Πώς να καταχωρήσετε το φίλτρο πακέτου IFilters με τον Exchange Server 2007

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 944516 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
ΣημαντικόΑυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο τροποποίησης του μητρώου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τους τρόπους επαναφοράς του μητρώου εάν παρουσιαστεί κάποιο ζήτημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, τον τρόπο επαναφοράς και τροποποίησης του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
322756Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου στα Windows
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο δήλωσης πακέτο Microsoft Filter IFilters με Microsoft Exchange Server 2007. Καταχωρώντας το IFilters, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τύποι αρχείων θα τοποθετηθούν στο ευρετήριο από ένα διακομιστή που εκτελεί τον Exchange Server 2007. Για να καταχωρήσετε το IFilters, πρέπει να τροποποιήσετε το μητρώο.

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο τροποποίησης του μητρώου με μη αυτόματο τρόπο. Περιγράφει επίσης τον τρόπο χρήσης της δέσμης ενεργειών Exchange_reg.vbs για να τροποποιήσετε το μητρώο αυτόματα.

Περισσότερες πληροφορίες

ΠΡΟΣΟΧΗΕνδέχεται να προκύψουν σοβαρά ζητήματα σε περίπτωση λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου με χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ή άλλης μεθόδου. Λόγω αυτών των προβλημάτων, ενδέχεται να χρειαστεί εκ νέου εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα προβλήματα αυτά είναι δυνατό να επιλυθούν. Τροποποιήστε το μητρώο με δική σας ευθύνη.

Πώς να καταχωρήσετε το φίλτρο IFilters Service Pack, τροποποιώντας το μητρώο με μη αυτόματο τρόπο

Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα: (Use the tools in the Windows Recovery Environment to repair Windows Vista. To do this, follow these steps:):
 1. Εγκαταστήστε το πακέτο Microsoft Filter.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗΗ αρχιτεκτονική του πακέτου (Φίλτρο) θα πρέπει να συμφωνεί με την αρχιτεκτονική του λειτουργικού συστήματος (x 64 ή x 86). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης του πακέτου (Φίλτρο) της Microsoft, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
  http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=60C92A37-719C-4077-B5C6-CAC34F4227CC&displaylang=en
 2. Εντοπίστε το παρακάτω δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Exchange\MSSearch\CLSID\
  Για αυτό το δευτερεύον κλειδί, προσθέστε την παρακάτω δευτερευόντων κλειδιών και τιμών.
  Σύμπτυξη αυτού του πίνακαΑνάπτυξη αυτού του πίνακα
  Δευτερεύον κλειδίΤιμή
  {5A98B233-3 C - 4B31 - 59 944 C-0E560D85E6C3}Drive: \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Filters\offfiltx.dll
  {DDFE337F-4987-4EC8-BDE3-133FA63D5D85}Drive: \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Filters\offfiltx.dll
  {F90DFE0C-CBDF-41FF-8598-EDD8F222A2C8}Drive: \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Filters\offfiltx.dll
  {20E823C2-62F3-4638-96BD-90F4F6784EBC}Drive: \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Filters\offfiltx.dll
  {312AB530-ECC9-496E-AE0E-C9E6C5392499}Drive: \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Filters\offfiltx.dll
  {B8D12492-CE0F-40AD-83EA-099A03D493F1}Drive: \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Filters\ONIFilter.dll
  {FAEA5B46-761B-400E-B53E-E805A97A543E}Drive: \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Filters\VISFilt.DLL
 3. Εντοπίστε το παρακάτω δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Exchange\MSSearch\Filters
  Για αυτό το δευτερεύον κλειδί, προσθέστε την παρακάτω δευτερευόντων κλειδιών και τιμών.
  Σύμπτυξη αυτού του πίνακαΑνάπτυξη αυτού του πίνακα
  Δευτερεύον κλειδίΤιμή
  .docm{5A98B233-3 C - 4B31 - 59 944 C-0E560D85E6C3}
  .docx{5A98B233-3 C - 4B31 - 59 944 C-0E560D85E6C3}
  .pptm{DDFE337F-4987-4EC8-BDE3-133FA63D5D85}
  .pptx{DDFE337F-4987-4EC8-BDE3-133FA63D5D85}
  .xlsm{F90DFE0C-CBDF-41FF-8598-EDD8F222A2C8}
  .xlsx{F90DFE0C-CBDF-41FF-8598-EDD8F222A2C8}
  .xlsb{312AB530-ECC9-496E-AE0E-C9E6C5392499}
  .zip{20E823C2-62F3-4638-96BD-90F4F6784EBC}
  .one{B8D12492-CE0F-40AD-83EA-099A03D493F1}
  .vsd{FAEA5B46-761B-400E-B53E-E805A97A543E}
  .vss{FAEA5B46-761B-400E-B53E-E805A97A543E}
  .vst{FAEA5B46-761B-400E-B53E-E805A97A543E}
  .vdx{FAEA5B46-761B-400E-B53E-E805A97A543E}
  .vsx{FAEA5B46-761B-400E-B53E-E805A97A543E}
  .vtx{FAEA5B46-761B-400E-B53E-E805A97A543E}
 4. Διακόψτε και, στη συνέχεια, κάντε επανεκκίνηση της υπηρεσίας Exchange Search. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα: (Use the tools in the Windows Recovery Environment to repair Windows Vista. To do this, follow these steps:):
  1. Κάντε κλικStartΚάντε κλικΕκτέλεσηTYPECmdΣτοOpenπλαίσιο και στη συνέχεια κάντε κλικOk.
  2. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστεnet stop msftesql ανταλλαγήςκαι κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER.
  3. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστεκαθαρή εκκίνηση msexchangesearchκαι κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER.
  4. TYPEΈξοδος (Exit), και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER για να κλείσετε τη γραμμή εντολών.

