การบอกรับสมาชิกอีเมล์บริการรายงานของ sql Server 2005 ไม่ทำงาน ใน Windows Vista และ Windows Server 2008 ถ้าคุณใช้นามแฝงเป็นที่อยู่อีเมล

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 945601 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

หมายเหตุ:นอกจากนี้บทความนี้ใช้กับ Microsoft SQL Server 2008 รายงานบริการประชาคมเทคโนโลยีแสดงตัวอย่าง (CTP)

ใน Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services อีเมลการบอกรับสมาชิกไม่ทำงานหลังจากคุณปรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์รายงานหรือเซิร์ฟเวอร์ SMTP ระยะไกล สำหรับ Windows Vista หรือ Windows Server 2008 ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อบริการรายงานทำงานบนแพลตฟอร์มใด ๆ ปัญหานี้เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่อไปนี้

สถานการณ์สมมติ 1

คุณสามารถระบุนามแฝงแทนของอยู่อีเมเต็มรูปแบบสำหรับผู้ส่งของการบอกรับสมาชิกอีเมล เมื่อเซิร์ฟเวอร์รายงานพยายามที่จะส่งรายงานเป็นส่วนหนึ่งของการบอกรับสมาชิกอีเมล คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
อย่างน้อยหนึ่งจากหรือผู้ส่งเขตข้อมูลจำเป็น และต่อถูกพบ mail จะไม่ถูกส่งใหม่

สถานการณ์สมมติ 2

หลังจากคุณปรับรุ่นคอมพิวเตอร์ที่มีบริการรายงานติดตั้ง Windows Vista หรือ Windows Server 2008 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อเซิร์ฟเวอร์รายงานส่งรายงานการบอกรับเป็นสมาชิกของอีเมล:
ผู้รับอย่างน้อยหนึ่งรายที่จำเป็น แต่ไม่พบ mail จะไม่ถูกส่งใหม่
ปัญหานี้จะเกิดขึ้นหากมีเงื่อนไขต่อไปนี้::
 • อยู่อีเมลของผู้ส่งถูกอยู่อีเมเต็ม
 • กระบวนการDefaultHostNameแท็กของแฟ้มการกำหนดค่าบนเซิร์ฟเวอร์รายงานไม่มีการตั้งค่า
 • ในการการสมัครสมาชิกหน้าการจัดการรายงาน ที่คุณระบุนามแฝงแทนของที่อยู่อีเมล์ทั้งหมดสำหรับการเมื่อต้องการเขตข้อมูล:
ถ้าอย่างน้อยหนึ่งของอีเมลที่อยู่ในนั้นเมื่อต้องการฟิลด์เป็นอยู่อีเมเต็ม การบอกรับสมาชิกไม่ล้มเหลว อย่างไรก็ตาม รายงานถูกส่งไปยังอยู่ที่อยู่อีเมเต็ม และที่ระบุในฟิลด์ผู้รับต่อไปนี้เท่านั้น:
 • เมื่อต้องการ
 • สำเนาถึง
 • สำเนาลับถึง
 • ตอบกลับไปที่

สถานการณ์สมมติ 3

หลังจากคุณปรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ SMTP ระยะไกล สำหรับ Windows Vista หรือ Windows Server 2008 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อเซิร์ฟเวอร์รายงานส่งรายงานการบอกรับเป็นสมาชิกของอีเมล:
อยู่อีเมลของผู้รับอย่าง น้อยหนึ่งรายการไม่ถูกต้อง
ปัญหานี้จะเกิดขึ้นหากมีเงื่อนไขต่อไปนี้::
 • อยู่อีเมลของผู้ส่งถูกอยู่อีเมเต็ม
 • กระบวนการDefaultHostNameแท็กของแฟ้มการกำหนดค่าบนเซิร์ฟเวอร์รายงานไม่มีการตั้งค่า
 • ในการการสมัครสมาชิกหน้าการจัดการรายงาน ที่คุณระบุนามแฝงแทนของที่อยู่อีเมล์ทั้งหมดสำหรับการเมื่อต้องการเขตข้อมูล:
ถ้าอย่างน้อยหนึ่งของอีเมลที่อยู่ในนั้นเมื่อต้องการฟิลด์เป็นอยู่อีเมเต็ม การบอกรับสมาชิกไม่ล้มเหลว อย่างไรก็ตาม รายงานถูกส่งไปยังอยู่ที่อยู่อีเมเต็ม และที่ระบุในฟิลด์ผู้รับต่อไปนี้เท่านั้น:
 • เมื่อต้องการ
 • สำเนาถึง
 • สำเนาลับถึง
 • ตอบกลับไปที่

