ปัญหาที่มีแก้ไขในใน.NET Framework 2.0 Service Pack 1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 945757 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

บทนำ

บทความนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่มีแก้ไขใน Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 1 (SP1)

รับการบันทึกไว้ก่อนหน้านี้ไม่

เมื่อคุณเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์บนเว็บไซต์ที่ใช้.NET Framework และเว็บไซต์โฮมไดเรกทอรีเป็นไดเรกทอรีรากของโฮสต์คอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์จะส่งกลับค่าเพจที่ประกอบด้วยข้อผิดพลาด HTTP 404 นอกจากนี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้::
ข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์ในแอพลิเคชัน '/ ทดสอบ'

ไม่พบทรัพยากร
ตัวอย่างเช่น คุณอาจพบปัญหานี้ได้เมื่อเว็บไซต์โฮมไดเรกทอรี C:\

ข้อมูลเพิ่มเติม

ใน.NET Framework 2.0 Service Pack 1 ให้แก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
942708การแก้ไข: คุณอาจได้รับข้อยกเว้นของ "SerializationException" เมื่อคุณใช้คลาสที่ใช้อินเทอร์เฟซ "INotifyPropertyChanged" ในโปรแกรมประยุกต์ที่สร้างบน.NET Framework 2.0
942086การแก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณรันโปรแกรมประยุกต์ ASP.NET 2.0 เว็บที่ถูกสร้างบน.NET Framework 2.0: "การสร้างการ deserialize วัตถุชนิด ' <custom object=""> ' ไม่พบ" </custom>
942084ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: ถ้าคุณใช้คลาส "CspParameters" โดยทางโปรแกรมตั้งค่ารหัสผ่านในโปรแกรมประยุกต์ที่สร้างบน.NET Framework 2.0: "รหัส PIN ไม่ถูกต้อง"
942027การแก้ไข: คุณอาจสังเกตว่า การโหลดหน่วยความจำเป็นสูงมากเมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ที่สร้างบน.NET Framework 2.0
941683การแก้ไข: หลังจากที่คุณสร้างโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้.NET Framework 2.0 ที่ทำให้จำลองแบบสำหรับการเชื่อมโยงไซต์ที่พร้อมใช้งานในรอบระยะเวลาที่ระบุ การจำลองแบบไม่พร้อมใช้งานสำหรับรอบระยะเวลาทั้งหมด
941633การแก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ไคลเอนต์ที่ถูกสร้างบน.NET Framework 2.0: "การร้องขอถูกยกเลิก มีปิดการเชื่อมต่อพื้นฐานที่คาดว่าจะเปิด"
941386การแก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณรันโปรแกรมประยุกต์ ASP.NET 2.0 เว็บที่สร้างบน.NET Framework 2.0 หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย MS07-040: "ชนิด 'System.Web.HttpHeaderCollection' จะไม่ทำเครื่องหมายเป็น serializable"
941349ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุง MS07-040 และคุณพยายาม serialize ชนิดข้อมูลที่กำหนดเองในโปรแกรมประยุกต์.NET Framework 2.0: "ข้อผิดพลาด CS0200"
941132การแก้ไข: คุณได้รับข้อความแสดงข้อยกเว้นของ NullReferenceException เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้.NET Framework 2.0 ที่ใช้เมธอด ShowDialog และวิธีการระบุเจ้าของ IWin32Window
941078การแก้ไข: ด้านประสิทธิภาพการทำงานของการดำเนินการวาดรูปลดลงในโปรแกรมประยุกต์ Windows Forms ซึ่งถูกสร้างบน.NET Framework 2.0
940932การแก้ไข: วิธี System.Data.Index.CompareRecords การสร้างข้อยกเว้นของ System.NullReferenceException เมื่อคุณพยายามที่จะใช้รหัสการปรับเปลี่ยนเรกคอร์ดในตารางข้อมูลในโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้.NET Framework 2.0
940900FIX: You receive the NullReferenceException exception when you call the String.IsNullOrEmpty function in an application that is built on the .NET Framework 2.0
940700FIX: A RemotingException exception occurs when you compile a large Web site project that is built on the .NET Framework 2.0 by using the ASP.NET Compilation tool
940345การแก้ไข: คุณอาจได้รับข้อยกเว้นของ System.IO.FileNotFoundException เมื่อคุณเรียกดูโปรแกรมประยุกต์เว็บ ASP.NET .NET Framework 2.0
940104FIX: Error message when you use an application that is built on the .NET Framework 2.0 to run a query: "Object reference not set to an instance of an object"
