การปรับปรุงซอฟต์แวร์เพื่อโยกย้าย “เข้าร่วมโดเมน ” ฝ่ายสนับสนุนของ Windows Small Business Server 2003 ข้อมูลและการตั้งค่าฮาร์ดแวร์ใหม่

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 943494 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับ SBS Windows บังคับใช้ข้อจำกัดที่อนุญาตให้มีอยู่ของตัวเดียวเท่านั้น Windows SBS ควบคุมโดเมนในโดเมน อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์อนุญาตสำหรับรอบระยะเวลาปลอดหนี้ที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการประมวลผลข้อมูลและการตั้งค่าในสถานการณ์การโยกย้ายชนิด “เข้าร่วมโดเมน ” กำลังโยกย้าย

การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้ขยายรอบระยะเวลาปลอดหนี้ที่อนุญาตสำหรับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้รับการสนับสนุนจาก 7 วันที่วันที่ 21

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ดาวน์โหลดการปรับปรุงจากเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=64903D3C-3264-418D-9199-2963A599E268

ข้อมูลเพิ่มเติม

เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับ Windows SBS อนุญาตให้ตัวควบคุมโดเมน Windows SBS เดียวเท่านั้นในโดเมน เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์แสดงเกี่ยวกับรอบระยะเวลาปลอดหนี้เพื่อทำการโยกย้ายข้อมูลและการย้ายการตั้งค่าเป็นชนิด "เข้าร่วมโดเมน" ของการโยกย้าย การปรับปรุงที่กล่าวไว้ในส่วน "การแก้ปัญหา" ขยายระยะปลอดหนี้สำหรับการสนับสนุนสถานการณ์ที่วันที่ 21

สิ่งสำคัญเราขอแนะนำอย่างยิ่งให้ คุณทำงานการย้ายทั้งหมดก่อนที่คุณทำการลดระดับตัวควบคุมโดเมน Windows SBS ไปยังเซิร์ฟเวอร์สมาชิก เมื่อคุณลดระดับตัวควบคุมโดเมน Windows SBS ไปยังเซิร์ฟเวอร์ของสมาชิก รอบระยะเวลาปลอดหนี้ถูกรีเซ็ตเป็นวันที่ 7

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
กำลังโยกย้าย Windows Small Business Server 2003 ไปยังฮาร์ดแวร์ใหม่
http://technet2.microsoft.com/WindowsServerSolutions/SBS/en/library/62e2094e-ad4e-4227-b20e-97a716ed7c861033.mspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 943494 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Premium Edition
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Standard Edition
Keywords: 
atdownload kbqfe kbmt KB943494 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:943494

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com