วิธีการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดทั่วไปที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกของเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ SharePoint บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ 3.0 บริการของ Windows SharePoint หรือ SharePoint Server 2007

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 944267 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดบางอย่างทั่วไปที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกของเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ SharePoint หลังจากที่คุณปรับรุ่นคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 หรือ Microsoft Office SharePoint Server 2007

สิ่งสำคัญบทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลซึ่งแสดงวิธีการตั้งค่าความปลอดภัยที่ต่ำกว่าหรือวิธีการปิดคุณลักษณะการรักษาความปลอดภัยบนคอมพิวเตอร์ คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาที่เฉพาะเจาะจง ก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ เราขอแนะนำให้ คุณประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิธีแก้ปัญหานี้ในสภาพแวดล้อมเฉพาะ หากคุณใช้วิธีแก้ปัญหานี้ ดำเนินการตามขั้นตอนเพิ่มเติมที่เหมาะสมเพื่อช่วยปกป้องระบบของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลังจากที่คุณติดตั้งหนึ่งในต่อไปนี้ในการปรับปรุงหรือ service pack บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ 3.0 บริการของ Windows SharePoint หรือ SharePoint Server 2007 คุณอาจจะเป็นการเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกของเทคโนโลยี (Psconfig.exe) และผลิตภัณฑ์ SharePoint:
 • การปรับปรุงซอฟต์แวร์ 3.0 บริการของ Windows SharePoint
 • เซอร์วิสแพ็ค 3.0 บริการของ Windows SharePoint
 • การปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ SharePoint Server 2007
 • เซอร์วิสแพ็ค SharePoint Server 2007
ถ้าตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกของเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ SharePoint ตรวจพบปัญหา ตัวช่วยสร้างเสร็จสิ้น นอกจากนี้ ผู้ใช้ที่พยายามที่จะเยี่ยมชมไซต์ SharePoint เว็บอาจได้รับข้อผิดพลาด "404" เกิดข้อผิดพลาดเหล่านี้จนกว่าตัวช่วยสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับแฟ้มบันทึกของ SharePoint ดังต่อไปนี้:
 • PSCDiagnostics_Datecode.log
  โดยค่าเริ่มต้น แฟ้มนี้อยู่ในโฟลเดอร์ "Shared\Web Files\Microsoft Files\Common ของโปรแกรมเซิร์ฟเวอร์ extensions\12\LOGS"
 • Upgrade.log
  โดยค่าเริ่มต้น แฟ้มนี้อยู่ในโฟลเดอร์ "Shared\Web Files\Microsoft Files\Common ของโปรแกรมเซิร์ฟเวอร์ extensions\12\LOGS"

วิธีการระบุ และแก้ไขปัญหา

ส่วนนี้แสดงปัญหาต่าง ๆ ที่อาจตรวจพบได้ โดยการใช้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกของเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ SharePoint อาการมีการระบุไว้สำหรับแต่ละปัญหาเพื่อช่วยให้คุณระบุได้

แฟ้ม Web.config เป็นแบบอ่านอย่างเดียว

อาการ
ถ้าแฟ้ม Web.config เป็นแบบอ่านอย่างเดียว แฟ้ม Upgrade.log จะประกอบด้วยข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อมูลต่อไปนี้:
[IisWebSiteSequence] [ข้อผิดพลาด] [10/17/2007 11:38:22 AM]: ปฏิเสธการเข้าถึงเส้นทาง 'C:\Inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\5003\web.config'
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อแฟ้ม Web.config ได้ถูกกำหนดค่าเป็นแบบอ่านอย่างเดียว ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อโปรแกรมจัดการการกำหนดเองหรือโปรแกรมการสแกนไวรัสถูกล็อกแฟ้ม Web.config
ความละเอียด
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ทุกคนที่มีการเข้าถึงการเขียนไปยังแฟ้มนี้ก่อนที่คุณเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกของเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ SharePoint นอกจากนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า กล่องกาเครื่องหมายอ่านอย่างเดียวจะไม่เปิดใช้งานในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติแฟ้ม Web.config และที่ไม่มีกระบวนการอื่น ๆ ถูกล็อกแฟ้ม Web.config

