exchange Server 2007 จัดการรหัสการบริการไม่ได้เริ่มการทำงานหลังจากที่คุณติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงสำหรับ Exchange Server 2007

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 944752 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

หลังจากที่คุณติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงสำหรับ Microsoft Exchange Server 2007, Exchange 2007 จัดการรหัสการบริการที่อาจไม่ได้เริ่มทำงาน นอกจากนี้ เหตุการณ์ต่าง ๆ ต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในบันทึกของระบบ:

ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: ตัวจัดการควบคุมบริการ
รหัสเหตุการณ์: 7000
คำอธิบาย: Microsoft Exchange EdgeSync บริการไม่สามารถเริ่มการทำงานเนื่องจากการผิดพลาดต่อไปนี้:
บริการไม่ตอบสนองการร้องขอการเริ่มต้นหรือตัวควบคุมในเวลาที่ต้องการ

ชนิดเหตุการณ์: ข้อมูล
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange
รหัสเหตุการณ์: 5001
คำอธิบาย: ฝากข้อมูล 77004151 ตารางที่ฝากข้อมูล 5, EventType e12, P1 c-rtl-amd64, P2 08.00.0733.000, P3 msexchangetransport, P4 ที่ไม่รู้จัก P5 ที่ไม่รู้จัก P6 s.serviceprocess.timeoutexception, P7 0, P8 08.00.0733.000, P9 NIL, P10 NIL

ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งของเหตุการณ์: ตัวจัดการควบคุมบริการ
รหัสเหตุการณ์: 7000
คำอธิบาย: Microsoft Exchange ส่งผ่านล็อกค้นบริการไม่สามารถเริ่มการทำงานเนื่องจากการผิดพลาดต่อไปนี้:
บริการไม่ตอบสนองการร้องขอการเริ่มต้นหรือตัวควบคุมในเวลาที่ต้องการ

ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: ตัวจัดการควบคุมบริการ
รหัสเหตุการณ์: 7009
การหมดเวลาของคำอธิบาย: (มิลลิวินาที 30000) กำลังรอให้บริการ Microsoft การค้นหาแฟ้มบันทึกของ Exchange ส่งผ่านการเชื่อมต่อ

มีการบันทึกเหตุการณ์ต่อไปนี้ในบันทึกของโปแรกรมประยุกต์::

ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: ทั่วไป MSExchange
ประเภทเหตุการณ์: ทั่วไป
รหัสเหตุการณ์: 4999
คำอธิบาย::
Watson รายงานจะถูกส่งไปยัง dw20.exe สำหรับหมายเลขกระบวนการ: 1448 มีพารามิเตอร์: E12, c-ซ้าย-AMD64, 08.00.0733.000, MSExchangeTransport ที่ไม่รู้จัก ที่ไม่รู้จัก S.ServiceProcess.TimeoutException, 0, 08.00.0733.000

ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange
รหัสเหตุการณ์: 5000
คำอธิบาย::
EventType e12, P1 c-rtl-amd64, P2 08.00.0733.000, P3 msexchangetransport, P4 ที่ไม่รู้จัก P5 ที่ไม่รู้จัก P6 s.serviceprocess.timeoutexception, P7 0, P8 08.00.0733.000, P9 NIL, P10 NIL

หมายเหตุ:ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบทบาท Exchange Server 2007 เหตุการณ์เหล่านั้นอาจแสดง time-outs สำหรับบริการอื่น ๆ ของ Exchange Server

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากคอมพิวเตอร์ที่ได้รับผลกระทบไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://crl.microsoft.com/pki/crl/products/CSPCA.crl
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานต่อไปนี้:
 • เมื่อ Framework Microsoft .NET 2.0 โหลดแอสเซมบลีที่ได้รับการจัดการ เรียกแอสเซมบลีที่ได้รับการจัดการการCryptoAPIฟังก์ชันการตรวจสอบลายเซ็น Authenticode บนแฟ้มแอสเซมบลีในการสร้างหลักฐานของผู้เผยแพร่สำหรับแอสเซมบลีที่ได้รับการจัดการ
 • กระบวนการCryptoAPIฟังก์ชันตรวจสอบแบบใบรับรองการยกเลิกรายการ (CRL) ที่พร้อมใช้งาน ณ http://crl.microsoft.com การดำเนินการนี้จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อ
 • ถ้าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตถูกบล็อค HTTP ที่ขาออกร้องขออาจถูกส่งน้อยลง ดังนั้น ข้อผิดพลาดจะไม่คืน ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากคอมพิวเตอร์ไม่สามารถแก้ไข http://crl.microsoft.com หน่วงเวลานานนี้ทำให้การตรวจสอบ CRL การหมดเวลา
 • บริการควบคุม Manager (SCM) พิจารณาว่า บริการใช้ยาวเกินไปเพื่อเริ่มต้น และการบริการมีเกินเวลาเริ่มต้นบริการสูงสุด ดังนั้น SCM รายงานข้อผิดพลาด และแลกเปลี่ยนมีจัดการรหัสที่ไม่มีเริ่มบริการ

