แนะนำแยกแฟ้มและโฟลเดอร์สำหรับ Microsoft Forefront ไคลเอ็นต์ความปลอดภัย 2010 ป้องกันปลายทางของ Forefront และการ ป้องกันปลายทางของ Microsoft System Center 2012

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 943556 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

Microsoft Forefront ไคลเอ็นต์ความปลอดภัย 2010 ป้องกันปลายทางของ Forefront และการ ป้องกันปลายทางของ Microsoft System Center 2012 สแกนแฟ้มและโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณสำหรับโปรแกรมที่เป็นอันตรายที่เรียกกันว่ามัลแวร์ โดยค่าเริ่มต้น แฟ้มและโฟลเดอร์ทั้งหมดได้รวมอยู่ในโปรแกรมสแกนคอมพิวเตอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถกำหนดค่าความ ปลอดภัยของไคลเอ็นต์ Forefront, Forefront ปลายทางป้องกัน 2010 และ ป้องกันปลายทางของ System Center 2012 เพื่อข้ามบางแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่จะสแกนคอมพิวเตอร์ เราขอแนะนำว่า คุณไม่ทำการสแกนมัลแวร์ในแฟ้ม สำหรับโปรแกรมบางอย่าง หรือ สำหรับบทบาทของระบบปฏิบัติการ ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาต่อไปนี้:
 • โปรแกรม antimalware ไม่สามารถกำหนดว่า แฟ้มโปรแกรมเป็นมัลแวร์อย่างไม่ถูกต้อง นี้จะถือว่าเป็น ค่าบวกเป็นเท็จ
 • การดำเนินการสแกน antimalware อาจลดประสิทธิภาพการทำงานสำหรับบางโปรแกรมเมื่อโปรแกรมพยายามเข้าถึงแฟ้มของโปรแกรม
บทความนี้ประกอบด้วยการเชื่อมโยง ไปยังบทความ และไป ยังเว็บไซต์ที่ระบุถึงแฟ้มและโฟลเดอร์สำหรับบางผลิตภัณฑ์ของ Microsoft เราขอแนะนำว่า คุณไม่รวมแฟ้มเหล่านี้ และโฟลเดอร์จากความปลอดภัย Forefront และ System Center 2012 ป้องกันปลายทางของการดำเนินงานที่สแกน

หมายเหตุ ข้อมูลในบทความนี้ยังใช้กับโปรแกรมป้องกันไวรัสหรือ antimalware โปรแกรมอื่น ๆ ที่คุณสามารถใช้ นอกจากนี้ ถ้าคุณเรียกใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสหรือ antimalware บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้โปรแกรมของบริษัทอื่นหรือบริการ เราขอแนะนำให้ คุณติดต่อผู้ขายโปรแกรม ผู้ขายโปรแกรมจะช่วยตรวจสอบว่า แฟ้มหรือโฟลเดอร์บางอย่างควรจะแยกออกจากการดำเนินการสแกนของโปรแกรมป้องกันไวรัสหรือ antimalware

ข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับแฟ้ม และโฟลเดอร์ที่แนะนำจะถูกแยกออกจากการสแกนโดยโปรแกรม antimalware ข้อมูลถูกแบ่ง ตามบทบาทสำหรับระบบปฏิบัติการ หรือ ตามชื่อของโปรแกรม

ป้องกันปลายทางของ Forefront และการป้องกันปลายทางศูนย์ระบบได้กำหนดไว้ล่วงหน้าแม่แบบของนโยบายสำหรับบทบาทเซิร์ฟเวอร์อื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเท็มเพลตเหล่านี้ http://technet.microsoft.com/en-us/library/gg412475.aspx

ตัวควบคุมโดเมน

815263 โปรแกรมป้องกันไวรัส สำรองข้อมูล และโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพดิสก์ที่เข้ากันได้กับบริการการจำลองแบบแฟ้ม
837932 รหัสเหตุการณ์ 2108 และ 1084 ID เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการจำลองแบบขาเข้าของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ ใน Windows 2000 Server และ ใน Windows Server 2003
822158 คำแนะนำสำหรับคอมพิวเตอร์ขององค์กรที่กำลังทำงานอยู่ในขณะนี้การตรวจจับไวรัสรุ่นของ Windows ที่ได้รับการสนับสนุน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
การจัดการตัวควบคุมโดเมน
http://technet2.microsoft.com/windowsserver/en/library/7e56fd5d-a6a2-44eb-8915-4a47bae41fda1033.mspx
การจัดการซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสบนตัวควบคุมโดเมนของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc816917 (v=ws.10).aspx

