วิธีการใช้ ในระบบการดำเนินงานศูนย์ Manager 2007 และสิ่งจำเป็น สำหรับศูนย์ควบคุมระบบการติดตามการวินิจฉัย

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 942864 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สิ่งสำคัญ บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขรีจิสทรี ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้สำรองรีจิสทรีก่อนที่จะแก้ไข ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทราบวิธีการคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูล คืน และปรับเปลี่ยนรีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการใช้การติดตามการวินิจฉัย ใน Microsoft ระบบศูนย์สิ่ง 2010 ในปี 2550 ผู้จัดการดำเนินการศูนย์ระบบ Microsoft และ ในปี 2550 สิ่งจำเป็นสำหรับศูนย์ควบคุมระบบ Microsoft

สิ่งสำคัญ เราขอแนะนำให้ คุณทำการติดตามการวินิจฉัยในความสัมพันธ์กับตัวแทนฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft (CSS) เท่านั้น เราขอแนะนำนี้ได้เนื่องจากการส่งที่สร้างขึ้นประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับบริบทของข้อความโดยใช้การติดตามข้อความ อย่างไรก็ตาม ในปี 2550 ผู้จัดการดำเนินการศูนย์ระบบ Microsoft และ ในปี 2550 สิ่งจำเป็นสำหรับศูนย์ควบคุมระบบ Microsoft ข้อมูลการติดตามนี้ไม่อยู่ในรูปแบบที่บุคคลสามารถอ่าน หลังจากที่ส่งจะถูกแปลง โดยตัวแทนฝ่าย Microsoft CSS ข้อความที่อ่านได้ง่ายทุกขบุคคลจะพร้อมใช้งาน อย่างไรก็ตาม ข้อความนี้ประกอบด้วยรายละเอียดที่ระดับต่ำเท่านั้นเช่นชื่อแฟ้มรหัสของแหล่งที่มา ที่ตั้ง ฟังก์ชันรหัสของแหล่งที่มา และรหัสการส่งคืนสินค้า ข้อมูลนี้อาจเป็นประโยชน์ถ้าคุณต้องแก้ไขปัญหาซับซ้อน

ในระบบ 2010 สิ่งจำเป็นสำหรับศูนย์ ระบบศูนย์สิ่งจำเป็นสำหรับ 2007 Service Pack 1 (SP1), ในระบบการดำเนินงานศูนย์ Manager 2007 SP1 และ รุ่นที่ใหม่กว่า ข้อความการสืบค้นกลับที่แฟ้ม (TMF) ให้มาที่อนุญาตสำหรับการแปลงแฟ้มไบนารีการติดตามข้อความ อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำให้ คุณทำการวินิจฉัยติดตาม เมื่อจำเป็นเท่านั้น และเฉพาะ กับ consultation ของตัวแทนของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวจัดการการดำเนินงานของศูนย์ควบคุมระบบ 2007 และ 2007 สิ่งของศูนย์ควบคุมระบบใช้วิธีการติดตามการวินิจฉัยที่แตกต่างจากรุ่นก่อนหน้าของโปรแกรมจัดการการดำเนินงานของ Microsoft วิธีการสืบค้นกลับใหม่นี้สร้างแฟ้มไบนารีที่จะจัดเก็บข้อมูลการติดตามผล เนื่องจากไม่ได้ใช้วิธีการสืบค้นกลับนี้ใหม่ในระดับเคอร์เนล Windows มีหลากหลาย และจะสามารถเข้าสู่ระบบปรากฏเป็นหน่วยสิบของหลักพันของข้อความการสืบค้นกลับต่อวินาที