ASPสุทธิลงทะเบียนไม่ถูกต้องใน metabase ของ Internet Information Services (IIS)

อาการ
ถ้า ASPสุทธิลงทะเบียนไม่ถูกต้องใน IIS metabase แฟ้ม Upgrade.log จะประกอบด้วยข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อมูลต่อไปนี้:
[SPIisWebSiteWssSequence] [ข้อผิดพลาด] [10/10/2007 10:21:25 AM]: แอคชัน 3.0.3.0 ของ Microsoft.SharePoint.Upgrade.SPIisWebSiteWssSequence ล้มเหลว [SPIisWebSiteWssSequence] [ข้อผิดพลาด] [10/10/2007 10:21:25 AM]: InstallAspNet566609673ล้มเหลว [SPIisWebSiteWssSequence] [ข้อผิดพลาด] [10/10/2007 10:21:25 AM]: ที่ Microsoft.SharePoint.Upgrade.EnsureAspNetScriptMapInstalled.Upgrade() ที่ Microsoft.SharePoint.Upgrade.SPActionSequence.Upgrade()

ในกรณีนี้ หมายเลขที่อยู่ระหว่าง "InstallAspNet" และ "ล้มเหลว" ในข้อความนี้มี ID ของ IIS เว็บไซต์ที่ได้รับผลกระทบ
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก ASPสุทธิถูกลงทะเบียนไม่ถูกต้องใน IIS metabase
ความละเอียด
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ชนิดคำสั่งแล้ว คลิกตกลง.
 2. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง ย้ายไปยังโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  %windir%\Microsoft.net\framework\v2.0.50727
 3. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด ENTER:
  aspnet_regiis.exe –s W3SVC /หมายเลข/ ราก
  หมายเหตุหมายเลขมี ID ของ IIS เว็บไซต์ที่ได้รับผลกระทบ
สาเหตุที่สองสามารถเป็นประเด็นเกี่ยวกับเวลาในการบริการดูแล SharePoint ของ Windows ที่อยู่สาเหตุนี้ การตั้งค่าคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
Extensions\12.0\WSS\SPAdmin การเซิร์ฟเวอร์ Tools\Web Software\Microsoft\Shared
ค่า DWORD: SleepOnStart ตั้ง 20000 เลขฐานสิบ

อินสแตนซ์การบริการเว็บ provisioned ได้ไม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาการ
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในแฟ้มบันทึกของโปรแกรมประยุกต์บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ 3.0 บริการของ Windows SharePoint หรือ SharePoint Server 2007:
ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: Windows SharePoint Services ที่ 3
ประเภทเหตุการณ์: โทโพโลยี
รหัสเหตุการณ์: 6800 วัน: 10/17/2007
เวลา: 8:09:40 PM
ผู้ใช้: n/A
คอมพิวเตอร์:ชื่อคอมพิวเตอร์
คำอธิบาย: ฐานข้อมูล WSS_Content บนชื่อคอมพิวเตอร์\Microsoft##SSEE ไม่สามารถเข้าถึงไม่มีลายเซ็นของฐานข้อมูลภายในของ Windows

นอกจากนี้ แฟ้ม Upgrade.log ประกอบด้วยข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
[SPServerSequence] [DEBUG] [10/22/2007 7:44:21 AM]: เว็บบริการหลัก SPWebServiceInstance อินสแตนซ์ =ชื่อ SPServer =ชื่อคอมพิวเตอร์ไม่เพิ่ม สถานะ =เตรียม
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อมีการเริ่มต้นเตรียมของอินสแตนซ์การบริการเว็บไม่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ลักษณะการทำงานนี้ทำให้กระบวนการปรับรุ่นเพื่อข้ามการอินสแตนซ์การบริการเว็บ
ความละเอียด
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ชนิดคำสั่งแล้ว คลิกตกลง.
 2. ค้นหาโฟลเดอร์ "Shared\Web Files\Microsoft Files\Common ของโปรแกรมเซิร์ฟเวอร์ extensions\12\BIN"
 3. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้ว กด ENTER หลังจากแต่ละคำสั่ง:
  provisionservice -o stsadm- - servicetype spwebservice - servicename หยุดการดำเนินการ ""
  provisionservice -o stsadm- - servicetype spwebservice - servicename เริ่มการกระทำ ""
 4. หลังจากที่มีเริ่มบริการ SPWebService พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง จากนั้น กด ENTER:
  psconfig b2b การปรับรุ่น - inplace - cmd-รอ - บังคับ

