การปรับปรุงช่วยให้การสนับสนุนสำหรับ Storport miniports เสมือนใน Windows Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 943295 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

โปรแกรมควบคุม Storport สนับสนุนในขณะนี้ miniports เสมือน ใน Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) และรุ่นที่ใหม่กว่า ขณะนี้มีการปรับปรุงการเปิดใช้งานคุณลักษณะใหม่นี้

Microsoft มีกำหนดโปรแกรมควบคุมมินิพอร์ตเสมือน Storport (VMiniport) เพื่อขยายการทำงานของอินเทอร์เฟซ Storport ซึ่งแตกต่างจาก miniports ทางกายภาพ miniports เสมือนสามารถเรียกตามปกติรุ่นของโปรแกรมควบคุม Windows (WDM) ตามที่คำแนะนำ WDM

หลังจากที่คุณใช้การปรับปรุงนี้ miniports จะไม่ใช้โปรแกรมควบคุม Storport จะจัดการหน่วยความจำ และทำข้อมูลให้ตรงกัน นอกจากนี้ miniports จะสามารถจัดการการร้องขอ I/O ในรูปแบบใหม่ เปลี่ยนแปลงการเขียนโปรแกรมเหล่านี้สำหรับในเทคโนโลยีที่รวม แต่การที่จะไม่จำกัดต่อไปนี้:
 • iscsi
 • Infiniband
 • อินเทอร์เฟซการเก็บข้อมูล non-standard อื่น ๆ ที่อาจปรากฏขึ้นในอนาคต

ข้อมูลเพิ่มเติม

การเตรียมใช้งานของโปรแกรมควบคุมมินิพอร์ตเสมือนของ Storport

โปรแกรมควบคุมมินิพอร์ตเสมือนของ Storport มีขั้นตอนที่ 3 ของการเตรียมใช้งาน ในขั้นแรก เรียกการมินิพอร์ตนี้StorPortInitializeตามกำหนดเวลา โดยชี้ไปvirtual_hw_initialization_dataโครงสร้าง

มินิพอร์ตเสมือนของ storport ตามปกติ

โปรแกรมควบคุมมินิพอร์ตเสมือนของ storport และโปรแกรมควบคุมมินิพอร์ตทางกายภาพ Storport จะเท่ากับในหลายวิธี มินิพอร์ตที่มีอยู่จริงใช้ตัวปรับต่อบัสโฮสต์ที่มีอยู่จริง (HBA) มินิพอร์ตแบบเสมือนแตกต่างจากมินิพอร์ตที่มีอยู่จริงหลักที่มินิพอร์ตเสมือนบอกให้โปรแกรมควบคุม Storport จะสมมติว่า มินิพอร์ตที่ควบคุมไม่มีฮาร์ดแวร์ ในกรณีนี้ โปรแกรมควบคุม Storport ไม่ได้เป็นวัตถุ (DMA) ของการเข้าถึงหน่วยความจำโดยตรง ดังนั้น โปรแกรมควบคุม Storport ไม่รับวัตถุขัดจังหวะ การล็อกสัญญาณขัดจังหวะ หรือแคไม่มีการเก็บข้อมูล

ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนอื่นเป็นมินิพอร์ตแบบเสมือนสามารถใช้ APIs ทั้งหมดที่ได้รับการบันทึกไว้ใน Microsoft Windows โปรแกรมควบคุม Kit (WDK) มินิพอร์ตที่มีอยู่จริงจะคาดว่าจะใช้ APIs Storport เท่านั้น อย่างไรก็ตาม มินิพอร์ตแบบเสมือนอาจใช้ APIs อื่น ๆ ตัวอย่างเช่น มินิพอร์ตแบบเสมือนอาจยังใช้ APIs ที่เคอร์เนลระบบให้ สมมติมินิพอร์ตเสมือน complies มีข้อจำกัดที่นำไปใช้กับไดรเวอร์ WDM

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Storport สนับสนุนตามปกติ แวะไปที่ไซต์ของเว็บเครือข่ายของนักพัฒนา Microsoft ต่อไปนี้:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms807277.aspx
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเคอร์เนลอื่น ๆ APIs ให้ดูที่คำอธิบายของ APIs ที่เกี่ยวข้องในการ WDK

