การแก้ไข: "อุปกรณ์นี้ไม่สามารถเริ่มต้น" 10 รหัสข้อผิดพลาดในตัวจัดการอุปกรณ์ใน Windows

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 943104 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

มีข้อผิดพลาดรหัส 10 จะถูกสร้างขึ้นในตัวจัดการอุปกรณ์ในหนึ่งในสถานการณ์ต่อไปนี้:
 • ตัวจัดการอุปกรณ์ไม่สามารถเริ่มอุปกรณ์
 • หนึ่งในโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์จำเป็นต้องเริ่มการทำงาน
 • ตัวจัดการอุปกรณ์มีข้อมูลไม่เพียงพอให้จดจำข้อผิดพลาดที่ bubbled ขึ้น โดยโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์

  หมายเหตุ ในสถานการณ์นี้ ข้อผิดพลาดรหัส 10 สามารถเป็นข้อความทั่วไปมากที่บ่งชี้ว่า โปรแกรมควบคุมที่ไม่ได้ระบุหรือปัญหาอุปกรณ์บางชนิด

วิธีแก้ปัญหาทั่วไปสำหรับข้อผิดพลาดรหัส 10

ลองทำตามวิธีแก้ปัญหาทั่วไปต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหานี้:

ปรับปรุงโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์นี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ในตัวจัดการอุปกรณ์ คลิกแท็บโปรแกรมควบคุมในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของอุปกรณ์
 2. คลิกโปรแกรมปรับปรุงโปรแกรมควบคุมเพื่อเริ่มตัวช่วยสร้างการปรับปรุงฮาร์ดแวร์
 3. ทำตามคำแนะนำในการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมนี้
หมายเหตุ คุณอาจถูกพร้อมท์ให้ใส่เส้นทางของโปรแกรมควบคุม Windows อาจมีโปรแกรมควบคุมที่มีอยู่ภายใน หรือแฟ้มโปรแกรมควบคุมอาจยังคงติดตั้งตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่คุณตั้งค่าอุปกรณ์ ถ้าคุณถูกถามหาโปรแกรมควบคุม และคุณไม่ได้ คุณสามารถลองดาวน์โหลดไดรเวอร์ล่าสุดจากเว็บไซต์ของผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

เรียกใช้บริการแก้ไขปัญหาโดยอัตโนมัติ

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
เรียกใช้การ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ไม่ทำงาน หรือไม่พบใน Windowsตัวแก้ไขปัญหาจากเว็บไซต์ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft
การแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมสำหรับอุปกรณ์ USB
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
หากคุณพบข้อผิดพลาดรหัส 10 บนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ โดยใช้พอร์ต USB คุณอาจจะลอง วินิจฉัย และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ USB ใน Windows โดยอัตโนมัติ ตัวแก้ไขปัญหา

หมายเหตุ ตัวแก้ไขปัญหานี้ในขณะนี้ไม่สามารถใช้กับ Windows 8
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

วิธีการแก้ปัญหาสำหรับข้อผิดพลาดรหัส 10

ข้อผิดพลาดรหัส 10 ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องปัญหาโปรแกรมควบคุมฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ หรือปัญหาความเข้ากันได้ระหว่างโปรแกรมควบคุมฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพิ่มเติมที่ติดตั้งใน Windows ดังนั้น จึง ขอแนะนำว่า คุณควรแก้ไขปัญหาเหล่านี้ตามที่แสดง ในโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ เกี่ยวกับปัญหาการตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์ และ บนปัญหาความเข้ากันได้ของฮาร์ดแวร์

โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่เข้ากันไม่ได้ ล้าสมัย หรือเสียหาย

