เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามบันทึกแฟ้ม ใน PowerPoint 2007 หรือ ใน PowerPoint 2003: "คุณพยายามจะบันทึกแฟ้มที่ถูกบล็อก โดยการตั้งค่านโยบายรีจิสทรีของคุณ"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 945799 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามบันทึกแฟ้มใน Microsoft Office PowerPoint รูป แฟ้มไม่ถูกบันทึกไว้ นอกจากนี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้::
คุณกำลังพยายามจะบันทึกแฟ้มที่ถูกบล็อกโดยการตั้งค่านโยบายรีจิสทรีของคุณ
ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกันเมื่อคุณพยายามเปิดแฟ้ม ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
922847คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเปิดชนิดแฟ้มที่ถูกบล็อก โดยการตั้งค่านโยบายรีจิสทรีของคุณ ใน PowerPoint 2007 หรือ ใน PowerPoint 2003

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้ถ้าผู้ดูแลจำกัดชนิดของแฟ้มที่คุณสามารถบันทึก ใน Microsoft Office PowerPoint 2007 หรือ ใน Microsoft Office PowerPoint 2003 ผู้ดูแลระบบสามารถตั้งค่ารีจิสทรีคีย์ในการจำกัดการฟังก์ชันการทำงานนี้

สำหรับ PowerPoint 2007 ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดคีย์รีจิสทรี โดยใช้ต้นแบบ 2007 Microsoft Office ระบบจัดการแบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู "PowerPoint 2007" subsection ของส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"

สำหรับ PowerPoint 2003 การปรับปรุง 933669 ช่วยให้ผู้ดูแลที่จำกัดชนิดของแฟ้ม ที่คุณสามารถเปิด หรือ ที่คุณสามารถบันทึก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ subsection "PowerPoint 2003" ของส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • บันทึกแฟ้มในรูปแบบแฟ้มอื่น
 • ติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่ารีจิสทรี

ข้อมูลเพิ่มเติม

PowerPoint 2007

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยค่า DWORD ซึ่งผู้ดูแลสามารถเพิ่มไปยังรีจิสทรีเพื่อจำกัดแฟ้มบางชนิด โดยใช้การ
FileSaveBlock
คีย์ย่อย: นอกจากนี้ ตารางต่อไปนี้จะประกอบด้วยชนิดของแฟ้มสอดคล้องกันที่ถูกจำกัด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ค่า DWORDชนิดของแฟ้มที่ถูกจำกัด
OpenXmlFiles.pptx, .pptm, .potx, .potm, .ppsx, .ppsm, .ppam, .thms, .xml
BinaryFiles.ppt, .pot, .pps, .ppa
HtmlFiles.mht, .mhtml, .html, .htm
เค้า.rtf
GraphicFilters.jpg, .png, .tif, .bmp, .wmf, .emf
หมายเหตุ
 • เมื่อต้องการดาวน์โหลดระบบ Office 2007 แม่แบบการดูแล แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=92d8519a-e143-4aee-8f7a-e4bbaeba13e7
 • สำหรับข้อมูลเฉพาะเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่บล็อกความสามารถใน การบันทึกแฟ้ม หรือเปิดแฟ้มในโปรแกรม Office 2007 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc179081.aspx

PowerPoint 2003

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
ผู้ดูแลสามารถจำกัดชนิดของแฟ้ม ที่คุณสามารถเปิด หรือ ที่คุณสามารถบันทึกใน PowerPoint 2003 ฟังก์ชันการทำงานนี้ถูกไม่อยู่ใน Office 2003 เมื่อ Office 2003 ดั้งเดิมได้ถูกออก การปรับปรุง 933669 เพิ่มฟังก์ชันการทำงานนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุง 933669 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
933669คำอธิบายของการปรับปรุงสำหรับ PowerPoint 2003: 8 พฤษภาคม 2007