939866FIX: Blocking problems may occur when you use SQL Server to store ASP.NET session state information for a Web site that experiences high loads
939783FIX: The value of the ImeMode property automatically changes to the Off value in the .NET Framework 2.0
939731FIX: A memory leak may occur when you create and then delete Windows form control objects in an application that is built on the .NET Framework 2.0
939670FIX: Error message when a client application that is built on the .NET Framework 2.0 sends a request to a server that is running Windows Communication Foundation: "HTTP/1.1 500 Internal Server Error"
939525FIX: Error message in a .NET remoting application when you use IPv6 addresses: "A socket operation was attempted to an unreachable host"
939520FIX: The operation takes a long time to finish when you rename a control by using the Properties window in Visual Studio 2005
938276การแก้ไข: เพิ่มค่าตัวนับประสิทธิภาพ # Induced GC อย่างรวดเร็ว และการใช้งาน cpu สูงจะสูงเมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ ASP.NET 2.0 เว็บที่สร้างบน.NET Framework 2.0
937780FIX: Error message when you use a smart card CSP together with the "RSACryptoServiceProvider.SignData" method in the .NET Framework 2.0
937460การแก้ไข: คุณไม่สามารถใช้แป้น TAB เพื่อเปลี่ยนแปลงโฟกัสในโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้.NET Framework 2.0 Windows Forms ซึ่งเปลี่ยนแหล่งการผูกแบบไดนามิก
937320ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณเรียกเมธอด "System.Xml.Xsl.XslTransform.Transform" สองครั้งในโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้.NET Framework 2.0: "การอ้างอิงในข้อกำหนดของตัวแปรที่เวียน <variable name="">" </variable>
936983การแก้ไข: การเรียกวิธี System.Transactions.CommittableTransaction.Commit อาจเสมอจะถูกบล็อกในโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้.NET Framework 2.0
936798การแก้ไข: คุณอาจประสบปัญหาประสิทธิภาพการทำงานช้าลงเมื่อคุณเรียกใช้ constructors X509Certificate2 บางอย่างบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้.NET Framework 2.0
936757การแก้ไข: deadlock อาจเกิดขึ้นเมื่อเรียกใช้เธรดที่สอง fusion API การเข้าถึงแอสเซมบลีที่เหมือนกันใน.NET Framework 2.0
936707การแก้ไข: A .NET Framework 2.0 โปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับการจัดการที่มีลายเซ็น Authenticode ใช้เวลานานกว่าปกติเริ่มจาก
936464การแก้ไข: ไคลเอนต์ไม่สามารถกำหนดว่า การตอบสนอง HTTP chunked เสร็จสมบูรณ์เมื่อมีการเชื่อมต่อถูกปิดก่อนที่การตอบสนองทั้งหมดได้ถูกส่งไปยังไคลเอนต์
936233การแก้ไข: คุณอาจไม่รับค่าที่ถูกต้องจากกองซ้อนของการดำเนินการทางตรรกะเมื่อคุณใช้ลักษณะ System.Diagnostics.Trace.CorrelationManager.LogicalOperationStack ใน.NET Framework 2.0
936199ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณพยายามที่จะกด ESC เพื่อยกเลิกการเพิ่มแถวใหม่ให้กับตัวควบคุม DataGridView ใน.NET Framework 2.0: "ยกการเว้น unhandled ชนิด 'System.InvalidOperationException' ที่เกิดขึ้นใน System.Windows.Forms.dll"
935904การแก้ไข: คุณได้รับข้อผิดพลาด System.IndexOutOfRangeException ข้อยกเว้นเมื่อคุณใช้รูปแบบท้องถิ่นกับ x 64 คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในกรอบงาน Microsoft .NET 2.0
935669ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณพยายาม marshal ทรานแซคชันแบบกระจายข้ามโดเมนของแอพลิเคชัน โดยใช้คอมโพเนนต์ EnterpriseServices ใน.NET Framework 2.0: "Unhandled ข้อยกเว้น: System.Runtime.Serialization.SerializationException"
935287การแก้ไข: เป็นส่วนหนึ่งส่วนผสม multipart/MIME ถูกเพิ่ม unnecessarily เมื่อคุณใช้ System.Net.Mail namespace เพื่อส่งข้อความอีเมลใน.NET Framework 2.0
934839การแก้ไข: คุณอาจได้รับข้อยกเว้นเมื่อคุณเรียกดูโปรแกรมประยุกต์เว็บ ASP.NET .NET Framework 2.0
934603การแก้ไข: อยู่วิธีการไม่นอกกระบวนชนิดข้อยกเว้นที่กำหนดเองใน.NET Framework 2.0
934593การแก้ไข: สุ่มค่าอาจถูกเขียนพารามิเตอร์ลอยฟังก์ชันบางอย่างในโปรแกรมประยุกต์ที่กำหนดเองที่คุณสร้างขึ้น โดยใช้.NET Framework 2.0