ข้อมูลต่อไปนี้กล่าวถึงเครื่องมือที่มีอยู่ เพื่อที่เริ่มต้น และหยุดการสืบค้นกลับถ้าคุณถูกขอให้ทำเช่นนี้ โดยตัวแทนฝ่าย Microsoft CSS ข้อมูลต่อไปนี้ยังกล่าวถึงการทำงานใหม่ที่มีให้ ใน 2010 ข้อควรทราบของระบบศูนย์ ในระบบศูนย์สิ่งจำเป็นสำหรับ 2007 SP1 ในระบบการดำเนินงานศูนย์ Manager 2007 SP1 และรุ่นที่ใหม่กว่า

ตำแหน่งที่ตั้งของเครื่องมือการสืบค้นกลับ

โฟลเดอร์การติดตั้งสำหรับแต่ละบทบาท เช่นบทบาทของผู้ทำหน้าที่ บทบาทของเซิร์ฟเวอร์การจัดการ หรือ บทบาทของเกตเวย์ ประกอบด้วยโฟลเดอร์ที่ชื่อเครื่องมือ แฟ้มต่อไปนี้จะอยู่ในโฟลเดอร์'เครื่องมือ':
 • StartTracing.cmd
 • StopTracing.cmd
 • TracelogSM.exe
 • TracingGuidsBid.txt
 • TracingGuidsUI.txt
 • TracingGuidsNative.txt
 • TracingReadMe.txt
สิ่งจำเป็นสำหรับระบบศูนย์ 2010 ระบบศูนย์สิ่งจำเป็นสำหรับ 2007 SP1 และระบบการดำเนินงานศูนย์ Manager 2007 SP1 แนะนำเพิ่มเติมที่ต่อไปนี้:
 • FormatTracing.cmd
 • ViewRealtimeTracing.cmd
 • TraceFmtSM.exe
 • OpsMgrTraceTMF.cab
 • Default.tmf
 • System.tmf

เมื่อต้องการเริ่มต้นการสืบค้นกลับ

หมายเหตุ ในสิ่งจำเป็นสำหรับระบบศูนย์ 2010 ในระบบศูนย์สิ่งจำเป็นสำหรับ 2007 SP1 ในระบบการดำเนินงานศูนย์ Manager 2007 SP1 และรุ่นที่ใหม่กว่า สืบค้นกลับจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติในทั้งบทบาทของผู้ทำหน้าที่และบทบาทของเซิร์ฟเวอร์การจัดการ สืบค้นกลับจะใช้ข้อผิดพลาดในการแสดงผลเท่านั้น เขียนแฟ้มไบนารีการติดตามไป SystemDrive\Temp\OpsMgrTrace โฟลเดอร์ ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลง ระดับการสืบค้นกลับสำหรับเอาพุตการติดตามสืบค้นกลับต้องถูกหยุดทำงานครั้งแรก

เมื่อต้องการเริ่มการติดตามการวินิจฉัย ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. บนคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการเริ่มต้นการสืบค้นกลับ คลิก เริ่มการทำงานคลิก เรียกใช้ชนิด คำสั่งแล้ว คลิก ตกลง.
 2. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง ใช้ ซีดี คำสั่งให้เปลี่ยนไดเรกทอรีของเครื่องมือ พิมพ์คำสั่งที่เหมาะสมจากรายการต่อไปนี้ จากนั้น กด ENTER
  ศูนย์ควบคุมระบบสิ่ง 2010:
  ซีดี \Program Files\System Essentials\Tools ศูนย์

  ศูนย์ควบคุมระบบสิ่ง 2007:
  ซีดี \Program Files\System 2007\Tools สิ่งจำเป็นศูนย์

