การแก้ไข: คุณอาจพบปัญหาเมื่อคุณใช้ Studio จัดการเซิร์ฟเวอร์ SQL ใน SQL Server 2005 เพื่อเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ของ SQL Server 2008

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 946127 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
จุดบกพร่อง: 50002151 # (โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL)
Microsoft กระจายแก้ไข Microsoft SQL Server 2005 เป็นแฟ้มเดียวที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขสะสม แต่ละรุ่นที่ใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2005 ก่อนหน้าออก
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณใช้ Studio จัดการเซิร์ฟเวอร์ SQL ใน Microsoft SQL Server 2005 เพื่อเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ของ Microsoft SQL Server 2008 คุณอาจพบปัญหาต่อไปนี้

ปัญหา 1

เมื่อคุณเปิด หรือลบแผนการบำรุงรักษา คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
Exception has been thrown by the target of an invocation. (mscorlib)
Additional information::
ขณะพยายามค้นหาโฟลเดอร์บน SQL ข้อผิดพลาด OLE DB พบข้อผิดพลาด รหัส 0x80040E14 (ไม่ไม่พบกระบวนงานที่เก็บไว้ 'msdb.dbo.sp_dts_getfolder')

ปัญหา 2

เมื่อคุณคัดลอกฐานข้อมูลจากอินสแตนซ์ของ SQL Server 2008 ให้กับอินสแตนซ์ของ SQL Server 2005 คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อความ: ดำเนินเป็นผู้ใช้:username. ..0.0.1080.5 สำหรับสร้าง Microsoft ลิขสิทธิ์ (C) รุ่น 32 บิต 1984 2005 สงวนลิขสิทธิ์ เริ่มการทำงาน:เวลาความคืบหน้า:วันที่เวลางานวัตถุ SATEESP MAIN_SATEESP MAIN_Transfer แหล่งที่มา: งานเพิ่งเริ่มการดำเนินการ: ข้อผิดพลาดในการดำเนินการสิ้นสุดการให้เสร็จสมบูรณ์ 0%:วันที่เวลารหัส: 0x00000000 แหล่งที่มา: คำอธิบายของภารกิจวัตถุ SATEESP MAIN_SATEESP MAIN_Transfer: มีข้อยกเว้นเกิดขึ้นขณะกำลังดำเนินการคำสั่ง Transact SQL หรือชุดงาน StackTrace: ณ Microsoft.SqlServer.Management.Common.ServerConnection.ExecuteReader (สตริงการ sqlCommand) ที่ Microsoft.SqlServer.Management.Smo.ExecuteSql.GetDataReader (สายอักขระแบบสอบถาม) ที่ Microsoft.SqlServer.Management.Smo.DataProvider.SetConnectionAndQuery (execSql ExecuteSql แบบสอบถามของสตริงการ) ที่ Microsoft.SqlServer.Management.Smo.ExecuteSql.GetDataProvider (แบบสอบถาม StringCollection วัตถุ con, StatementBuilder sb, RetriveMode rm) ที่ Microsoft.Sq ... fa ดำเนินแพคเกจ... ขั้นตอนล้มเหลว

ปัญหา 3

เมื่อคุณสร้างตารางหรือมุมมอง คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
Microsoft.SqlServer.Types (ข้อผิดพลาด)
ข้อความต่างๆ
วัตถุหรือหนึ่งคุณสมบัติไม่ถูกสนับสนุนในรุ่นของเซิร์ฟเวอร์เป้าหมาย (Microsoft.SqlServer.Smo)
สำหรับความช่วยเหลือ คลิก: http://go.microsoft.com/fwlink?ProdName=Microsoft+SQL+Server&ProdVer=9.00.3207.00&EvtSrc=Microsoft.SqlServer.Management.Smo.ExceptionTemplates.UnsupportedVersionException&LinkId=20476

การแก้ไข

โปรแกรมแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ในการปรับปรุงที่สะสม 5 ครั้งแรก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับนี้แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
943656แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 5 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 2
หมายเหตุ:เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นใหม่ของโปรแกรมแก้ไขด่วนประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2005 ก่อนหน้าออก Microsoft แนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
937137สร้าง SQL Server 2005 ที่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2005 Service Pack 2
โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft SQL Server 2005 ถูกสร้างสำหรับการระบุของ sql server เซอร์วิสแพ็ค คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2005 Service Pack 2 ให้การติดตั้ง SQL Server 2005 Service Pack 2 โดยค่าเริ่มต้น hotfix ที่ให้ไว้ใน service pack ของ SQL Server จะรวมอยู่ใน service pack ถัดไปของ SQL Server

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้ง Studio จัดการเซิร์ฟเวอร์ SQL ใน SQL Server 2008

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟ้มใดถูกเปลี่ยนแปลง และข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดเบื้องต้นใด ๆ เพื่อนำแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft นี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
943656แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 5 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 2

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการ builds ที่พร้อมใช้งานหลังจาก SQL Server Service Pack 2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
937137สร้าง SQL Server 2005 ที่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2005 Service Pack 2
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นให้บริการแบบเพิ่มหน่วยสำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935897มีแบบจำลองให้บริการแบบเพิ่มหน่วยจะพร้อมใช้งานจากทีม SQL Server จะจัดส่งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการรายงานปัญหา
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ SQL Server 2005 Service Pack 2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
913089วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2005
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะการทำงานใหม่และปรับปรุงใน SQL Server 2005 Service Pack 2 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=71711
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าร่างตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุงใน SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 946127 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
  • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium Based Systems
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems
Keywords: 
kbsql2005tool kbfix kbqfe kbexpertiseadvanced kbmt KB946127 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:946127

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com