934529การปรับปรุงที่ช่วยให้คุณกำหนดตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์ temp ไม่พร้อมใช้งานสำหรับ.NET Framework 2.0
934334FIX: A memory leak occurs when a managed application uses a platform invoke call to call an unmanaged function in the .NET Framework 2.0
934197FIX: You cannot use the IME to input some languages in a container control in a .NET Framework 2.0-based Windows Forms application
934058FIX: Incorrect data is written to the XML file when you use the OracleDataReader.GetBytes method to read a raw column in the .NET Framework 2.0
934055FIX: Error message when you use the OdbcCommandBuilder class to update a Sybase database in the .NET Framework 2.0: "Dynamic SQL generation is not supported against a SelectCommand that does not return any base table information"
933907FIX: The HttpListenerRequest.GetClientCertificate method may not retrieve the client certificate in a .NET Framework 2.0-based application
933905FIX: Multiple cookies may be merged under one Set-Cookie header in the HTTP response when a .NET Framework 2.0 application calls the "HttpListenerResponse.SetCookie" method
933383FIX: Error message if you modify a resource file when an ASP.NET 2.0 application is running: "System.InvalidOperationException The resource class for this page was not found"
932602FIX: You may experience a decrease in the performance of a .NET Framework 2.0-based application when you call the System.Web.UI.MobileControls.Style.GetValue method many times
932552FIX: Error message when you try to visit an ASP.NET 2.0-based Web page: "HttpException (0x80004005): '/HandlerTest/WebForm1.aspx/a:b' is not a valid virtual path"
932536FIX: Error message when you record a Web test in Visual Studio 2005 Team System Test Edition: "Request Failed: Index and length must refer to a location within the string"
932491การแก้ไข: ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคอมโพเนนต์ที่ใช้วัตถุ System.Data อาจเสียในโปรแกรมประยุกต์ที่มีอยู่แล้วภายในกรอบงาน Microsoft .NET 2.0
932303การแก้ไข: บริการ WMI หยุดการตอบสนองในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้.NET Framework 2.0 และ 2007 ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกศูนย์กลางของระบบ
931795การแก้ไข: A โปรแกรมประยุกต์เว็บที่สร้าง โดยใช้ ASP.NET 2.0 ไม่ได้ใช้ค่าคุณลักษณะที่คุณได้ตั้งค่าไว้ในองค์ประกอบ xhtmlConformance
931634ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณใช้เป็น surrogate serialization serialize ข้อมูล XML หรือ deserialize ข้อมูล XML ใน Microsoft .NET Framework 2.0: "วัตถุนี้ มีหมายเลข 3 มีการอ้างอิงใน fixup คำ แต่ไม่มี"
931338ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณใช้ตัวแปรสภาพแวดล้อม DEVPATH ในโปรแกรมประยุกต์เว็บ ASP.NET .NET Framework 2.0: "ไม่ไม่โหลดแฟ้มหรือแอสเซมบลี ' <assemblyname> ' หรือการอ้างอิงอย่างใดอย่างหนึ่ง" </assemblyname>
930771การแก้ไข: ท็อปฮีปได้รับการจัดการจะเสียเมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมที่สร้าง โดยใช้กรอบงาน Microsoft .NET 2.0
929688การแก้ไข: A NullReferenceException เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณรันโปรแกรม.NET Framework 2.0
929506ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณลงรายการบัญชีข้อมูลการลงรายการบัญชี HTTP ที่ chunked ไปยังเซิร์ฟเวอร์ remoting ใน.NET Framework 2.0: "HTTP chunked การเข้ารหัสข้อผิดพลาดพบ"
929449การแก้ไข: การเชื่อมต่อจะไม่ละทิ้งจากประเภทการเชื่อมต่อเมื่อคุณใช้.NET Framework ผู้ให้บริการข้อมูลสำหรับ Oracle ใน.NET Framework 2.0 เพื่อเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล และข้อยกเว้นเกิดขึ้น
929425การแก้ไข: มีหน่วยความจำรั่วอาจเกิดขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้ DLL C จาก c# คลาสที่มีสตริงการใน.NET Framework 2.0