  ตัวจัดการการดำเนินการศูนย์ระบบ 2007:
  cd\Program 2007\Tools Files\System ตัวจัดการการดำเนินงานศูนย์
 3. ชนิด StartTracing ระดับแล้ว กด ENTER ในคำสั่งนี้ แทน ระดับ ระดับการสืบค้นกลับที่คุณต้องการ คุณต้องใช้อักขระตัวพิมพ์ใหญ่ได้เมื่อต้องการระบุระดับของการสืบค้นกลับ ในระดับต่อไปนี้จะพร้อมใช้งาน:
  • ข้อผิดพลาดระดับ
  • WRN
  • INF
  • VER
  ตัวอย่างเช่น พิมพ์ StartTracing WRN.
เมื่อคุณเริ่มต้นการสืบค้นกลับ แสดงผลการสืบค้นกลับถูกเขียนไปยังแฟ้มไบนารีที่ต่อไปนี้:
 • MOMTraceNative.etl
 • MOMTraceBID.etl
 • MOMTraceUI.etl
เกี่ยวกับ Windows 2003, XP และ 2000 แฟ้มเหล่านี้จะอยู่ในเครื่องSystemDrive\Temp โฟลเดอร์

หมายเหตุใน 2010 ข้อควรทราบของระบบศูนย์ ในระบบศูนย์สิ่งจำเป็นสำหรับ 2007 SP1 ในระบบการดำเนินงานศูนย์ Manager 2007 SP1 และรุ่นที่ใหม่กว่า ไฟล์การสืบค้นกลับ (.etl) อยู่ใน Windows 2003 ใน XP และ 2000SystemDrive\Temp\OpsMgrTrace โฟลเดอร์

สำหรับ Vista และระบบปฏิบัติการรุ่นที่ใหม่กว่ารวมทั้ง Windows 7, 2008 และ 2008 R2 แฟ้มจะอยู่ที่ windows\logs\OpsMgrTrace

เมื่อต้องการหยุดการสืบค้นกลับ

เมื่อต้องการหยุดการติดตามการวินิจฉัย ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่มการทำงานคลิก เรียกใช้ชนิด คำสั่งแล้ว คลิก ตกลง.
 2. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง ใช้ ซีดี คำสั่งให้เปลี่ยนไดเรกทอรีของเครื่องมือ พิมพ์คำสั่งที่เหมาะสมจากรายการต่อไปนี้ จากนั้น กด ENTER
  ศูนย์ควบคุมระบบสิ่ง 2010:
  ซีดี \Program Files\System Essentials\Tools ศูนย์

  ศูนย์ควบคุมระบบสิ่ง 2007:
  ซีดี \Program Files\System 2007\Tools สิ่งจำเป็นศูนย์

  ตัวจัดการการดำเนินการศูนย์ระบบ 2007:
  cd\Program 2007\Tools Files\System ตัวจัดการการดำเนินงานศูนย์
 3. ชนิด StopTracing.cmdแล้ว กด ENTER
หลังจากที่คุณได้หยุดการติดตามการวินิจฉัย คุณสามารถส่งแฟ้ม.etl จากนั้น SystemDrive\Temp _การใช้โฟลเดอร์ร่วมกับตัวแทนฝ่าย Microsoft CSS ที่คุณกำลังทำงาน

หมายเหตุ ในสิ่งจำเป็นสำหรับระบบศูนย์ 2010 ในระบบศูนย์สิ่งจำเป็นสำหรับ 2007 SP1 ในระบบการดำเนินงานศูนย์ Manager 2007 SP1 และรุ่นที่ใหม่กว่า ไฟล์การสืบค้นกลับจะอยู่ในเครื่อง SystemDrive\Temp\OpsMgrTrace โฟลเดอร์ เนื่องจาก TMFs จะจัดให้ มี SP1 และ 2010 ข้อควรทราบของระบบศูนย์ ส่งสามารถแปลงโดยไม่ต้องส่งแฟ้ม.etl ไปยัง Microsoft สำหรับ Vista และระบบปฏิบัติการรุ่นที่ใหม่กว่ารวมทั้ง Windows 7, 2008 และ 2008 R2 แฟ้มจะอยู่ที่ windows\logs\OpsMgrTrace กัน

เมื่อต้องการแปลงส่งที่มีอยู่ในรูปแบบข้อความ ใน 2010 ข้อควรทราบของระบบศูนย์ ในระบบศูนย์สิ่งจำเป็นสำหรับ 2007 SP1 ในระบบการดำเนินงานศูนย์ Manager 2007 SP1 และรุ่นที่ใหม่กว่า

