"เครือข่ายทั่วไป ข้อผิดพลาด" "การสื่อสารเชื่อมโยงล้มเหลว" หรือ "การขนส่งระดับข้อผิดพลาด" ข้อเมื่อโปรแกรมประยุกต์ที่เชื่อมต่อกับ SQL Server

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 942861 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้กล่าวถึงหัวข้อต่อไปนี้:
 • ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการ Microsoft ปรับสเกลได้ระบบเครือข่าย Pack (SNP)
 • ข้อผิดพลาดที่โปรแกรมประยุกต์ของคุณอาจได้รับเมื่อคุณเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ของ Microsoft SQL Server ที่เป็นโฮสต์บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows ที่มีบางส่วนหรือทั้งหมดที่เชื่อมต่อเครือข่ายประสิทธิภาพปรุงเปิดใช้งาน

  หมายเหตุ บทความนี้ยังมีคำแนะนำสำหรับการป้องกันข้อผิดพลาดเหล่านี้บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows รุ่นต่าง ๆ ไว้ด้วย
 • ข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติม
หมายเหตุ นอกจากนี้คำแนะนำในบทความนี้นำไปใช้กับระบบปฏิบัติการโฮสต์และบัญชี guest ในสภาพแวดล้อมการจำลองเสมือนของ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เครือข่ายที่สามารถต่อขยายแพ็ค

SNP มีชุดของคุณลักษณะการเชื่อมต่อเครือข่ายความเร็วสูงที่ถูกนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของ Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2) คุณลักษณะเหล่านี้จะถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของ Windows Server 2008 และ รุ่นใหม่กว่า

หมายเหตุ เนื่องจากคุณลักษณะเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของสแต็ค TCP/IP พื้นฐานใน Windows Server 2008 และรุ่นที่ใหม่กว่า จะไม่ถูกเรียกว่าคุณลักษณะ Pack ระบบเครือข่ายปรับสเกลได้

คุณลักษณะ SNP สำคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้มีดังนี้:
 • TCP Chimney Offloadคุณลักษณะนี้ถ่ายโอนโพรโทคอล TCP/IP ที่ประมวลผลจาก CPU กับการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายในระหว่างการถ่ายโอนข้อมูลเครือข่าย
 • Receive Side Scalingคุณลักษณะนี้เปิดใช้งานการโหลดบนเครือข่ายจากอะแดปเตอร์เครือข่ายที่จะแจกจ่ายข้ามหลาย cpu หรือในคอมพิวเตอร์แบบหลายตัวประมวลผล
 • NetDMAคุณลักษณะนี้ให้บริการสำหรับถ่ายดำเนินการคัดลอกหน่วยความจำที่ดำเนินการ โดยระบบย่อยเครือข่ายเป็นเครื่องมือการเข้าถึง (DMA) ของหน่วยความจำโดยตรงเฉพาะเมื่อได้รับแพคเก็ตเครือข่าย
ข้อผิดพลาดเมื่อโปรแกรมประยุกต์ที่เชื่อมต่อกับ SQL Server

คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งเมื่อฮาร์ดแวร์เครือข่ายของคุณไม่เข้ากันกับคุณลักษณะ SNP

หมายเหตุ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • คอมพิวเตอร์ที่มีการติดตั้งฮาร์ดแวร์ที่เป็นโฮสต์ให้กับอินสแตนซ์ของ SQL Server
 • โปรแกรมประยุกต์ที่เชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ของ SQL Server โดยใช้ TCP/IP
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1

[Microsoft][ODBC SQL เซิร์ฟเวอร์โปรแกรมควบคุม][DBNETLIB] ข้อผิดพลาดของเครือข่ายทั่วไป ตรวจสอบคู่มือของเครือข่ายของคุณ

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 2

ข้อผิดพลาด [08S01] [Microsoft] [SQL Native Client] การสื่อสารเชื่อมโยงล้มเหลว

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 3

System.Data.SqlClient.SqlException: การขนส่งระดับเกิดข้อผิดพลาดเมื่อส่งคำขอไปยังเซิร์ฟเวอร์ (ผู้ให้บริการ: บริการ TCP ข้อผิดพลาด: 0 - การเชื่อมต่อที่มีอยู่ถูกบังคับให้ปิด โดยโฮสต์ระยะไกล)

คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเหล่านี้เมื่อมีการโหลดเครือข่ายบน SQL Server จะสูงขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเหล่านี้เมื่อคุณจำลองแบบฐานข้อมูลใน SQL Server ขึ้น คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเหล่านี้เมื่อโปรแกรมประยุกต์แบบหลายผู้ใช้เข้าถึงฐานข้อมูลใน SQL Server

ตรวจสอบการตั้งค่าคอนฟิกปัจจุบัน

เมื่อต้องการแสดงปัจจุบัน TCP พารามิเตอร์สากล ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ จากนั้น กด Enter:

Netsh int tcp แสดงส่วนกลาง

ผลลัพธ์ของคำสั่งนี้คล้ายกับต่อไปนี้:

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2852159เพื่อแสดงอะแดปเตอร์เครือข่ายที่มีการเปิดใช้งาน ที่พรอมต์คำสั่ง คุณลักษณะ TCP Chimney Offload ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และจากนั้น กด Enter:

Chimneystats แสดงของ tcp int Netsh

ผลลัพธ์ของคำสั่งนี้คล้ายกับต่อไปนี้:

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2852160ลักษณะการทำงานในสภาพแวดล้อมของ SQL Server การถ่ายข้อมูลคำแนะนำสำหรับการใช้ SNP หรือเครือข่ายอื่น ๆ

ถ้าคุณได้รับข้อผิดพลาดของเครือข่ายตามที่อธิบายไว้ในส่วนนี้ การอ้างอิงถึงตารางต่อไปนี้สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการรับรู้ผลประโยชน์สูงสุดเมื่อคุณใช้คุณลักษณะการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายในสภาพแวดล้อมของ SQL Server

ตารางที่ 1: คำแนะนำทั่วไปสำหรับ Windows Server ทุกรุ่น

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
รุ่นของระบบปฏิบัติงานคำแนะนำ
รุ่นทั้งหมดของ Windows เริ่มการทำงานกับ Windows Server 2003 Service Pack 2
 1. ขอให้ผู้จัดจำหน่ายฮาร์ดแวร์ว่าโปรแกรมปรับปรุงต่อไปนี้จะพร้อมใช้งาน:
  • การปรับปรุงล่าสุดพื้นฐานอินพุต/เอาท์พุตระบบ (BIOS) สำหรับเซิร์ฟเวอร์
  • การปรับปรุงเฟิร์มแวร์รุ่นล่าสุดสำหรับอะแดปเตอร์เครือข่าย
  • การปรับปรุงโปรแกรมควบคุมล่าสุดสำหรับอะแดปเตอร์เครือข่าย
 2. ปรับปรุงซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสล่าสุดรุ่น หรือเครื่องมือ และคำนิยาม

ตาราง 2: คำแนะนำเฉพาะรุ่น Windows Server

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
รุ่นของระบบปฏิบัติงานคำแนะนำ
Windows Server 2003 Service Pack 2เราขอแนะนำให้ คุณปิดการใช้งานคุณลักษณะ SNP ออก ด้วยการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการบันทึกไว้ในบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
948496 ปรับปรุงเมื่อต้องการปิดคุณลักษณะ SNP สำหรับ Windows Server 2003 และ Windows SBS 2003
ถ้าประสิทธิภาพของเครือข่ายมีความสำคัญมาก เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการโยกย้ายไปเป็นรุ่นที่ใหม่กว่าของ Windows Server ที่มาพร้อมกับการสร้างสแต็ค TCP/IP ถัดไป ถ้าคุณไม่สามารถปรับรุ่นเป็นรุ่นใหม่กว่า แต่จำเป็นต้องขยายประสิทธิภาพของเครือข่ายทันที เราขอแนะนำให้ คุณปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้บนเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด:
 1. ปิดใช้งาน SNP ตามที่อธิบายไว้ในบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:

  948496 ปรับปรุงเมื่อต้องการปิดคุณลักษณะ SNP สำหรับ Windows Server 2003 และ Windows SBS 2003
 2. ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  950224 แพคเกจรวบรวมโปรแกรมแก้ไขด่วน Pack การเชื่อมต่อเครือข่ายปรับสเกลได้ (SNP) พร้อมใช้งานสำหรับ Windows Server 2003
 3. คุณลักษณะได้รับการเปิดใช้งาน โดยการใช้ Regedit.exe

