הדרכה באיתור ופריסה של עדכוני האבטחה מיום 9 באוקטובר 2007

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 943357 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

הדרכה זו מתייחסת לכל העדכונים שפורסמו במהלך מחזור הפצה אחד של Microsoft Security Response Center ?(MSRC) והיא ניתנת כחלק ממחויבותה התמידית של Microsoft לספק כלי איתור והמלצות פריסה לעדכוני האבטחה. הנחיות אלה כוללות המלצות המבוססות על סוגי התרחישים העשויים להתקיים בסביבות עבודה שונות של מערכות ההפעלה של Microsoft. ההדרכה כוללת שימוש בכלים כגון Windows Update,? Office Update,? Microsoft Baseline Security Analyzer? ?(MBSA)??, ?Office Detection Tool,? Microsoft Systems Management Server? (SMS),? Extended Security Update Inventory Tool ?(ESUIT) וכן Enterprise Scan Tool ?(EST).

מבוא

מאמר זה כולל הדרכה לגבי איתור ופריסה של עדכון האבטחה מיום 9 באוקטובר 2007.

מידע נוסף

איתור ופריסה

סביבות המבצעות איתור ופריסה של עדכוני אבטחה באמצעות Windows Update,? Microsoft Update ו-Office Update

עדכוני האבטחה שפורסמו ביום 9 באוקטובר 2007 זמינים דרך האתרים שלהלן. היוצאים מן הכלל מופיעים ברשימה שלהלן. המוצרים הנתמכים על-ידי כל אחד מאתרי האינטרנט מוצגים גם הם.
שים לב לא כל עדכון זמין בכל אתר אינטרנט שנכלל ברשימה.

סביבות המאתרות עדכוני אבטחה באמצעות MBSA גירסה 1.2.1 או MBSA גירסה 2.0.1

MBSA גירסה 1.2.1 מכיל גירסה משולבת של Office Detection Tool? (ODT). אם אתה משתמש ב-MBSA גירסה 1.2.1 או ב-MBSA גירסה 2.0.1 לשם זיהוי עדכוני אבטחה, באפשרותך לזהות את כל עדכוני האבטחה אשר פורסמו ביום 9 באוקטובר 2007. כל היוצאים מן הכלל מופיעים ברשימה שלהלן.

שים לב הכלי ODT המשולב ב-MBSA 1.2.1 מוגבל לסריקות מקומיות בלבד.

שים לבMBSA 1.2.1 אינו תומך ב-Windows Internet Explorer 7, ב-Windows Vista, באף גירסה מבוססת-x64 של Windows או באף גירסה מבוססת-Itanium של Windows.

שים לבMBSA גירסה 2.0.1 אינו נתמך ב-Windows Vista. עם זאת, MBSA גירסה 2.0.1 תומך בסריקות מרוחקות של מחשבים שבהם פועלת מערכת Windows Vista. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
931943 תמיכת Microsoft Baseline Security Analyzer ?(MBSA)?? ב-Windows Vista (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • עדכון אבטחה 941202 (עלון אבטחה MS07-056)
  MBSA גירסה 1.2.1 לא תומך בעדכון אבטחה זה. הכלי Enterprise Scan Tool מיום 9 באוקטובר 2007 יאתר את הצורך בעדכון זה.
 • עדכון אבטחה 942017 (עלון אבטחה MS07-0059)
  MBSA גירסה 1.2.1 לא תומך בעדכון אבטחה זה.
 • עדכון אבטחה 942695 (עלון אבטחה MS07-060)
  הכלי MBSA גירסה 2.0.1 אינו תומך בחלק של Office 2000 של עדכון אבטחה זה.
לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
894193 כיצד ניתן להשיג את כלי הסריקה הארגוני Enterprise Scan Tool? (EST) ולהשתמש בו

סביבות המבצעות זיהוי ופריסה של עדכוני אבטחה באמצעות Windows Server Update Services ?(WSUS)

שים לב SUS 1.0 SP1 ?(SP1) אינו נתמך עוד ולא יקבל עדכוני אבטחה.
אם אתה מאתר ופורס עדכוני אבטחה באמצעות WSUS 2.0 או WSUS 3.0, תוכל לאתר את מרבית עדכוני האבטחה שפורסמו בתאריך 9 באוקטובר 2007. היוצאים מן הכלל מופיעים ברשימה שלהלן.
 • עדכון אבטחה 942695 (עלון אבטחה MS07-060)
  השירות WSUS אינו תומך בחלק של Office 2000 של עדכון אבטחה זה.

