Wskazówki dotyczące wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń wydanych 13 listopada 2007

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 945009 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

Niniejsze wskazówki dotyczące wykrywania i wdrażania wszystkich aktualizacji zabezpieczeń z danego cyklu wydawniczego centrum MSRC (Microsoft Security Response Center) są udostępniane jako część nieustającego programu firmy Microsoft, w ramach którego są dostarczane narzędzia do wykrywania i zalecenia dotyczące wdrażania wszystkich aktualizacji. Wśród tych wskazówek znajdują się zalecenia określające sposób postępowania w różnych sytuacjach, które mogą wystąpić w różnych środowiskach systemów operacyjnych firmy Microsoft. W tych zaleceniach uwzględniono korzystanie z takich narzędzi, jak Windows Update, Office Update, Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA), Microsoft Systems Management Server (SMS) i Extended Security Update Inventory Tool (ESUIT).

WPROWADZENIE

W tym artykule zamieszczono wskazówki dotyczące wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń wydanych 13 listopada 2007 r.

Więcej informacji

Wykrywanie i wdrażanie

Środowiska, w których aktualizacje zabezpieczeń są wykrywane i wdrażane przy użyciu witryn Windows Update, Microsoft Update i Office Update

Aktualizacje zabezpieczeń wydane 13 listopada 2007 roku są dostępne w następujących witrynach sieci Web. Wyjątki uwzględniono na poniższej liście. Na liście uwzględniono również produkty obsługiwane przez poszczególne witryny sieci Web.
 • Witryna Microsoft Windows Update
  http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/default.aspx?ln=pl
  • Systemy Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 i Windows Vista
 • Witryna Microsoft Update
  http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/default.aspx?ln=pl
  • Systemy Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 i Windows Vista
  • Pakiety Microsoft Office XP i Office 2003 oraz system Microsoft Office 2007
  • Programy Microsoft Exchange 2000, Exchange 2003 i Exchange 2007
  • Programy Internet Security and Acceleration Server 2004 i Internet Security and Acceleration Server 2006
  • Microsoft SQL Server 2005
 • Witryna Office Update
  http://office.microsoft.com
  • Pakiety Office 2000, Office XP i Office 2003 oraz system Microsoft Office 2007
 • Witryna Mactopia
  http://www.microsoft.com/mac
  • Pakiet Office 2001 dla komputerów Macintosh
  • Pakiet Office w wersji X dla komputerów Macintosh
  • Pakiet Office 2004 dla komputerów Macintosh

Uwaga: Nie wszystkie aktualizacje są dostępne we wszystkich wymienionych witrynach sieci Web.

Środowiska, w których aktualizacje zabezpieczeń są wykrywane przy użyciu narzędzia MBSA w wersji 2.0.1

Użytkownicy, którzy wykrywają aktualizacje zabezpieczeń za pomocą programu Microsoft Baseline Security Analyzer 2.0.1, mogą wykryć wszystkie aktualizacje zabezpieczeń wydane 13 listopada 2007. Wszystkie wyjątki zostały uwzględnione na poniższej liście.
 • W tym miesiącu nie ma żadnych wyjątków.
Uwagi
 • Narzędzie MBSA 1.2.2 nie jest już obsługiwane i nie będzie wykrywać aktualizacji zabezpieczeń wydanych później niż w październiku 2007.
 • Narzędzie MBSA w wersji 2.0.1 nie jest obsługiwane w systemie Windows Vista. Narzędzie MBSA w wersji 2.0.1 obsługuje natomiast zdalne skanowanie komputerów, na których działa system Windows Vista. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  931943 Obsługa narzędzia Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) w systemie Windows Vista

Środowiska, w których aktualizacje zabezpieczeń są wykrywane i wdrażane przy użyciu programu Windows Server Update Services (WSUS)

Jeżeli usługa WSUS 2.0 lub WSUS 3.0 jest używana do wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń, można wykryć większość aktualizacji zabezpieczeń wydanych 13 listopada 2007 roku. Wyjątki uwzględniono na poniższej liście.
 • W tym miesiącu nie ma żadnych wyjątków.
Uwaga: Program SUS 1.0 z dodatkiem Service Pack 1 nie jest już obsługiwany i nie będą dla niego opracowywane aktualizacje zabezpieczeń.

Środowiska, w których aktualizacje zabezpieczeń są wykrywane i wdrażane przy użyciu programu Microsoft Systems Management Server (SMS) 2.0 z narzędziem Security Update Inventory Tool (SUIT) lub programu SMS 2003 z narzędziem Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU)

Użytkownicy wykrywający i wdrażający aktualizacje zabezpieczeń za pomocą programu Microsoft Systems Management Server (SMS) 2.0 z narzędziem SUIT, programu SMS 2003 z narzędziem SUIT lub programu SMS 2003 z narzędziem ITMU mogą wykryć i wdrożyć wszystkie aktualizacje zabezpieczeń wydane 13 listopada 2007 r. Wszystkie wyjątki zostały uwzględnione na poniższej liście.
 • W tym miesiącu nie ma żadnych wyjątków.
Uwaga: Program SMS z narzędziem SUIT nie obsługuje systemu Windows Vista ani żadnej wersji systemu Windows dla komputerów z procesorami x64 lub Itanium. Aby uzyskać narzędzie ESUIT, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=2C93DA1D-48A0-4E5C-991F-87E08954F61B&displaylang=en

