เสียงจากลำโพงแบบ USB ผิดเพี้ยนหลังจากที่คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB เพิ่มเติมลงในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 943599 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: คุณสามารถเชื่อมต่อลำโพงแบบ universal serial bus (USB) ไปยังคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista เสียงเสียงการล้างข้อมูล จากนั้น คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB อื่น ๆ เข้ากับคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น นี้อุปกรณ์ USB อาจใช้เมาส์ USB แป้นพิมพ์แบบ USB หรือตัวควบคุมเกม USB ผิดในสถานการณ์สมมตินี้ เสียงจากลำโพง USB ได้ในขณะนี้เพี้ยน ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคอมพิวเตอร์ที่ใช้ตัวควบคุมเปิดโฮสต์ตัวควบคุมอินเทอร์เฟซ (OHCI)

การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Vista สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
935791วิธีการขอรับ Service Pack ของ Windows Vista รุ่นล่าสุด

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Vista สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
935791วิธีการขอรับ Service Pack ของ Windows Vista รุ่นล่าสุด
โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นใดๆ

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่ hotfix ใด ๆ อื่น ๆ ที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
Windows Vista รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Update.mumไม่สามารถใช้งานได้2,73322 2007 Oct16:02ไม่สามารถใช้งานได้
X86_usb.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20705_none_c9a0c68d2a64e0fb.manifestไม่สามารถใช้งานได้2,35622 2007 Oct16:02ไม่สามารถใช้งานได้
X86_usbport.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20705_none_bc6abf0a1f802ee2.manifestไม่สามารถใช้งานได้5,87022 2007 Oct16:02ไม่สามารถใช้งานได้
Usbccgp.sys6.0.6000.2070573,21621 2007 Oct06:45x86
usbhub.sys6.0.6000.20705194,04821 2007 Oct06:45x86
Hccoin.dll6.0.6000.207058,70421 2007 Oct08:25x86
Hcrstco.dll6.0.6000.207058,70421 2007 Oct08:25x86
Usbd.sys6.0.6000.207055,88821 2007 Oct06:45ไม่สามารถใช้งานได้
Usbehci.sys6.0.6000.2070538,40021 2007 Oct06:45x86
usbhub.sys6.0.6000.20705194,04821 2007 Oct06:45x86
Usbohci.sys6.0.6000.2070519,45621 2007 Oct06:45x86
Usbport.sys6.0.6000.20705224,76821 2007 Oct06:45x86
Usbuhci.sys6.0.6000.2070523,55221 2007 Oct06:45x86
Windows Vista รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Amd64_usb.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20705_none_25bf6210e2c25231.manifestไม่สามารถใช้งานได้2,35822 2007 Oct16:06ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_usbport.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20705_none_18895a8dd7dda018.manifestไม่สามารถใช้งานได้5,87222 2007 Oct16:06ไม่สามารถใช้งานได้
Update.mumไม่สามารถใช้งานได้2,74922 2007 Oct16:02ไม่สามารถใช้งานได้
Usbccgp.sys6.0.6000.2070595,74421 2007 Oct07:07x64
usbhub.sys6.0.6000.20705269,31221 2007 Oct07:07x64
Hccoin.dll6.0.6000.2070510,75221 2007 Oct09:21x64
Hcrstco.dll6.0.6000.2070510,24021 2007 Oct09:21x64
Usbd.sys6.0.6000.207057,55221 2007 Oct07:07x64
Usbehci.sys6.0.6000.2070548,12821 2007 Oct07:07x64
usbhub.sys6.0.6000.20705269,31221 2007 Oct07:07x64
Usbohci.sys6.0.6000.2070524,06421 2007 Oct07:07x64
Usbport.sys6.0.6000.20705258,04821 2007 Oct07:07x64
Usbuhci.sys6.0.6000.2070529,18421 2007 Oct07:07x64

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เอาอุปกรณ์ USB เพิ่มเติม แล้ว รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน" ปัญหานี้ถูกแก้ไขใน Windows Vista Service Pack 1 ครั้งแรก

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม แวะไปที่ไซต์ของเว็บศูนย์ข้อมูล Implementers USB ต่อไปนี้:
http://www.usb.org/home
Microsoft จะให้ข้อมูลติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 943599 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
Keywords: 
kbautohotfix kbvistasp1fix kbqfe kbHotfixServer kbmt KB943599 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:943599

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com