Jak registrovat filtry IFilter Pack filtr s Exchange Server 2007

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 944516 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Důležité Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Ujistěte se před úpravami je nutné zálohovat registr. Ujistěte se, že víte, jak registr obnovit v případě, že dojde k potížím. Další informace o zálohování, obnovení a úpravách registru získáte článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup při zálohování a obnovení registru v systému Windows
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

ÚVOD

Tento článek popisuje, jak zaevidovat Microsoft filtr Pack Filtry s Microsoft Exchange Server 2007. Zaregistrováním filtry, které Povolte další typy souborů budou indexovány se systémem Exchange Server Server 2007. K zaregistrovat filtry, je třeba upravit registr.

To článek popisuje, jak ručně upravit registr. Popisuje také postup pomocí skriptu Exchange_reg.vbs automaticky upravit registr.

Další informace

Upozornění Mohou nastat závažné problémy při úpravě registru Nesprávné použití Editoru registru nebo jiným způsobem. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Microsoft nelze zaručit, že tyto potíže můžete vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní riziko.

Jak registrovat filtry Pack filtru ručně úpravou registru

Chcete-li to provést, postupujte takto:
 1. Nainstalujte sadu Microsoft filtr.

  Poznámka: Architektura Pack filtru by mělo odpovídat architektuře operačního systému (x 64 nebo x 86). Další informace o instalaci Filtr Microsoft Pack, navštivte následující Web společnosti Microsoft:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId = 60C92A37-719 C-4077-B5C6-CAC34F4227CC & displaylang = cs
 2. Vyhledejte následující podklíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Exchange\MSSearch\CLSID\
  U tohoto podklíče přidáte následující podklíče a hodnoty.
  Zmenšit tuto tabulkuRozšířit tuto tabulku
  PodklíčHodnota
  {5A98B233-3 C C 59-4B31-944-0E560D85E6C3}jednotky: \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Filters\offfiltx.dll
  {DDFE337F-4987-4EC8-BDE3-133FA63D5D85}jednotky: \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Filters\offfiltx.dll
  {F90DFE0C-CBDF-41FF-8598-EDD8F222A2C8}jednotky: \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Filters\offfiltx.dll
  {20E823C2-62F3-4638-96BD-90F4F6784EBC}jednotky: \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Filters\offfiltx.dll
  {312AB530-ECC9-496E-AE0E-C9E6C5392499}jednotky: \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Filters\offfiltx.dll
  {B8D12492-CE0F-40AD-83EA-099A03D493F1}jednotky: \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Filters\ONIFilter.dll
  {FAEA5B46-761B-400E-B53E-E805A97A543E}jednotky: \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Filters\VISFilt.DLL
 3. Vyhledejte následující podklíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Exchange\MSSearch\Filters
  U tohoto podklíče přidáte následující podklíče a hodnoty.
  Zmenšit tuto tabulkuRozšířit tuto tabulku
  PodklíčHodnota
  DOCM{5A98B233-3 C C 59-4B31-944-0E560D85E6C3}
  DOCX{5A98B233-3 C C 59-4B31-944-0E560D85E6C3}
  PPTM{DDFE337F-4987-4EC8-BDE3-133FA63D5D85}
  PPTX{DDFE337F-4987-4EC8-BDE3-133FA63D5D85}
  s podporou maker{F90DFE0C-CBDF-41FF-8598-EDD8F222A2C8}
  XLSX{F90DFE0C-CBDF-41FF-8598-EDD8F222A2C8}
  XLSB{312AB530-ECC9-496E-AE0E-C9E6C5392499}
  ZIP{20E823C2-62F3-4638-96BD-90F4F6784EBC}
  One{B8D12492-CE0F-40AD-83EA-099A03D493F1}
  VSD{FAEA5B46-761B-400E-B53E-E805A97A543E}
  VSS{FAEA5B46-761B-400E-B53E-E805A97A543E}
  vst{FAEA5B46-761B-400E-B53E-E805A97A543E}
  VDX{FAEA5B46-761B-400E-B53E-E805A97A543E}
  .vsx{FAEA5B46-761B-400E-B53E-E805A97A543E}
  VTx{FAEA5B46-761B-400E-B53E-E805A97A543E}
 4. Zastavte a restartujte službu hledat na serveru Exchange. Postup: postupujte takto:
  1. Klepněte na tlačítko Spustit, klepněte na tlačítko Spustit, typ cmd v Otevřít pole a pak klepněte na tlačítko OK.
  2. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz: net stop MSFTESQL exchange, a pak stiskněte klávesu ENTER.
  3. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz: net start msexchangesearch, a pak stiskněte klávesu ENTER.
  4. Typ Konec, a pak stiskněte klávesu ENTER Ukončete příkazový řádek.

Jak registrovat filtry Pack filtr automaticky úpravou registru

Úprava registru můžete použít skript Exchange_reg.vbs automaticky. Chcete-li to provést, postupujte takto:
 1. Nainstalujte sadu Microsoft filtr.

  Poznámka: Architektura Pack filtru by mělo odpovídat architektuře operačního systému (x 64 nebo x 86). Další informace o instalaci Filtr Microsoft Pack, navštivte následující Web společnosti Microsoft:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId = 60C92A37-719 C-4077-B5C6-CAC34F4227CC & displaylang = cs
 2. Zkopírujte následující text a vložte jej do Poznámkový blok. soubor.
  ' Copyright (c) 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.
  '
  ' THIS CODE IS MADE AVAILABLE AS IS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. THE ENTIRE RISK
  ' OF THE USE OR THE RESULTS FROM THE USE OF THIS CODE REMAINS WITH THE USER.
  