929422การแก้ไข: การใช้หน่วยความจำอาจเพิ่มสำหรับโปรแกรมประยุกต์.NET Framework Windows ที่เรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ COM + หลังจากคุณอัปเกรดไปเป็น.NET Framework 2.0
929023การแก้ไข: FileNotFoundException มีข้อยกเว้นอาจเกิดขึ้นเมื่อคุณรันโปรแกรมประยุกต์.NET Framework 2.0 ที่ที่ใช้สัมผัสไม่มีการปรับใช้บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่มี URL case-sensitive
928870แก้ไข: การข้อยกเว้นการไม่จัดการได้อย่างถูกต้องเมื่อคุณใช้กลุ่ม catch ลองการจัดการข้อยกเว้นจาก multi-threads ใน.NET Framework 2.0
928569การแก้ไข: เตรียมตัวแรก CLR เธรดกลุ่มของผู้ปฏิบัติงานเธรดจะไม่ใช้สำหรับ COM + ในแอพลิเคชันเว็บ ASP.NET ที่มีการกำหนดค่าให้เรียกใช้ภายใต้.NET Framework 2.0
928563การแก้ไข: คลา System.Net.HttpWebRequest อาจไม่รักษาถาวรการเชื่อมต่อกับพร็อกซีใน.NET Framework 2.0
928399การแก้ไข: มีข้อยกเว้น InvalidViewState คือไม่ thrown ตามที่คาดไว้เมื่อคุณใช้ชนิดการเข้ารหัสลับสาม DES เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ System.Web.UI.Control.ViewState ใน.NET Framework 2.0
928382ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณใช้ Assembler MSIL (Ilasm.exe) ในการคอมไพล์โครงการ Visual Studio: "TypeDefID ไม่ถูกต้องของชนิดการส่งออก"
928209การแก้ไข: คุณไม่เรียกใช้แมโครใน Visual Studio 2005
928208การแก้ไข: โปรแกรมประยุกต์แบบกำหนดเองที่ใช้ Visual Studio สำหรับรันไทม์ Visual Basic ของโปรแกรมประยุกต์ อาจไม่สามารถใน การคอมไพล์แมโคร หรือเรียกใช้แมโคร
927858FIX: The value of the TransferEncoding property may be incorrect when you run a Visual Studio 2005 program that uses the System.Net.Mime or System.Net.Mail namespaces
927579FIX: The System.Net.Security.SslStream class always calls the InitializeSecurityContext function by using only one input buffer in the .NET Framework 2.0
927146FIX: A .NET Framework 2.0-based application may experience an ArgumentNullException exception and may exit unexpectedly
927105FIX: Error message when you try to use the .NET Framework Data Provider for SQL Server in the .NET Framework 2.0 to retrieve the value of a column: "System.InvalidOperationException" or "System.Data.SqlClient.SqlException"
926997FIX: Error message when a COM client calls a managed COM component to expose events in the .NET Framework 2.0: "0x80040201 - An event was unable to invoke any of the subscribers"
926853FIX: A Windows Forms control cannot resize itself when you host the control in Internet Explorer on a computer that is running the .NET Framework 2.0
926776A hotfix rollup package is available that resolves the problems that are described in KB articles 913297, 913393, 918995, and 924895
926660FIX: Error message when you run an application in the .NET Framework 2.0: "System.IO.FileNotFoundException"
926596FIX: A Microsoft .NET Framework 2.0-based application may crash during the garbage collection process when you use the Native Image Generator tool and a generic method
926595การแก้ไข: เธรดตัวเก็บรวบรวมเบจเซิร์ฟเวอร์อาจป้อนเงื่อนไขการวนรอบ endless ใน.NET Framework 2.0
926594การแก้ไข: กระบวนการ ThreadPoolMgr::WorkerThreadStart อาจถูกล็อกในเงื่อนไขที่ใช้ในการวนรอบในโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้.NET Framework 2.0 และใช้งาน CPU อาจเพิ่มถึง 100 เปอร์เซ็นต์
926425ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณพยายามจะสอบถามข้อมูล จากคอลัมน์ของชนิดข้อมูลแบบ XML หรือ จากตัวแปรของชนิดของข้อมูล XML ใน SQL Server 2005: "ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นขณะดำเนินการชุดงาน"
926403การแก้ไข: คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด และแบบฟอร์ม Windows ไม่ปรากฏเมื่อคุณเปิดแบบฟอร์มใน 2005 IDE Visual ของ Studio หลังจากที่คุณลบการตั้งค่าโปรแกรมประยุกต์ในโครงการที่ใช้แบบฟอร์ม Windows
