הודעת שגיאה בעת ניסיון להתקין עדכון עבור Visual Studio 2005, עבור Visual Studio .NET 2003 או עבור Visual Studio .NET 2002: "התכונה בה אתה מנסה להשתמש נמצאת במשאב רשת שאינו זמין"

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 944298 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מאפייני הבעיה

בעת ניסיון להתקין עדכון עבור Microsoft Visual Studio 2005, עבור Microsoft Visual Studio .NET 2003 או עבור Microsoft Visual Studio .NET 2002, עלולה להופיע הודעת שגיאה הדומה להודעת השגיאה הבאה:
התכונה בה אתה מנסה להשתמש נמצאת במשאב רשת שאינו זמין.
לחץ על אישור כדי לנסות שוב, או הזן נתיב חלופי לתיקיה המכילה את חבילת ההתקנה File_name .msi בתיבה שלהלן.

סיבה

בעיה זו עלולה להתרחש מכמה סיבות. ביניהן:
 • לתוכנית ההתקנה אין אפשרות לאתר את קובץ ה- MSI הנכון של המוצר במטמון של Windows Installer.
  When you install Visual Studio 2005, Visual Studio .NET 2003, or Visual Studio .NET 2002, Setup saves the corresponding .msi file to the Windows Installer cache. קובץ ה- ?.msi המאוחסן במטמון עובר רענון בכל פעם שאתה מנסה לתקן את המוצר או להסיר את התקנתו, או בכל פעם שאתה מכיל עדכון על המוצר.

  במצבים מסוימים, לתוכנית ההתקנה אין אפשרות לאתר את קובץ ה- MSI במטמון של Windows Installer. במצבים אלה, תוכנית ההתקנה מנסה לזהות את מיקום המקור על-ידי בדיקת הימצאותה של התקנהת המוצר במיקום האחרון שהיה בשימוש כאשר תוכנית ההתקנה הופעלה בפעם האחרונה. אם לתוכנית ההתקנה אין אפשרות לזהות את מיקום המקור, המשתמש מתבקש לספר את מדיית ההתקנה.
 • קודי ה-hash של הקובץ אינם מתאימים.
  עדכונים עבור Visual Studio מבוססים על Windows Installer. Windows Installer משתמש במספרי גירסת קובץ כדי לקבוע אם גירסת קובץ במחשב היא גירסה ישנה יותר, שיש להחליף אותה בקובץ חדש יותר הכלול בעדכון.

  קבצים מסוימים, כגון קבצי טקסט וקבצי מקור, אינם כוללים מספרי גירסה. לכן, עדכון מבוסס Windows Installer חייב להשתמש בשיטה אחרת כדי לבדוק קבצים חדשים יותר. שיטה זו משתמשת בקוד hash עבור כל הקבצים שאינם כוללים מספקי גירסה. עבור קבצים שאינם כוללים מספרי גירסה, מתבצעת השוואה בין קוד ה- hash של הקובץ במחשב לקוד ה- hash של הקובץ הרשום במסד הנתונים של Windows Installer. אם מזוהה הבדל בין שני קודי hash אלה של הקבצים, תוכנית ההתקנה מנסה להביא את הקובץ מהמדיה המקורית של ההתקנה.
  • אי התאמות של קודי hash של קבצים הנגרמות על-ידי שינויים בקבצים במחשב
   בנסיבות מסוימות, משתמש עשוי לשנות באופן ידני קובץ המותקן במהלך ההתקנה. במצב זה, ייתכן שתתבקש לספק את מדיית ההתקנה של המוצר כאשר תנסה להתקין עדכון.