  ' This is a filter registration script to configure Exchange Server 2007 to index 2007 Office attachments.
  ' The script generates a .reg file that adds the required registry keys.
  
  Const ForWriting = 2
  
  Set FSO  = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set Shell = CreateObject ("WSCript.shell")
  Set Env  = Shell.Environment("Process")
  
  
  wscript.echo "Creating ExchangeFilterRegistration.reg in the current directory"
  Set file = FSO.OpenTextFile("ExchangeFilterRegistration.reg", ForWriting, True)
  
  commonFiles = Env("CommonProgramFiles")
  commonFiles = Replace(commonFiles,"\","\")
  
  officeFilterLocation = commonFiles & "\Microsoft Shared\Filters\offfiltx.dll"
  onenoteFilterLocation = commonFiles & "\Microsoft Shared\Filters\ONIFilter.dll"
  visioFilterLocation  = commonFiles & "\Microsoft Shared\Filters\VISFilt.DLL"
  
  docxGuid  ="{5A98B233-3C59-4B31-944C-0E560D85E6C3}"
  pptxGuid  ="{DDFE337F-4987-4EC8-BDE3-133FA63D5D85}"
  xlsxGuid  ="{F90DFE0C-CBDF-41FF-8598-EDD8F222A2C8}"
  zipGuid   ="{20E823C2-62F3-4638-96BD-90F4F6784EBC}"
  xlsbGuid  ="{312AB530-ECC9-496E-AE0E-C9E6C5392499}"
  onenoteGuid ="{B8D12492-CE0F-40AD-83EA-099A03D493F1}"
  vsdGuid   ="{FAEA5B46-761B-400E-B53E-E805A97A543E}"
  
  exchangeClsidKey  = "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Exchange\MSSearch\CLSID"
  exchangeFilterKey = "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Exchange\MSSearch\Filters"
  
  
  file.WriteLine "Windows Registry Editor Version 5.00"  
  file.WriteLine  
  file.WriteLine "[" & exchangeClsidKey & "]" 
  file.WriteLine 
  OutputCLSIDKey exchangeClsidKey, docxGuid, officeFilterLocation 
  OutputCLSIDKey exchangeClsidKey, pptxGuid, officeFilterLocation 
  OutputCLSIDKey exchangeClsidKey, xlsxGuid, officeFilterLocation 
  OutputCLSIDKey exchangeClsidKey, zipGuid, officeFilterLocation 
  OutputCLSIDKey exchangeClsidKey, xlsbGuid, officeFilterLocation 
  OutputCLSIDKey exchangeClsidKey, onenoteGuid, onenoteFilterLocation 
  OutputCLSIDKey exchangeClsidKey, vsdGuid, visioFilterLocation 
  
  
  file.WriteLine "[" & exchangeFilterKey & "]"
  file.WriteLine 
  OutputFilterKey exchangeFilterKey, "docm", docxGuid
  OutputFilterKey exchangeFilterKey, "docx", docxGuid
  OutputFilterKey exchangeFilterKey, "pptm", pptxGuid
  OutputFilterKey exchangeFilterKey, "pptx", pptxGuid
  OutputFilterKey exchangeFilterKey, "xlsm", xlsxGuid
  OutputFilterKey exchangeFilterKey, "xlsx", xlsxGuid
  OutputFilterKey exchangeFilterKey, "xlsb", xlsbGuid
  OutputFilterKey exchangeFilterKey, "zip", zipGuid
  OutputFilterKey exchangeFilterKey, "one", onenoteGuid
  
  OutputFilterKey exchangeFilterKey, "vsd", vsdGuid
  OutputFilterKey exchangeFilterKey, "vss", vsdGuid
  OutputFilterKey exchangeFilterKey, "vst", vsdGuid
  OutputFilterKey exchangeFilterKey, "vdx", vsdGuid
  OutputFilterKey exchangeFilterKey, "vsx", vsdGuid
  OutputFilterKey exchangeFilterKey, "vtx", vsdGuid
  
  
  wscript.echo "Created ExchangeFilterRegistration.reg for this server."
  wscript.echo "Run ExchangeFilterRegistration.reg to enable Exchange Search indexing of 2007 Office attachments."
  wscript.echo "then run ""net stop msftesql-exchange"" followed by ""net start msexchangesearch """
  
  Public Function OutputCLSIDKey(base,guid,location)
  	file.WriteLine "[" & base & "\" & guid & "]"
  	file.WriteLine "@=""" & location & """" 
  	file.WriteLine  
  End Function
  
  Public Function OutputFilterKey(base,extension,guid)
  	file.WriteLine "[" & base & "\." & extension & "]"
  	file.WriteLine "@=""" & guid & """" 
  	file.WriteLine  
  End Function
  
  
 3. Uložte soubor s názvem Exchange_reg.vbs, a pak Poklepejte na soubor. Tato procedura vytvoří ExchangeFilterRegistration.reg soubor.
 4. Poklepejte na soubor ExchangeFilterRegistration.reg a postupujte podle pokynů k nastavení hodnoty registru správné.
Filtr podporuje následující přípony názvů souborů Sada:
 • DOCM
 • DOCX
 • One
 • PPTM
 • PPTX
 • VDX
 • VSD
 • VSS
 • vst
 • .vsx
 • VTx
 • XLSB
 • s podporou maker
 • XLSX
 • ZIP

Vlastnosti

ID článku: 944516 - Poslední aktualizace: 22. května 2011 - Revize: 4.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
Klíčová slova: 
kbhowto kbexpertiseinter kbmt KB944516 KbMtcs
Strojově přeložený článek
Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.
Projděte si také anglickou verzi článku:944516

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com