รายการของบักที่มีแก้ไขในการปรับปรุง 2005 SourceSafe ที่แสดงผล

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 943847 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

Microsoft ได้ออกการปรับปรุงสำหรับ Microsoft Visual SourceSafe 2005 บทความนี้แสดงบักที่มีแก้ไขในการปรับปรุง 2005 SourceSafe ที่แสดงผล บทความนี้ยังแสดงรายการปัญหาที่ทราบที่อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณติดตั้งการปรับปรุง 2005 SourceSafe ที่แสดงผล

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุสำคัญเกี่ยวกับการปรับปรุง 2005 SourceSafe ที่แสดงผล

การปรับปรุงนี้ถูกยกเลิกการของโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ Visual SourceSafe 2005 การปรับปรุงนี้มีหลายการปรับปรุงเสถียรภาพ ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน การปรับปรุงข้อมูล การปรับปรุงความถูกต้อง และปรับปรุง usability การปรับปรุงนี้ยังช่วยเพิ่มความเข้ากันได้ กับ Microsoft Visual Studio 2008 และ กับ Windows Vista

หมายเหตุ
 • คุณสามารถติดตั้งการปรับปรุงนี้ ก่อนที่คุณติดตั้ง Visual Studio หรือหลัง จากที่คุณติดตั้ง Visual Studio
 • เราขอแนะนำให้ คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ก่อนที่คุณใช้การรวมกันของ Visual SourceSafe ใน Visual Studio หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุง Visual SourceSafe ไม่เข้ากันได้กับ Visual Studio 2008
 • คุณจะต้องติดตั้งการปรับปรุงนี้หนึ่งครั้ง
 • คุณสามารถติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ได้บนโปรแกรมแก้ไขด่วน Visual SourceSafe 2005 ใด ๆ ที่ติดตั้ง

  หมายเหตุ:โปรแกรมแก้ไขด่วน Visual SourceSafe 2005 ในอนาคตจะสะสม และจะเปลี่ยนแปลงทั้งหมดรวมในการปรับปรุงนี้ นอกจากนี้ แฟ้มที่เก่ากว่าจะไม่บันทึกทับรุ่นที่ใหม่กว่า

วิธีการขอรับการปรับปรุง 2005 SourceSafe ที่แสดงผล

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ INTL.exe 86 VS80 KB943847 X

