Grafi?ke performanse se mogu pobolj?ati u odre?enim slu?ajevima sa vi?e GPU-a na ra?unaru sa operativnim sistemom Windows Vista

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 945149 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

U nekim slu?ajevima, igre i testovi performansi sistema imaju mnogo lo?ije performanse od o?ekivanih na ra?unaru sa operativnim sistemom Windows Vista. Do ovog problema dolazi kada igre i testovi performansi sistema koriste vi?e grafi?kih kartica u konfiguraciji povezanih grafi?kih kartica (LDA).

UZROK

Grafi?ka kartica (GPU) ili deo GPU veze mo?e izazvati malo ka?njenje u planiranju u novom paketu za direktan pristup memoriji (DMA). Do ovoga dolazi ako se DMA paket prosledi na GPU koji je prethodno ostao bez posla i ako je drugi GPU u povezanoj konfiguraciji veoma zauzet. U nekim slu?ajevima, dug period mirovanja nekih GPU-a u povezanoj konfiguraciji umanjuje o?ekivane performanse aplikacije.

RE?ENJE

Informacije o ispravci

Da biste re?ili ovaj problem, instalirajte neku od slede?ih ispravki, u zavisnosti od situacije.

Ispravka za operativni sistem Windows Vista

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=sr&FamilyID=4d611cbc-ddbb-4744-8437-76a470dcfb93

Ispravka za operativni sistem Windows Vista za x64 sisteme

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=sr&FamilyID=c8c0d2ee-a087-4d82-8579-a0cb7c3e8a2b

Informacije o hitnoj ispravci

Podr?ana hitna ispravka je dostupna od korporacije Microsoft. Me?utim, ova hitna ispravka je namenjena isklju?ivo za re?avanje problema opisanog u ovom ?lanku. Primenite je samo na sisteme na kojima dolazi do ovog problema. Ova hitna ispravka mo?da ?e se dodatno testirati. Zbog toga, ukoliko niste ozbiljno ugro?eni ovim problemom, preporu?ujemo da sa?ekate slede?u softversku ispravku koja sadr?i ovu hitnu ispravku.

Ako je hitna ispravka dostupna za preuzimanje, pri vrhu ovog ?lanka baze znanja postoji odeljak ?Dostupno je preuzimanje hitne ispravke?. Ako taj odeljak nije prikazan, obratite se Microsoft korisni?koj slu?bi i podr?ci da biste dobili hitnu ispravku.

Napomena Ako do?e do dodatnih problema ili bude potrebno re?avanje problema, mo?da ?ete morati da kreirate zaseban zahtev za uslugu. Uobi?ajeni tro?kovi podr?ke va?i?e za dodatna pitanja u vezi sa podr?kom i probleme koji nisu direktno povezani sa ovom odre?enom hitnom ispravkom. Da biste dobili ?itavu listu brojeva telefona Microsoft korisni?ke slu?be i podr?ke ili da biste kreirali zaseban zahtev za uslugu, posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Napomena U obrascu ?Dostupno je preuzimanje hitne ispravke? prikazani su jezici na kojima je dostupna hitna ispravka. Ako ne vidite svoj jezik, to je zbog toga ?to hitna ispravka nije dostupna na tom jeziku.

Preduslovi

Ne postoje preduslovi za instaliranje ove hitne ispravke.

Zahtev za ponovnim pokretanjem

Morate ponovo pokrenuti ra?unar kada primenite ovu hitnu ispravku.

Informacije o zameni hitne ispravke

Ova hitna ispravka ne zamenjuje prethodno objavljenu hitnu ispravku.

Informacije o datoteci

Verzija ove vru?e zakrpe na engleskom jeziku ima atribute datoteke (ili novije atribute datoteke) koji se nalaze u slede?oj tabeli. Vremena i datumi ovih datoteka su prikazani u Koordiniranom univerzalnom vremenu (UTC). Kada pregledate informacije o datoteci, ono se pretvara u lokalno vreme. Da biste izra?unali razliku izme?u UTC i lokalnog vremena, koristite karticu Vremenska zona u okviru stavke Datum i vreme na kontrolnoj tabli.
Windows Vista, 86-bitne verzije
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
X86_5b7480f6146b3db42d4c09f17183becc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20721_none_f72d9fdff593db00.manifestNot Applicable69615-Nov-200714:42Not Applicable
X86_microsoft-windows-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20721_none_aa575735ff93258e.manifestNot Applicable8,95815-Nov-200714:42Not Applicable
Cdd.dll6.0.6000.2072137,37615-Nov-200704:16x86
Dxgkrnl.sys6.0.6000.20721621,56815-Nov-200702:09x86
Windows Vista, 64-bitne verzije
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amd64_c07c2d5e68c6e04043943f369559c1a2_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20721_none_11c1f42f44d375d9.manifestNot Applicable70015-Nov-200714:42Not Applicable
Amd64_microsoft-windows-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20721_none_0675f2b9b7f096c4.manifestNot Applicable9,22315-Nov-200714:45Not Applicable
Cdd.dll6.0.6000.2072147,10415-Nov-200705:06x64
Dxgkrnl.sys6.0.6000.20721879,10415-Nov-200702:25x64

STATUS

Microsoft potvr?uje da je to problem kod Microsoft proizvoda navedenih u odeljku ?Odnosi se na".

DODATNE INFORMACIJE

Za vi?e informacija o problemu sa vi?e grafi?kih kartica u operativnom sistemu Windows Vista kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
936710 Kada se DirectX 10 aplikacija pokrene na ra?unaru sa operativnim sistemom Windows Vista koji ima vi?e grafi?kih kartica, ra?unar ne koristi sekundarnu grafi?ku karticu (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Svojstva

Identifikator ?lanka: 945149 - Poslednji pregled: 25. novembar 2008. - Revizija: 3.2
ODNOSI SE NA:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business 64-bit Edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit Edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit Edition
Klju?ne re?i: 
kbautohotfix kbvistasp1fix kbexpertisebeginner kbhotfixserver kbqfe KB945149

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com