A SharePoint-termékek és -technológiák konfigurálása varázsló Windows SharePoint Services 3.0 vagy SharePoint Server 2007 alkalmazást futtató számítógépen történő futtatása során gyakran előforduló hibák elhárítása

A cikk fordítása A cikk fordítása
Cikk azonosítója: 944267 - A cikkben érintett termékek listájának megtekintése.
Az összes kibontása | Az összes összecsukása

A lap tartalma

BEVEZETÉS

A cikk azt ismerteti, hogy miként háríthatók el a SharePoint-termékek és -technológiák konfigurálása varázslót futtató számítógépen a Windows SharePoint Services 3.0 vagy a Microsoft Office SharePoint Server 2007 alkalmazás frissítése után gyakran előforduló hibák.

További információ

Miután telepíti a következő frissítések vagy szervizcsomagok egyikét egy a Windows SharePoint Services 3.0 vagy a SharePoint Server 2007 alkalmazást futtató számítógépen, lehetséges, hogy újra kell futtatnia a SharePoint-termékek és -technológiák konfigurálása varázslót (Psconfig.exe):
 • A Windows SharePoint Services 3.0 szoftverfrissítése
 • A Windows SharePoint Services 3.0 szervizcsomagja
 • A SharePoint Server 2007 szoftverfrissítése
 • A SharePoint Server 2007 szervizcsomagja
Ha a SharePoint-termékek és -technológiák konfigurálása varázsló problémát észlel, a varázsló futása nem fejeződik be. A SharePoint-webhelyre látogatni próbáló felhasználók pedig 404-es hibákról tájékoztató üzeneteket kaphatnak. Ezek a hibák mindaddig jelentkeznek, amíg a varázsló futása sikeresen be nem fejeződik.

A probléma elhárításához szerezze be az alábbi SharePoint-naplófájlokat:
 • PSCDiagnostics_Dátumkód.log
  Alapértelmezés szerint ez a fájl a következő mappában található: Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web server extensions\12\LOGS
 • Upgrade.log
  Alapértelmezés szerint ez a fájl a következő mappában található: Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web server extensions\12\LOGS

A probléma azonosítása és megoldása

Ebben a részben azok a különböző problémák szerepelnek, melyeket a SharePoint-termékek és -technológiák konfigurálása varázsló észlelhet. Minden egyes problémához a tapasztalható tünetek is fel vannak sorolva a könnyebb azonosíthatóság érdekében.

A Web.config fájl írásvédett

A jelenség
Ha a Web.config fájl írásvédett, az Upgrade.log fájl az alábbihoz hasonló hibaüzenetet tartalmazza:
[IisWebSiteSequence] [ERROR] [10/17/2007 11:38:22 AM]: A következő elérési úthoz való hozzáférés megtagadva: „C:\Inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\5003\web.config”.
Ok
A probléma akkor fordul elő, ha a Web.config fájl írásvédettként lett konfigurálva. A probléma akkor fordulhat elő, amikor egy egyéni felügyeleti vagy vírusellenőrző program zárolja a Web.config fájlt.
Megoldás
A SharePoint-termékek és -technológiák konfigurálása varázsló futtatása előtt győződjön meg arról, hogy mindenki rendelkezik írási hozzáféréssel. Gondoskodjon arról is, hogy az írásvédettségre vonatkozó jelölőnégyzet ne legyen bejelölve a Web.config fájl tulajdonságainak megadására szolgáló párbeszédpanelen, és hogy más folyamat ne zárolja a Web.config fájlt.

