คุณไม่สามารถลบ หรือเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ที่ออฟไลน์เมื่อคุณทำงานแบบออฟไลน์บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 942845 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงการออกแบบโฟลเดอร์แบบออฟไลน์คุณลักษณะใน Windows Vista ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงนี้ คุณไม่สามารถลบ หรือเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ที่ถูกแค โดยโฟลเดอร์แบบออฟไลน์เมื่อคุณกำลังทำงานแบบออฟไลน์

หมายเหตุ:เรียบร้อยแล้วคุณสามารถลบ และเปลี่ยนชื่อแฟ้มเมื่อคุณออฟไลน์ หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณสามารถใช้รีจิสทรีคีย์การเปิดใช้งานการทำงานใหม่ที่ช่วยให้คุณสามารถลบ หรือเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ที่เก็บไว้ชั่วคราวในขณะที่คุณกำลังทำงานแบบออฟไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Vista สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
935791วิธีการขอรับ Service Pack ของ Windows Vista รุ่นล่าสุด

การปรับปรุงโปรแกรมแก้ไขด่วนและการรักษาความปลอดภัยที่มีอยู่ ในการติดตั้ง SP2 สำหรับ Windows Vista Service และ สำหรับ Windows Server 2008

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้และการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยที่มีอยู่ในการติดตั้ง SP2 สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008 แวะไป Microsoft TechNet เว็บไซต์ต่อไปนี้: -
http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd335033.aspx
หมายเหตุ::ในขณะนี้ รายการของการปรับปรุงโปรแกรมแก้ไขด่วนและการรักษาความปลอดภัยจะพร้อมใช้งานเฉพาะในภาษาอังกฤษ

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณสามารถติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ได้ทันที

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลรีจิสทรี

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
เมื่อต้องการเปิดการใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงาน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ปุ่ม'เริ่ม'
  ประเภท:regeditในการเริ่มการค้นหากล่อง และกด enter
 2. คลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache
 3. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
 4. ประเภท:OfflineDirRenameDeleteแล้ว กด ENTER
 5. คลิกขวาOfflineDirRenameDeleteแล้ว คลิกปรับเปลี่ยน.
 6. ในการข้อมูลค่า:กล่อง ชนิด1แล้ว คลิกตกลง.
 7. คลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache
 8. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกคีย์:.
 9. ประเภท:OfflineDirRenameDeleteListแล้ว กด ENTER
 10. คลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache\OfflineDirRenameDeleteList
 11. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
 12. พิมพ์เส้นทางสำหรับแฟ้มออฟไลน์ และกด enter

  ตัวอย่างเช่น เส้นทางของแฟ้มออฟไลน์จะมีรูปแบบที่มีลักษณะอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • เส้นทาง unc:\\server\share\dir
  • เส้นทางโฟลเดอร์ที่ทราบอยู่แล้ว:{guid }\dir

   หมายเหตุ:ในเส้นทางนี้{guid }ตัวยึดคือ GUID ของโฟลเดอร์ที่รู้จัก
  • ไดรฟ์ที่แมป:z: \dir
  • ตัวแปรสภาพแวดล้อม:%userprofile%\dir
 13. คลิกขวาที่เส้นทางของแฟ้มออฟไลน์ และจากนั้น คลิกปรับเปลี่ยน.
 14. ในการข้อมูลค่า:กล่อง ชนิด1แล้ว คลิกตกลง.

