סמלי מערכת אינם מוצגים באזור ההודעות ב-Windows Vista או ב-Windows 7 עד להפעלה מחדש של המחשב

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 945011 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

תיאור בעיה

כאשר אתה מפעיל מחשב המריץ Windows Vista או Windows 7 בפעם הראשונה, סמל אחד או יותר מהסמלים הבאים אינו מוצג באזור ההודעות בפינה הימנית התחתונה של המסך.
 • סמל הרשת
 • סמל עוצמת הקול
 • סמל צריכת החשמל
יתכן גם שתשים לב שתיבות הסימון עבור סמלי המערכת הקשורים אינן מסומנות בכרטיסייה אזור ההודעות של תיבת הדו-שיח מאפייני שורת משימות ותפריט התחל. עם זאת, תכונות הרשת, עוצמת הקול וצריכת החשמל פועלות כראוי גם אם הסמלים הקשורים אליהן אינם מוצגים באזור ההודעות. תוכל לגשת לתכונות אלו באמצעות לוח הבקרה.

אם נתת למחשב מספיק זמן כדי לסיים את אתחול שירותי האתחול לפני שהפעלת אותו מחדש, ואחד או יותר מסמלי המערכת עדיין אינו מופיע באזור ההודעות לאחר ההפעלה מחדש, תוכל לגרום להם להופיע על-ידי מחיקת שני מפתחות משנה מהרישום.

כדי שאנו נעשה זאת עבורך, עבור לסעיף "תקנו עבורי". אם אתה מעדיף לעשות זאת בעצמך, עבור לסעיף "אני מעדיף לתקן בעצמי".

תקנו עבורי

תקנו עבורי

כדי להפעיל פתרון עוקף לבעיה זו באופן אוטומטי, לחץ על הקישור תיקון בעיה זו. לאחר מכן, לחץ על הפעל בתיבת הדו-שיח הורדת קובץ ופעל בהתאם לשלבים של האשף.


תקן בעיה זו
Microsoft Fix it 50229


הערה ייתכן שאשף זה מוצג באנגלית בלבד. עם זאת, התיקון האוטומטי פועל גם עבור גרסאות של Windows בשפות אחרות.

הערהאם אינך נמצא מול המחשב שבו אירעה הבעיה, תוכל לשמור את התיקון האוטומטי בכונן הבזק או בתקליטור ולאחר מכן תוכל להפעיל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.

כעת עבור אל הסעיף "האם הבעיה נפתרה?".

אני מעדיף לתקן בעצמי

כאשר אתה מפעיל בפעם הראשונה מחשב חדש, מערכת ההפעלה מפעילה בדרך כלל אתחולים של שירות האתחול, תהליך זה אורך בין שעה לשש שעות, בהתאם ליישומים הטעונים מראש במחשב. הקפד לאפשר למערכת ההפעלה זמן מספיק לסיום תהליכי אתחול אלה לפני שאתה מכבה או מפעיל מחדש את המחשב. בעיה זו בדרך כלל לא תתעורר אם מערכת ההפעלה סיימה את האתחול של כל שירותי הרקע לפני ההפעלה מחדש.

הערה תוכל לדעת מתי אתחולי שירותים אלה הסתיימו על-ידי עיון בפעילות הנורית של הכונן הקשיח (אם המחשב מצויד בתכונה זו). אם נורית הכונן הקשיח מהבהבת לסירוגין במקום לדלוק ברציפות, ייתכן שאתחולי שירות אלה הסתיימו. תוכל גם לבדוק את השימוש במעבד בכרטיסייה ביצועים שבמנהל המשימות של Windows. אם השימוש במעבד נמוך מ- 15 אחוזים, אז ככל הנראה הסתיימו אתחולי השירות, ותוכל לכבות או להפעיל מחדש את המחשב. תוכל לגרום לסמלים לחזור ולהיות מוצגים על-ידי מחיקת שני מפתחות משנה מהרישום. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות.

הערה ייתכן שתצטרך להפעיל פתרון עוקף זה שוב לאחר הפעלת המחשב מחדש אם הסמלים עדיין אינם מוצגים באזור ההודעות.

חשוב הסעיף, השיטה או המשימה במאמר זה מכילים פעולות המציינות כיצד לשנות את הרישום. עם זאת, אם תשנה את הרישום באופן שגוי עלולות להתרחש בעיות חמורות. לכן הקפד לבצע פעולות אלה בזהירות. לקבלת תוספת הגנה, בצע גיבוי של הרישום לפני שתבצע בו שינויים. לאחר מכן, אם תתרחש בעיה, תוכל לשחזר את הרישום. לקבלת מידע נוסף על אופן הגיבוי והשחזור של הרישום, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
322756 כיצד לגבות ולשחזר את הרישום ב- Windows
 1. לחץ על התחל
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  לחצן התחל
  , הקלד regedit בתיבה התחל חיפוש או בתיבה חיפוש תוכניות וקבצים, ולאחר מכן הקש ENTER.

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
   הרשאת בקרת גישה למשתמש
  אם תתבקש להזין סיסמת מנהל או לבצע אישור, הקלד את הסיסמה או לחץ על אפשר.
 2. אתר את מפתח המשנה הבא של מערכת הרישום ולחץ עליו:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\TrayNotify
 3. בחלונית הפרטים, לחץ על ערך הרישום IconStreams.
 4. בתפריט Edit, לחץ על Delete ולאחר מכן לחץ על Yes.
 5. בחלונית הפרטים, לחץ על ערך הרישום PastIconsStream.
 6. בתפריט Edit, לחץ על Delete ולאחר מכן לחץ על Yes.
 7. צא מעורך הרישום.
 8. הפעל מחדש את התהליך Explorer.exe. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
  1. הקש על הצירוף CTRL+SHIFT+ESC.
  2. בכרטיסייה תהליכים במנהל המשימות, לחץ על התהליך explorer.exe, ולאחר מכן לחץ פעמיים על סיים תהליך.
  3. בתפריט קובץ, לחץ על משימות חדשות (הפעל), הקלד explorer, ולאחר מכן לחץ על אישור.
  4. צא ממנהל המשימות.
 9. אם אתה מריץ Windows 7, בצע גם את הצעדים הנוספים הבאים:
  1. לחץ על התחל
   כווץ את התמונההרחב את התמונה
   לחצן התחל
   , הקלד Customize icons ולאחר מכן לחץ על התאמה אישית של סמלים בשורת המשימות.
  2. לחץ על הפעל או כבה סמלי מערכת,והעבר את הסמלים 'עוצמת קול', 'רשת' ו'צריכת חשמל' למצב פועל.
  3. לחץ על אישור, ודא שההתנהגות של 'צריכת חשמל', 'רשת' ו'עוצמת קול' מוגדרת נכון, ואז לחץ על אישור.

האם הפתרון פתר את הבעיה?

בדוק אם הבעיה נפתרה. אם הבעיה נפתרה, השלמת מאמר זה. אם הבעיה לא נפתרה, באפשרותך לפנות לתמיכה.

מאפיינים

Article ID: 945011 - Last Review: יום שני 10 אוקטובר 2011 - Revision: 8.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
מילות מפתח 
kbfixme kbmsifixme kbexpertisebeginner kbhowto KB945011

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com