925613การแก้ไข: คุณอาจได้รับข้อผิดพลาด "InvalidCastException" เมื่อคุณพยายามตรวจแก้จุดบกพร่องแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลสำหรับ Windows SharePoint Services
925492ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณเพิ่มการอ้างอิงเว็บในโครงการใน Visual Studio 2005: "การกำหนดเองมือ 'MSDiscoCodeGenerator' ล้มเหลว"
925488การแก้ไข: สถานะที่เป็นของ IME จีนอาจเปลี่ยนไปยังโหมดเต็มแบบร่างเมื่อคุณเลื่อนโฟกัสไปยังตัวควบคุมในโปรแกรมประยุกต์ของ Windows ที่ใช้.NET Framework 2.0
925369การแก้ไข: ฟอร์ม Windows อาจไม่ทำงานอย่างที่คาดไว้เมื่อคุณใช้วิธีการนำเสนอในแอพลิเคชันไคลเอนต์ COM เพื่อแสดงแบบฟอร์มบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้.NET Framework 2.0
925272การแก้ไข: serialization XML ที่อาจสูญเสียองค์ประกอบบางอย่างเพิ่มเติมใน schema เป็น XSD ใน.NET Framework 2.0
925248การแก้ไข: ข้อมูลในคำขอ POST ถูกตัดการไบต์ 49,152 เมื่อโปรแกรมประยุกต์ ASP.NET เชื่อมต่อได้รับการร้องขอ POST
925076การแก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้ลักษณะ System.Xml.Serialization.XmlRootAttribute.Namespace สำหรับชนิดการบริการเว็บไม่ระบุชื่อใน.NET Framework 2.0
924895การแก้ไข: มีโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้.NET Framework 2.0 อาจมีปัญหาอย่างไม่คาดคิด
924551แยกการแก้ไข: คลา System.Net.HttpWebRequest การวิเคราะห์สตริ " / / " เป็น "/" ในคำขอ URI ใน.NET Framework 2.0
924289การแก้ไข: กระบวนการโปรแกรมประยุกต์อาจหยุดโดยไม่คาดคิดเมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับการจัดการที่ใช้.NET Framework 2.0 หรือเซิร์ฟเวอร์อาจปิดเมื่อคุณเรียกใช้รหัสที่ได้รับการจัดการใน SQL Server 2005
923781การแก้ไข: คุณอาจพบข้อยกเว้นของ System.NullReferenceException เมื่อคุณเรียกใช้วิธีการอินเทอร์เฟซ COM ใน.NET Framework 2.0
923707FIX: Some characters in a text resource may not appear correctly when you try to embed the text resource in a Web application that is built on the .NET Framework 2.0
923562Error message when you use the System.Data.OleDb namespace in the .NET Framework 2.0 to retrieve data from the OLE DB Provider for SQL Server: "ICommandText interface is not supported by the 'SQLOLEDB' provider"
923326FIX: The call stack is missing frames when you debug a .NET Framework 2.0 application that uses COM interoperability
923325FIX: When you use the Native Image Generator (Ngen.exe) in the .NET Framework 2.0, the size of the stack frames increases significantly
923319FIX: Error message when you compile MSIL code into an executable program in the .NET Framework 2.0: "IndexOutOfRangeException"
923299FIX: Sos.dll leaks memory when you use an external debugger tool to debug an application in the .NET Framework 2.0
923145FIX: The HttpListenerRequest.InputStream.EndRead method does not return the actual number of bytes that are read from a stream in a .NET 2.0 Framework application
923028FIX: Error message when you run a .NET Framework 2.0 Remoting application: "Unhandled Exception: System.AccessViolationException"
922981FIX: A System.InvalidCastException exception may occur when you call the OdbcConnection.GetSchema method in the .NET Framework 2.0
922674FIX: The OracleDataReader.GetChars method may return the incorrect data in the .NET Framework 2.0
922545FIX: JavaScript error message when you click a hyperlink in a SQL Server 2005 Reporting Services report: "Can’t execute code from a freed script"
922345FIX: Error message when you try to run an ASP.NET 2.0 Web application that includes Web services: "The file <filepath> does not exist"</filepath>
921968FIX: The .NET Framework 2.0 does not serialize the AttributeGroup schema elements in the correct namespace
921535FIX: You receive build error messages when you try to build a Windows Forms project after you change the code that describes a custom container control in Visual Studio 2005