วันวางจำหน่าย: 11 ธันวาคม 2007

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

บักที่มีแก้ไขในการปรับปรุง 2005 SourceSafe ที่แสดงผล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบักที่มีแก้ไขในการปรับปรุงนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
916688ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณพยายามที่จะใช้บริการ booster Visual SourceSafe 2005 LAN ร่วมกับ Visual Studio 2005 บนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows 2000: "ไม่สามารถใช้บริการ SourceSafe LAN"
917491การแก้ไข: อรรถประโยชน์การ Analyze.exe อาจไม่ถูกต้องเอาแฟ้มและโครงการใน Visual SourceSafe 2005 เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์นี้ โดยใช้สวิตช์นี้ - ว
923434การแก้ไข: แฟ้ม PDF กลายเสียหลังจากที่คุณเช็คอินแฟ้ม PDF ใน Visual SourceSafe 2005
924702การแก้ไข: เปรียบคุณไม่สามารถเทียบรุ่นล่าสุดของแฟ้มที่จะมีเวอร์ชันก่อนหน้าของไฟล์นั้นหลังจากที่คุณเปลี่ยนชนิดแฟ้มกับชนิดของแฟ้ม UTF8 ใน Visual SourceSafe 2005
923842การแก้ไข: แสดงข้อความของข้อผิดพลาดในแฟ้ม Analyze.log เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Analyze.exe ใน Visual SourceSafe 2005: "0\DATA\\ แฟ้มไม่ใช่แฟ้มฐานข้อมูลที่มีอยู่จริง SourceSafe ที่ถูกต้อง"
927004การแก้ไข: หลังจากที่คุณทำการดำเนินการผสานบนแฟ้มใน Visual SourceSafe 2005 บัญชีสามเท่านั้นสามารถเข้าถึงแฟ้มที่ถูกผสาน
925234การแก้ไข: เมื่อคุณเช็คเอาท์ และพยายามเปิดแฟ้ม PDF แฟ้มอาจไม่เปิดถ้าแฟ้มถูกเช็คใน โดยใช้ Visual SourceSafe 2005
925275FIX: When you generate a report to show the history of a source file, Visual SourceSafe 2005 may stop unexpectedly
927887FIX: Error message when you use the Get Latest Version option in Visual SourceSafe 2005 to try to obtain the latest version of an XML file: "SourceSafe was unable to finish writing a file"
928392FIX: Error message when you try to check in a file that has a comment template and the comment template has more than three lines in Visual SourceSafe 6.0: "Error reading from file"
930573FIX: Visual SourceSafe 2005 may stop responding when you generate a report in the "Show History" dialog box
932058FIX: Error message when you try to set the value of the IVSSItem.AutoDetectEncoding property to "false" if the item is checked out in Visual SourceSafe 2005: "System.Runtime.InteropServices.COMException (0x8004D67F)"
934723FIX: You may receive an error message when you use Ole Automation to programmatically retrieve a specific version of a file from the history in Visual SourceSafe 2005
932874FIX: Visual SourceSafe 2005 may stop responding (hang) when you check in a large binary file
938607FIX: Error message when you try to add files to a Visual SourceSafe 2005 database or when you try to retrieve files from a Visual SourceSafe 2005 database by using Web access through HTTP: "Operation timed out"
This update also includes fixes that were not previously documented in a Microsoft Knowledge Base article. For more information about the bugs that are fixed in this update, visit the following Microsoft Developer Network (MSDN) Web site:
http://blogs.msdn.com/richardb/archive/2007/06/06/list-of-bugs-fixed-in-sourcesafe-2005-gdr.aspx

Information about the Visual SourceSafe 2005 Update

ระบบปฏิบัติการได้รับการสนับสนุน

This update is supported on the following operating systems:
 • Windows Vista:
 • Windows XP Home Edition with Service Pack 2
 • Windows XP Professional with Service Pack 2
 • windows XP Media Center Edition 2005
 • Windows XP Media Center Edition 2004 with Service Pack 2
 • Windows XP Media Center Edition 2002 with Service Pack 2
 • Windows XP Tablet PC Edition with Service Pack 2
 • Windows Server 2003 R2, Standard Edition
 • Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition
 • Windows Server 2003 R2, Datacenter Edition
 • Windows Server 2003, Standard Edition with Service Pack 1
 • Windows Server 2003, Enterprise Edition with Service Pack 1
 • Windows Server 2003, Datacenter Edition with Service Pack 1
 • Windows Server 2003, Web Edition with Service Pack 1
 • Microsoft Windows 2000 Professional with Service Pack 4
 • Microsoft Windows 2000 Server กับ Service Pack 4
 • Microsoft Windows 2000 Server ที่ มี Service Pack 4 การขั้นสูง
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter เซิร์ฟเวอร์กับ Service Pack 4
การปรับปรุงนี้ยังสนับสนุนบนระบบปฏิบัติการต่อไปนี้ใน Windows-ใน-Windows (WOW) subsystems:
 • Windows XP Professional x64 Edition:
 • windows Server 2003 R2 มาตรฐาน x 64 Edition
 • windows Server 2003 R2, Edition องค์กร x 64
 • windows Server 2003 R2, Edition Datacenter x 64
 • windows Server 2003 มาตรฐาน x 64 Edition มี Service Pack 1
 • windows Server 2003, Edition องค์กร x 64 กับ Service Pack 1
 • windows Server 2003, Edition Datacenter x 64 กับ Service Pack 1

