คุณสามารถใช้แฟ้ม.msi การปรับใช้ Internet Explorer 7 ในสภาพแวดล้อมของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 942812 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

บทนำ

ในขณะนี้ corporations ใหญ่ใช้กลไกการปรับใช้ทั้งองค์กรเช่น System Management Server (SMS) หรือบริการการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ของ Windows (WSUS) เพื่อปรับใช้โปรแกรมประยุกต์ โปรแกรมประยุกต์เหล่านี้อาจรวมถึง Windows Internet Explorer

อย่างไรก็ตาม องค์กรขนาดเล็กที่ไม่ได้ใช้กลไกการปรับใช้เหล่านี้ใช้กลไกการกระจายของ Active Directory เพื่อกำหนด และ การเผยแพร่ชุดเฉพาะของโปรแกรมประยุกต์เพื่อชุดเฉพาะของบุคคล เมื่อต้องการปรับใช้โปรแกรมประยุกต์ในสภาพแวดล้อมของ Active Directory โปรแกรมติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ต้องมีแพ็คเกจ Windows Installer

แพคเกจโปรแกรม Internet Explorer 7 ก่อนหน้านี้ไม่ใช่แฟ้ม.msi ดังนั้น คุณไม่สามารถปรับใช้แพคเกจก่อนหน้านี้ในสภาพแวดล้อมของ Active Directory สำหรับ re-release Internet Explorer Administration Kit 7 (IEAK 7), เราได้สร้างแบบ wrapper Windows Installer สำหรับแพคเกจผลลัพธ์ IEAK 7 ในลักษณะนี้ องค์กรสามารถปรับใช้แพคเกจต่าง ๆ เหล่านี้ในสภาพแวดล้อมของ Active Directory จากนั้น corporations ไม่จำเป็นต้องใช้กลไกการปรับใช้ทั้งองค์กรเช่น SMS หรือ WSUS ดังนั้น ในสภาพแวดล้อมของ Active Directory, corporations สามารถควบคุมปรับใช้ Internet Explorer บนคอมพิวเตอร์ขององค์กรทั้งโดยไม่ต้องขอการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์

ตัวอย่างต่อไปนี้คือ สถานการณ์ที่คุณสามารถใช้ re-released IEAK 7 การปรับใช้ Internet Explorer 7

สถานการณ์สมมติ 1

คุณต้องการปรับใช้ Internet Explorer 7 บนคอมพิวเตอร์หลายเครื่องระยะไกล คุณไม่มีกลไกการปรับใช้ทั้งองค์กรเช่น SMS หรือ WSUS อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้'นโยบายกลุ่ม'ในสภาพแวดล้อมของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่

โดยใช้ IEAK 7 re-released ที่ประกอบด้วยแฟ้ม.msi คุณสามารถปรับใช้ Internet Explorer 7 ในการเกี่ยวข้องหน่วยงาน (ou) ในสภาพแวดล้อมของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ คุณไม่ต้องค้นหาคอมพิวเตอร์แต่ละการกระจายซีดีการติดตั้ง Internet Explorer 7 หรือ คุณไม่มีการเขียนสคริปต์ที่ทำงานกับข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแลเมื่อต้องการติดตั้ง Internet Explorer 7 บนคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง

หมายเหตุ:เมื่อคุณใช้แฟ้ม.msi รายการเพิ่มเติมถูกสร้างในการเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออกรายการใน'แผงควบคุม'ในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ รายการนี้ไม่สามารถเอาออกได้แม้หลังจากที่คุณถอนการติดตั้ง Internet Explorer 7 ถ้าคุณพยายามที่จะลบรายการบัญชี การตั้งค่าสำหรับแพคเกจจะทำงานอีกครั้ง