סביבות המאתרות ופורסות עדכוני אבטחה באמצעות SMS 2.0 בשילוב עם Security Update Inventory Tool ?(SUIT) או SMS 2003 בשילוב עם Inventory Tool for Microsoft Updates ?(ITMU)

אם אתה משתמש ב-SMS 2.0 בשילוב עם SUIT?, SMS 2003 בשילוב עם SUIT או SMS 2003 בשילוב עם ITMU לאיתור ופריסה של עדכוני אבטחה, באפשרותך לאתר ולפרוס את כל עדכוני האבטחה שפורסמו ביום 9 באוקטובר 2007. כל היוצאים מן הכלל מופיעים ברשימה שלהלן.
הערה SMS יחד עם SUIT אינו תומך ב-Windows Vista, באף גירסה מבוססת-x64 של Windows או באף גירסה מבוססת-Itanium של Windows.
 • עדכון אבטחה 941202 (עלון אבטחה MS07-056)
  SMS יחד עם SUIT תומך בעדכון אבטחה זה כאשר משתמשים ב-ESUIT.
 • עדכון אבטחה 942017 (עלון אבטחה MS07-0059)
  SMS בשילוב עם SUIT אינו תומך באף חלק של עדכון אבטחה זה.
 • עדכון אבטחה 942695 (עלון אבטחה MS07-060)
  SMS בשילוב עם SUIT אינו תומך בחלק של Office 2000 הכלול בעדכון אבטחה זה.
כדי להשיג את ESUIT, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=2C93DA1D-48A0-4E5C-991F-87E08954F61B&displaylang=en

סיכום ההנחיות לאיתור ופריסה

הטבלה הבאה מסכמת את ההנחיות בנושא איתור ופריסה עבור כל אחד מעדכוני האבטחה החדשים.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
עדכון אבטחהעלוןרכיבOffice UpdateWindows UpdateMicrosoft UpdateMBSA גירסה 1.2 ו-Office Detection ToolMBSA גירסה 2.0.1WSUS 2.0 ו-WSUS 3.0Enterprise Scan ToolSMS Security Update Inventory ToolSMS Inventory Tool for Microsoft Updates
איתור ופריסה איתור ופריסה איתור ופריסה איתור בלבד איתור בלבד איתור ופריסה איתור בלבד איתור ופריסה איתור ופריסה
923810 MS07-055 תמונות TIFF ו-Kodak Image Viewer לא ישים כן כן כן כן כן לא ישים כן כן
941202 MS07-056 Microsoft Windows Mail ו-Microsoft Outlook Express לא ישים כן כן לא כן כן כן כן, עם ESUIT כן
939653 MS07-057 Windows Internet Explorer לא ישים כן כן כן כן כן לא ישים כן כן
933729 MS07-058 RPC לא ישים כן כן כן כן כן לא ישים כן כן
942017 MS07-059 Windows SharePoint Services ו-Windows SharePoint Server לא ישים כן כן לא ישים כן כן לא ישים לא ישים כן
942695 MS07-060 Microsoft Word כן לא ישים חלקית, עיין בסעיף על Microsoft Updates כן חלקית, עיין בסעיף על MBSA חלקית, עיין בסעיף על WSUS לא ישים כן חלקית, עיין בסעיף על SMS
שים לבMBSA 1.2.1 בשילוב עם SUIT ו-SMS בשילוב עם SUIT אינם תומכים ב-Windows Internet Explorer 7, ב-Windows Vista, באף גירסה מבוססת-x64 של Windows או באף גירסה מבוססת-Itanium של Windows.

עדכוני אבטחה שפורסמו מחדש

 • עדכון אבטחה 887219 (עלון אבטחה מס' MS05-004) פורסם ב- 9 באוקטובר 2007. לקבלת מידע נוסף, עיין בעלון האבטחה המעודכן. לשם כך, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
  http://www.microsoft.com/israel/technet/security/bulletin/MS05-004.mspx
  המידע במדריך לאיתור ופריסה מיום 8 בפברואר 2005 לא השתנה בעקבות הפרסום מחדש של עדכון אבטחה זה. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  894192 הדרכה לגבי איתור ופריסה למחזור פרסום עדכוני אבטחה מיום 8 בפברואר 2005 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

שאלות נפוצות

ש1: מה עושה Microsoft כדי לספק הנחיות לגבי אופן הפריסה של עדכונים אלה?