ในแฟ้ม Web.config หายไป

อาการ
แฟ้ม Upgrade.log ประกอบด้วยข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
[AssemblyReferenceFixUp] [3.0.4.0] [ข้อผิดพลาด] [10/18/2007 11:47:40 AM]: ไม่พบการกำหนดค่าเว็บแอพลิเคชันสำหรับไซต์นี้ IIS (944564711) ที่ \wwwroot\wss\VirtualDirectories\5003\web.config ได้
สาเหตุ
ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเมื่อแฟ้ม Web.config ถูกลบ หรือย้าย
ความละเอียด
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอยู่ใน Wwwroot\Wss\VirtualDirectories\ ในแฟ้ม Web.configใช้กับxxxxโฟลเดอร์ก่อนที่คุณเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกของเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ SharePoint

หมายเหตุใช้กับxxxxแสดงที่ตั้งทางกายภาพของเซิร์ฟเวอร์เสมือนสำหรับแอพลิเคชันเว็บของ SharePoint ใน IIS ตำแหน่งที่ตั้งทางกายภาพในเซิร์ฟเวอร์เสมือนอยู่ถัดจากเส้นทางภายในเครื่องบนเครื่องโฮมไดเรกทอรีแท็บในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของเซิร์ฟเวอร์เสมือน

ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกของเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ SharePoint ไม่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

อาการ
คุณเรียกใช้ผลิตภัณฑ์ SharePoint และตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกของเทคโนโลยี (PSConfigui.exe) เพื่อที่ปรับรุ่นฐานข้อมูล เมื่อคุณทำเช่นนี้ ตัวช่วยสร้างไม่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ บันทึกข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
วันและเวลาERR 8 ข้อยกเว้นของชนิด Microsoft.SharePoint.Administration.SPUpdatedConcurrencyException ถูกตก
ข้อมูลข้อยกเว้นที่เพิ่มเติม: เกิดข้อขัดแย้งของการปรับปรุง และคุณต้อง re-try การกระทำนี้ วัตถุแม่ DiagnosticsService =ชื่อ SPFarm = SharePoint_Config กำลังถูกปรับปรุง โดยโด ในกระบวนการ w3wp บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์
ดูล็อกการสืบค้นกลับสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความขัดแย้ง
Microsoft.SharePoint.Administration.SPUpdatedConcurrencyException: ความขัดแย้งของการปรับปรุงมีเกิดขึ้น และคุณต้อง re-try การกระทำนี้ วัตถุแม่ DiagnosticsService =ชื่อ SPFarm = SharePoint_Config กำลังถูกปรับปรุง โดยโด ในกระบวนการ w3wp บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์
ดูล็อกการสืบค้นกลับสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความขัดแย้ง

ข้อความนี้ถูกบันทึกไว้ในล็อกไฟล์ต่อไปนี้:
ไดรฟ์: \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\12\LOGS\PSCDiagnostics_Datecode
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีการล็อคอยู่บนวัตถุ SPFarm ดังนั้น ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกของเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ SharePoint ไม่สามารถปรับปรุงฐานข้อมูล
ความละเอียด
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ล้างแคชของการตั้งค่าคอนฟิก Windows SharePoint Services

