Hoe om te bepalen welke versie van een ge´nstalleerde 2007 Office language pack

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 945598 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

INLEIDING

In dit artikel wordt beschreven hoe u kunt bepalen welke versie van een ge´nstalleerde 2007 Microsoft Office language pack.

Meer informatie

Vaststellen welke versie van een ge´nstalleerde 2007 Office language pack, een van de volgende methoden gebruiken.

Methode 1: Gebruik het Configuratiescherm

OpmerkingDe 2007 Office language pack-installaties worden alleen weergegeven in het Configuratiescherm als het taalpakket is ge´nstalleerd na de belangrijkste 2007 Office system-installatie.

Windows XP of Windows Server 2003

Bepalen welke versie van het taalpakket ge´nstalleerd en bepalen of er updates of services packs zijn ge´nstalleerd voor het taalpakket, gebruikt deSoftwarefunctie in het Configuratiescherm. U doet dit als volgt:
 1. Bepalen welke versie van het taalpakket ge´nstalleerd, als volgt:
  1. Klik opStart, en klik vervolgens opConfiguratiescherm.
  2. Klik opSoftware.
  3. Klik opProgramma's verwijderen of wijzigen.
  4. Klik in de lijst met ge´nstalleerde programma's op Office language pack 2007.
  5. Klik op deKlik hier voor ondersteuningsinformatievaststellen welke versie van het ge´nstalleerde taalpakket koppelen.
 2. Controleren op ge´nstalleerde updates of servicepacks zijn ge´nstalleerd voor het taalpakket, als volgt:
  1. Klik opStart, en klik vervolgens opConfiguratiescherm.
  2. Klik opSoftware.
  3. Klik opProgramma's verwijderen of wijzigen.
  4. Selecteer deUpdates weergevenselectievakje.
  5. Zoek in de lijst met ge´nstalleerde programma's 2007 Office language pack. Alle ge´nstalleerde updates of servicepacks voor het taalpakket staan onder het taalpakket.

Windows Vista, Windows 7 of Windows Server 2008

Bepalen welke versie van het taalpakket ge´nstalleerd en bepalen of er updates of services packs zijn ge´nstalleerd voor het taalpakket, gebruikt deProgramma 'sfunctie in het Configuratiescherm. U doet dit als volgt:
 1. Bepalen welke versie van het taalpakket ge´nstalleerd, als volgt:
  1. Klik opStart
   Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
   Knop Start
   , en klik vervolgens opConfiguratiescherm.
  2. Klik opProgramma 's.
  3. Klik opProgramma's en functies.
  4. Klik in de lijst met ge´nstalleerde programma's op Office language pack 2007.
  5. Klik opOrdenen, wijsIndeling, en klik vervolgens opDetailvenster.
  6. Bekijk deDetailvensteronderaan hetProgramma's en functieshet venster te bepalen welke versie van het taalpakket ge´nstalleerd.
 2. Controleren op ge´nstalleerde updates of servicepacks zijn ge´nstalleerd voor het taalpakket, als volgt:
  1. Klik opStart
   Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
   Knop Start
   , en klik vervolgens opConfiguratiescherm.
  2. Klik opProgramma 's.
  3. Klik opProgramma's en functies.
  4. In deTakendeelvenster, klik opGe´nstalleerde updates weergeven.
  5. Alle ge´nstalleerde updates of servicepacks voor het taalpakket staan onder het taalpakket.

Methode 2: Gebruik Microsoft Visual Basic for Applications-script

Microsoft biedt programming voorbeelden ter illustratie, zonder expliciete of impliciete garantie. Dit omvat, maar is niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend bent met de programmeertaal wordt aangetoond en de hulpmiddelen maken en procedures voor foutopsporing worden gebruikt. Ondersteuningstechnici van Microsoft kunt de functionaliteit van een bepaalde procedure uitgelegd. Zij zal deze voorbeelden om extra functionaliteit of procedures uw specifieke behoeften te bouwen echter niet wijzigen.
Bepalen het language pack versie-informatie in een implementatie van 2007 Office system, kunt u voorbeelden van Visual Basic for Applications-script dat in deze methode. Het Visual Basic script query het programma Windows Installer versie van de ge´nstalleerde producten.

Visual Basic-script moet u bepalen welke versie language pack als u het language pack ge´mplementeerd door het language pack-bestanden kopiŰren naar de bronafbeelding van het programma is ge´nstalleerd.

Gebruik moet deze methode als u het language pack-bestanden gekopieerd naar de map Updates van de bronafbeelding voor 2007 Microsoft Office Enterprise. Dit is omdat een taalpakket is ge´nstalleerd op deze manier staat niet afzonderlijk in deSoftwarefunctie in het Configuratiescherm.

De versiegegevens van het ge´nstalleerde language pack bepalen met behulp van Visual Basic-script, de volgende stappen uit:
 1. Start Kladblok.
 2. Kopieer en plak de volgende Visual Basic script in Kladblok.
  Set oWI = CreateObject("WindowsInstaller.Installer")
  For Each prod In oWI.Products
    If UCase(Right(prod, 7)) = "0FF1CE}" Then _
        sOutput = sOutput & prod & vbTab & _
                 oWI.ProductInfo(prod, "VersionString") & vbTab & _
                 oWI.ProductInfo(prod, "ProductName") & vbCrLf
  Next
  wscript.echo sOutput
  
 3. Op deBestandmenu, klik opOpslaan. Het script opslaan als een tekstbestand met de naam 'Off2007Ver.vbs' en sluit Kladblok af.
 4. Dubbelklik op het bestand Off2007Ver.vbs.