Πώς να καταχωρήσετε το φίλτρο IFilters Service Pack, τροποποιώντας το μητρώο αυτόματα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δέσμη ενεργειών Exchange_reg.vbs για να τροποποιήσετε το μητρώο αυτόματα. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα: (Use the tools in the Windows Recovery Environment to repair Windows Vista. To do this, follow these steps:):
 1. Εγκαταστήστε το πακέτο Microsoft Filter.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗΗ αρχιτεκτονική του πακέτου (Φίλτρο) θα πρέπει να συμφωνεί με την αρχιτεκτονική του λειτουργικού συστήματος (x 64 ή x 86). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης του πακέτου (Φίλτρο) της Microsoft, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
  http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=60C92A37-719C-4077-B5C6-CAC34F4227CC&displaylang=en
 2. Αντιγράψτε το ακόλουθο κείμενο και κατόπιν επικολλήστε το σε ένα σημειωματάριο (Notepad) αρχείο.
  ' Copyright (c) 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.
  '
  ' THIS CODE IS MADE AVAILABLE AS IS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. THE ENTIRE RISK
  ' OF THE USE OR THE RESULTS FROM THE USE OF THIS CODE REMAINS WITH THE USER.
  
  ' This is a filter registration script to configure Exchange Server 2007 to index 2007 Office attachments.
  ' The script generates a .reg file that adds the required registry keys.
  
  Const ForWriting = 2
  
  Set FSO  = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set Shell = CreateObject ("WSCript.shell")
  Set Env  = Shell.Environment("Process")
  
  
  wscript.echo "Creating ExchangeFilterRegistration.reg in the current directory"
  Set file = FSO.OpenTextFile("ExchangeFilterRegistration.reg", ForWriting, True)
  
  commonFiles = Env("CommonProgramFiles")
  commonFiles = Replace(commonFiles,"\","\")
  
  officeFilterLocation = commonFiles & "\Microsoft Shared\Filters\offfiltx.dll"
  onenoteFilterLocation = commonFiles & "\Microsoft Shared\Filters\ONIFilter.dll"
  visioFilterLocation  = commonFiles & "\Microsoft Shared\Filters\VISFilt.DLL"
  
  docxGuid  ="{5A98B233-3C59-4B31-944C-0E560D85E6C3}"
  pptxGuid  ="{DDFE337F-4987-4EC8-BDE3-133FA63D5D85}"
  xlsxGuid  ="{F90DFE0C-CBDF-41FF-8598-EDD8F222A2C8}"
  zipGuid   ="{20E823C2-62F3-4638-96BD-90F4F6784EBC}"
  xlsbGuid  ="{312AB530-ECC9-496E-AE0E-C9E6C5392499}"
  onenoteGuid ="{B8D12492-CE0F-40AD-83EA-099A03D493F1}"
  vsdGuid   ="{FAEA5B46-761B-400E-B53E-E805A97A543E}"
  
