ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่ใช้ Windows Vista ซึ่งมีอุปกรณ์กล้องถ่ายรูป USB แบบรวมหรือแบบภายนอกเริ่มดำเนินการต่อหลังจากอยู่ในโหมดหยุดชั่วคราวเป็นระยะเวลานาน: "0x000000E4" หรือ "0x0000000A"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 945577 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพาที่ใช้ Windows Vista คุณอาจจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดการหยุดซึ่งคล้ายคลึงกับลักษณะแบบหนึ่งดังต่อไปนี้:
Stop: 0x000000E4 (0x00000002, parameter2, parameter3, parameter4)
Stop: 0x0000000A (parameter1, parameter2, parameter3, parameter4)

หมายเหตุ
 • พารามิเตอร์ในข้อความแสดงข้อผิดพลาดการหยุดจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของคอมพิวเตอร์และขึ้นอยู่กับชนิดของปัญหา
 • ข้อผิดพลาดการหยุด "0x000000E4" หรือ "0x0000000A" ไม่ได้มีสาเหตุมาจากปัญหานี้เสียทั้งหมด
ปัญหานี้จะเกิดขึ้นหากเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้:
 • อุปกรณ์กล้องถ่ายรูป USB รวมเข้าด้วยกันกับคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ดังกล่าวเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านสายเคเบิล USB
 • คุณใช้งานคอมพิวเตอร์ต่อหลังจากอยู่ในโหมดหยุดชั่วคราวเป็นระยะเวลานาน ตัวอย่างเช่น ได้หยุดคอมพิวเตอร์ไว้ชั่วคราวเป็นเวลา 30 นาทีขึ้นไป
 • ค่ารายการรีจิสทรี ForceHCResetOnResume ของคอมพิวเตอร์เท่ากับ 0

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานเช่นนี้มีสาเหตุมาจากปัญหาเกี่ยวกับการกำหนดเวลาระหว่างโมดูล Usbvideo.sys กับโมดูล Ks.sys เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น วัตถุของอุปกรณ์ดังกล่าวจะถูกลบทิ้งก่อนที่จะมีการเรียกใช้งานที่เกี่ยวข้อง

การหลีกเลี่ยงปัญหา

หากต้องการแก้ไขปัญหานี้ โปรดเปลี่ยนค่ารายการรีจิสทรี ForceHCResetOnResume ให้เท่ากับ 1

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มรายการ ForceHCResetOnResume โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความดังกล่าวใน Microsoft Knowledge Base:
928631 อุปกรณ์ USB อาจจะทำงานอย่างถูกต้องไม่ได้อีกต่อไปหลังจากที่ Windows Vista เริ่มดำเนินการต่อจากโหมดสลีปหรือจากโหมดไฮเบอร์เนต

การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack ของ Windows Vista

หากต้องการแก้ไขปัญหานี้ โปรดขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Vista หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
935791 วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows Vista

โปรแกรมแก้ไขด่วนและโปรแกรมปรับปรุงด้านความปลอดภัยซึ่งรวมอยู่ใน SP2 สำหรับ Windows Vista Service และสำหรับ Windows Server 2008

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนและโปรแกรมปรับปรุงด้านความปลอดภัยซึ่งรวมอยู่ใน SP2 สำหรับ Windows Vista และสำหรับ Windows Server 2008 โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft TechNet ดังต่อไปนี้: -
http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd335033.aspx
หมายเหตุ: ในปัจจุบัน รายการโปรแกรมแก้ไขด่วนและโปรแกรมปรับปรุงด้านความปลอดภัยจะมีแต่เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น

ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หากต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อย่างได้ผลสำเร็จ คุณจะต้องสร้างรายการรีจิสทรี ForceHCResetOnResume

หากต้องการให้เราสร้างรายการรีจิสทรี ForceHCResetOnResume ให้คุณ โปรดไปที่ส่วน "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" หากคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตัวคุณเอง โปรดไปที่ส่วน "ให้ฉันแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง"

แก้ไขปัญหาให้ฉันหากต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ โปรดคลิกที่ปุ่มหรือการเชื่อมโยง แก้ไขปัญหา จากนั้นคลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง แก้ไขปัญหา


แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50706


หมายเหตุ
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจจะมีแต่เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขอัตโนมัติก็ใช้งานกับ Windows รุ่นภาษาอื่นๆ ได้ด้วย
 • หากคุณไม่ได้กำลังใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องที่มีปัญหา ให้บันทึกโซลูชันแก้ไขปัญหาลงในแฟลชไดรฟ์หรือซีดี แล้วเรียกใช้โซลูชันนี้ในคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

จากนั้นไปที่ส่วน "วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่"ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