  Afhankelijk van het aantal 2007 Office-programma's en taalpakketten zijn ge´nstalleerd, het voorbeeldscript Visual Basic een lange lijst in een dialoogvenster wordt weergegeven wanneer het script wordt uitgevoerd mogelijk maken. Gemakkelijker de versie-informatie wordt u aangeraden een opdrachtregel te gebruiken een uitvoerbestand tekst met de versie-informatie maken.

  Maken van het uitvoerbestand tekst als volgt:
  1. Gebruik een van de volgende procedures:
   • Klik in Windows XPStart, klik opUitvoeren, typcmdin deOpenvak en klik vervolgens opOK.
   • Klik in Windows VistaStart
    Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
    Knop Start
    , klik opAlle programma 's, klik opAccessoires, klik met de rechtermuisknopOpdrachtprompt, en klik vervolgens opAls Administrator uitvoeren.
  2. Typ de volgende opdracht bij de opdrachtprompt en druk op ENTER:
   Cscript.exepad1\Off2007Ver.vbs >pad2\Off2007Ver.txt
   OpmerkingIn deze opdrachtpad1enpad2zijn tijdelijke aanduidingen voor de paden van de map waarin het bestand Off2007Ver.vbs en de map die u wilt opslaan van het bestand Off2007Ver.txt, respectievelijk.
Language pack versie informatie die wordt verstrekt door het monster Visual Basic script bevat de GUID in de eerste kolom, gevolgd door de versie van het product en de productnaam van het.

De volgende informatie is een voorbeeld van het language pack versie-informatie dat het Visual Basic script:
Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.7
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}    12.0.6215.1000      Microsoft Office Enterprise 2007
{90120000-0051-0000-0000-0000000FF1CE}    12.0.6215.1000      Microsoft Office Visio Professional 2007
{90120000-00A1-0410-0000-0000000FF1CE}    12.0.6215.1000      Microsoft Office OneNote MUI (Italian) 2007
{90120000-00A1-0401-0000-0000000FF1CE}    12.0.6215.1000      Microsoft Office OneNote MUI (Arabic) 2007
{90120000-00A1-0411-0000-0000000FF1CE}    12.0.6215.1000      Microsoft Office OneNote MUI (Japanese) 2007
{90120000-00A1-0402-0000-0000000FF1CE}    12.0.6215.1000      Microsoft Office OneNote MUI (Bulgarian) 2007
{90120000-00A1-0412-0000-0000000FF1CE}    12.0.6215.1000      Microsoft Office OneNote MUI (Korean) 2007
{90120000-00A1-0422-0000-0000000FF1CE}    12.0.6215.1000      Microsoft Office OneNote MUI (Ukrainian) 2007
{90120000-00A1-0413-0000-0000000FF1CE}    12.0.6215.1000      Microsoft Office OneNote MUI (Dutch) 2007
{90120000-00A1-0404-0000-0000000FF1CE}    12.0.6215.1000      Microsoft Office OneNote MUI (Chinese (Traditional)) 2007
{90120000-00A1-0804-0000-0000000FF1CE}    12.0.6215.1000      Microsoft Office OneNote MUI (Chinese (Simplified)) 2007
{90120000-00A1-0C04-0000-0000000FF1CE}    12.0.6215.1000      Microsoft Office OneNote MUI (Chinese (Traditional)) 2007
{90120000-00A1-0414-0000-0000000FF1CE}    12.0.6215.1000      Microsoft Office OneNote MUI (Norwegian (Bokm?l)) 2007
{90120000-00A1-0424-0000-0000000FF1CE}    12.0.6215.1000      Microsoft Office OneNote MUI (Slovenian) 2007
{90120000-00A1-0405-0000-0000000FF1CE}    12.0.6215.1000      Microsoft Office OneNote MUI (Czech) 2007
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het nummeringsschema voor productcode-GUID's in 2007 Office-pakketten, programma's en hulpprogramma's:
928516Beschrijving van het nummeringsschema voor productcode-GUID's in 2007 Office-pakketten en programma 's
Zie het onderwerp 'Een meertalige implementatie van 2007 Office aanpassen' in de 2007 Office Resource Kit voor meer informatie over het implementeren van meerdere talen van het 2007 Office system. Ga hiervoor naar de volgende Microsoft TechNet-website:
http://technet.Microsoft.com/en-us/library/cc179119.aspx
Voor meer informatie over hoe u kunt bepalen welke versie van een 2007 Office-product is ge´nstalleerd, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
928116Vaststellen welke versie van een 2007 Office-product is ge´nstalleerd

Eigenschappen

Artikel ID: 945598 - Laatste beoordeling: zaterdag 19 maart 2011 - Wijziging: 2.0
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Small Business 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Language Pack 2007
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office InfoPath 2007
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office SharePoint Designer 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Multi-Language Pack 2007
Trefwoorden:á
kbmui kbexpertisebeginner kbhowto kbmt KB945598 KbMtnl
Automatisch vertaald artikel
BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.
De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:945598

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com