Podsumowanie wskazówek dotyczących wykrywania i wdrażania

Poniższa tabela zawiera podsumowanie wskazówek dotyczących wykrywania i wdrażania każdej nowej aktualizacji zabezpieczeń.
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
Aktualizacja zabezpieczeńBiuletynSkładnikWitryna Office UpdateWitryna Windows UpdateWitryna Microsoft UpdateNarzędzie MBSA 2.0.1Programy WSUS 2.0 i WSUS 3.0Narzędzie Security Update Inventory Tool programu SMSProgram SMS Inventory Tool for Microsoft Updates
Wykrywanie i wdrażanieWykrywanie i wdrażanieWykrywanie i wdrażanieTylko wykrywanieWykrywanie i wdrażanieWykrywanie i wdrażanieWykrywanie i wdrażanie
943460MS07-061URINie dotyczyTakTakTakTakTakTak
941672MS07-062DNSNie dotyczyTakTakTakTakTakTak
Uwaga: Program SMS z narzędziem SUIT nie obsługuje programu Windows Internet Explorer 7, systemu Windows Vista ani żadnej wersji systemu Windows dla komputerów z procesorami x64 lub Itanium.

Ponownie wydane aktualizacje zabezpieczeń

 • W tym miesiącu nie ma ponownych wydań.

Często zadawane pytania

P1: Jakie kroki podejmuje firma Microsoft w celu dostarczenia wskazówek dotyczących sposobu wdrażania tych aktualizacji?

O1: Firma Microsoft zachęca administratorów systemu do udziału w comiesięcznej technicznej emisji internetowej, z której można dowiedzieć się więcej na temat aktualizacji zabezpieczeń. Emisję internetową dla tej aktualizacji zabezpieczeń zaplanowano na 14 listopada 2007 r. o godzinie 11:00 (czas pacyficzny). Aby się zarejestrować, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032344694
P2: Czy narzędzie Enterprise Scan Tool (EST) jest również zbiorcze, jak narzędzie ESUIT dla programu SMS?

O2: Nie, narzędzie EST nie jest zbiorcze. Nie planuje się uczynienia narzędzia EST narzędziem zbiorczym.

P3: Czy można za pomocą narzędzia MBSA stwierdzić, czy te aktualizacje są wymagane?

O3: Tak, używając narzędzia MBSA w wersji 2.0.1, można w pełnym zakresie wykrywać następujące aktualizacje zabezpieczeń wydane 13 listopada 2007. Aby uzyskać więcej informacji o programach, których obecnie nie wykrywa narzędzie MBSA, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
306460 Narzędzie Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) zwraca komunikaty typu note w przypadku niektórych aktualizacji
895660 Narzędzie Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) 2.0 jest dostępne

Jeśli zainstalowano dowolny program spośród wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” biuletynu zabezpieczeń wspomnianego w związanym z nim artykule, konieczne może okazać się ręczne określenie, czy instalacja określonej aktualizacji zabezpieczeń jest wymagana. Aby uzyskać więcej informacji o narzędziu MBSA, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=21134
P4: Czy można użyć programu SMS w celu określenia, czy aktualizacje są wymagane?

O4: Tak. Program SMS ułatwia wykrywanie i wdrażanie tych aktualizacji zabezpieczeń. Program SMS 2.0 z narzędziem SUIT i program SMS 2003 z narzędziem SUIT używają do wykrywania technologii programu MBSA w wersji 1.2.1. W przypadku programów SMS 2.0 i SMS 2003 z narzędziem SUIT obowiązują zatem ograniczenia podobne do określonych dla narzędzia MBSA w wersji 1.2.1. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących programu SMS, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=21158
Narzędzia SUIT wraz z narzędziem ESUIT są wymagane do wykrywania wszystkich aktualizacji zabezpieczeń w systemie Microsoft Windows oraz innych produktach firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji na temat ograniczeń narzędzia SUIT, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
306460 Narzędzie Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) zwraca komunikaty typu note w przypadku niektórych aktualizacji

Program SMS 2.0 z narzędziem SUIT i program SMS 2003 z narzędziem SUIT używają również narzędzia Microsoft Office Inventory Tool do wykrywania wymaganych aktualizacji zabezpieczeń dla programów pakietu Microsoft Office, takich jak Microsoft Word.

Użytkownicy programu SMS 2003 do wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń mogą także używać narzędzia ITMU. Narzędzie ITMU korzysta z technologii stosowanej w aktualizacjach firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji o narzędziu ITMU, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://technet.microsoft.com/en-us/sms/bb676783.aspx

Właściwości

Numer ID artykułu: 945009 - Ostatnia weryfikacja: 3 grudnia 2007 - Weryfikacja: 1.2
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 na następujących platformach
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 na następujących platformach
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2 na następujących platformach
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 na następujących platformach
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Professional Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Student and Teacher Edition
 • Microsoft Office X for Mac Standard Edition
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbinfo kbsecurity kbsecbulletin KB945009

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com