Az ASP.NET helytelenül van regisztrálva az Internet Information Services (IIS) metabázisában

A jelenség
Ha az ASP.NET helytelenül van regisztrálva az IIS metabázisában, az Upgrade.log fájl az alábbihoz hasonló hibaüzenetet tartalmazza:
[SPIisWebSiteWssSequence] [ERROR] [10/10/2007 10:21:25 AM]: A művelet (3.0.3.0, Microsoft.SharePoint.Upgrade.SPIisWebSiteWssSequence) sikertelen volt. [SPIisWebSiteWssSequence] [ERROR] [10/10/2007 10:21:25 AM]: Az InstallAspNet 566609673 sikertelen volt. [SPIisWebSiteWssSequence] [ERROR] [10/10/2007 10:21:25 AM]: Microsoft.SharePoint.Upgrade.EnsureAspNetScriptMapInstalled.Upgrade(), Microsoft.SharePoint.Upgrade.SPActionSequence.Upgrade()

Ebben az esetben az üzenetben az „InstallAspNet” és a „sikertelen volt” szöveg közötti szám az érintett IIS-webhely azonosítója.
Ok
A probléma azért fordul elő, mert az ASP.NET helytelenül van regisztrálva az IIS metabázisában.
Megoldás
A probléma megoldásához kövesse az alábbi lépéseket:
 1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be a cmd parancsot, majd kattintson az OK gombra.
 2. A parancssorban lépjen a következő mappához:
  %windir%\Microsoft.net\framework\v2.0.50727
 3. Írja be a parancssorba a következő parancsot, majd nyomja le az ENTER billentyűt:
  aspnet_regiis.exe –s W3SVC/szám/ROOT
  Megjegyzés: A szám az érintett IIS-webhely azonosítója.
A probléma másik oka egy időzítési hiba lehet a Windows SharePoint felügyeleti szolgáltatásában. A probléma megoldása érdekében állítsa be a következő beállításkulcsot:
Software\Microsoft\Shared Tools\Web Server Extensions\12.0\WSS\SPAdmin
Duplaszó: SleepOnStart 20000 decimális értékre állítva

A webszolgáltatás példányát nem sikerült kiépíteni

A jelenség
A rendszer a következőhöz hasonló hibaüzenetet naplózza a Windows SharePoint Services 3.0 vagy SharePoint Server 2007 alkalmazást futtató számítógép alkalmazásnaplójába:
Típus: Hiba
Eseményforrás: Windows SharePoint Services 3
Esemény kategóriája: Topológia
Eseményazonosító: 6800 Dátum: 10/17/2007
Időpont: 8:09:40 PM
Felhasználó: -
Számítógép: számítógépnév
Leírás: Nem érhető el a számítógépnév\Microsoft##SSEE adatbázis-kiszolgálón tárolt adatbázis. Hiányoznak a Windows belső adatbázis-aláírásai.

Az Upgrade.log fájlban ezenkívül a következőhöz hasonló hibaüzenet található:
[SPServerSequence] [DEBUG] [10/22/2007 7:44:21 AM]: Az SPWebServiceInstance Parent=SPServer Name=számítógépnév webszolgáltatás-példány nincs hozzáadva. Állapot = Kiépítés
Ok
Ez a probléma akkor fordul elő, amikor a webszolgáltatás-példány kezdeti kiépítése nem fejeződött be sikeresen. E viselkedés hatására a frissítési folyamat kihagyja a webszolgáltatás-példányt.
Megoldás
A probléma megoldásához kövesse az alábbi lépéseket:
 1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be a cmd parancsot, majd kattintson az OK gombra.
 2. Keresse meg a „Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web server extensions\12\BIN” mappát.
 3. Írja be a parancssorba a következő parancsokat, és mindegyik után nyomja le az ENTER billentyűt:
  stsadm -o provisionservice -action stop -servicetype spwebservice -servicename ""
  stsadm -o provisionservice -action start -servicetype spwebservice -servicename ""
 4. Miután elindult az SPWebService szolgáltatás, írja be a következő parancsot a parancssorba, és nyomja le az ENTER billentyűt:
  psconfig -cmd upgrade -inplace b2b -wait -force

A Web.config fájl hiányzik

A jelenség
Az Upgrade.log fájl az alábbihoz hasonló hibaüzenetet tartalmazza:
[AssemblyReferenceFixUp] [3.0.4.0] [ERROR] [10/18/2007 11:47:40 AM]: Az alkalmazás IIS-webhelyhez tartozó (944564711) Web.config fájlja nem található a következő helyen: \wwwroot\wss\VirtualDirectories\5003\web.config.
Ok
Ez a jelenség akkor tapasztalható, ha a Web.config fájlt törölték vagy áthelyezték.
Megoldás
A probléma megoldásához a SharePoint-termékek és -technológiák konfigurálása varázsló futtatása előtt győződjön meg arról, hogy a Web.config fájl a Wwwroot\Wss\VirtualDirectories\xxxx mappában található.