โครงสร้างของโปรแกรมควบคุมมินิพอร์ตเสมือนของ storport

กระบวนการvirtual_hw_initialization_dataโครงสร้างประกอบด้วยรายละเอียดที่มีเฉพาะในแต่ละโปรแกรมควบคุมมินิพอร์ตเสมือน โครงสร้างนี้ถูกกำหนดไว้เป็นดังนี้:
typedef struct _VIRTUAL_HW_INITIALIZATION_DATA {
 ULONG HwInitializationDataSize;
 INTERFACE_TYPE AdapterInterfaceType;
 PHW_INITIALIZE HwInitialize;
 PHW_STARTIO HwStartIo;
 PHW_INTERRUPT HwInterrupt;
 PVIRTUL_HW_FIND_ADAPTER HwFindAdapter;
 PHW_RESET_BUS HwResetBus;
 PHW_DMA_STARTED HwDmaStarted;
 PHW_ADAPTER_STATE HwAdapterState;
 ULONG DeviceExtensionSize;
 ULONG SpecificLuExtensionSize;
 ULONG SrbExtensionSize;
 ULONG NumberOfAccessRanges;
 PVOID Reserved;
 UCHAR MapBuffers;
 BOOLEAN NeedPhysicalAddresses;
 BOOLEAN TaggedQueuing;
 BOOLEAN AutoRequestSense;
 BOOLEAN MultipleRequestPerLu;
 BOOLEAN ReceiveEvent;
 USHORT VendorIdLength;
 PVOID VendorId;
 union {
  USHORT ReservedUshort;
  USHORT PortVersionFlags;
 };
 USHORT DeviceIdLength;
 PVOID DeviceId;
 PHW_ADAPTER_CONTROL HwAdapterControl;
 PHW_BUILDIO HwBuildIo;
 PHW_FREE_ADAPTER_RESOURCES HwFreeAdapterResources;
 PHW_PROCESS_SERVICE_REQUEST HwProcessServiceRequest;
 PHW_COMPLETE_SERVICE_IRP HwCompleteServiceIrp;
 PHW_INITIALIZE_TRACING HwInitializeTracing;
 PHW_CLEANUP_TRACING HwCleanupTracing;
} VIRTUAL_HW_INITIALIZATION_DATA, *PVIRTUAL_HW_INITIALIZATION_DATA;

รหัสควบคุมมินิพอร์ตเสมือน I/O

ใช้ไคลเอนต์มินิพอร์ตเสมือนนี้ioctl_miniport_process_service_irpรหัสควบคุม I/O การสื่อสารกับมินิพอร์ตแบบเสมือน

ข้อมูลการปรับปรุง

<a0>$$$$</a0>Microsoft::

Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x86

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดใน Windows Server 2003 ใช้ x86 แพคเกจเดี๋ยวนี้

Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ Itanium

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดใน Windows Server 2003 ใช้ Itanium แพคเกจเดี๋ยวนี้

Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดใน Windows Server 2003 ใช้ x64 แพคเกจเดี๋ยวนี้

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้การปรับปรุงนี้ คุณต้องมี Windows Server 2003 SP1 หรือ Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2) ติดตั้งสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
889100วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้การปรับปรุงนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมปรับปรุง

การปรับปรุงนี้ไม่ได้แทนปรับปรุงอื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

การปรับปรุงที่เป็นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนั้น) ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Diskdump.sys5.2.3790.301918,94404 2007 Oct18:52x86SP1SP1QFE
Storport.sys5.2.3790.3019108,03204 2007 Oct18:52x86SP1SP1QFE
Diskdump.sys5.2.3790.416318,94404 2007 Oct12:35x86SP2SP2GDR
Storport.sys5.2.3790.4163108,03204 2007 Oct12:35x86SP2SP2GDR
Diskdump.sys5.2.3790.416318,94404 2007 Oct15:39x86SP2SP2QFE
Storport.sys5.2.3790.4163108,03204 2007 Oct15:39x86SP2SP2QFE
Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ Itanium
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Diskdump.sys5.2.3790.301949,6645 ตุลาคม 255015:05IA-64SP1SP1QFE
Storport.sys5.2.3790.3019347,1365 ตุลาคม 255015:05IA-64SP1SP1QFE
Diskdump.sys5.2.3790.416349,6645 ตุลาคม 255015:15IA-64SP2SP2GDR
Storport.sys5.2.3790.4163347,1365 ตุลาคม 255015:15IA-64SP2SP2GDR
Diskdump.sys5.2.3790.416349,6645 ตุลาคม 255015:05IA-64SP2SP2QFE
Storport.sys5.2.3790.4163347,1365 ตุลาคม 255015:05IA-64SP2SP2QFE
Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Diskdump.sys5.2.3790.301924,0645 ตุลาคม 255015:04x64SP1SP1QFE
Storport.sys5.2.3790.3019188,4165 ตุลาคม 255015:04x64SP1SP1QFE
Diskdump.sys5.2.3790.416324,0645 ตุลาคม 255015:14x64SP2SP2GDR
Storport.sys5.2.3790.4163188,9285 ตุลาคม 255015:14x64SP2SP2GDR
Diskdump.sys5.2.3790.416324,0645 ตุลาคม 255015:05x64SP2SP2QFE
Storport.sys5.2.3790.4163188,9285 ตุลาคม 255015:05x64SP2SP2QFE

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนามินิพอร์ตเสมือนของ Storport ให้ดูที่คู่มือนักพัฒนาของ Storport เสมือนมินิพอร์ต ในการพัฒนา Kit การ Microsoft Windows หรือนักพัฒนาเครือข่ายเว็บไซต์ Microsoft หรือ การติดต่อผู้เชี่ยวชาญฝ่ายสนับสนุนของ Microsoftสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 943295 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
Keywords: 
atdownload kbwinserv2003postsp2fix kbexpertiseinter kbqfe kbmt KB943295 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:943295

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com