   הערה ישנן סיבות חוקיות לשינוי ידני של קובץ המותקן במהלך תוכנית ההתקנה. לדוגמה, מומלץ להוסיף מפתח מוצר לתהליך ההתקנה עבור עותק מורשה של Visual Studio לפני שתציב את המוצר במיקום משותף ברשת בארגון שלך. אם תעשה זאת, לא תצטרך לשתף את מפתח המוצר עם משתמשים שחייבים להתקין את המוצר. שינוי זה מתבצע בדרך כלל בקובץ טקסט בשם Setup.sdb. כאשר תבצע שינוי זה, קוד ה- hash של הקובץ כבר לא יתאים לקוד ה- hash של הקובץ שנמצא במסד הנתונים של - Windows Installer עבור הקובץ.
  • אי התאמה בקודי hash של קבצים, המתרחשת עקב קודי hash שגויים הטמונים במוצר
   Visual Studio .NET 2002 ו- Visual Studio .NET 2003 עשויים להכיל קודי hash במסד הנתונים של Windows Installer, שאינם מתאימים לקוד ה- hash עבור המותקן על-ידי המוצר.

   לקבלת מידע נוסף על בעיה זו ב- Visual Studio .NET 2002, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו במאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
   939401 הודעת שגיאה בעת ניסיון להתקין עדכון עבור Microsoft Visual Studio .NET 2002: "התכונה בה אתה מנסה להשתמש נמצאת במשאב רשת שאינו זמין"
   הערה מאמר מס' 939401 מתוך מאגר הידע Knowledge Base אינו חל על Visual Studio 2005 או על Visual Studio .NET 2003.

דרכים לעקיפת הבעיה

כדי לעקוף בעיה זו, הכנס את תקליטור ההתקנה של המוצר לכונן התקליטורים של המחשב. לחלופין, ספק את הנתיב של מדיית ההתקנה הזמינה עבור המוצר. לדוגמה, מדיית ההתקנה יכולה להיות זמנה בדיסק הקשיח של המחשב או בתיקיית רשת משותפת.

אם אתה מנסה לפרוס עדכון במחשבים רבים שבהם בעיה זו מתרחשת, מומלץ להשתמש באפשרות שורת הפקודה ?/addsource.

שימוש באפשרות שורת הפקודה ?/addsource

עדכוני תוכנה אחרונים עבור Microsoft Visual Studio .NET 2002?, Microsoft Visual Studio .NET 2003 ו-Microsoft Visual Studio 2005 כוללים תמיכה עבור אפשרות שורת הפקודה ?/addsource. אם הודעת השגיאה המוצגת בסעיף "מאפייני הבעיה" תופיע בעת ניסיון להתקין עדכון עבור המוצרים שצוינו, השתמש באפשרות שורת הפקודה ?/addsource. השתמש באפשרות שורת פקודה זו כדי לציין את המיקום שבו ברצונך ש- Windows Installer יחפש את הקבצים. כדי להשתמש באפשרות שורת פקודה זו, בצע את הפעולות הבאות.

שלב 1: ודא שעדכון התוכנה שאתה מנסה להתקין תומך באפשרות שורת הפקודה ?/addsource

לשם כך, השתמש באחד מבוררי שורת הפקודה הבאים כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח של השימוש:
 • /?
 • ?/help
אם מותקן עדכון התומך באפשרות שורת הפקודה ?/addsource, אפשרות שורת פקודה זו תוצג בתיבת הדו-שיח 'שימוש'.

