ไอคอนของระบบไม่ปรากฏในพื้นที่แจ้งเตือนใน Windows Vista หรือใน Windows 7 จนกว่าคุณเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 945011 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้

การสนับสนุน Windows Vista ที่ไม่มีการติดตั้ง Service Pack ไว้จะสิ้นสุดในวันที่ 13 เมษายน 2553 ในการรับการปรับปรุงความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องสำหรับ Windows XP โปรดตรวจสอบว่าคุณใช้ Windows Vista พร้อม Service Pack 2 (SP2) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: การสนับสนุนกำลังจะสิ้นสุดลงสำหรับ Windows บางรุ่น

ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

คำอธิบายปัญหา

เมื่อคุณเริ่มคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista หรือ Windows 7 เป็นครั้งแรก ไอคอนหนึ่งหรือหลายรายการต่อไปนี้จะไม่ปรากฏในพื้นที่แจ้งเตือนในมุมขวาล่างของหน้าจอ
 • ไอคอนเครือข่าย
 • ไอคอนระดับเสียง
 • ไอคอนกำลังไฟของระบบ
นอกจากนี้ คุณอาจพบว่ากล่องกาเครื่องหมายสำหรับไอคอนระบบที่เกี่ยวข้องยังไม่มีการเลือกไว้ในแท็บ Notification Area ของกล่องโต้ตอบ Taskbar and Start Menu Properties แต่คุณลักษณะเครือข่าย ระดับเสียง และกำลังไฟของระบบจะทำงานอย่างถูกต้อง แม้ว่าไอคอนที่เชื่อมโยงจะไม่ปรากฏในพื้นที่แจ้งเตือน คุณสามารถเข้าถึงคุณลักษณะเหล่านี้ได้ด้วยการใช้ Control Panel

ถ้าคุณให้เวลากับคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างเพียงพอเพื่อให้เสร็จสิ้นการเตรียมใช้งานบริการการเริ่มต้นก่อนที่คุณจะเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่ และไอคอนของระบบหนึ่งหรือหลายรายการยังคงไม่ปรากฏขึ้นในพื้นที่แจ้งเตือนหลังจากเริ่มการทำงานใหม่ คุณสามารถทำให้ไอคอนปรากฏขึ้นอีกครั้งด้วยการลบคีย์ย่อยสองรายการออกจากรีจิสทรี

เมื่อต้องการให้เราดำเนินการให้กับคุณ โปรดไปที่ส่วน “แก้ไขปัญหาให้ฉัน” ถ้าคุณต้องการดำเนินการด้วยตนเอง โปรดไปที่ส่วน "ให้ฉันแก้ไขแก้ไขด้วยตนเอง"

แก้ไขปัญหาให้ฉัน

แก้ไขปัญหาให้ฉัน

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่ลิงค์ แก้ไขปัญหานี้ จากนั้นคลิก Run ในกล่องโต้ตอบ File Download และปฏิบัติตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างนี้


แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50229


หมายเหตุ ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่การแก้ไขปัญหาแบบอัตโนมัติจะทำงานใน Windows รุ่นที่ใช้ภาษาอื่นเช่นกัน

หมายเหตุ หากคุณไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติในแฟลชไดรฟ์หรือในซีดี จากนั้น คุณสามารถเรียกใช้งานบนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

ขณะนี้ไปที่ส่วน "สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่"

ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

เมื่อคุณเริ่มคอมพิวเตอร์ใหม่เป็นครั้งแรก โดยปกติแล้ว ระบบปฏิบัติการจะเรียกใช้การเตรียมใช้งานบริการการเริ่มต้นซึ่งจะใช้เวลาตั้งแต่หนึ่งถึงหกชั่วโมงเพื่อให้เสร็จสิ้นการดำเนินการ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับโปรแกรมประยุกต์ที่ได้โหลดล่วงหน้าไว้ในคอมพิวเตอร์ โปรดให้เวลากับระบบปฏิบัติการอย่างเพียงพอเพื่อให้เสร็จสิ้นการเตรียมใช้งานบริการการเริ่มต้นเหล่านี้ก่อนที่คุณจะปิดระบบหรือเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่ โดยปกติแล้ว ปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นซ้ำหลังจากระบบปฏิบัติการเสร็จสิ้นการเตรียมใช้งานบริการเบื้องหลังทั้งหมด ก่อนที่ระบบจะเริ่มการทำงานใหม่