สถานการณ์สมมติ 2

คุณต้องการเพิ่มคอมโพเนนต์ที่กำหนดเองบางอย่างเช่นแถบเครื่องมือของ Internet Explorer 7 นอกจากนี้ คุณต้องการติดตั้งการปรับปรุงล่าสุดทั้งหมด คุณสามารถใช้ IEAK 7 เพื่อติดตั้งคอมโพเนนต์แบบกำหนดเอง กระบวนการทั้งหมดจะโปร่งใสคุณถึงแม้ว่าเทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ใช้แฟ้ม.msi เดี๋ยวนี้

เมื่อคุณใช้ IEAK 7 เพื่อเพิ่มคอมโพเนนต์ที่กำหนดเองบางอย่างเช่นแถบเครื่องมือ Internet Explorer 7 คุณไม่สามารถใช้แฟ้ม.msi ที่ใช้งานเวอร์ชันที่กำหนดเองของ Internet Explorer 7 สถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นเนื่องจากแฟ้ม.msi อาจไม่อนุญาตการตั้งค่าอื่น ๆ เพื่อให้สามารถเริ่มการทำงานภายในแฟ้ม.msi ในสถานการณ์เหล่านี้ คุณสามารถใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:
 • ใช้แฟ้ม IESetup.exe ปรับใช้เวอร์ชันที่กำหนดเองของ Internet Explorer 7 ตัวช่วยสร้างการ 7 IEAK สร้างแฟ้ม IESetup.exe
 • เลือกการติดตั้งหลังจากการรีสตาร์ทระบบตัวเลือกในการเพิ่มคอมโพเนนต์แบบกำหนดเองหน้าจอของตัวช่วยสร้างการ 7 IEAK เพื่อให้สามารถใช้แฟ้ม.msi

สถานการณ์สมมติ 3

คุณต้องการตั้งค่าแบบกำหนดเองบนคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่แล้ว Internet Explorer 7 ติดตั้งการปรับใช้ คุณสามารถสร้างแฟ้ม.msi และปรับใช้แพคเกจในลักษณะที่คล้ายกับคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันในสภาพแวดล้อมของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่

ข้อมูลเพิ่มเติม

ieak 7 ยังสามารถสร้างแฟ้ม.msi ที่ร่วมกับแฟ้ม.exe มาตรฐาน ดังนั้น คุณสามารถดำเนินการใช้ SMS อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้'นโยบายกลุ่ม'ในสภาพแวดล้อมของ Active Directory เพื่อปรับใช้ Internet Explorer 7

รายการต่อไปนี้อธิบายการสนับสนุนที่พร้อมใช้งาน เพื่อสร้าง หรือแก้ไขแฟ้ม.msi:
 • ใช้เครื่องมือ WiX ที่กำหนดเพื่อสร้างแฟ้ม.msi

  WiX มีผลิตภัณฑ์ Microsoft ในแหล่งข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน จะไม่ถูกจัดส่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบปฏิบัติการ Microsoft เมื่อต้องการดาวน์โหลด WiX แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้:
  http://sourceforge.net/index.php
  Microsoft จะให้ข้อมูลติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้
 • ใช้ Windows Installer เพื่อแก้ไขแฟ้ม.msi

  windows Installer สนับสนุนต่ำระดับ APIs เพื่อเปิด และแก้ไขฐานข้อมูล Windows Installer โมดูล Msi.dll เป็นส่วนหนึ่งของบริการ Windows Installer
บทความนี้อธิบายแฟ้ม.msi ที่สร้าง IEAK 7 แฟ้ม.msi ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
 • Internet Explorer 7 สำหรับ Windows XP Service Pack 2 (SP2)
 • Internet Explorer 7 สำหรับ Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1)
For more information about how to use the WiX tool set to integrate setup development into your development process, visit the following Web site:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/Aa302186.aspx
For more information about Windows Installer, visit the following Web site:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa372860.aspx
ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัยหรืออย่างอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 942812 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003
Keywords: 
kbtshoot kbexpertiseadvanced kbinfo kbmt KB942812 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:942812

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com