Megjegyzés: Az xxxx a SharePoint webalkalmazás virtuális kiszolgálójának fizikai helyét jelzi. Az IIS szolgáltatásban a virtuális kiszolgáló fizikai helye a virtuális kiszolgáló tulajdonságait tartalmazó párbeszédpanel Kezdőkönyvtár lapján a Helyi elérési út felirat mellett látható.

A SharePoint-termékek és -technológiák konfigurálása varázsló futása nem fejeződik be sikeresen

A jelenség
Amikor az adatbázisok frissítése céljából futtatja a SharePoint-termékek és -technológiák konfigurálása varázslót (PSConfigui.exe), a varázsló futása nem fejeződik be sikeresen. Ezenkívül a rendszer a következő hibaüzenetet is naplózza:
Dátum Időpont 8 ERR Egy Microsoft.SharePoint.Administration.SPUpdatedConcurrencyException típusú kivétel keletkezett.
A rendelkezésre álló információk: Frissítési ütközés lépett fel, ezért újból végre kell hajtani a műveletet. A rendszer a DiagnosticsService Parent=SPFarm Name=SharePoint_Config objektumot frissítette (végrehajtó: Tartomány\Felhasználó, folyamat: w3wp, számítógép: KISZOLGÁLÓ).
Az ütközésről a nyomkövetési napló tartalmaz további információt.
Microsoft.SharePoint.Administration.SPUpdatedConcurrencyException: Frissítési ütközés lépett fel, ezért újból végre kell hajtani a műveletet. A rendszer a DiagnosticsService Parent=SPFarm Name=SharePoint_Config objektumot frissítette (végrehajtó: Tartomány\Felhasználó, folyamat: w3wp, számítógép: KISZOLGÁLÓ).
Az ütközésről a nyomkövetési napló tartalmaz további információt.

Az üzenetet a rendszer a következő naplófájlba menti:
Meghajtó:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\12\LOGS\PSCDiagnostics_Datecode
Ok
Ez a probléma az SPFarm objektumon lévő zárolás miatt fordul elő. Emiatt a SharePoint-termékek és -technológiák konfigurálása varázsló nem tudja frissíteni az adatbázisokat.
Megoldás
A probléma megoldásához ürítse ki a Windows SharePoint Services konfigurációs gyorsítótárát.

Erről bővebben a Microsoft Tudásbázis következő cikkében tájékozódhat:
939308 Amikor megkísérel módosítani vagy törölni a Windows SharePoint Services 3.0 szolgáltatásban egy másodlagoscím-leképezést, a következő hibaüzenet jelenik meg: „Frissítési ütközés lépett fel, ezért újból végre kell hajtani a műveletet”

Nem lehet böngészni egy központi felügyeleti vagy SharePoint-webhelyet, és egy kiszolgálóhibáról tájékoztató üzenet jelenik meg

A jelenség
Amikor megkísérel böngészni egy központi felügyeleti webhelyet vagy egy SharePoint-webhelyet, az alábbi hibaüzenet jelenhet meg:
Kiszolgálóhiba: http://go.microsoft.com/fwlink?LinkID=96177