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
หากคุณสงสัยว่าที่ 10 รหัสข้อผิดพลาดเกี่ยวข้องกับเข้ากันไม่ได้ ล้าสมัย หรือโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์เสียหาย ให้ลองใช้วิธีแก้ปัญหาต่อไปนี้
ปรับปรุงโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์จาก Windows Update
ปรับปรุงโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ผ่าน Windows Update.
โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่ปรับปรุงจากเว็บไซต์ของผู้จัดจำหน่าย
ปรับปรุงโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์จากเว็บไซต์ของผู้จัดจำหน่าย ทำตามคำแนะนำการติดตั้งหรือปรับปรุง
 • หากอุปกรณ์ถูกติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ แวะไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตคอมพิวเตอร์
 • หากอุปกรณ์ถูกติดตั้งหลังจากการซื้อของคอมพิวเตอร์ แวะไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตอุปกรณ์
 • หากอุปกรณ์ถูกติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ และบริษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ไม่มีโปรแกรมควบคุมที่ปรับปรุงแล้วสำหรับอุปกรณ์ แวะไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตอุปกรณ์
หมายเหตุ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไดรเวอร์อุปกรณ์ที่ถูกติดตั้งเข้ากันได้กับ Windows รุ่นของคุณและแพลตฟอร์มที่ปัจจุบัน
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ซอฟต์แวร์และโปรแกรมปรับปรุงของระบบปฏิบัติการ

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
หากคุณสงสัยว่า ข้อผิดพลาดรหัส 10 เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงซอฟต์แวร์และ service pack ที่ขาดหายไป ให้ลองใช้วิธีแก้ปัญหาต่อไปนี้:
 • ใช้ Windows Update เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงล่าสุดสำหรับ Windows
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ Windows ไป Service Pack และการปรับปรุงศูนย์.
 • ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงที่เฉพาะเจาะจง ไปยังคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ดังกล่าว เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เราขอแนะนำให้ คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ผลิตคอมพิวเตอร์หรือเว็บไซต์ของผู้ผลิตอุปกรณ์
วิธีเพิ่มเติมสำหรับ Windows XP
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Windows XP ตรวจทานเอกสารต่อไปนี้เพื่อกำหนดว่า จะใช้กับสถานการณ์ของคุณ:
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ปัญหาเกี่ยวกับการกำหนดค่าอุปกรณ์

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
หากคุณสงสัยว่า ข้อผิดพลาดรหัส 10 เกี่ยวข้องกับปัญหาเกี่ยวกับการตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์ ลองวิธีการต่อไปนี้:
แก้ไขรายการรีจิสทรีที่เสียหายด้วยตนเอง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
หมายเหตุ เมื่อต้องการใช้วิธีการนี้ คุณต้องเข้าสู่บน Windows ในฐานะผู้ดูแล
สิ่งสำคัญ ทำตามขั้นตอนในส่วนนี้อย่างระมัดระวัง ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ก่อนที่จะแก้ไข สำรองรีจิสทรีสำหรับการคืนค่า ในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้น

ปัญหานี้อาจเกิดจากรายการรีจิสทรี Windows สองที่เสียหาย การใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรีเพื่อลบรายการรีจิสทรีเสียหาย ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. กดโลโก้ Windows คีย์ + R เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบเรียกใช้
 2. ชนิด regedit ในกล่องโต้ตอบเรียกใช้แล้วกด Enter หากคุณได้รับพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ หรือ ให้ยืนยันให้ ให้พิมพ์รหัสผ่าน หรือคลิกอนุญาต
 3. ในบานหน้าต่างนำทาง ค้นหา และคลิกคีย์ย่อยของรีจิสทรีที่ดังต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\

  คุณจะเห็นรายการแบบเต็มของคีย์ย่อยของรีจิสทรีที่คล้ายกับ:
  {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318 }

  หมายเหตุ คีย์ย่อยแต่ละ 32 หลักไม่ซ้ำกัน และสอดคล้องกับชนิด หรือคลาส ของฮาร์ดแวร์ในตัวจัดการอุปกรณ์
 4. ค้นหาถูกต้องคลาส GUID ที่สอดคล้องกับชนิดของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่คุณกำลังดูรหัสข้อผิดพลาดของตัวจัดการอุปกรณ์สำหรับ

  วิธีการตรวจสอบคลาส GUID ถูกต้องสำหรับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์