921217การแก้ไข: deadlock อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณใช้ COM อินเทอร์เฟซบริบทหว่าง interop marshaling ใน.NET Framework 2.0
921118ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณพยายามที่จะคอมไพล์แฟ้มภาษากลางใหญ่ โดยใช้เครื่องมือ Ilasm.exe ใน.NET Framework 2.0: "ซ้ำป้ายชื่อส่วนกลาง '_MF_LIT_530223' "
921019การแก้ไข: ฟอร์มอาจไม่แสดงขึ้นเมื่อคุณพยายามที่จะสลับไปยังมุมมองออกแบบสำหรับฟอร์มที่ซับซ้อนใน Visual Studio 2005
920970การแก้ไข: คุณอาจพบข้อ AppDomain ใหม่ที่ไม่คาดคิดในแอพลิเคชันเว็บ ASP.NET ที่ใช้.NET Framework 2.0
920923การแก้ไข: ฟอร์ม A modal อาจซ่อนอยู่หลังการหลักในโปรแกรมประยุกต์.NET Framework 2.0 โดยใช้ Windows Forms เมื่อฟอร์ม modal แสดงข้อผิดพลาดในการควบคุม ErrorProvider
919804ไคลเอ็นต์ Microsoft .NET Framework 2.0 ปิดการเชื่อมต่อปัจจุบันไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์เมื่อคุณพยายามเข้าถึงทรัพยากร forbidden จากเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ส่งกลับรหัสข้อสถานะ HTTP 403
919633คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเรียกใช้งานสแนปอินการจัดการ DFS ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 R2
919532การแก้ไข: บางข้อมูลแถวนั้นหายไปเมื่อคุณเรียกใช้เมธอด ReadXML เพื่ออ่านข้อมูลจาก DiffGrams แยกต่างหากสำหรับวัตถุชุดข้อมูลเดียวกันใน.NET Framework 2.0
919514การแก้ไข: เมื่อคุณใช้ Assembler MSIL ใน.NET Framework 2.0 เพื่อสร้างแฟ้ม PE จากรหัส MSIL แฟ้ม PE อาจปิดโดยไม่คาดคิด และคุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดการละเมิดการเข้าถึง
918999การแก้ไข: หลังจากที่คุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ Visual Studio 2005 ที่ประกอบด้วยตัวควบคุม ReportViewer จะไม่พิมพ์รายงานในครั้งแรกที่คุณคลิกพิมพ์
918995การแก้ไข: คุณพบการใช้งาน CPU สูงโดยไม่คาดคิดเมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้.NET Framework 2.0 ที่ใช้เมธอด LdapConnection.BeginSendRequest
918897การแก้ไข: เมื่อคุณปรับเปลี่ยนเพแท็บในตัวควบคุม TabControl และจากนั้น เปิดฟอร์มในการออกแบบฟอร์ม Windows หน้าแท็บปรากฏตามลำดับที่แตกต่างกันใน Visual Studio 2005
918842การแก้ไข: เมื่อคุณพยายามที่จะเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ถูกสร้าง โดยใช้ระดับชั้นมูลฐาน Microsoft ใน Visual Studio 2005 แอพลิเคชันหยุดโดยไม่คาดคิด
918642FIX: A .NET Framework 2.0-based application may require read/write permissions to a registry key even though the application only has to read the registry key
918426FIX: A Visual C# 2005 project may take significantly longer to compile after you port the project from Visual C# .NET 2003
918298FIX: A deserialized object may contain null objects when you deserialize an object from XML in the .NET Framework 2.0
918254FIX: A .NET Framework 2.0-based application may not be able to associate a private key with an X509Certificate2 object
918223FIX: The Click event for the associated Button control is not raised when page validation fails in a Web application that was built by using ASP.NET 2.0
918181FIX: You receive a ThreadAbortException exception in an ASP.NET Web application that is based in the .NET Framework 2.0 when the Async page directive property is set to true
918166FIX: You may receive an error message when you try to generate a Web reference for a Web service by using the Wsdl.exe tool in the .NET Framework 2.0
918148FIX: You may receive an error message when you try to use the Windows Forms ActiveX Control Importer (Aximp.exe) in Visual Studio 2005
918146FIX: You may receive an error message when you try to close a Windows Forms-based application when the application is running on the .NET Framework 2.0
918102FIX: The common language runtime throws ThreadAbortException exceptions when you call the Thread.Abort method to stop an ASP.NET request in the .NET Framework 2.0