Vagy a rendszer a következő eseményt rögzíti az alkalmazásnaplóban:
Típus: Hiba
Eseményforrás: Windows SharePoint Services
Esemény kategóriája: Topológia
Eseményazonosító: 5617
Leírás:
A Számítógépnév kiszolgálón található SharePoint_AdminContent_123fda45-f456-fad5-de45-7891d2asd455 adatbázis sémaverziója (3.x.x.x) nem egyezik a várt adatbázisséma-verzióval (3.x.x.x) a Számítógépnév kiszolgálón. A kiszolgáló adatbázis-kapcsolatait blokkolta a rendszer az adatvesztés elkerülése végett. A webes előtér-kiszolgáló vagy a tartalom-adatbázis frissítésével biztosíthatja a verziók egyezését.
Ok
A probléma akkor fordulhat elő, ha egy frissítés telepítse meghiúsul kézi vagy a Windows Update szolgáltatáson keresztüli frissítés esetén. A telepítés meghiúsulása inkonzisztens állapotba helyezi a farmot, amit sikeres frissítési művelettel lehet helyrehozni.
Megoldás
A probléma megoldásához az alábbi lépésekkel futtassa a frissítést:
 1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be a cmd parancsot, majd kattintson az OK gombra.
 2. Keresse meg a következő mappát:
  %COMMONPROGRAMFILES%\Microsoft Shared\Web server extensions\12\BIN
 3. Nyisson meg egy parancssorablakot.
 4. Írja be a parancssorba a következő parancsot, majd nyomja le az ENTER billentyűt:
  psconfig -cmd upgrade -inplace b2b -wait -force
A frissítés végeztével győződjön meg arról, hogy az sikeres volt.

Nem lehet böngészni egy központi felügyeleti vagy SharePoint-webhelyet, és a „HTTP 404 Nem található” hibaüzenet jelenik meg

A jelenség
Amikor megkísérel böngészni egy központi felügyeleti webhelyet vagy egy SharePoint-webhelyet, az alábbi hibaüzenet jelenhet meg:
HTTP 404 Nem található

Vagy a rendszer a következő eseményt rögzíti az alkalmazásnaplóban:

Esemény típusa: Hiba
Forrás: Windows SharePoint Services 3
Esemény kategóriája: Topológia
Eseményazonosító: 6800
Leírás: Nem érhető el a Számítógépnév\Microsoft##SSEE adatbázis-kiszolgálón tárolt adatbázis. Hiányoznak a Windows belső adatbázis-aláírásai.

Ok
A probléma egy javítás kézi vagy a Windows Update szolgáltatáson keresztüli telepítésekor jelentkezhet. Ha egy másik szolgáltatás a frissítés előtt csatlakozott a belső Windows-adatbázishoz, a SharePoint nem tud kapcsolatot létesíteni, és a frissítés sikertelen lesz. Ez inkonzisztens állapotba helyezi a farmot, amit sikeres frissítési művelettel lehet helyrehozni.
Megoldás
A probléma megoldásához az alábbi lépésekkel indítsa újra a SharePoint szolgáltatásokat a frissítés befejezése érdekében:
 1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be a cmd parancsot, majd kattintson az OK gombra.
 2. Keresse meg a következő mappát:
  %COMMONPROGRAMFILES%\Microsoft Shared\Web server extensions\12\BIN
 3. Írja be a parancssorba a következő parancsot, majd nyomja le az ENTER billentyűt:
  psconfig -cmd upgrade -inplace b2b -wait –force
 4. Ha a frissítés nem fejeződik be sikeresen, írja be a következő parancsokat a parancssorba, és mindegyik után nyomja le az ENTER billentyűt:
  net stop MSSQL$MICROSOFT##SSEE
  net start MSSQL$MICROSOFT##SSEE
  psconfig -cmd upgrade -inplace b2b -wait -force

Nem lehet böngészni egy központi felügyeleti vagy SharePoint-webhelyet, és megjelenik a „Nem lehet kapcsolódni a konfigurációs adatbázishoz” hibaüzenet