เมื่อต้องการแปลงไฟล์การสืบค้นกลับที่มีอยู่เพื่อติดตามข้อความ คุณต้องหยุดการสืบค้นกลับก่อน โดยใช้คำสั่ง StopTracing.cmd

หมายเหตุ ข้อมูลภายในส่งถูกแปลงเป็นรายละเอียดที่ระดับต่ำมาก (ตรวจแก้จุดบกพร่องระดับ) ดังนั้น ส่งที่แปลงแล้วต้องมีความรู้ ของรหัสแหล่งที่มา และคอมโพเนนต์ที่ถูกติดตาม เราขอแนะนำว่า จะเป็นดำเนินการแปลงการสืบค้นกลับในเฉพาะเมื่อจำเป็น โดยตัวแทนฝ่าย Microsoft CSS
 1. คลิก เริ่มการทำงานคลิก เรียกใช้ชนิด คำสั่งแล้ว คลิก ตกลง.
 2. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง ใช้ ซีดี คำสั่งให้เปลี่ยนไดเรกทอรีของเครื่องมือ พิมพ์คำสั่งที่เหมาะสมจากรายการต่อไปนี้ จากนั้น กด ENTER
  ศูนย์ควบคุมระบบสิ่ง 2010:
  ซีดี \Program Files\System Essentials\Tools ศูนย์

  ศูนย์ควบคุมระบบสิ่ง 2007:
  ซีดี \Program Files\System 2007\Tools สิ่งจำเป็นศูนย์

  ตัวจัดการการดำเนินการศูนย์ระบบ 2007:
  cd\Program 2007\Tools Files\System ตัวจัดการการดำเนินงานศูนย์
 3. ชนิด FormatTracing.cmdแล้ว กด ENTER
ในครั้งแรกที่ดำเนินการคำสั่ง FormatTracing.cmd ไฟล์การสืบค้นกลับที่จำเป็นต่อการแปลงส่งจะถูกขยายไป SystemDrive\Program Files\System Manager\Tools\TMF การดำเนินงานศูนย์โฟลเดอร์ แล้ว ชุดคำสั่ง FormatTracing.cmd ระบุแต่ละไฟล์การสืบค้นกลับ (*.etl) ในการ SystemDriveโฟลเดอร์ \Temp\OpsMgrTrace สำหรับ Vista และระบบปฏิบัติการรุ่นที่ใหม่กว่ารวมทั้ง Windows 7, 2008 และ 2008 R2 แฟ้มจะอยู่ใน windows\logs\OpsMgrTrace
. โปรแกรมอรรถประโยชน์การ TraceFMTSM.exe แล้ว แปลงแฟ้มที่เป็นข้อความ แสดงผลข้อความที่ถูกเขียนไปยังแฟ้มชื่อเดียวกันกับ.log นามสกุลที่อยู่ในเครื่องSystemDriveโฟลเดอร์ \Temp\OpsMgrTrace สำหรับ Vista และระบบปฏิบัติการรุ่นที่ใหม่กว่ารวมทั้ง Windows 7, 2008 และ 2008 R2 แฟ้มจะอยู่ที่ windows\logs\OpsMgrTrace
. นอกจากนี้มีเขียนแฟ้มข้อมูลสรุป (.sum) ไปยังตำแหน่งที่ตั้งเดียวกันสำหรับแต่ละแฟ้มที่จะถูกแปลง แฟ้มนี้แสดงรายละเอียดเหตุการณ์ข้อความการสืบค้นกลับแต่ละแปลง

ดูแปลงแฟ้มติดตาม ใน 2010 ข้อควรทราบของระบบศูนย์ ในระบบศูนย์สิ่งจำเป็นสำหรับ 2007 SP1 ในระบบการดำเนินงานศูนย์ Manager 2007 SP1 และรุ่นที่ใหม่กว่า