หากต้องการทำเช่นนี้ โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ regedit ในกล่อง เปิด แล้วคลิก ตกลง
 2. ค้นหารีจิสทรีซับคีย์ดังต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}\<Four-digit_number>
  หมายเหตุ
  • <Four-digit_number> เป็นตัวยึดสำหรับอุปกรณ์ USB ในระบบนี้
  • ในขั้นตอนนี้ คุณจะต้องค้นหารีจิสทรีย์ซับคีย์ซึ่งแสดงตัวควบคุมโฮสต์สากลของ USB สำหรับระบบนี้ โดยทั่วไปแล้ว ตัวควบคุมโฮสต์สากลของ USB จะมีตัวเลขอย่างน้อยที่สุดสี่หลัก
 3. บนเมนู แก้ไข ให้ชี้ไปที่ สร้าง แล้วคลิก ค่า DWORD
 4. ในบานหน้าต่างรายละเอียด ให้พิมพ์ForceHCResetOnResume แล้วกด ENTER
 5. คลิกขวาที่ ForceHCResetOnResume แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน
 6. ในกล่องโต้ตอบ แก้ไขค่า DWORD ให้คลิก เลขฐานสิบ ภายใต้ ฐาน
 7. ในกล่อง ข้อมูลค่า ให้พิมพ์ 1 แล้วคลิก ตกลง
 8. ปิดตัวแก้ไขรีจิสทรี
 9. เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนจะหาใช้งานได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีจุดมุ่งหมายให้ใช้ในการแก้ไขเฉพาะปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะกับระบบซึ่งประสบกับปัญหาที่เฉพาะเจาะจงนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้นหากคุณไม่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอใช้โปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์รุ่นถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้พร้อมสำหรับการดาวน์โหลดแล้ว จะมีส่วน "มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมให้ดาวน์โหลด" ปรากฏอยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏให้เห็น โปรดติดต่อฝ่ายบริการและสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาเพิ่มเติมหรือจำเป็นต้องมีการแก้ไขปัญหาใดๆ คุณอาจจำเป็นต้องสร้างคำขอบริการแยกต่างหาก จะมีการเก็บค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนตามอัตราปกติสำหรับคำถามและประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการสนับสนุนเพิ่มเติมซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนที่เฉพาะเจาะจงนี้ หากต้องการดูรายการทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายบริการและสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft หรือต้องการสร้างคำขอบริการแยกต่างหาก โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=th&?ws=support#tab3
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมให้ดาวน์โหลด" จะแสดงภาษาที่มีให้บริการสำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนั้น หากคุณไม่พบภาษาของคุณ นั่นเป็นเพราะยังไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่ต้องใช้ข้อกำหนดเบื้องต้นใดๆ

ข้อกำหนดการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณจะต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้แล้ว

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ในรุ่นภาษาอังกฤษจะมีแอตทริบิวต์แฟ้มนี้ (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงรายการไว้ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการไว้ในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มนี้ ระบบจะแปลงข้อมูลดังกล่าวเป็นเวลาท้องถิ่น หากต้องการหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น โปรดใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันที่และเวลา ในแผงควบคุม
Windows Vista รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
X86_usbvideo.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20730_none_2c7edee5d6a32cec.manifestNot Applicable1,48730-Nov-200713:38Not Applicable
Usbvideo.sys6.0.6000.20730133,88830-Nov-200702:28Not Applicable
Windows Vista รุ่น 64 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amd64_usbvideo.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20730_none_889d7a698f009e22.manifestNot Applicable1,48930-Nov-200713:43Not Applicable
Usbvideo.sys6.0.6000.20730168,44830-Nov-200702:50x64

วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่

 • ตรวจสอบว่าแก้ไขปัญหานี้ได้แล้วหรือไม่ หากแก้ไขปัญหาได้แล้ว คุณไม่ต้องดำเนินการใดๆ กับส่วนนี้อีก หากยังแก้ไขปัญหาไม่ได้ คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน
 • เรายินดีรับคำติชมของคุณ หากต้องการแสดงคำติชมหรือรายงานปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นกับการแก้ไขปัญหานี้ โปรดฝากข้อคิดเห็นไว้ที่บล็อก "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" หรือส่งอีเมลมาหาเรา

สถานะ

Microsoft ได้ยืนยันแล้วว่านี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงรายการไว้ในส่วน "ใช้กับ"

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดการหยุด "0x000000E4" โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms797141.aspx
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดการหยุด "0x0000000A" โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms793589.aspx
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นซึ่งบทความนี้กล่าวถึงจะผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นต่อ Microsoft Microsoft จะไม่ให้การรับประกันทั้งโดยนัยหรือด้วยวิธีอื่นใดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 945577 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 30 กันยายน 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business N 64-bit Edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic N 64-bit Edition
Keywords: 
kbautohotfix kbvistasp1fix kbexpertisebeginner kbhotfixserver kbqfe kbfixme kbmsifixme KB945577

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com