หมายเลขบทความ (Article ID): 944602 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด
สิ่งสำคัญ บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณสำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณปรับเปลี่ยน ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทราบวิธีการคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูล เรียกคืน และการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

อาการ

แสดงปุ่มเพิ่มใน Microsoft Office Live Meeting ใน Outlook 2007 หรือ คุณอาจเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ใน Outlook 2007 เมื่อคุณใช้ Live 2005 ประชุมเพิ่มเติมหรือคอนโซล Live 2007 การประชุม:
มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นขณะกำลังส่งการเชิญทางอีเม กรุณาตรวจสอบการตั้งค่าอีเมล แล้วส่งการเชิญอีกครั้ง

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ปรับเปลี่ยนรีจิสทรี โดยใช้วิธีต่อไปนี้

คำเตือน ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้องโดยใช้ Registry Editor หรือโดยใช้วิธีอื่น อาจต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ Microsoft ไม่สามารถรับประกันได้ว่าปัญหาเหล่านี้จะสามารถแก้ไขได้ ปรับเปลี่ยนรีจิสทรีควาด้วยมเสี่ยงของคุณเอง


หมายเหตุ ทำตามวิธีการเหล่านี้ตามลำดับนี้ ตรวจสอบว่า ปัญหาได้รับการแก้ไขหลังจากแต่ละวิธี

วิธีที่ 1: ลบแฟ้ม lmxp32.dll

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
คุณสามารถลบแฟ้ม lmxp32.dll นี่เอาทั้งหมดเพิ่มเติมใน Outlook 2007 ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ใน Outlook 2007 บนเมนูเครื่องมือคลิกศูนย์ความเชื่อถือ
 2. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกadd-ins

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  จอสำหรับขั้นตอนนี้
 3. ในกล่องจัดการคลิก add-in ที่คุณต้องการเอาออก และจากนั้น คลิกไป
 4. คลิก add-in ที่คุณต้อง การเอาออก หมายเหตุตำแหน่งที่ตั้งที่ add-in ที่มีการติดตั้ง แล้ว คลิกเอาออก

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  จอสำหรับขั้นตอนนี้
 5. คลิกเริ่มคลิกคอมพิวเตอร์และจากนั้น เปิดโฟลเดอร์ C:\Windows\System32
 6. ในบานหน้าต่างรายละเอียด คลิกขวาLmxp32.dllและคลิกลบ
 7. ติดตั้งส่วนเพิ่มเติมใหม่ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. ใน Outlook 2007 บนเมนูเครื่องมือคลิกศูนย์ความเชื่อถือ
  2. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกadd-ins
  3. ในกล่องจัดการคลิก add-in ที่คุณต้องการเพิ่ม และจากนั้น คลิกไป
  4. คลิกเพิ่มค้นหา add-in ที่คุณจดบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 4 และจากนั้น คลิกตกลง
  5. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับ add-in ที่คุณต้องเพิ่ม และจากนั้น คลิกตกลง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

วิธีที่ 2: ลบแฟ้มแสดงรายการ

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
คุณสามารถลบแฟ้ม manifest นี่เอาทั้งหมดเพิ่มเติมใน Outlook 2007 ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ทำตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 จากวิธีที่ 1
 2. คลิกเริ่มคลิกคอมพิวเตอร์และจากนั้น เปิดโฟลเดอร์ C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Live ประชุมร่วม
 3. ลบแฟ้มทั้งหมดที่มี.manifest ที่ส่วนท้ายของชื่อแฟ้ม
 4. ติดตั้งส่วนเพิ่มเติมใหม่ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. ใน Outlook 2007 บนเมนูเครื่องมือคลิกศูนย์ความเชื่อถือ
  2. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกadd-ins
  3. ในกล่องจัดการคลิก add-in ที่คุณต้องการเพิ่ม และจากนั้น คลิกไป
  4. คลิกเพิ่มค้นหา add-in ที่คุณจดบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 4 และจากนั้น คลิกตกลง
  5. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับ add-in ที่คุณต้องเพิ่ม และจากนั้น คลิกตกลง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