ไฟล์การสืบค้นกลับที่จะถูกแปลงเป็นข้อความ โดยใช้โปรแกรมชุดคำสั่ง FormatTracing.cmd สามารถดูได้ โดยใช้ตัวแก้ไขข้อความ เช่นแผ่นจดบันทึก โดยค่าเริ่มต้น ใน 2010 สิ่งจำเป็นสำหรับศูนย์ ในระบบศูนย์สิ่งจำเป็นสำหรับ 2007 SP1 ในระบบการดำเนินงานศูนย์ Manager 2007 SP1 และ รุ่นที่ใหม่กว่า ไฟล์การสืบค้นกลับจะอยู่ในเครื่อง SystemDriveโฟลเดอร์ \Temp\OpsMgrTrace สำหรับ Vista และระบบปฏิบัติการรุ่นที่ใหม่กว่ารวมทั้ง Windows 7, 2008 และ 2008 R2 แฟ้มจะอยู่ที่ windows\logs\OpsMgrTrace

เวลาเริ่มต้นระบบการสืบค้นกลับถูกเปิดใช้งาน โดยค่าเริ่มต้น ใน 2010 ข้อควรทราบของระบบศูนย์ ในระบบศูนย์สิ่งจำเป็นสำหรับ 2007 SP1 ในระบบการดำเนินงานศูนย์ Manager 2007 SP1 และรุ่นที่ใหม่กว่า

บนเซิร์ฟเวอร์การจัดการหลัก (RMS) ติดตั้งแบบทั่วไป สามเซสชันการสืบค้นกลับเริ่มเมื่อมีเริ่มบริการ HealthService โดยค่าเริ่มต้น การติดตามข้อผิดพลาดเท่านั้นจะดำเนิน ข้อมูลเพียงเล็กน้อยถูกเขียนไปยังไฟล์การสืบค้นกลับ ตั้งไฟล์การสืบค้นกลับเริ่มต้นและชื่อที่สร้างขึ้นจะเป็นดังนี้:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
โฟลเดอร์ชื่อแฟ้มคำอธิบาย
ไดรฟ์ระบบ\Temp\OpsMgrTraceTracingGuidsBID.etlแสดงผลการสืบค้นกลับสำหรับจัดการคอมโพเนนต์ของรหัส
ไดรฟ์ระบบ\Temp\OpsMgrTraceTracingGuidsNative.etlแสดงผลการสืบค้นกลับสำหรับคอมโพเนนต์รหัสท้องถิ่น
ไดรฟ์ระบบ\Temp\OpsMgrTraceTracingGuidsUI.etlแสดงผลการสืบค้นกลับสำหรับรหัส Managed อินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ (OpsMgr UI)
แต่ละเซสชันถูกเปิดใช้งาน ด้วยการสืบค้นกลับแบบวงกลม และมีขนาดแฟ้มสูงสุด 100 เมกะไบต์ (เมกะไบต์) ขนาดของแฟ้ม.etl โดยทั่วไปสำหรับแฟ้ม.etl ที่สร้างขึ้นใหม่เป็นกิโลไบต์ที่ 16 (กิโลไบต์) หมายเหตุ: สำหรับ Vista และระบบปฏิบัติการรุ่นที่ใหม่กว่ารวมทั้ง Windows 7, 2008 และ 2008 R2 แฟ้มจะอยู่ที่ windows\logs\OpsMgrTrace


หมายเหตุ ถึงแม้ว่าไม่ประกอบด้วยการดำเนินงานบทบาทผู้จัดการ เช่นบทบาทของบริษัทตัวแทนการ จัดการ หรือข้อผู้ใช้อินเทอร์เฟซสำหรับสืบค้นกลับความ แฟ้มเริ่มต้นทั้งสามติดตาม.etl จะถูกสร้าง โดยค่าเริ่มต้นเมื่อมีเริ่มบริการ HealthService โดยค่าเริ่มต้น เซสชันการสืบค้นกลับไม่มีจะเริ่มทำงานในหน้าที่เฉพาะของอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้