 4. HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
  EnableRSS = 1 (Dword)
Windows Server 2008
 1. ติดตั้ง Windows Server 2008 Service Pack ที่ 2 (SP2) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Server 2008 SP2 ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=16468
 2. ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  979614 คำอธิบายของการปรับปรุงความน่าเชื่อถือสำหรับคุณลักษณะ TCP Chimney Offload ใน Windows Server 2008 และ Windows Vista
 3. ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  967224 บางพารามิเตอร์ TCP/IP ในรีจิสทรีจะถูกเปลี่ยนเป็นค่าที่ไม่ถูกต้องเมื่อคุณใช้คำสั่ง netsh เพื่อเปลี่ยนพารามิเตอร์สากล TCP/IP ในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 หรือ Windows Vista
 4. เปิดใช้งานใหม่ได้รับด้านมาตราส่วน (RSS) ในระบบปฏิบัติการและการ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งาน RSS ใหม่ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  967224 บางพารามิเตอร์ TCP/IP ในรีจิสทรีจะถูกเปลี่ยนเป็นค่าที่ไม่ถูกต้องเมื่อคุณใช้คำสั่ง netsh เพื่อเปลี่ยนพารามิเตอร์สากล TCP/IP ในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 หรือ Windows Vista
  หมายเหตุ โดยค่าเริ่มต้น คุณลักษณะ TCPChimney ถูกปิดใช้งานใน Windows Server 2008
Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
 1. การติดตั้ง Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการดาวน์โหลด และติดตั้ง Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 SP1 ไปยังเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5842
 2. ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  2775511 การรวบรวมโปรแกรมแก้ไขด่วนขององค์กรจะพร้อมใช้งานสำหรับ Windows 7 SP1 และ Windows Server 2008 R2 SP1
  หมายเหตุ ถ้า Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 SP1 ไม่ได้ติดตั้ง ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  977977 อัตราความเร็วการลดประสิทธิภาพการทำงานบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2 ที่มีตัวประมวลผล 32 มากกว่า RSS ของเครือข่าย
  979612 อัตราความเร็วการลดประสิทธิภาพการทำงานบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2 ที่มีตัวประมวลผล 32 มากกว่า RSS ของเครือข่าย
  ถ้าเปิดใช้งานคุณลักษณะ TCP Chimney Offload ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:

  2525390 ตัวเลือก SACK ถูกตั้งค่าเป็น "จริง" แม้ว่าการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายไม่สนับสนุน SACK สำหรับการเชื่อมต่อ offloaded ใน Windows 7 หรือ ใน Windows Server 2008 R2 เสมอ
 3. ถ้าจำเป็น เปิด RSS ใหม่ในระบบปฏิบัติการและอะแดปเตอร์เครือข่าย สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งาน RSS ใหม่ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

  967224 บางพารามิเตอร์ TCP/IP ในรีจิสทรีจะถูกเปลี่ยนเป็นค่าที่ไม่ถูกต้องเมื่อคุณใช้คำสั่ง netsh เพื่อเปลี่ยนพารามิเตอร์สากล TCP/IP ในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 หรือ Windows Vista

  หมายเหตุ โดยค่าเริ่มต้น คุณลักษณะ TCP Chimney Offload ถูกตั้งค่าเป็นอัตโนมัติ ซึ่งหมายความ ว่า การ chimney offload เชื่อมต่อทั้งหมด แต่ ได้เลือกที่จะ offloads การเชื่อมต่อที่ตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้:
  • ทำการเชื่อมต่อผ่านตัว gigabits 10 ต่อการ์ดเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ต (Gbps) ที่สอง
  • เวลาแฝงเฉลี่ยประมาณการเชื่อมโยงที่เป็นมิลลิวินาทีที่น้อยกว่า 20
  • มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างน้อย 130 กิโลไบต์ (KB) ผ่านการเชื่อมต่อ