917882FIX: A synchronized method that has security callouts may not save a return value after control returns to the calling function in an application that is built by using the 64-bit version of the .NET Framework 2.0
917868FIX: An exception is not raised to the managed caller when you implement a custom marshaler in a .NET Framework 2.0 application
917782FIX: The Web Services Description Language (WSDL) that is generated from a remote object may not include the type information for nested types or types that include overloaded methods in the .NET Framework 2.0
917752การแก้ไข: วัตถุ OdbcConnection ไม่รายงานข้อผิดพลาดเมื่อคุณระบุระดับการแยกธุรกรรมที่ไม่ถูกสนับสนุน โดยแหล่งข้อมูลใน.NET Framework 2.0
917559การแก้ไข: ดีบักเกอร์การย้ายไป directive .line ถัดไปเมื่อคุณตั้งค่าแบบเบรกพอยต์บนงบการ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับแบบ directive .line ที่ไม่ประกอบด้วยช่วงของคอลัมน์ใน.NET Framework 2.0
917507การแก้ไข: การคอมไพล์ JIT อาจใช้เวลานานกว่าเมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์.NET Framework 2.0 ที่คอมพิวเตอร์ 64 บิต
917495การแก้ไข: คุณอาจได้รับข้อยกเว้น OutOfMemoryException เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้.NET Framework 2.0
917493การแก้ไข: Internet Explorer อาจตรึงเมื่อคุณคลิกการเชื่อมโยงเพื่อเริ่มการทำงานของแอพลิเคชันไคลเอนต์.NET Framework 2.0 ใน Internet Explorer และดาวน์โหลดแฟ้มอื่นอยู่ในระหว่างดำเนินการ
917447การแก้ไข: การละเมิดการเข้าถึงอาจเกิดขึ้นเมื่อโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้.NET Framework 2.0 เรียกเมธอด IWebProxy.GetProxy
917316การแก้ไข: regeneration ส่วนของรูป Ngen 32nd อาจไม่เรียก recompilation ของรูป Ngen เมื่อคุณใช้ตัวสร้างรูป Native ในรหัสที่ได้รับการจัดการบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้.NET Framework 2.0
917238การแก้ไข: IntelliSense ไม่ทำงานเมื่อคุณใช้ใน MMC สรรค์ใน ASP.NET หรือเครื่องมือการดูแลระบบของเว็บไซต์เพื่อเพิ่มแฟ้ม Web.config มีอยู่ใน.NET Framework 2.0 ASP.NET เว็บไซต์
916495ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณพยายามเพิ่มตัวควบคุมที่กำหนดโดยผู้ใช้แบบฟอร์ม Windows โดยใช้ Visual Studio 2005: "Debug assertion ล้มเหลว"
916209การแก้ไข: วงเล็บอาจถูกเพิ่มรอบตัวอักษรทั้งหมดเมื่อคุณพิมพ์บรรทัดของรหัสในตัวแก้ไขรหัส 2005 Visual Basic บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้.NET Framework 2.0
915980การแก้ไข: คุณอาจได้รับข้อความข้อผิดพลาด "ข้อยกเว้นการรักษาความปลอดภัย" ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows server 2003 ที่กำลังเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ ASP.NET 2.0
915782การแก้ไข: คุณอาจได้รับข้อผิดพลาด InvalidCastException ในโปรแกรมประยุกต์ ASP.NET เชื่อมต่อเว็บ
915430การแก้ไข: เส้นทางไม่ทั้งหมดที่ระบุไว้ในตัวแปรสภาพแวดล้อมของ DEVPATH จะถูกพิจารณาว่า โดย.NET ผูก infrastructure (fusion) ใน.NET Framework 2.0
915088การแก้ไข: คุณสมบัติ Thread.IsThreadPoolThread 2.0 Framework .NET ส่งกลับค่าเป็นเท็จเสมอ และบริการรายงานของ SQL Server 2005 ล็อกไฟล์ grows uncontrollably
913753การแก้ไข: คุณเพียงรับการแจ้งเตือนสำหรับข้อความอีเมแรกเมื่อคุณส่งข้อความอีเมหลาย โดยใช้ System.Net.Mail namespace ในโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้.NET Framework 2.0
913616FIX: Error message when you try to send e-mail by using the System.Net.Mail.SmtpClient class in a Visual Studio 2005-based application
913469FIX: An application that is built on the Microsoft .NET Framework 2.0 may stop responding when you run the application on a 64-bit computer
913393FIX: You receive an exception error message when you specify a Content-Length HTTP header that is larger than 2 GB in ASP.NET 2.0
913384FIX: A .NET Framework 2.0 application that runs under a user account context when no user profile is associated with the user account context may crash, or you may receive an access violation error message
913382FIX: Windows Error Reporting crashes when the Sos.dll file is loaded in memory in the .NET Framework 2.0