ปัญหาการติดตั้ง

เมื่อคุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ ปัญหาต่อไปนี้อาจเกิดขึ้น:
 • การยกติดตั้งการปรับปรุงนี้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista คุณต้องมีระดับสิทธิ์ เมื่อต้องการให้สิทธิการยกระดับสิทธิ์สำหรับการติดตั้ง ใช้รายการใดรายการหนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:
  • คลิกขวาที่แฟ้มที่ปฏิบัติ และจากนั้น คลิกเรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล.
  • เรียกใช้แฟ้มที่ปฏิบัติจากมานด์พร้อมต์ยกระดับ
 • การปรับปรุงนี้ปรากฏขึ้นในการเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออกสินค้าใน'แผงควบคุม' เป็นดังนี้:
  การปรับปรุงสำหรับ Microsoft Visual SourceSafe 2005 - ENU (KB943847)

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี SourceSafe 2005 ที่แสดงผลที่ติดตั้งจะติดตั้งการปรับปรุงนี้

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จนกว่าแฟ้มที่มีการปรับปรุงอย่างใดอย่างหนึ่งได้ถูกใช้ระหว่างการติดตั้ง

ข้อมูลแฟ้ม

การปรับปรุงที่เป็นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนั้น) ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Analyze.exe8.0.50727.1551249,85621 2007 พฤศจิกายน16:12
Ddconv.exe8.0.50727.1551105,97621 2007 พฤศจิกายน16:11
Ddupd.exe8.0.50727.1551107,00021 2007 พฤศจิกายน16:12
Microsoft.visualstudio.sourcesafe.inter.dll8.0.50727.155149,15221 2007 พฤศจิกายน09:35
Microsoft.visualstudio.sourcesafe.interop.dll8.0.50727.155149,15221 2007 พฤศจิกายน09:35
Mkss.exe8.0.50727.155142,48821 2007 พฤศจิกายน16:10
Remotevsssccui.dll8.0.50727.155181,92021 2007 พฤศจิกายน10:56
Remotevssscc.dll8.0.50727.1551336,38421 2007 พฤศจิกายน12:17
Ssadmin.exe8.0.50727.1551136,19221 2007 พฤศจิกายน16:12
Ssapi.dll8.0.50727.1551502,78421 2007 พฤศจิกายน12:14
Ssarc.exe8.0.50727.1551362,48821 2007 พฤศจิกายน16:12
Ssexp.exe8.0.50727.1551141,30421 2007 พฤศจิกายน16:11
Ssgui.dll8.0.50727.15511,257,47221 2007 พฤศจิกายน12:15
Ssrestor.exe8.0.50727.1551351,23221 2007 พฤศจิกายน16:11
Ssscc.dll8.0.50727.15511,270,78421 2007 พฤศจิกายน13:51
Ssservice.exe8.0.50727.1551329,72821 2007 พฤศจิกายน16:12
Ssui.dll8.0.50727.1551947,20021 2007 พฤศจิกายน12:14
Ssxx.dll8.0.50727.15512,56021 2007 พฤศจิกายน12:14
Ss.exe8.0.50727.1551420,33621 2007 พฤศจิกายน16:11
Tdnamespaceextensionui.dll8.0.50727.1551282,62421 2007 พฤศจิกายน10:53
Tdnamespaceextension.dll8.0.50727.1551734,20821 2007 พฤศจิกายน12:14
Vsswebservice.dll8.0.50727.155145,05621 2007 พฤศจิกายน12:16
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

การสนับสนุนสำหรับการปรับปรุง 2005 SourceSafe ที่แสดงผล

เป็นทางการสนับสนุนสำหรับการปรับปรุง SourceSafe 2005 Visual ไม่พร้อมใช้งานผ่านการเชื่อมต่อเว็บไซต์ Microsoft สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://connect.microsoft.com
นอกจากนี้ยังมีเป็นทางการสนับสนุนสำหรับการปรับปรุง SourceSafe 2005 Visual ผ่านฟอรัมเครือข่ายสำหรับนักพัฒนา Microsoft (MSDN) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ MSDN::
http://forums.microsoft.com/MSDN/default.aspx?ForumGroupID=6&SiteID=1

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 943847 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 23 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual SourceSafe 2005 Standard Edition
Keywords: 
kbexpertiseadvanced kbfix kbqfe kbmt KB943847 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:943847

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com