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
Windows Vista รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Package_1_for_kb942845 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้2,68630 2007 Oct19:59ไม่สามารถใช้งานได้
Package_2_for_kb942845 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้3,37430 2007 Oct19:59ไม่สามารถใช้งานได้
Update.mumไม่สามารถใช้งานได้2,11330 2007 Oct19:59ไม่สามารถใช้งานได้
X86_241174ef14b9cbd983f35f250ffbca0b_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20711_none_37beaf775c52ceb4.manifestไม่สามารถใช้งานได้70530 2007 Oct19:59ไม่สามารถใช้งานได้
X86_4df0c9036a21e38bf48546a8c2166faf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20711_none_89c015b25e8213d8.manifestไม่สามารถใช้งานได้71130 2007 Oct19:59ไม่สามารถใช้งานได้
X86_5063caf54f2aa006b8604c6eff6df8c4_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20711_none_4b9b400d0d997f18.manifestไม่สามารถใช้งานได้70830 2007 Oct19:59ไม่สามารถใช้งานได้
X86_d686e109000b49b3c719c33fe42d13aa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20711_none_b0e295972af9870d.manifestไม่สามารถใช้งานได้1,06430 2007 Oct19:59ไม่สามารถใช้งานได้
X86_df5c8746471865cacde580e254fceb28_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20711_none_0466cd0ef0a9e5db.manifestไม่สามารถใช้งานได้69330 2007 Oct19:59ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-o ..inefiles win32 apis_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20711_none_aa04885415237e11.manifestไม่สามารถใช้งานได้5,31930 2007 Oct21:55ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-o ..nefiles-ขยาย-apis_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20711_none_8b8c4bba5049f992.manifestไม่สามารถใช้งานได้92,96830 2007 Oct21:55ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-offlinefiles-core_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20711_none_9ce1d76a77e58e37.manifestไม่สามารถใช้งานได้15,17930 2007 Oct21:55ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-offlinefiles-service_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20711_none_086d208d7d5e889b.manifestไม่สามารถใช้งานได้41,02730 2007 Oct21:55ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-offlinefiles-shellui_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20711_none_ab211692caeb8d02.manifestไม่สามารถใช้งานได้40,98530 2007 Oct21:55ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft หน้าต่าง rdbss_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20711_none_586e664f7d67b3b5.manifestไม่สามารถใช้งานได้7,28830 2007 Oct21:55ไม่สามารถใช้งานได้
Cscapi.dll6.0.6000.2071131,23230 2007 Oct03:54x86
Cscdll.dll6.0.6000.2071122,01630 2007 Oct03:54x86
Cscobj.dll6.0.6000.20711131,58430 2007 Oct03:54x86
Offlinefileswmiprovider.mofไม่สามารถใช้งานได้42,87720 Sep 200722:15ไม่สามารถใช้งานได้
Offlinefileswmiprovider_uninstall.mofไม่สามารถใช้งานได้42,87720 Sep 200722:15ไม่สามารถใช้งานได้
Csc.sys6.0.6000.20711347,64830 2007 Oct00:59x86
Cscmig.dll6.0.6000.20711105,98430 2007 Oct03:54x86
Microsoft-windows-offlinefiles-core-ppdlic.xrm-msไม่สามารถใช้งานได้3,02130 2007 Oct03:30ไม่สามารถใช้งานได้
Cscsvc.dll6.0.6000.20711483,32830 2007 Oct03:54x86
Microsoft windows offlinefiles.mofไม่สามารถใช้งานได้1,93107 2007 แจ05:40ไม่สามารถใช้งานได้
Cscui.dll6.0.6000.20711598,01630 2007 Oct03:54x86
Rdbss.sys6.0.6000.20711222,72030 2007 Oct00:59x86
Windows Vista รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Amd64_47f0c99aefcd19cbffde77e08b05372d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20711_none_5a6aa962352e3811.manifestไม่สามารถใช้งานได้71230 2007 Oct19:59ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_4df0c9036a21e38bf48546a8c2166faf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20711_none_e5deb13616df850e.manifestไม่สามารถใช้งานได้71330 2007 Oct19:59ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_523f6086fc01b6b3ff057efd652546ee_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20711_none_6135d3a351c327d8.manifestไม่สามารถใช้งานได้71530 2007 Oct19:59ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_6e5f412ddfdf1fe0498d91c5b89177d9_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20711_none_2733086eb833a2b5.manifestไม่สามารถใช้งานได้1,42830 2007 Oct19:59ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_8ac303a18d33f43bd3197361524cc47f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20711_none_6bdd8d3f1eebfcb9.manifestไม่สามารถใช้งานได้70930 