วิธีที่ 3: ทำการเปลี่ยนแปลงในรีจิสทรี

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
เมื่อต้องการให้เราทำวิธีที่ 3 ให้คุณ ไป "แก้ไขให้ฉัน"ส่วน หากคุณต้องการทำวิธีที่ 3 ด้วยตัวคุณเอง ให้ไป "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"ส่วน

แก้ไขให้ฉัน


เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ การFix it ปุ่มหรือการเชื่อมโยง แล้ว คลิกเรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบดาวน์โหลดแฟ้มกล่อง และทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างการแก้ไขปัญหา
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit1
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft แก้ไข 50791
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit2

หมายเหตุ
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะภาษาอังกฤษ แต่การแก้ไขอัตโนมัติจะทำงานกับ Windows รุ่นภาษาอื่น ๆ
 • ถ้าคุณไม่ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา บันทึกวิธีแก้นั้นโซลูชันไปยังแฟลชไดรฟ์หรือซีดี แล้ว เรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

แล้ว ไป "วิธีนี้แก้ไขปัญหาหรือไม่"ส่วนให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

หมายเหตุ ส่วนนี้มีไว้สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ขั้นสูง สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาขั้นสูง ขอให้ผู้ดูแลระบบของคุณ หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft ที่: http://support.microsoft.com/contactus/

เมื่อต้องการเปลี่ยนค่ารีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง คุณต้องมีตัวระบุความปลอดภัย (SID) ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิกเริ่มพิมพ์cmdและจากนั้น กด ENTER
 2. ที่พรอมต์คำสั่ง คัดลอก และวางคำสั่งต่อไปนี้ และจากนั้น กด ENTER:

  บัย wmic ชื่อ = '% username %' รับ sid
 3. หมายเหตุรหัส SID ของคุณ
 4. ใน Notepad คัดลอก และวางข้อมูลต่อไปนี้:
  Windows Registry Editor Version 5.00
    
   [HKEY_USERS\YourSID\Software\Microsoft\Live Meeting\Addins\CmdBar]
    
   [HKEY_USERS\YourSID\Software\Microsoft\Live Meeting\Addins\CmdBar\Outlook]
    
   [HKEY_USERS\YourSID\Software\Microsoft\Live Meeting\Addins\CmdBar\Outlook\Main]
   "Position"=dword:00000001
   "Index"=dword:00000004
   "Top"=dword:00000034
   "Left"=dword:00000000
   "Width"=dword:00000167
   "Height"=dword:0000001a
   "Visible"=dword:ffffffff
 5. บันทึกแฟ้มเป็นแฟ้ม.reg
 6. ในMy Computerค้นหาโฟลเดอร์ที่คุณบันทึกแฟ้มรีจิสทรี
 7. คลิกสองครั้งที่แฟ้ม.reg และจากนั้น คลิกใช่เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

วิธีนี้แก้ไขปัญหาหรือไม่

 • ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว ถ้าปัญหายังคงเกิดขึ้น คุณสามารถ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน.
 • เรายินดีรับทราบคำติชมของคุณ เมื่อต้อง การแสดงคำติชม หรือรายงานปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับการแก้ไขนี้ โปรดทิ้งข้อคิดเห็น "แก้ไขให้ฉัน"บล็อก หรือส่งถึงเราผิด อีเมล.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 944602 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 พฤศจิกายน 2556 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Live Meeting 2007
 • Microsoft Office Live Meeting 2005
Keywords: 
kbexpertisebeginner kbregistry kbtshoot kbprb kbwinliveportal vkbportal107 vkbportal230 kbfixme kbmsifixme vkbportal238 kbsmbportal kbmt KB944602 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:944602

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com