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณมีตัวเลือกต่อไปนี้:
 • ไม่มี exchange server เพื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต มีเพียงความจำมีเราเตอร์ที่ไม่สามารถส่งแพ็คเก็ตเป็นรูเป็นสีดำ การตรวจสอบ CRL ถูก timing ออกได้เนื่องจากได้รับการตอบรับไม่มี หากเราเตอร์ได้ถูกส่งแพ็คเก็ต ICMP “ไม่มีกระบวนการโฮสต์ ” หรือข้อผิดพลาดที่คล้ายกันแทนที่การปล่อยแพคเก็ตเพิ่ง การตรวจสอบ CRL จะล้มเหลวทันที และบริการจะเริ่มการทำงาน คุณสามารถเพิ่มรายการลงใน crl.microsoft.com ในแฟ้มโฮสต์ หรือเซิร์ฟเวอร์ DNS และส่งแพ็คเก็ตที่ไปยังตำแหน่งบนเครือข่าย เช่น 127.0.0.1 ซึ่งจะปฏิเสธการเชื่อมต่อที่ถูกต้องตามกฎหมาย การทำเช่นนี้ ใช้ตัวแก้ไขข้อความเพื่อเปิดแฟ้ม Windows\system32\drivers\etc\host แล้ว เพิ่มรายการต่อไปนี้:
  crl.microsoft.com 127.0.0.1
 • ใช้สวิตช์ในแฟ้มการกำหนดค่าที่เกี่ยวข้องกับบริการ Exchange สวิตช์นี้ทำงานในการรันไทม์ทั่วไปของภาษา (CLR) สภาพแวดล้อม SP1 2.0 ที่มีอยู่ใน.NET Framework รุ่น 3.5

  ถ้าคุณกำลังใช้.NET Framework 2.0 ทำตามขั้นตอนในส่วน “ติดตั้งการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ” ทำต่อไปยังส่วน “สร้างแฟ้มการตั้งค่าคอนฟิก ” แล้ว ถ้าคุณมี SP1 2.0 ของ CLR สภาพแวดล้อมในการติดตั้ง ไปที่ส่วน “สร้างแฟ้มการตั้งค่าคอนฟิก ”

การติดตั้งการปรับปรุงซอฟต์แวร์

ถ้าคุณกำลังใช้.NET Framework 2.0 ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • ปรับปรุงซอฟต์แวร์ 936707 ด้วย CRL การสร้าง 2.0.50727.876สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  936707การแก้ไข: .NET Framework 2.0 มีจัดการโปรแกรมประยุกต์ที่มี Authenticode มีลายเซ็นใช้เวลานานกว่าปกติเริ่มจาก
 • ปรับปรุงซอฟต์แวร์ 942027 ด้วย CRL การสร้าง 2.0.50727.926สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  942027การแก้ไข: คุณอาจสังเกตว่า การโหลดหน่วยความจำเป็นสูงมากเมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ที่สร้างบน.NET Framework 2.0
 • A different software update that has a later CRL build.สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  945757Problems that are fixed in the .NET Framework 2.0 Service Pack 1

  To download the .NET Framework 3.5, visit the following Microsoft Web site:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=333325fd-ae52-4e35-b531-508d977d32a6&DisplayLang=en

Create configuration files

สิ่งสำคัญYou must save a copy of your existing configuration files to a safe location. If there is an error in a configuration file, the applicable service cannot start.

You must create configuration files for all Exchange Server 2007 managed code services.

How to create a new configuration file

If you already have a configuration file, go to the “How to change an existing configuration file” section. To create a new application configuration file that contains the switch that is introduced in CLR 2.0 SP1, follow these steps:
 1. Create a file, and then name itapplicationname.exe.config.
 2. In a text editor, open this file.
 3. Add the following code to the file.
  <configuration>
   <runtime>
        
        <generatePublisherEvidence enabled="false" />
   </runtime> 
  </configuration>
 4. Save the changes to the file.
You may have to create new configuration files for the following services or programs:
 • Microsoft.Exchange.AntispamUpdateSvc.exe
 • MsExchangeFDS.exe
 • MSExchangeTransport.exe

How to change an existing configuration file

สิ่งสำคัญBefore you make any changes to the configuration file, save a copy of the current file in a safe location.