2007 Oct19:59ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_f6d4713a4dc35d2c7fe5deab4990b645_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20711_none_b203438cdb839aa6.manifestไม่สามารถใช้งานได้69730 2007 Oct19:59ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_microsoft-หน้าต่าง-o ..inefiles win32 apis_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20711_none_062323d7cd80ef47.manifestไม่สามารถใช้งานได้5,33530 2007 Oct22:23ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_microsoft-หน้าต่าง-o ..nefiles-ขยาย-apis_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20711_none_e7aae73e08a76ac8.manifestไม่สามารถใช้งานได้92,99430 2007 Oct22:23ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_microsoft-หน้าต่าง-offlinefiles-core_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20711_none_f90072ee3042ff6d.manifestไม่สามารถใช้งานได้15,20730 2007 Oct22:23ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_microsoft-หน้าต่าง-offlinefiles-service_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20711_none_648bbc1135bbf9d1.manifestไม่สามารถใช้งานได้41,06330 2007 Oct22:23ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_microsoft-หน้าต่าง-offlinefiles-shellui_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20711_none_073fb2168348fe38.manifestไม่สามารถใช้งานได้41,02330 2007 Oct22:23ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_microsoft หน้าต่าง rdbss_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20711_none_b48d01d335c524eb.manifestไม่สามารถใช้งานได้7,54830 2007 Oct22:23ไม่สามารถใช้งานได้
Package_1_for_kb942845 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,81030 2007 Oct19:59ไม่สามารถใช้งานได้
Package_2_for_kb942845 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้2,70230 2007 Oct19:59ไม่สามารถใช้งานได้
Package_3_for_kb942845 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้3,62630 2007 Oct19:59ไม่สามารถใช้งานได้
Update.mumไม่สามารถใช้งานได้2,40730 2007 Oct19:59ไม่สามารถใช้งานได้
Wow64_microsoft-หน้าต่าง-o ..nefiles-ขยาย-apis_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20711_none_f1ff91903d082cc3.manifestไม่สามารถใช้งานได้89,32130 2007 Oct22:23ไม่สามารถใช้งานได้
Cscapi.dll6.0.6000.2071138,40030 2007 Oct04:24x64
Cscdll.dll6.0.6000.2071129,18430 2007 Oct04:24x64
Cscobj.dll6.0.6000.20711216,57630 2007 Oct04:24x64
Offlinefileswmiprovider.mofไม่สามารถใช้งานได้42,87720 Sep 200722:13ไม่สามารถใช้งานได้
Offlinefileswmiprovider_uninstall.mofไม่สามารถใช้งานได้42,87720 Sep 200722:13ไม่สามารถใช้งานได้
Csc.sys6.0.6000.20711456,19230 2007 Oct01:12x64
Cscmig.dll6.0.6000.20711134,14430 2007 Oct04:24x64
Microsoft-windows-offlinefiles-core-ppdlic.xrm-msไม่สามารถใช้งานได้3,02130 2007 Oct03:57ไม่สามารถใช้งานได้
Cscsvc.dll6.0.6000.20711596,48030 2007 Oct04:24x64
Microsoft windows offlinefiles.mofไม่สามารถใช้งานได้1,93107 2007 แจ05:40ไม่สามารถใช้งานได้
Cscui.dll6.0.6000.20711677,88830 2007 Oct04:24x64
Rdbss.sys6.0.6000.20711288,25630 2007 Oct01:12x64
Cscobj.dll6.0.6000.20711131,58430 2007 Oct03:54x86
Offlinefileswmiprovider.mofไม่สามารถใช้งานได้42,87720 Sep 200722:15ไม่สามารถใช้งานได้
Offlinefileswmiprovider_uninstall.mofไม่สามารถใช้งานได้42,87720 Sep 200722:15ไม่สามารถใช้งานได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าคุณเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์เมื่อคุณออฟไลน์ การเปลี่ยนแปลงที่ถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์เป็นการดำเนินการ "ลบ/สร้าง" เมื่อคุณซิงโครไนซ์แฟ้ม ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเปลี่ยนชื่อไดเรกทอรีที่ประกอบด้วยแฟ้มและโฟลเดอร์ย่อยอื่น ๆ เมื่อคุณออฟไลน์ ลำดับต่อไปนี้เกิดเมื่อโฟลเดอร์ออฟไลน์ในภายหลังซิงโครไนซ์กับเซิร์ฟเวอร์:
 1. ทุกสิ่งทุกอย่างในไดเรกทอรีการเปลี่ยนชื่อถูกเขียนไปยังเซิร์ฟเวอร์ภายใต้ชื่อใหม่ของไดเรกทอรี ซึ่งรวมถึงข้อมูลแฟ้มทั้งหมด
 2. แฟ้มและโฟลเดอร์ที่อยู่ภายใต้ชื่อเดิมของโฟลเดอร์บนเซิร์ฟเวอร์ จะถูกลบออกจากเซิร์ฟเวอร์
ฟังก์ชันการทำงานนี้อาจไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่โฟลเดอร์ที่เก็บไว้ชั่วคราวที่ประกอบด้วยจำนวนมากข้อมูลถูกเปลี่ยนชื่อเมื่อไคลเอนต์อยู่ในสถานะออฟไลน์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 942845 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
Keywords: 
kbautohotfix kbvistasp1fix kbinfo kbexpertiseadvanced kbbug kbfix kbhotfixserver kbqfe kbmt KB942845 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:942845

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com