เมื่อต้องการจำกัดชนิดของแฟ้ม ที่คุณสามารถเปิด หรือ ที่คุณสามารถบันทึกใน PowerPoint 2003 ผู้ดูแลระบบสามารถใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:
 • ผู้ดูแลระบบสามารถใช้แม่การดูแล 2003 Office ที่ปรับปรุงการกำหนดค่ารีจิสทรีในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์
 • ผู้ดูแลสามารถปรับเปลี่ยนรีจิสทรี โดยการเพิ่มคีย์รีจิสทรีในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ เมื่อต้องการดาวน์โหลด "Office 2003 Service Pack 3 ดูแลแม่แบบ (ADM), OPAs และการปรับปรุงข้อความ Explain" แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=BA8BC720-EDC2-479B-B115-5ABB70B3F490&displaylang=en
ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยค่า DWORD ซึ่งผู้ดูแลสามารถเพิ่มไปยังรีจิสทรีเพื่อจำกัดแฟ้มบางชนิด โดยใช้การ
FileSaveBlock
คีย์ย่อย: นอกจากนี้ ตารางต่อไปนี้จะประกอบด้วยชนิดของแฟ้มสอดคล้องกันที่ถูกจำกัด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ค่า DWORDชนิดของแฟ้มที่ถูกจำกัด
BinaryFiles.ppt, .pot, .pps, .ppa
HtmlFiles.mht, .mhtml, .html, .htm
เค้า.rtf
ตัวแปลงนโยบายนี้ป้องกันไม่ให้คุณบันทึกงานนำเสนอ PowerPoint ที่บันทึกไว้ โดยใช้ converters อื่น หรือ โดยใช้ชุดความเข้ากันได้ของ Office
FilesBeforePowerPoint97นโยบายนี้ป้องกันไม่ให้คุณบันทึกแฟ้มที่เก่ากว่า Microsoft PowerPoint 97 ที่มีชนิดของแฟ้มเช่น.ppt, .pot, .pps และ.ppa
GraphicFilters.jpg, .png, .tif, .bmp, .wmf, .emf
เมื่อต้องการเปิดใช้งานนั้น
FileSaveBlock
การตั้งค่า subkey ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ออกจากโปรแกรม PowerPoint 2003
 2. ติดตั้งการปรับปรุง 933669 ถ้ามีการติดตั้งดังกล่าวจะไม่ไว้แล้ว
 3. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 4. ค้นหา และจากนั้น คลิกอย่างใดอย่างหนึ่งของคีย์ย่อยต่อไปนี้:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\PowerPoint\Security\FileSaveBlock


  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\PowerPoint\Security\FileSaveBlock
  ถ้าการ
  FileSaveBlock
  การมีอยู่ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสร้างคีย์ย่อยไม่:
  1. คลิกการการรักษาความปลอดภัยคีย์ย่อย:
  2. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกคีย์:.
  3. ประเภท:FileSaveBlockแล้ว กด ENTER
 5. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
 6. พิมพ์ค่า DWORD สำหรับชนิดของแฟ้มที่คุณต้องการจำกัด และกด enter ตัวอย่างเช่น พิมพ์HtmlFilesเมื่อต้องการจำกัดชนิดของแฟ้มต่อไปนี้:
  • .mht
  • .mhtml
  • .html
  • .htm
 7. คลิกขวาค่า DWORD ที่คุณพิมพ์ในขั้นตอนที่ 6 และจากนั้น คลิกปรับเปลี่ยน.
 8. ในการข้อมูลค่า:กล่อง ชนิด1แล้ว คลิกตกลง.
 9. เมื่อต้องการออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี คลิกexitในการแฟ้ม:เมนู
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
922847คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเปิดชนิดแฟ้มที่ถูกบล็อก โดยการตั้งค่านโยบายรีจิสทรีของคุณ ใน PowerPoint 2007 หรือ ใน PowerPoint 2003

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 945799 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
Keywords: 
kberrmsg kbsavefile kbopenfile kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb kbmt KB945799 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:945799

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com