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
939308ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามปรับเปลี่ยน หรือลบการแมปเข้าถึงแบบสำรองใน 3.0 บริการของ Windows SharePoint: "เกิดข้อขัดแย้งของการปรับปรุง และคุณต้อง re-try การกระทำนี้"

คุณไม่สามารถเรียกดูการดูแลจากศูนย์กลางหรือเว็บไซต์ SharePoint และคุณได้รับข้อความแสดงข้อความข้อผิดพลาด "ข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์"

อาการ
เมื่อคุณพยายามเรียกดูเว็บไซต์การดูแลจากศูนย์กลางหรือเว็บไซต์ SharePoint คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์:http://go.microsoft.com/fwlinkLinkID = 96177

หรือ ข้อความต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในแฟ้มบันทึกของโปรแกรมประยุกต์:
ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: Windows SharePoint Server
ประเภทเหตุการณ์: โทโพโลยี
เหตุการณ์ lD: 5617
คำอธิบาย:
รุ่น schema (3.x.x.x) ของฐานข้อมูล SharePoint_AdminContent_123fda45-f456-fad5-de45-7891d2asd455 บนชื่อคอมพิวเตอร์ไม่สอดคล้องกับฐานข้อมูลที่คาดไว้รุ่น schema (3.x.x.x) บนชื่อคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลนี้จากเซิร์ฟเวอร์นี้ถูกบล็อกเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญหายของข้อมูล การปรับรุ่นจุดสิ้นสุดของหน้าเว็บหรือฐานข้อมูลเนื้อหาเพื่อให้แน่ใจว่า รุ่นต่าง ๆ เหล่านี้ตรงกับ
สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อการปรับรุ่นล้มเหลวในการติดตั้งด้วยตนเอง หรือผ่าน ทาง Windows Update ความล้มเหลวในการติดตั้งทำให้ฟาร์มเป็นสถานะไม่สอดคล้องกันที่ต้องแก้ไขได้ โดยการดำเนินการปรับรุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ความละเอียด
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเรียกใช้การปรับรุ่น:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ชนิดคำสั่งแล้ว คลิกตกลง.
 2. ค้นหาโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  "%COMMONPROGRAMFILES%\Microsoft extensions\12\BIN เซิร์ฟเวอร์ Shared\Web"
 3. เปิดหน้าต่างพร้อมรับคำสั่ง
 4. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด ENTER:
  psconfig b2b การปรับรุ่น - inplace - cmd-รอ - บังคับ
หลังจากปรับรุ่นเสร็จสมบูรณ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า การปรับรุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว

คุณไม่สามารถเรียกดูการดูแลจากศูนย์กลางหรือเว็บไซต์ SharePoint และคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด "HTTP 404 ไม่พบ"

อาการ
เมื่อคุณพยายามเรียกดูเว็บไซต์การดูแลจากศูนย์กลางหรือเว็บไซต์ SharePoint คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
HTTP 404 ไม่พบ

หรือ ข้อความต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในแฟ้มบันทึกของโปรแกรมประยุกต์:

ข้อผิดพลาดชนิดเหตุการณ์: เหตุการณ์
แหล่งที่มา: Windows SharePoint Services 3
ประเภทเหตุการณ์: โทโพโลยี
รหัสเหตุการณ์: 6800
คำอธิบาย: WSS_Content ฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ \Microsoft##SSEE ชื่อคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเข้าถึงไม่พบลายเซ็นของฐานข้อมูลภายในของ Windows

สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด้วยตนเอง หรือผ่าน ทาง Windows Update ถ้ามีการให้บริการอื่นมีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลภายในของ Windows ก่อนที่จะปรับรุ่น SharePoint ไม่สามารถทำการเชื่อมต่อ และการปรับรุ่นล้มเหลว ซึ่งทำให้ฟาร์มเป็นสถานะไม่สอดคล้องกันที่ต้องแก้ไขได้ โดยการดำเนินการปรับรุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ความละเอียด
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ เพื่อเริ่มต้นใหม่ SharePoint services และ เพื่อให้การปรับรุ่นเสร็จสมบูรณ์:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ชนิดคำสั่งแล้ว คลิกตกลง.
 2. ค้นหาโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  %COMMONPROGRAMFILES%\Microsoft extensions\12\BIN เซิร์ฟเวอร์ Shared\Web
 3. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด ENTER:
  psconfig b2b การปรับรุ่น - inplace - cmd-รอ –force
 4. หากมีการปรับรุ่นเสร็จสมบูรณ์ succussfully พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง และกด ENTER หลังจากแต่ละคำสั่ง:
  net stop ##SSEE ของ MICROSOFT $ MSSQL
  เริ่มต้นที่สุทธิ ##SSEE ของ MICROSOFT $ MSSQL
  psconfig b2b การปรับรุ่น - inplace - cmd-รอ - บังคับ

คุณไม่สามารถเรียกดูเว็บไซต์ SharePoint หรือการดูแลจากศูนย์กลาง และคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด "สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลการกำหนดค่า"

อาการ
เมื่อคุณพยายามเรียกดูการดูแลจากศูนย์กลางหรือเว็บไซต์ SharePoint ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในแฟ้ม Upgrade.log ในคอมพิวเตอร์ที่รันการปรับรุ่นสำหรับ Windows 3.0 การบริการ SharePoint หรือ SharePoint Server 2007 โดยใช้ฐานข้อมูลภายในของ Windows:
[SPManager] [ข้อผิดพลาด] [วันที่ 6/14/2010 12:00:00 PM]: ปรับรุ่น [ชื่อ SPContentDatabase =แม่ ShareWebDb =ชื่อ SPDatabaseServiceInstance = Microsoft ##SSEE] ล้มเหลว [SPManager] [ข้อผิดพลาด] [วันที่ 6/14/2010 12:00:00 PM]: ฐานข้อมูล 'ShareWebDb' ถูกเปิดอยู่แล้ว และสามารถได้เฉพาะผู้ใช้หนึ่งคนในแต่ละครั้ง [SPManager] [ข้อผิดพลาด] [วันที่ 6/14/2010 12:00:00 PM]: ที่ System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError (ยกเว้น SqlException, breakConnection บูลีน) ที่ System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning (TdsParserStateObject stateObj) ที่ System.Data.SqlClient.TdsParser.Run (RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj) ที่ System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteNonQueryTds (สตริ methodName การบูลีน) ที่ System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery (ผลลัพธ์ DbAsyncResult สตริ methodName, sendToPipe บูลีน) ที่ System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery() ที่ Microsoft.SharePoint.Utilities.SqlSession.ExecuteScript (TextReader textReader, Int32 commandTimeout) ที่ Microsoft.SharePoint.Utilities.SqlSession.ExecuteScript (เส้นทางสายอักขระ Int32 commandTimeout) ที่ Microsoft.SharePoint.Upgrade.SPUtility.ExecuteSqlFile (SqlSession sqlSession, ISqlSession isqlSession, SqlFile sqlFileId, Int32 การหมดเวลา) ที่ Microsoft.SharePoint.Upgrade.SPUtility.ExecuteSqlFile (SqlSession sqlSession, SqlFile sqlFileId, Int32 การหมดเวลา) ที่ Microsoft.SharePoint.Upgrade.SPContentDatabaseSequence.Upgrade() ที่ Microsoft.SharePoint.Upgrade.SPManager.Upgrade (o วัตถุ bRecurse บูลีน)

นอกจากนี้ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในไฟล์ psconfig.log:
06/14/2010 12:00:00 1 ERR ล้มเหลวในการปรับรุ่นผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี SharePoint ไม่สามารถปรับรุ่นผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี SharePoint ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความล้มเหลวนี้สามารถพบได้ที่ C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\12\LOGS\Upgrade.log ข้อยกเว้นของชนิด Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.PostSetupConfigurationTaskException ถูกตก ข้อมูลข้อยกเว้นที่เพิ่มเติม: คำสั่งที่มีการปรับรุ่นไม่ถูกต้อง หรือความล้มเหลวถูกพบ ไม่สามารถปรับรุ่นผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี SharePoint Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.PostSetupConfigurationTaskException: ข้อยกเว้นของชนิด 'Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.PostSetupConfigurationTaskException' ถูกตก ที่ Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.UpgradeTask.Run() ที่ Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.TaskThread.ExecuteTask()

