากอาจทำให้ลักษณะพิเศษกะพริบที่ไม่พึงประสงค์
 • opacity รูปไม่ได้ถูกส่งออกไป XAML

  เมื่อคุณส่งออกรูปภาพไป XAML, opacity สำหรับรูปถูกรักษาไม่ไว้
 • สายอักขระข้อความ "keyPreviewImage" ปรากฏอยู่ภายใต้รูปที่รูปขนาดย่อของตัวอย่าง

  เมื่อคุณเริ่มการออกแบบของนิพจน์แรก และคลิกOPENในการแฟ้ม:เมนู สายอักขระข้อความต่อไปนี้อาจปรากฏขึ้นภายใต้รูปที่รูปขนาดย่อของตัวอย่าง:
  keyPreviewImage
ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัยหรืออย่างอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 942685 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Expression Design
Keywords: 
kbexpertisebeginner kbhowto kbinfo kbmt KB942685 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:942685

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com