วิธีการปิดใช้งานการติดตามเวลาเริ่มต้นระบบ ใน 2010 สิ่งของศูนย์ควบคุมระบบ ระบบศูนย์สิ่งจำเป็นสำหรับ 2007 SP1 และ ในระบบการดำเนินงานศูนย์ Manager 2007 SP1

คำเตือน ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นถ้าคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง โดยใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรี หรือ โดยใช้วิธีอื่น ปัญหาเหล่านี้อาจต้องการให้ติดตั้งระบบปฏิบัติใหม่ Microsoft ไม่สามารถรับประกันว่า ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไข ปรับเปลี่ยนรีจิสทรีในความเสี่ยงของคุณเอง

ผู้ให้บริการการสืบค้นกลับที่สามจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติในบทบาทใด ๆ ที่ประกอบด้วยบริการ HealthService ไฟล์การสืบค้นกลับถูกเขียนไป SystemDriveโฟลเดอร์ \Temp\OpsmgrTrace สำหรับ Vista และระบบปฏิบัติการรุ่นที่ใหม่กว่ารวมทั้ง Windows 7, 2008 และ 2008 R2 แฟ้มจะอยู่ที่ windows\logs\OpsMgrTrace โดยทั่วไป แฟ้ม.etl ที่อยู่ในโฟลเดอร์นี้จะมีขนาดเล็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบทบาทของบริษัทตัวแทน อย่างไรก็ตาม สำหรับบทบาท RMS ถ้ามีการติดตั้งตัวจัดการการดำเนินงานกลายเป็น unhealthy อย่างน้อยหนึ่งแฟ้มเหล่านี้ไม่สามารถอาจขยายการกำหนดค่าขนาดสูงสุดของ 100 เมกะไบต์แต่ละ แฟ้มเหล่านี้รวมถึงต่อไปนี้:
 • TracingGuidsBid.etl
 • TracingGuidsNative.etl
 • TracingGuidsUI.etl
 • แฟ้ม.etl ก่อนหน้านี้
ถ้าคุณต้องการปิดใช้งานการสืบค้นกลับที่ระดับดีบักเนื่องจากการมีขนาดพาร์ติชันสำหรับเริ่มต้นระบบสำนักงานขนาดเล็ก คุณสามารถเพิ่มค่ารีจิสทรีไปยังคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในบทบาทของเซิร์ฟเวอร์การจัดการหรือผู้ทำหน้าที่บทบาทที่คุณต้องการปิดใช้งานการสืบค้นกลับ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุ ถ้ามีการสืบค้นกลับถูกปิดการใช้งาน ซึ่งอาจมีผลต่อการแก้ไขในอนาคตปัญหาของการดำเนินการจัดการเนื่องจากข้อมูลที่สืบค้นกลับที่ระดับต่ำจะสูญหาย โปรแกรมแก้ไขด่วนในอนาคต เซอร์วิสแพ็ค หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์อาจลบรายการรีจิสทรี และการเปิดใช้งานการสืบค้นกลับอีกครั้ง โดยค่าเริ่มต้น คีย์รีจิสทรีนี้ไม่มี การสืบค้นกลับเป็นค่าเริ่มต้นถูกเปิดใช้งานถ้าคุณลบคีย์รีจิสทรีนี้ หรือเปลี่ยนค่าเป็น 0
 1. คลิก เริ่มการทำงานคลิก เรียกใช้ชนิด regeditแล้ว คลิก ตกลง.
 2. ค้นหา และคลิ กที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Microsoft Manager\3.0\ การดำเนินงาน
 3. สร้างคีย์ย่อยที่มีชื่อ การสืบค้นกลับ.
 4. ในบานหน้าต่างรายละเอียด สร้างเป็น REG_DWORD ค่าชื่อ DisableAutoTracing.
 5. ในการ ข้อมูลค่า ฟิลด์ ชนิด 1แล้ว คลิก ตกลง.
 6. ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี
ถ้าคุณเรียกใช้แฟ้มแบตช์ StopTracing.cmd จากโฟลเดอร์'เครื่องมือ' เซสชันการติดตามตัวจัดการการดำเนินการที่จะหยุดทำงาน .Etl แฟ้มในเครื่อง SystemDriveสามารถลบโฟลเดอร์ \Temp\OpsmgrTrace ถ้าพวกเขาไม่จำเป็นต้องเรียกคืนเนื้อที่ว่างบนดิสก์ได้ สำหรับ Vista และระบบปฏิบัติการรุ่นที่ใหม่กว่ารวมทั้ง Windows 7, 2008 และ 2008 R2 แฟ้มจะอยู่ที่ windows\logs\OpsMgrTrace