นอกจากนี้ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อาจถูกบันทึกไว้ในแฟ้มบันทึกของโปรแกรมประยุกต์:

ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: Windows SharePoint Services ที่ 3
รหัสเหตุการณ์: 3760 ประเภทเหตุการณ์: ฐานข้อมูล
คำอธิบาย: ฐานข้อมูล SQL 'SharePoint_Config_' บนอินสแตนซ์ SQL Server 'ComputeName\Microsoft ##SSEE' ไม่พบ ข้อมูลข้อผิดพลาดเพิ่มเติมจาก SQL Server อยู่ด้านล่าง ไม่สามารถเปิดฐานข้อมูลที่ "SharePoint_Config_" ที่ร้องขอ โดยการล็อกอิน การเข้าสู่ระบบล้มเหลว

นอกจากนี้ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อาจถูกบันทึกไว้ใน Microsoft SQL Server จัดการ Studio Express:
ไม่สามารถแสดงกล่องโต้ตอบที่ร้องขอ
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม: ไม่สามารถแสดงการโต้ตอบที่ร้องขอ (Microsoft.SqlServer.Express.SqlMgmt)
ข้อยกเว้นเกิดขึ้นในขณะที่ดำเนินการกับคำชี้แจงของ Transact SQL หรือชุดงาน (Microsoft.SqlServer.Express.ConnectionInfo)
ฐานข้อมูล SharePoint_Config_ ถูกเปิดอยู่แล้ว และสามารถได้เฉพาะผู้ใช้หนึ่งคนในแต่ละครั้ง (Microsoft SQL Server ข้อผิดพลาด: 924)

ไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูลการตั้งค่าคอนฟิก
ฐานข้อมูล SharePoint_Config_ ไม่สามารถเข้าถึง (Microsoft.SqlServer.Express.ObjectExplorer)
สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณติดตั้งการปรับปรุงด้วยตนเอง หรือผ่าน ทาง Windows Update ถ้ามีการให้บริการอื่นมีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลภายในของ Windows ก่อนที่จะปรับรุ่น SharePoint ไม่สามารถทำการเชื่อมต่อ และการปรับรุ่นล้มเหลว ซึ่งทำให้ฟาร์มเป็นสถานะไม่สอดคล้องกันที่ต้องแก้ไขได้ โดยการดำเนินการปรับรุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ความละเอียด
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ เพื่อเริ่มต้นใหม่ SharePoint services และ เพื่อให้การปรับรุ่นเสร็จสมบูรณ์:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ชนิดคำสั่งแล้ว คลิกตกลง.
 2. ค้นหาโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  %COMMONPROGRAMFILES%\Microsoft extensions\12\BIN เซิร์ฟเวอร์ Shared\Web
 3. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด ENTER:
  psconfig b2b การปรับรุ่น - inplace - cmd-รอ –force
 4. หากมีการปรับรุ่นเสร็จสมบูรณ์ succussfully พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง และกด ENTER หลังจากแต่ละคำสั่ง:
  net stop ##SSEE ของ MICROSOFT $ MSSQL
  เริ่มต้นที่สุทธิ ##SSEE ของ MICROSOFT $ MSSQL
  psconfig b2b การปรับรุ่น - inplace - cmd-รอ - บังคับ