913297FIX: Error message when you try to run a Web application that was built by using the .NET Framework 2.0: "Overwhelming changes have occurred"
913047FIX: A .NET Framework 2.0-based application may crash when you use HTTPS to download managed code from a source server computer
912891FIX: When you run a 64-bit application that was built by using the .NET Framework, you may notice that the application uses more memory than a similar 32-bit application
912884FIX: Out of memory exceptions may occur when you run an application that is built by using the .NET Framework 2.0 in a high-load environment
912365FIX: An assembly that uses the System.Data.SqlXml namespace may be dynamically rebased and reloaded after you use the Native Image Generator (Ngen.exe) tool in the .NET Framework 2.0
912019FIX: You may receive an error message when you rebuild a solution and try to view a Windows Form in Design view in Visual Studio 2005
911300FIX: Error message when you try to browse the root folder of a Web application that is built on the .NET Framework 2.0: "Object reference not set to an instance of an object"
911276ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณพยายามที่จะไปยังเพจที่มี ASP.NET โดยใช้ URL ที่ประกอบด้วยอักขระ Unicode: "HTTP 400 ของข้อผิดพลาด 'ไม่ถูกต้องขอ' "
911272การแก้ไข: โปรแกรมประยุกต์ ASP.NET 2.0 เชื่อมต่อโปรแกรมบนเว็บไซต์อาจปรากฏขึ้นหยุดการตอบสนอง
944157การแก้ไข: คุณอาจพบความล่าช้าที่สำคัญเมื่อคุณทำการร้องขอแรกแอพลิเคชันเว็บ ASP.NET ที่ทำงานบน Windows Server 2003
917952ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณพยายามติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ ClickOnce ที่คุณสร้างใน.NET Framework 2.0 ไว้บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่มีการกำหนดค่า ให้ใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์: "ต้องการตรวจสอบพร็อกซี"
916002ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณพยายามใช้คลาส SqlClient ในโปรแกรมประยุกต์ ADO.NET 2.0 โดยใช้การเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ของ SQL Server 2005: "การร้องขอใหม่ไม่สามารถเริ่มการทำงานเนื่องจากมันควรมาพร้อมกับตัวบอกเกี่ยวกับธุรกรรมที่ถูกต้อง"
โดยทั่วไป เซอร์วิสแพ็คคือ กลุ่มของการแก้ไข ถ้าคุณติดตั้งเฉพาะเซอร์วิสแพ็ค โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ต้องใช้ขั้นตอนด้วยตนเองจะไม่สามารถเปิดใช้งาน ถ้าใดของโปรแกรมแก้ไขด่วนจำเป็นต้องมีขั้นตอนด้วยตนเองได้ติดตั้งไว้ คุณต้องทำตามขั้นตอนด้วยตนเองในบทความฐานความรู้ของ Microsoft เฉพาะหลังจากที่คุณใช้ใน.NET Framework 2.0 Service Pack 1

หมายเหตุ:windows Vista รวมถึง 3.0 Framework ของ.NET 3.0 กรอบงานการ.NET ประกอบด้วย.NET Framework 2.0 เมื่อต้องการขอรับ.NET Framework ใน Windows Vista รุ่นล่าสุด ใช้ Windows Update สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Update ใน Windows Vista แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/windows/products/windowsvista/features/details/windowsupdate.mspx

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ.NET Framework แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:
.aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/zw4w595w (VS.71)
เมื่อต้องการดาวน์โหลด x ใช้ x86 รุ่น.NET Framework 2.0 SP1 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=79BC3B77-E02C-4AD3-AACF-A7633F706BA5
เมื่อต้องการดาวน์โหลด x 64 รุ่นที่ใช้.NET Framework 2.0 SP1 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=029196ed-04eb-471e-8a99-3c61d19a4c5a

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 945757 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft .NET Framework 2.0
Keywords: 
kbexpertiseadvanced kbhowto kbinfo kbmt KB945757 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:945757

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com