A jelenség
Amikor megkísérel böngészni egy központi felügyeleti vagy SharePoint-webhelyet, a rendszer a következőhöz hasonló hibaüzenetet naplózza az Upgrade.log fájlban a Windows SharePoint Services 3.0 vagy SharePoint Server 2007 frissítését a belső Windows-adatbázis segítségével futtató számítógépen:
[SPManager] [ERROR] [6/14/2010 12:00:00 PM]: A frissítés [SPContentDatabase Name=ShareWebDb Parent=SPDatabaseServiceInstance Name=Microsoft##SSEE] nem sikerült. [SPManager] [ERROR] [6/14/2010 12:00:00 PM]: A ShareWebDb adatbázis már meg van nyitva, és egyszerre csak egy felhasználót szolgálhat ki. [SPManager] [ERROR] [6/14/2010 12:00:00 PM]: System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection), System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj), System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj), System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteNonQueryTds(String methodName, Boolean async), System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(DbAsyncResult result, String methodName, Boolean sendToPipe), System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery(), Microsoft.SharePoint.Utilities.SqlSession.ExecuteScript(TextReader textReader, Int32 commandTimeout), Microsoft.SharePoint.Utilities.SqlSession.ExecuteScript(String path, Int32 commandTimeout), Microsoft.SharePoint.Upgrade.SPUtility.ExecuteSqlFile(SqlSession sqlSession, ISqlSession isqlSession, SqlFile sqlFileId, Int32 timeOut), Microsoft.SharePoint.Upgrade.SPUtility.ExecuteSqlFile(SqlSession sqlSession, SqlFile sqlFileId, Int32 timeOut), Microsoft.SharePoint.Upgrade.SPContentDatabaseSequence.Upgrade(), Microsoft.SharePoint.Upgrade.SPManager.Upgrade(Object o, Boolean bRecurse)

A rendszer továbbá a következő hibaüzenetet naplózza a psconfig.log fájlba:
06/14/2010 12:00:00 1 ERR A SharePoint termékek és technológiák frissítése sikertelen. Nem sikerült frissíteni a SharePoint termékek és technológiák alkalmazást. További információ a hibáról: C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\12\LOGS\Upgrade.log. Egy „Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.PostSetupConfigurationTaskException” típusú kivétel keletkezett. A rendelkezésre álló információk: A frissítési parancs érvénytelen, vagy hiba történt. Nem sikerült frissíteni a SharePoint termékek és technológiák alkalmazást. Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.PostSetupConfigurationTaskException: Egy „Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.PostSetupConfigurationTaskException” típusú kivétel keletkezett. Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.UpgradeTask.Run(), Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.TaskThread.ExecuteTask()

A rendszer továbbá a következő hibaüzenetet rögzítheti az alkalmazásnaplóban:

Típus: Hiba
Eseményforrás: Windows SharePoint Services 3
Eseményazonosító: 3760 Esemény kategóriája: Adatbázis
Leírás: Nem található a Számítógépnév\Microsoft##SSEE SQL-kiszolgálópéldány SharePoint_Config_ SQL-adatbázisa. Az SQL-kiszolgálótól kapott további hibainformációt lent láthatja. Nem nyitható meg a bejelentkezéshez szükséges SharePoint_Config_ adatbázis. A bejelentkezés sikertelen.

A rendszer továbbá az alábbihoz hasonló hibaüzenetet naplózhatja a Microsoft SQL Server Management Studio Express programban:
Nem jeleníthető meg a kívánt párbeszédpanel.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: Nem jeleníthető meg a kívánt párbeszédpanel. (Microsoft.SqlServer.Express.SqlMgmt)
Kivétel történt "Transact-SQL utasítás vagy köteg" végrehajtásakor. (Microsoft.SqlServer.Express.ConnectionInfo)
A SharePoint_Config_ adatbázis már meg van nyitva, és egyszerre csak egy felhasználót szolgálhat ki. (Microsoft SQL Server, Hiba: 924)

Nem lehet kapcsolódni a konfigurációs adatbázishoz.
A SharePoint_Config_ adatbázis nem érhető el. (Microsoft.SqlServer.Express.ObjectExplorer)
Ok
A probléma egy frissítés kézi vagy a Windows Update szolgáltatáson keresztüli telepítésekor jelentkezhet. Ha egy másik szolgáltatás a frissítés előtt csatlakozott a belső Windows-adatbázishoz, a SharePoint nem tud kapcsolatot létesíteni, és a frissítés sikertelen lesz. Ez inkonzisztens állapotba helyezi a farmot, amit sikeres frissítési művelettel lehet helyrehozni.
Megoldás
A probléma megoldásához az alábbi lépésekkel indítsa újra a SharePoint szolgáltatásokat a frissítés befejezése érdekében:
 1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be a cmd parancsot, majd kattintson az OK gombra.
 2. Keresse meg a következő mappát:
  %COMMONPROGRAMFILES%\Microsoft Shared\Web server extensions\12\BIN
 3. Írja be a parancssorba a következő parancsot, majd nyomja le az ENTER billentyűt:
  psconfig -cmd upgrade -inplace b2b -wait –force
 4. Ha a frissítés nem fejeződik be sikeresen, írja be a következő parancsokat a parancssorba, és mindegyik után nyomja le az ENTER billentyűt:
  net stop MSSQL$MICROSOFT##SSEE
  net start MSSQL$MICROSOFT##SSEE
  psconfig -cmd upgrade -inplace b2b -wait -force