Microsoft Exchange Server

328841 อัตราแลกเปลี่ยนและซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส
245822 คำแนะนำสำหรับการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์มี Exchange Server มีการติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/9fb755f5-5f0b-4817-a584-70c76a62eae2.aspx

ป้องกันปลายทางของ forefront

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

http://technet.microsoft.com/en-us/forefront/ee822838

เซิร์ฟเวอร์ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (IIS)

817442 IIS 6.0: การสแกนไวรัสของไดเรกทอรีการบีบอัด IIS อาจส่งผลให้แฟ้ม 0 ไบต์

ความปลอดภัยของอินเทอร์เน็ตของ Microsoft และเซิร์ฟเวอร์การเร่งความเร็ว (ISA)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc707727.aspx

Microsoft SharePoint Portal Server

320111 ข้อผิดพลาดแบบสุ่มที่อาจเกิดขึ้นเมื่อซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสสแกน Microsoft เข้าสู่ระบบ ใน SharePoint Portal Server 2001 และ ใน SharePoint Portal Server 2003
322941 ตำแหน่งของ Microsoft บนโซลูชันป้องกันไวรัสสำหรับ Microsoft SharePoint Portal Server

Microsoft SQL Server

309422 คำแนะนำสำหรับการเลือกซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสเพื่อเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ SQL Server

เซิร์ฟเวอร์การจัดการระบบ Microsoft (SMS)

327453 โปรแกรมป้องกันไวรัสอาจเป็นส่วนหนึ่งของรายการงานค้างของแฟ้ม ใน SMS 2.0 และ SMS 2003

Microsoft เสมือน Server 2005 หรือ Microsoft เสมือนพีซี 2004

840193 เครื่องเสมือนทำงานช้ามาก ใน 2004 พีซีเสมือน หรือ ใน 2005 เซิร์ฟเวอร์เสมือน

ระบบปฏิบัติการ Windows

822158 คำแนะนำสำหรับคอมพิวเตอร์ขององค์กรที่กำลังทำงานอยู่ในขณะนี้การตรวจจับไวรัสรุ่นของ Windows ที่ได้รับการสนับสนุน

ข้อมูลทั่วไป

900638 อาการหลายอย่างเกิดขึ้นได้หากมีการสแกนไวรัสเกิดขึ้นในขณะที่แฟ้ม Wsusscan.cab หรือแฟ้ม Wsusscn2.cab จะถูกคัดลอก

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเว้นใช้นโยบายความปลอดภัยของไคลเอ็นต์ Forefront ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
การวางแผนนโยบายของคุณ
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb418804.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้การรักษาความปลอดภัยของไคลเอ็นต์ Forefront ดูเอกสารประกอบของผลิตภัณฑ์ Forefront Security ไคลเอนต์ เอกสารนี้เป็นเอกสารที่ประกอบด้วยการแนะนำต่อไปนี้:
 • Microsoft Forefront ไคลเอ็นต์ความปลอดภัยการเรียกดูเริ่มต้นคำแนะนำ
 • ไคลเอนต์ Microsoft Forefront คู่มือสถาปัตยกรรมและการวางแผนการรักษาความปลอดภัย
 • Microsoft Forefront ไคลเอ็นต์ความปลอดภัยปรับใช้คำแนะนำ
 • Microsoft Forefront ไคลเอ็นต์ความปลอดภัยคู่มือของผู้ดูแลระบบ
 • ประสิทธิภาพความปลอดภัยของไคลเอนต์ Microsoft Forefront และคำแนะนำการปรับขยาย
 • แนะนำการกู้คืนความเสียหายความปลอดภัยไคลเอนต์ Microsoft Forefront
 • คำแนะนำความปลอดภัยความปลอดภัยของไคลเอนต์ Microsoft Forefront
 • คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยของ Microsoft Forefront ไคลเอ็นต์
 • คู่มือการอ้างอิงทางเทคนิคความปลอดภัยของไคลเอนต์ Microsoft Forefront
เมื่อต้องการขอรับเอกสารประกอบนี้ ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=90044D88-299B-49FB-B762-EAE17A1F01F4

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 943556 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 มิถุนายน 2557 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Forefront Client Security
 • Microsoft System Center 2012 Endpoint Protection
Keywords: 
kbexpertiseadvanced kbinfo kbhowto kbmt KB943556 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:943556

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com