If the configuration file already exists for a service, add the following line to the runtime options section in the file.
<generatePublisherEvidence enabled="false"/>
For example, after you add this entry, the runtime options section will resemble the following example.
<configuration> <runtime>
<generatePublisherEvidence enabled="false"/>
<Other entries>
</runtime> </configuration>
หมายเหตุ:Replace <other entries=""> in this example with the original lines.</other>

You may have to update the configuration files for the following services or programs:
 • Bin\EdgeTransport.exe
 • Bin\ExBPA.exe
 • Bin\ExBPACmd.exe
 • Bin\ExTRA.exe
 • Bin\Microsoft.Exchange.Cluster.ReplayService.exe
 • Bin\Microsoft.Exchange.EdgeSyncSvc.exe
 • Bin\Microsoft.Exchange.Monitoring.exe
 • Bin\Microsoft.Exchange.Search.ExSearch.exe
 • Bin\Microsoft.Exchange.ServiceHost.exe
 • Bin\MSExchangeMailboxAssistants.exe
 • Bin\MSExchangeMailSubmission.exe
 • Bin\MSExchangeTransportLogSearch.exe
 • ClientAccess\PopImap\Microsoft.Exchange.Imap4.Exe
 • ClientAccess\PopImap\Microsoft.Exchange.Pop3.Exe
หมายเหตุ:การปิดใช้งานการสร้างหลักฐานของผู้เผยแพร่ไม่ loosen ความปลอดภัย แอสเซมบลีไม่ถือว่าเท่ากับว่ารส Authenticode ไม่ถูกต้องลายเซ็น ไม่มีการอนุญาตให้มีสิทธิ์ที่จะได้รับขึ้นอยู่กับลายเซ็น Authenticode validated ด้วยสวิตช์นี้ตั้งค่าคอนฟิก ลักษณะการทำงานนี้จะยอมรับได้เนื่องจากไม่มี Exchange Server 2007 มีหลักฐานของผู้เผยแพร่ นโยบาย CAS มาตรฐานไม่ได้ใช้บนคลา PublisherMembershipCondition ดังนั้น จนกว่าโปรแกรมประยุกต์ที่ทำงานบนคอมพิวเตอร์ที่มีการปรับเปลี่ยนนโยบาย CAS แบบกำหนดเอง หรือจนกว่าโปรแกรมประยุกต์มุ่งหวังเพื่อการตอบสนองความต้องการสำหรับคลา PublisherIdentityPermission คุณสามารถอย่างปลอดภัย ปิดการสร้างผู้เผยแพร่หลักฐานสำหรับการแลกเปลี่ยนรหัส 2007 ที่มีจัดการบริการ

การแก้ไขปัญหา

ถ้ามีการให้บริการไม่เริ่มทำงานหลังจากที่คุณแก้ไข หรือสร้างแฟ้มการกำหนดค่า มีอยู่โดยปกติข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ XML หรือมีค่าที่ไม่ถูกต้อง ในทั้งสองกรณี คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดจาก Exchange 2007 ขอบขนส่งบริการที่มีลักษณะดังต่อไปนี้:

Event Type: Error
Event Source: MSExchangeTransport
Event Category: Process 
Event ID: 14004
Date: Date
Time: Time
User: N/A
Computer: Computer_Name
Description:
The worker process has failed to load application configuration file: System.Configuration.ConfigurationErrorsException: Configuration system failed to initialize ---> System.Configuration.ConfigurationErrorsException: The 'generatePublisherEvidence' start tag on line 4 does not match the end tag of 'runtime'. Line 5, position 6. (C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\Bin\edgetransport.exe.config line 5) ---> System.Xml.XmlException: The 'generatePublisherEvidence' start tag on line 4 does not match the end tag of 'runtime'. Line 5, position 6.
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Throw(Exception e)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.ThrowTagMismatch(NodeData startTag)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseEndElement()
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseElementContent()
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Skip()
  at System.Configuration.XmlUtil.StrictSkipToNextElement(ExceptionAction action)
  at System.Configuration.BaseConfigurationRecord.ScanSectionsRecursive(XmlUtil xmlUtil, String parentConfigKey, Boolean inLocation, String locationSubPath, OverrideModeSetting overrideMode, Boolean skipInChildApps)
  at System.Configuration.BaseConfigurationRecord.ScanSections(XmlUtil xmlUtil)
  at System.Configuration.BaseConfigurationRecord.InitConfigFromFile()
  --- End of inner exception stack trace ---
  at System.Configuration.ConfigurationSchemaErrors.ThrowIfErrors(Boolean ignoreLocal)
  at System.Configuration.BaseConfigurationRecord.ThrowIfParseErrors(ConfigurationSchemaErrors schemaErrors)
  at System.Configuration.ClientConfigurationSystem.EnsureInit(String configKey)
  --- End of inner exception stack trace ---
  at System.Configuration.ConfigurationManager.GetSection(String sectionName)
  at System.Configuration.ConfigurationManager.get_AppSettings()
  at Microsoft.Exchange.Transport.TransportAppConfig.GetConfigBool(String label, Boolean defaultValue)
  at Microsoft.Exchange.Transport.TransportAppConfig.ResourceManagerConfig.Load()
  at Microsoft.Exchange.Transport.TransportAppConfig.Load()
  at Microsoft.Exchange.Transport.Main.Program.Run(String[] args)
 
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"Microsoft กำลังศึกษาถึงปัญหานี้และจะโพสต์ข้อมูลเพิ่มเติมในบทความนี้เมื่อมีข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 944752 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
Keywords: 
kbtshoot kbexpertiseinter kbmt KB944752 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:944752

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com