  หมายเหตุ
  โดยค่าเริ่มต้น คุณลักษณะ TCP Chimney Offload ถูกปิดใช้งานในไคลเอนต์ที่ถูกสร้างเสมือน
หน้าต่าง 8 และ Windows Server 2012ขณะนี้ จะไม่มีปัญหา เราขอแนะนำว่า คุณควรใช้การกำหนดค่าเริ่มต้นสำหรับคุณลักษณะของเครือข่ายความเร็วสูง

หมายเหตุ โดยค่าเริ่มต้น คุณลักษณะ TCP Chimney Offload ถูกปิดใช้งานใน Windows Server 2012

ปิด SNP/สูง-speed คุณลักษณะของเครือข่าย

เราไม่แนะนำให้ คุณปิดคุณลักษณะ SNP บนเซิร์ฟเวอร์ของ Windows รุ่นที่ใหม่กว่า อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องปิดการใช้งานของ SNP บนคอมพิวเตอร์ของคุณใช้เซิร์ฟเวอร์ Windows เป็นขั้นตอนการแก้ไขปัญหาหรือเนื่อง จากไม่มีฮาร์ดแวร์การสนับสนุนสำหรับคุณลักษณะ RSS ทั้งหมดได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูตารางต่อไปนี้:

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
รุ่นของเซิร์ฟเวอร์ของ Windowsข้อมูลเพิ่มเติม
Windows Server 2003ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
948496 ปรับปรุงเมื่อต้องการปิดคุณลักษณะ SNP สำหรับ Windows Server 2003 และ Windows SBS 2003
Windows Server 2008ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
951037 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะ TCP Chimney Offload ได้รับ Side Scaling และการเข้า ถึงหน่วยความจำโดยตรงบนเครือข่ายใน Windows Server 2008
Windows Server 2008 R2ปิดใช้งาน
Windows Server 2012ปิดใช้งาน

หมายเหตุ เราขอแนะนำว่า คุณควรใช้การกำหนดค่าเริ่มต้นสำหรับคุณลักษณะของเครือข่ายความเร็วสูงในสภาพแวดล้อม Windows Server 2008 R2 และ Windows Server 2012 อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปิดใช้งานคุณลักษณะ TCP Chimney Offload ถ้าคุณทราบว่า คุณไม่ต้องการใช้งาน หรือถ้าคุณต้องการเก็บการตั้งค่าความสอดคล้องกันทั่วทั้งระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกันในสภาพแวดล้อมของคุณ


ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดเครือข่ายสามารถต่อขยาย ไปเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ WindowsITPro:
http://www.windowsitpro.com/article/networking/give-microsofts-scalable-networking-pack-140350

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับรับ Side Scaling ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft TechNet ดังต่อไปนี้:
ใช้ Receive Side Scaling

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับใช้คุณลักษณะของเครือข่ายความเร็วสูง ไปที่เว็บไซต์ TechNet ดังต่อไปนี้:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะของระบบเครือข่ายความเร็วสูงใน Windows Server 2008 R2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
951037 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะ TCP Chimney Offload ได้รับ Side Scaling และการเข้า ถึงหน่วยความจำโดยตรงบนเครือข่ายใน Windows Server 2008
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายความเร็วสูง ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2643970 การแก้ไขปัญหาเครือข่ายขั้นสูงคุณลักษณะประสิทธิภาพ (RSS, NetDMA และคนอื่น ๆ)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับใช้ และการตรวจสอบคุณลักษณะของเครือข่ายความเร็วสูง ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

http://download.microsoft.com/download/8/E/D/8EDE21BC-0E3B-4E14-AAEA-9E2B03917A09/HSN_Deployment_Guide.doc
Microsoft ให้ข้อมูลที่ติดต่อของบริษัทอื่นเพื่อช่วยให้คุณค้นหาฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค ข้อมูลการติดต่อนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อของบริษัทอื่นนี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 942861 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 ตุลาคม 2556 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2000 Personal Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Workgroup Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Parallel Data Warehouse
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Parallel Data Warehouse Update 1
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Reporting Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Analysis Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2012 Analysis Services
 • Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Express
 • Microsoft SQL Server 2012 Standard
 • Microsoft SQL Server 2012 Web
 • SQL Server 2012 Enterprise Core
 • Microsoft SQL Server 2012 Parallel Data Warehouse
Keywords: 
kbsqlsetup kbexpertiseadvanced kbtshoot kbprb kbmt KB942861 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:942861

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com