วิธีการย้ายตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นของการติดตามแฟ้มผลลัพธ์ ใน 2010 ข้อควรทราบของระบบศูนย์ ในระบบศูนย์สิ่งจำเป็นสำหรับ 2007 SP1 ในระบบการดำเนินงานศูนย์ Manager 2007 SP1 และรุ่นที่ใหม่กว่า

ถ้ามีบทบาทเซิร์ฟเวอร์การจัดการการดำเนินงานหรือบทบาทของผู้ทำหน้าที่มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่ช่องว่างพาร์ติชันสำหรับเริ่มต้นระบบที่ถูกจำกัด คุณอาจต้องย้ายตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นของไฟล์การสืบค้นกลับ (*.etl) เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. สร้างโฟลเดอร์ใหม่บนดิสก์ภายในเครื่องที่มีความจุที่เพียงพอเพื่อ house แฟ้ม ไฟล์การสืบค้นกลับเป็นค่าเริ่มต้นสามที่มากที่สุด 100 เมกะไบต์แต่ละและไฟล์การสืบค้นกลับใช้ก่อนหน้านี้สามที่มากที่สุด 100 เมกะไบต์แต่ละเท่ากับความทั้งหมดเป็นไปได้ติดตามแฟ้มจุ 600 MB
 2. ตั้งค่าน้อย NTFS สิทธิ์ต่อไปนี้ในโฟลเดอร์ ระบบ =ควบคุมทั้งหมด ผู้ดูแล =ควบคุมทั้งหมด
 3. ค้นหา และเปิดแฟ้มแบตช์ StartTracing.cmd ในโฟลเดอร์การติดตั้งการดำเนินการจัดการ/สิ่ง/มือ ใช้ตัวแก้ไขข้อความ เช่นแผ่นจดบันทึก
 4. ในแฟ้มชุด StartTracing.cmd ค้นหาคำสั่ง OpsMgrTracePath ที่กำหนด แทนค่าเริ่มต้น SystemDrive\Temp\OpsMgrTrace กับเส้นทางของตำแหน่งที่ตั้งใหม่ กำหนดเขตเส้นทางที่ มีเครื่องหมายคำพูด (") ถ้าเส้นทางประกอบด้วยอักขระช่องว่าง
 5. บันทึกการเปลี่ยนแปลง StartTracing.cmd แฟ้ม
 6. เมื่อต้องการเริ่มต้นการสืบค้นกลับไปยังโฟลเดอร์ใหม่ รันแฟ้มชุด StopTracing.cmd เรียกใช้โปรแกรมชุดคำสั่ง StartTracing.cmd แล้ว หลังจากที่คุณเรียกใช้แฟ้มแบตช์ StartTracing.cmd แฟ้มต่อไปนี้ถูกเขียนไปยังโฟลเดอร์ใหม่:
  • TracingGuidsBid.etl
  • TracingGuidsNative.etl
  • TracingGuidsUI.etl
 7. ก่อนที่คุณใช้คำสั่ง FormatTracing.cmd ในการแปลงการส่งข้อความ คุณต้องแก้ไขคำสั่ง FormatTracing.cmd การเปลี่ยนแปลงตัวแปร OpsMgrTracePath ชี้ไปที่โฟลเดอร์ไฟล์การสืบค้นกลับใหม่
โปรแกรมแก้ไขด่วนในอนาคต เซอร์วิสแพ็ค หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงแฟ้มในโฟลเดอร์'เครื่องมือ' ซึ่งสามารถเปลี่ยนฟังก์ชันการทำงานเมื่อต้องการฟังก์ชันการทำงานเริ่มต้น เราขอแนะนำให้ คุณตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหลังจากที่คุณทำการปรับปรุง หมายเหตุ: สำหรับ Vista และระบบปฏิบัติการรุ่นที่ใหม่กว่ารวมทั้ง Windows 7, 2008 และ 2008 R2 แฟ้มจะอยู่ที่ windows\logs\OpsMgrTrace