שלב 2: העתקת מדיית ההתקנה של Visual Studio או תמונה ניהולית

העתק את אחד הפריטים הבאים לתיקיה שאליה ניתן לגשת מכל המחשבים שעליהם ברצונך להחיל את עדכון התוכנה:
 • מדיית ההתקנה של Visual Studio. עליך להעתיק את כל הקבצים ממדיית ההתקנה.
 • תמונה ניהולית שנוצרה בעבר עבור המוצר Visual Studio
הערות
 • בדרך כלל, תיקיה זו נמצאת במיקום משותף ברשת.
 • עליך לוודא כי הקובץ Vs_setup.msi נמצא בתיקיה שמכילה את קבצי מדיית ההתקנה של Visual Studio. הקובץ Vs_setup.msi נדרש בעת שימוש באפשרות שורת הפקודה ?/addsource במועד מאוחר יותר.
 • אם אתה מנסה לעדכן תוכנית רכיב של Microsoft Visual Studio 2005 Express Edition, כגון Microsoft Visual Basic 2005 Express Edition, ייתכן שתחילה יהיה עליך לחלץ את המוצר מתוך אורז IExpress כדי לקבל את חבילת Windows Installer עבור המוצר. לדוגמה, תצטרך לבצע פעולה זו עם העותק של Visual Basic 2005 Express Edition הוא קובץ יחיד, כגון Ixpvb.exe.

  כדי לחלץ את תוכן הקובץ, השתמש בפקודה הבאה:
  שם קובץ ההפעלה של תוכנית ההתקנה עבור Visual Studio 2005 Express Edition /C /T:"נתיב מלא של התיקיה שבה ברצונך לחלץ את תוכן הקובץ"
  לדוגמה, השתמש בפקודה הבאה כדי לחלץ את תוכן הקובץ:
  ixpvb.exe /C /T:"c:\temp\vbfiles\?"

שלב 3: שימוש באפשרות שורת הפקודה ?/addsource

השתמש באפשרות שורת הפקודה ?/addsource בעת התקנת עדכון התוכנה. בעת ביצוע פעולה זו, השתמש בתחביר הבא בפקודה:
שם קובץ ההפעלה של העדכון ?/addsource "הנתיב של חבילת Windows Installer עבור המוצר"
הערה בפקודה, החלף את מציין המיקום הנתיב של חבילת Windows Installer עבור המוצר בנתיב של חבילת Windows Installer עבור המוצר שהעתקת לתיקיה בשלב 2.

אם עדכון התוכנה מעדכן מהדורות מרובות של Visual Studio, באפשרותך לציין מיקומי מקור מרובים עבור כל מהדורה של Visual Studio. לשם כך, השתמש במופעים מרובים של אפשרות שורת הפקודה ?/addsource, באופן הבא:
שם קובץ ההפעלה עבור העדכון ?/addsource "הנתיב של חבילת Windows Installer הראשונה" ?/addsource "הנתיב של חבילת Windows Installer השנייה"
הערה עליך לציין את אפשרות שורת הפקודה ?/addsource פעם אחת עבור כל מהדורה של Visual Studio המותקנת במחשבים שעליהם ברצונך להחיל את עדכון התוכנה. עם זאת, עליך לציין את אפשרות שורת הפקודה ?/addsource פעם אחת בלבד אם אתה מעדכן מהדורה אחת בלבד של Visual Studio. עשה זאת גם אם עדכון התוכנה מכיל עדכונים עבור מהדורות מרובות של Visual Studio.

מאפיינים

Article ID: 944298 - Last Review: יום שני 03 מרץ 2008 - Revision: 2.1
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Visual Studio 2005 Team Suite
 • Microsoft Visual Studio 2005 Team Foundation Server
 • Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Testers
 • Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Developers
 • Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Architects
 • Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Database Professionals
 • Microsoft Visual Studio 2005 Standard Edition
 • Microsoft Visual Studio 2005 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio 2005 Express Edition
 • Microsoft Visual Studio 2005 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Microsoft Visual Studio 2005 Team Suite
  • Microsoft Visual Studio 2005 Team Foundation Server
  • Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Testers
  • Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Developers
  • Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Architects
  • Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Database Professionals
  • Microsoft Visual Studio 2005 Standard Edition
  • Microsoft Visual Studio 2005 Professional Edition
  • Microsoft Visual Studio 2005 Express Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Academic Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Academic Edition
  • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect
  • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer
  • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition
  • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer
  • Microsoft Visual Studio .NET (2002), Enterprise Architect Edition SP1
מילות מפתח 
kbprb kbtshoot kbexpertiseinter KB944298

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com