คุณได้รับการพร้อมท์สำหรับการรับรองความถูกต้องบนเว็บไซต์ของ SharePoint

อาการ
เมื่อคุณพยายามเรียกดูเว็บไซต์ SharePoint คุณจะได้รับพร้อมท์สำหรับการรับรองความถูกต้อง
สาเหตุ
Windows Server 2003 SP1 และ Windows Server 2008 รวมคุณลักษณะด้านความปลอดภัยแบบวนรอบกาเครื่องหมายที่ออกแบบมาเพื่อช่วยป้องกันการโจมตีสะท้อนกลับบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ดังนั้น รับรองความถูกต้องล้มเหลวถ้า FQDN หรือส่วนหัวของโฮสต์ที่กำหนดเองที่คุณใช้ไม่ตรงกับชื่อของคอมพิวเตอร์เครื่องนี้
ความละเอียด
 1. วิธีแก้ปัญหา


  มีสองวิธีในการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้วิธีการต่อไปนี้ อย่างใดอย่างหนึ่งตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ  วิธีที่ 1: ระบุชื่อโฮสต์ (ต้องการวิธีหากต้องการการรับรองความถูกต้องของ NTLM)

  เมื่อต้องการระบุชื่อโฮสต์ที่แมปกับอยู่ย้อนกลับ และสามารถเชื่อมต่อกับเว็บไซต์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  1. ตั้งค่ารายการรีจิสทรี DisableStrictNameChecking เป็น 1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

  281308(http://support.microsoft.com/kb/281308/) เชื่อมต่อกับ SMB ที่ใช้ร่วมกันบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 อาจไม่ทำงานกับการนามแฝง

  2. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ชนิดregeditแล้ว คลิกตกลง.

  3. ในตัวแก้ไขรีจิสทรี ค้นหา และคลิ กที่คีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\MSV1_0

  4. คลิกขวาMSV1_0ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่าสายอักขระจำนวนมาก.

  5. ชนิดBackConnectionHostNamesแล้ว กด ENTER

  6. คลิกขวาBackConnectionHostNamesแล้ว คลิกการปรับเปลี่ยน.

  7 ในตัวข้อมูลค่ากล่อง พิมพ์ชื่อโฮสต์หรือชื่อโฮสต์สำหรับไซต์ที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ท้องถิ่น แต่ละที่อยู่ในบรรทัดที่แยกต่างหาก จากนั้น คลิกตกลง.

  8. ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี และเริ่มบริการ IISAdmin ใหม่แล้ว

     วิธีที่ 2: ปิดใช้งานการตรวจสอบการวนรอบ (วิธีที่แนะนำให้น้อยกว่า)

  วิธีการที่สองคือการ ปิดใช้งานการตรวจสอบการวนรอบ โดยการตั้งค่าDisableLoopbackCheckรีจิสตรีคีย์

  เมื่อต้องการตั้งค่าDisableLoopbackCheckรีจิสทรีคีย์ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  1. ตั้งค่ารายการรีจิสทรี DisableStrictNameChecking เป็น 1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

  281308(http://support.microsoft.com/kb/281308/) เชื่อมต่อกับ SMB ที่ใช้ร่วมกันบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 อาจไม่ทำงานกับการนามแฝง

  2. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ชนิดregeditแล้ว คลิกตกลง.

  3. ในตัวแก้ไขรีจิสทรี ค้นหา และคลิ กที่คีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa

  4. คลิกขวาLsaชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.

  5. ชนิดDisableLoopbackCheckแล้ว กด ENTER

  6. คลิกขวาDisableLoopbackCheckแล้ว คลิกการปรับเปลี่ยน.

  7 ในตัวข้อมูลค่ากล่อง ชนิด1แล้ว คลิกตกลง.

วิธีการบังคับให้ปรับรุ่น 3.0 บริการของ Windows SharePoint โดยใช้เครื่องมือ Psconfig.exe ที่พรอมต์คำสั่ง

ดำเนินการปรับรุ่น โดยการเรียกใช้เครื่องมือ Psconfig.exe ที่พรอมต์คำสั่ง ตัวอย่างเช่น พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:
psconfig - cmd การอัพเกรด - inplace b2b –force

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 944267 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 กุมภาพันธ์ 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows SharePoint Services 3.0
 • Microsoft Office SharePoint Server 2007
Keywords: 
kbexpertiseinter kbinfo kbhowto kbmt KB944267 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:944267

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com