วิธีการดูการสืบค้นกลับเวลาจริง ในสิ่งจำเป็นศูนย์ควบคุมระบบ 2010 ระบบศูนย์สิ่งจำเป็นสำหรับ 2007 SP1 ในระบบการดำเนินงานศูนย์ Manager 2007 SP1 และรุ่นที่ใหม่กว่า

เราขอแนะนำว่า คุณไม่ได้ใช้แฟ้มแบตช์ ViewRealTimeTracing.cmd เพื่อดูการส่งเวลาจริงในสภาพแวดล้อมการผลิตโดยไม่มีคำแนะนำจาก Microsoft CSS ดูการส่งในเวลาจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณใช้การตั้งค่าระดับของการติดตามข้อมูลหรือการตั้งค่าระดับการสืบค้นกลับอย่างละเอียด อาจมีผลอย่างร้ายแรงต่อประสิทธิภาพการทำงานของเซิร์ฟเวอร์

ในครั้งแรกที่ดำเนินการแฟ้ม ViewRealTimeTracing.cmd ไฟล์การสืบค้นกลับที่จำเป็นต่อการแปลงส่งจะถูกขยายไป SystemDrive\Program Files\System Manager\Tools\TMF การดำเนินงานศูนย์โฟลเดอร์ ViewRealTimeTracing.cmd ชุดแฟ้มแต่ละแฟ้มคำจำกัดความเซสชันการสืบค้นกลับที่ระบุแล้ว (Tools\TracingGuids * .txt) ในโฟลเดอร์'เครื่องมือ' อินสแตนซ์แยกกันของ TraceFmtSM จะเริ่มต้นภายในหน้าต่างพร้อมรับคำสั่งแล้ว ผลลัพธ์ของเซสชันการสืบค้นกลับสำหรับส่ง Managed, "บ้านเกิด", และ จัดการ UI จะแสดงผลไปที่แต่ละหน้าต่าง

ชุดคำสั่ง ViewRealTimeTracing.cmd จะยอมรับพารามิเตอร์บรรทัดคำสั่งเดียว หรือไม่ก็ได้ (-ods) ระบุพารามิเตอร์นี้จะนอกจากนี้แสดงข้อมูลการติดตามการดีบักเกอร์

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตามการวินิจฉัย ในปี 2550 ตัวจัดการการดำเนินงานศูนย์ควบคุมระบบ และ ในปี 2550 ข้อควรทราบของระบบศูนย์ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://msdn.microsoft.com
จาก นั้น ค้นหาบนเว็บไซต์ต่อไปนี้:
เหตุการณ์การสืบค้นกลับสำหรับ Windows

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 942864 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 ตุลาคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft System Center Essentials 2010
 • Microsoft System Center Operations Manager 2007
 • Microsoft System Center Essentials 2007
Keywords: 
kbhowto kbinfo kbmt KB942864 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:942864

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com