A rendszer egy SharePoint-webhely hitelesítését kéri

A jelenség
Amikor megkísérel böngészni egy SharePoint-webhelyet, a rendszer a webhely hitelesítésére kéri.
Ok
A Windows Server 2003 SP1 és a Windows Server 2008 szervizcsomagok a visszatükrözéses támadások megakadályozására visszacsatolás-ellenőrző biztonsági szolgáltatás tartalmaznak, ezért a hitelesítés sikertelen lesz, ha a használt teljesen minősített tartománynév (FQDN) vagy egyéni állomásfejléc nem egyezik meg a helyi számítógép nevével.
Megoldás
A probléma megoldásához tiltsa le a hitelesítés visszacsatolás-ellenőrzését. Ehhez hajtsa végre az alábbi lépéseket:
 1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be a regedit parancsot, és kattintson az OK gombra.
 2. Keresse meg, és jelölje ki az alábbi beállításkulcsot:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa
 3. Kattintson a jobb gombbal az Lsa kulcsra, mutasson az Új parancsra, majd kattintson a Duplaszó elemre.
 4. Írja be a DisableLoopbackCheck parancsot, majd nyomja le az ENTER billentyűt.
 5. Kattintson a jobb gombbal a DisableLoopbackCheck elemre, majd kattintson a helyi menü Módosítás parancsára.
 6. Az Érték mezőbe írja be az 1 értéket, majd kattintson az OK gombra.
 7. Zárja be a beállításszerkesztőt.
 8. Indítsa újra a számítógépet.
A problémáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
926642 A Windows Server 2003 Service Pack 1 telepítése után hibaüzenet jelenik meg, amikor a teljesen minősített tartománynév vagy a CNAME alias használatával kísérel meg helyileg elérni egy kiszolgálót

A Windows SharePoint Services 3.0 frissítésének kényszerítése a Psconfig.exe eszköz parancssorban történő használatával

Végezze el a frissítést a Psconfig.exe eszközt a parancssorban futtatva. Írja be például a következő parancsot:
psconfig -cmd upgrade -inplace b2b –force

Tulajdonságok

Cikk azonosítója: 944267 - Utolsó ellenőrzés: 2010. július 27. - Verziószám: 2.0
A cikkben található információ a következő(k)re vonatkozik:
 • Microsoft Windows SharePoint Services 3.0
 • Microsoft Office SharePoint Server 2007
Kulcsszavak: 
kbhowto kbinfo kbexpertiseinter KB944267
A Microsoft tudásbázisban szolgáltatott információkat "az adott állapotban", bárminemű szavatosság vagy garancia nélkül biztosítjuk. A Microsoft kizár mindennemű, akár kifejezett, akár vélelmezett szavatosságot vagy garanciát, ideértve a forgalomképességre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. A Microsoft Corporation és annak beszállítói semmilyen körülmények között nem felelősek semminemű kárért, így a közvetlen, a közvetett, az üzleti haszon elmaradásából származó vagy speciális károkért, illetve a kár következményeként felmerülő költségek megtérítéséért, még abban az esetben sem, ha a Microsoft Corporationt vagy beszállítóit az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségére figyelmeztették. Egyes államok joga nem teszi lehetővé bizonyos károkért a felelősség kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti korlátozások az ön esetében esetleg nem alkalmazhatók.

Visszajelzés küldése

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com