  ใช้ตารางต่อไปนี้เพื่อค้นหาคลาส GUID ถูกต้องสำหรับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  คลาสGUIDคำอธิบายอุปกรณ์
  ซีดีรอม4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318ไดรฟ์ซีดี/ดีวีดี/บลูเรย์
  DiskDrive4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318ฮาร์ดไดรฟ์
  จอแสดงผล4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318อะแดปเตอร์วิดีโอ
  FDC4D36E969-E325-11CE-BFC1-08002BE10318ตัวควบคุมฟลอปปี
  FloppyDisk4D36E980-E325-11CE-BFC1-08002BE10318ฟลอปปีไดรฟ์
  HDC4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318ตัวควบคุมฮาร์ดดิสก์
  HIDClass745A17A0-74D3-11D0-B6FE-00A0C90F57DAอุปกรณ์ USB บางอย่าง
  13946BDD1FC1-810F-11D0-BEC7-08002BE2092FIEEE 1394 โฮสต์คอนโทรลเลอร์
  รูปภาพ6BDD1FC6-810F-11D0-BEC7-08002BE2092Fกล้องและสแกนเนอร์
  แป้นพิมพ์4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318แป้นพิมพ์
  โมเด็ม4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318โมเด็ม
  เมาส์4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318เมาส์และอุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง
  สื่อ4D36E96C-E325-11CE-BFC1-08002BE10318อุปกรณ์เสียง และวิดีโอ
  สุทธิ4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318อะแดปเตอร์เครือข่าย
  พอร์ต4D36E978-E325-11CE-BFC1-08002BE10318พอร์ตแบบอนุกรม และแบบขนาน
  SCSIAdapter4D36E97B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318ตัวควบคุม SCSI และ RAID
  ระบบ4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318ระบบ buses, bridges เป็นต้น
  USB36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000โฮสต์คอนโทรลเลอร์และฮับ USB
  หมายเหตุ นี่ไม่ใช่รายชื่อทั้งหมดของคลาสอุปกรณ์ Guid ไม่มีคลาสที่กำหนดอุปกรณ์ระบบน้อยทั่วไปหลาย ๆ อุปกรณ์สามารถสร้างคลาสที่ไม่ซ้ำกันขึ้นอยู่กับหลายตัวแปร ที่ทำให้ไม่สามารถแสดงรายการทั้งหมด

  ตัวอย่างเช่น ถ้าไดรฟ์ดีวีดีของคุณจะแสดงความผิดพลาดของรหัส 10 ในตัวจัดการอุปกรณ์ ตามรายการข้างต้น GUID สำหรับอุปกรณ์ซีดี/ดีวีดีเป็น 4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318 เมื่อคุณทราบว่า GUID นี้ คุณสามารถทำตามขั้นตอนถัดไป
 5. คลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีที่ตรงกับ GUID คลาสของอุปกรณ์ที่คุณระบุในขั้นตอนสุดท้าย
 6. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกUpperFilters

  หมายเหตุ คุณอาจจะเห็นรายการรีจิสทรี UpperFilters.bak คุณไม่จำเป็นต้องลบรายการนั้น คลิกUpperFiltersเท่านั้น
  ถ้าคุณไม่เห็นรายการรีจิสทรี UpperFilters คุณยังอาจต้องลบรายการรีจิสทรี LowerFilters เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ไปที่ขั้นตอนที่ 9
 7. บนเมนู แก้ไข คลิก ลบ
 8. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้ยืนยันการลบ คลิกใช่
 9. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกLowerFilters
  หมายเหตุ ถ้าคุณไม่เห็นรายการรีจิสทรี LowerFilters หรือ UpperFilters วิธีการนี้ไม่ได้สำหรับคุณ
 10. บนเมนู แก้ไข คลิก ลบ
 11. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้ยืนยันการลบ คลิกใช่
 12. ออกจาก Registry Editor
 13. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ปัญหาความเข้ากันได้ของฮาร์ดแวร์

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
อีกประการหนึ่งคือ ว่า อุปกรณ์ดังกล่าวไม่ได้ถูกออกแบบให้ทำงานกับรุ่นของ Windows ที่คุณกำลังใช้เฉพาะ คุณสามารถใช้การ Windows ชื่อ Hardware Compatibility List (hcl หรือไม่)การตรวจสอบว่า อุปกรณ์แสดงอยู่ว่าเข้ากันได้กับ Windows รุ่นปัจจุบันของคุณ
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 943104 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 3 มีนาคม 2557 - Revision: 7.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Microsoft Windows XP Starter Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
Keywords: 
kbtshoot kbexpertiseadvanced kbinfo kbmt KB943104 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:943104

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com