หมายเหตุ คุณสามารถทราบว่าการเตรียมใช้งานบริการเหล่านี้เสร็จสิ้นการทำงานแล้วหรือไม่ด้วยการสังเกตการทำงานของไฟฮาร์ดดิสก์ (ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีคุณลักษณะนี้) ถ้าไฟของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์กะพริบเป็นช่วงๆ แทนการส่องสว่างต่อเนื่อง แสดงว่าการเตรียมใช้งานบริการเหล่านี้อาจเสร็จสิ้นการดำเนินการแล้ว นอกจากนี้ คุณสามารถตรวจสอบการใช้งานของ CPU ในแท็บ Performance ใน Windows Task Manager ถ้าการใช้งาน CPU มีค่าน้อยกว่า 15 เปอร์เซ็นต์ แสดงว่าการเตรียมใช้งานบริการอาจดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และคุณสามารถปิดระบบหรือเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่ คุณสามารถทำให้ไอคอนปรากฏขึ้นอีกครั้งด้วยการลบคีย์ย่อยสองคีย์ออกจากรีจิสทรี เมื่อต้องการดำเนินการดังกล่าว โปรดทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุ คุณอาจต้องใช้การแก้ไขปัญหานี้อีกครั้งหลังจากที่คุณเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่ ถ้าไอคอนยังไม่ปรากฏในพื้นที่แจ้งเตือน

ข้อสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
 1. คลิก Start
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ปุ่มเริ่ม
  ให้พิมพ์ regedit ในกล่อง Start Search หรือกล่อง Serach programs and files จากนั้นกดปุ่ม ENTER

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  สิทธิ์การควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้
  หากคุณถูกถามให้ใส่รหัสผ่านผู้ดูแลระบบหรือเพื่อยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่าน หรือคลิก Allow
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\TrayNotify
 3. ในบานหน้าต่างรายละเอียด ให้คลิกรายการรีจิสทรี IconStreams
 4. ที่เมนู Edit คลิก Delete แล้วคลิก Yes
 5. ในบานหน้าต่างรายละเอียด ให้คลิกรายการรีจิสทรี PastIconsStream
 6. ที่เมนู Edit คลิก Delete แล้วคลิก Yes
 7. ออกจาก Registry Editor
 8. เริ่มการทำงานของกระบวนการ Explorer.exe ใหม่ เมื่อต้องการดำเนินการเหล่านี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. กด CTRL+SHIFT+ESC
  2. บนแท็บ Processes ใน Task Manager ให้คลิกกระบวนการ explorer.exe แล้วคลิก End Process สองครั้ง
  3. บนเมนู File ให้คลิก New Tasks (Run) แล้วพิมพ์ explorer จากนั้นคลิก OK
  4. ออกจาก Task Manager
 9. ถ้าคุณกำลังใช้ Windows 7 ให้ดำเนินการตามขั้นตอนเพิ่มเติมเหล่านี้:
  1. คลิก Start
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   ปุ่มเริ่ม
   พิมพ์ Customize icons แล้วคลิก Customize icons on the task bar
  2. คลิก Turn system icons on or off แล้วตั้งค่าระดับเสียง เครือข่าย และระบบกำลังไฟเป็น On
  3. คลิก OK โปรดตรวจสอบว่าตั้งค่าการทำงานสำหรับกำลังไฟของระบบ เครือข่าย และระดับเสียงไว้อย่างถูกต้อง แล้วคลิก OK

สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว แสดงว่าคุณดำเนินการเสร็จสิ้นสำหรับบทความนี้แล้ว ถ้าปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 945011 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 ตุลาคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Keywords: 
kbfixme kbmsifixme kbexpertisebeginner kbhowto KB945011

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com