  exchangeClsidKey  = "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Exchange\MSSearch\CLSID"
  exchangeFilterKey = "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Exchange\MSSearch\Filters"
  
  
  file.WriteLine "Windows Registry Editor Version 5.00"  
  file.WriteLine  
  file.WriteLine "[" & exchangeClsidKey & "]" 
  file.WriteLine 
  OutputCLSIDKey exchangeClsidKey, docxGuid, officeFilterLocation 
  OutputCLSIDKey exchangeClsidKey, pptxGuid, officeFilterLocation 
  OutputCLSIDKey exchangeClsidKey, xlsxGuid, officeFilterLocation 
  OutputCLSIDKey exchangeClsidKey, zipGuid, officeFilterLocation 
  OutputCLSIDKey exchangeClsidKey, xlsbGuid, officeFilterLocation 
  OutputCLSIDKey exchangeClsidKey, onenoteGuid, onenoteFilterLocation 
  OutputCLSIDKey exchangeClsidKey, vsdGuid, visioFilterLocation 
  
  
  file.WriteLine "[" & exchangeFilterKey & "]"
  file.WriteLine 
  OutputFilterKey exchangeFilterKey, "docm", docxGuid
  OutputFilterKey exchangeFilterKey, "docx", docxGuid
  OutputFilterKey exchangeFilterKey, "pptm", pptxGuid
  OutputFilterKey exchangeFilterKey, "pptx", pptxGuid
  OutputFilterKey exchangeFilterKey, "xlsm", xlsxGuid
  OutputFilterKey exchangeFilterKey, "xlsx", xlsxGuid
  OutputFilterKey exchangeFilterKey, "xlsb", xlsbGuid
  OutputFilterKey exchangeFilterKey, "zip", zipGuid
  OutputFilterKey exchangeFilterKey, "one", onenoteGuid
  
  OutputFilterKey exchangeFilterKey, "vsd", vsdGuid
  OutputFilterKey exchangeFilterKey, "vss", vsdGuid
  OutputFilterKey exchangeFilterKey, "vst", vsdGuid
  OutputFilterKey exchangeFilterKey, "vdx", vsdGuid
  OutputFilterKey exchangeFilterKey, "vsx", vsdGuid
  OutputFilterKey exchangeFilterKey, "vtx", vsdGuid
  
  
  wscript.echo "Created ExchangeFilterRegistration.reg for this server."
  wscript.echo "Run ExchangeFilterRegistration.reg to enable Exchange Search indexing of 2007 Office attachments."
  wscript.echo "then run ""net stop msftesql-exchange"" followed by ""net start msexchangesearch """
  
  Public Function OutputCLSIDKey(base,guid,location)
  	file.WriteLine "[" & base & "\" & guid & "]"
  	file.WriteLine "@=""" & location & """" 
  	file.WriteLine  
  End Function
  
  Public Function OutputFilterKey(base,extension,guid)
  	file.WriteLine "[" & base & "\." & extension & "]"
  	file.WriteLine "@=""" & guid & """" 
  	file.WriteLine  
  End Function
  
  
 3. Αποθηκεύστε το αρχείο που ονομάζεται Exchange_reg.vbs και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο. Αυτή η διαδικασία δημιουργεί ένα ExchangeFilterRegistration.reg αρχείο.
 4. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο ExchangeFilterRegistration.reg και στη συνέχεια ακολουθήστε τις υποδείξεις, για να ορίσετε τις τιμές μητρώου σωστά.
Οι ακόλουθες επεκτάσεις ονόματος αρχείου που υποστηρίζονται από το φίλτρο πακέτου:
 • .docm
 • .docx
 • .one
 • .pptm
 • .pptx
 • .vdx
 • .vsd
 • .vss
 • .vst
 • .vsx
 • .vtx
 • .xlsb
 • .xlsm
 • .xlsx
 • .zip

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 944516 - Τελευταία αναθεώρηση: Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2011 - Αναθεώρηση: 3.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kbhowto kbexpertiseinter kbmt KB944516 KbMtel
Μηχανικά μεταφρασμένο
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.
Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:944516

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com