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก Windows Server 2003 ประกอบด้วยคุณลักษณะที่แก้ไขนามแฝงไปยังที่อยู่อีเมล์ทั้งหมดของตนเอง บริการรายงานของ sql Server 2005 ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะนี้เพื่ออนุญาตให้ใช้นามแฝงอีเมแทนการใช้ที่อยู่อีเมเต็ม อย่างไรก็ตาม เพื่อช่วยกรองออกที่อยู่อีเมเท็จ Windows Vista และ Windows Server 2008 ไม่ประกอบด้วยคุณลักษณะนี้

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณต้องเป็นอันดับแรกมั่นใจว่า มีระบุที่อยู่อีเมเต็มเป็นอยู่อีเมลของผู้ส่งสำหรับเซิร์ฟเวอร์รายงาน คุณสามารถทำได้ โดยใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:
 • ในการการตั้งค่าอีเมลหน้าของเครื่องมือตั้งค่าคอนฟิกบริการรายงาน ระบุที่อยู่อีเมเต็มแทนของนามแฝงสำหรับการที่อยู่ผู้ส่งการตั้งค่า
 • ในแฟ้ม Rsreportserver.config ระบุที่อยู่อีเมเต็มแทนของนามแฝงสำหรับการจากแท็กที่อยู่ภายใต้การRSEmailDPConfigurationแท็ก โดยค่าเริ่มต้น แฟ้มการกำหนดค่าจะอยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  C:\Program Files\Microsoft Server\MSSQL SQLx\Reporting Services\ReportServer
จากนั้น ใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหานี้

วิธีที่ 1:

ตั้งค่านี้DefaultHostNameการตั้งค่าสำหรับแฟ้มการกำหนดค่าของเซิร์ฟเวอร์รายงานกับชื่อโดเมน โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. เปิดแฟ้มการกำหนดค่า Rsreportserver.config
 2. ปรับเปลี่ยนDefaultHostNameการตั้งค่าเป็นดังนี้:
  <DefaultHostName>DomainName</DefaultHostName>
  
  หมายเหตุ:DomainNameตัวยึดสำหรับชื่อโดเมนได้

วิธีที่ 2

ในการการสมัครสมาชิกหน้าของรายงานการจัดการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ที่อยู่อีเมล์ทั้งหมดในฟิลด์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เป็นที่อยู่อีเมเต็ม:
 • เมื่อต้องการ
 • สำเนาถึง
 • สำเนาลับถึง
 • ตอบกลับไปที่

สถานะ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนในการทบทวนการเกิดปัญหา

 1. บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista หรือคอมพิวเตอร์โดยใช้ Windows Server 2008 บน ติดตั้งบริการรายงานของ SQL Server 2005
 2. สร้างรายงาน
 3. สร้างการบอกรับสมาชิกส่งอีเมล์สำหรับรายงาน โดยอีเมล alias ในการระบุเมื่อต้องการฟิลด์ของการบอกรับเป็นสมาชิก
 4. มีความพยายามจัดส่งรายงานการบอกรับเป็นสมาชิกของอีเมล

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 945601 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services
Keywords: 
kberrmsg kbtshoot kbprb kbsql2005rs kbexpertiseadvanced kbmt KB945601 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:945601

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com