ת1: Microsoft מעודדת מנהלי מערכת להצטרף לשידור אינטרנט חודשי בנושאים טכניים כדי ללמוד עוד בנושא עדכוני אבטחה. שידור האינטרנט שיעסוק בעדכון אבטחה זה יועבר בתאריך 10 באוקטובר 2007, בשעה 11:00 לפני הצהריים לפי שעון החוף המערבי. כדי להירשם, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032344692
Q2: האם הכלי Enterprise Scan Tool ?(EST) מצטבר גם עבור SMS כמו ש-ESUIT מצטבר עבור SMS?

ת2:לא, הכלי EST אינו פועל באופן מצטבר. אין גם תוכניות להפוך אותו לכלי מצטבר.

ש3: האם אוכל להשתמש ב-MBSA כדי לקבוע אם עדכונים אלה נדרשים?

ת3: כן, באפשרותך להשתמש ב-MBSA גירסה 1.2.1? וב-MBSA גירסה 2.0.1 כדי לאתר באופן מלא את הצורך בעדכוני האבטחה הבאים שהתפרסמו בתאריך 9 באוקטובר 2007.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
מס' מאמר Microsoft Knowledge Base קוד עלון אבטחה רכיב הערה לגבי איתור
941202 MS07-056 Microsoft Windows Mail ו-Outlook Express עיין בסעיף על MBSA
942017 MS07-059 SharePoint עיין בסעיף על MBSA
942695 MS07-060 סדרן Word עיין בסעיף על MBSA
לקבלת מידע נוסף אודות התוכניות ש-MBSA אינו מאתר נכון לעכשיו, לחץ על מספרי המאמרים הבאים כדי להציגם מתוך Microsoft Knowledge Base:
306460 הכלי Microsoft Baseline Security Analyzer ?(MBSA) מחזיר הודעות יידוע עבור חלק מהעדכונים
895660 הכלי Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) 2.0 זמין (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

אם התקנת תוכנית המופיעה תחת "תוכנות מושפעות" בעלון אבטחה המוזכר במאמר הקשור לו, ייתכן שתצטרך לקבוע ידנית אם עליך להתקין את עדכון האבטחה הנדרש. לקבלת מידע נוסף על ה-MBSA, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/israel/technet/security/tools/mbsahome.mspx
ש4: אילו עדכוני אבטחה מחייבים שאשתמש ב-EST ביחד עם MBSA כדי למצוא מערכות פגיעות ברשת שלי?

ת4: עדכוני האבטחה הבאים מחייבים שתשתמש ב-EST ביחד עם MBSA כדי למצוא מערכות פגיעות ברשת.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
מס' מאמר Microsoft Knowledge Baseקוד עלון אבטחהרכיב
941202MS07-056Microsoft Windows Mail ו-Outlook Express

ש5: האם אוכל להשתמש ב-SMS כדי לקבוע אם העדכונים נדרשים?

ת5: כן. שרת ה-SMS מסייע באיתור ובפריסה של עדכוני אבטחה אלה. SMS 2.0 ביחד עם הכלי SUIT ו-SMS 2003 ביחד עם הכלי SUIT עושים שימוש בטכנולוגיה של MBSA גירסה 1.2.1 למטרות איתור. משום כך, המגבלות של פעולת SMS 2.0 יחד עם SUIT ו-SMS 2003 ביחד עם SUIT דומות לאלו של MBSA גירסה 1.2.1. לקבלת פרטים נוספים על SMS, בקר באתר האינטרנט של Microsoft בכתובת:
http://go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=21158
כדי לאתר את כל עדכוני האבטחה הנדרשים ב-Microsoft Windows ובמוצרים מושפעים אחרים של Microsoft, עליך להשתמש ב-SUIT בשילוב עם ESUIT. לקבלת פרטים נוספים על המגבלות של הכלי SUIT, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
306460 הכלי Microsoft Baseline Security Analyzer ?(MBSA) מחזיר הודעות יידוע עבור חלק מהעדכונים

SMS 2.0 יחד עם SUIT ו-SMS 2003 יחד עם SUIT משתמשים גם בכלי Microsoft Office Inventory Tool כדי לאתר את עדכוני האבטחה הדרושים לתוכניות Microsoft Office, כגון Microsoft Word.

לקוחות SMS 2003 יכולים להשתמש ב-ITMU כדי לאתר ולפרוס עדכוני אבטחה. הכלי ITMU משתמש בטכנולוגיה של Microsoft Updates. לקבלת מידע נוסף על ITMU, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/smserver/downloads/2003/tools/msupdates.mspx

מאפיינים

Article ID: 943357 - Last Review: יום שני 03 דצמבר 2007 - Revision: 1.4
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Professional Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Student and Teacher Edition
 • Microsoft Office X for Mac Standard Edition
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
מילות מפתח 
kbhowto kbsecurity kbsecbulletin kbinfo KB943357

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com