הדרכה לגבי איתור ופריסה של עדכוני האבטחה מיום 11 בדצמבר 2007

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 946165 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

הדרכה זו מתייחסת לכל העדכונים שפורסמו במהלך מחזור הפצה אחד של Microsoft Security Response Center ?(MSRC) והיא ניתנת כחלק ממחויבותה התמידית של Microsoft לספק כלי איתור והמלצות פריסה לעדכוני האבטחה. הנחיות אלה כוללות המלצות המבוססות על סוגי התרחישים העשויים להתקיים בסביבות עבודה שונות של מערכות ההפעלה של Microsoft. ההדרכה כוללת שימוש בכלים כגון Windows Update?, Office Update?, Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA)??, Microsoft Systems Management Server (SMS)? ו- Extended Security Update Inventory Tool (ESUIT)?.

מבוא

מאמר זה מציג את הנחיות האיתור והפריסה עבור עדכון האבטחה מיום 11 בדצמבר 2007.

מידע נוסף

זיהוי ופריסה

סביבות המאתרות ופורסות עדכוני אבטחה באמצעות Windows Update, ?Microsoft Update ו-Office Update

עדכוני האבטחה שפורסמו ב- 11 בדצמבר 2007 זמינים באמצעות אתרי האינטרנט הבאים. היוצאים מן הכלל מופיעים ברשימה שלהלן. המוצרים הנתמכים על-ידי כל אחד מאתרי האינטרנט מוצגים גם הם. שים לב לא כל עדכון זמין בכל אתר אינטרנט שנכלל ברשימה.

סביבות המזהות עדכוני אבטחה באמצעות גירסה 2.0.1 של MBSA

אם אתה משתמש בגירסה 2.0.1 של Microsoft Baseline Security Analyzer כדי לאתר עדכוני אבטחה, תוכל לאתר את כל העדכונים שפורסמו ב- 11 בדצמבר 2007. היוצאים מן הכלל מופיעים ברשימה שלהלן:
 • אין יוצאים מהכלל בחודש זה.
הערות
 • MBSA גירסה 1.2.1 אינו נתמך עוד ולא יזהה עדכוני אבטחה שפורסמו לאחר אוקטובר 2007.
 • MBSA גירסה 2.0.1 אינו נתמך ב-Windows Vista. עם זאת, MBSA גירסה 2.0.1 תומך בסריקות מרוחקות של מחשבים שבהם פועלת מערכת Windows Vista. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  931943 תמיכת Microsoft Baseline Security Analyzer ?(MBSA)?? ב-Windows Vista (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

סביבות המאתרות ופורסות עדכוני אבטחה באמצעות Windows Server Update Services (WSUS)?

אם אתה מאתר ופורס עדכוני אבטחה באמצעות WSUS 2.0 או WSUS 3.0, תוכל לאתר את מרבית עדכוני האבטחה שפורסמו בתאריך 11 בדצמבר 2007. היוצאים מן הכלל מופיעים ברשימה שלהלן:
 • אין יוצאים מהכלל בחודש זה.
הערה SUS 1.0 SP1 אינו נתמך עוד ולא יקבל עדכוני אבטחה.

סביבות המאתרות ופורסות עדכוני אבטחה באמצעות Microsoft Systems Management Server (SMS) 2.0 בשילוב עם Security Update Inventory Tool ?(SUIT)?, SMS 2003 בשילוב עם SUIT, או SMS 2003 בשילוב עם Inventory Tool for Microsoft Updates ?(ITMU)

אם אתה משתמש ב-SMS 2.0 בשילוב עם SUIT?, SMS 2003 בשילוב עם SUIT, או SMS 2003 בשילוב עם ITMU לאיתור ופריסה של עדכוני אבטחה, באפשרותך לאתר ולפרוס את כל עדכוני האבטחה שפורסמו ביום 11 בדצמבר 2007. היוצאים מן הכלל מופיעים ברשימה שלהלן:
 • עדכון אבטחה 942624 (MS07-063) ? ?SMS SUIT אינו תומך בעדכון אבטחה זה.
 • עדכון אבטחה 941568 (MS07-064) ? ?SMS SUIT תומך בחלק של DirectX 7.0 של עדכון אבטחה זה בעת שימוש ב- ESUIT.
 • עדכון אבטחה 943078 (MS07-066) ? ?SMS SUIT אינו תומך בעדכון אבטחה זה.
 • עדכון אבטחה 941569 (MS07-068) ? ?SMS SUIT תומך בחלק של Windows Media Player 11 של עדכון אבטחה זה בעת שימוש ב- ESUIT.
הערה SMS יחד עם SUIT אינו תומך ב-Windows Vista, באף גירסה מבוססת-x64 של Windows או במערכות מבוססות Itanium של Windows.

כדי להשיג את ESUIT, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=2C93DA1D-48A0-4E5C-991F-87E08954F61B&displaylang=en

סיכום הנחיות איתור ופריסה

הטבלה הבאה מסכמת את ההנחיות בנושא איתור ופריסה עבור כל אחד מעדכוני האבטחה החדשים.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
עדכון אבטחהעלוןרכיבOffice UpdateWindows UpdateMicrosoft UpdateMBSA 2.0.1WSUS 2.0 ו-WSUS 3.0SMS Security Update Inventory ToolSMS Inventory Tool for Microsoft Updates
איתור ופריסהאיתור ופריסהאיתור ופריסהאיתור בלבדאיתור ופריסהאיתור ופריסהאיתור ופריסה
942624MS07-063SMBלא ישים כןכןכןכןלאכן
941568MS07-064DirectXלא ישים כןכןכןכןחלקית, ראה סעיף SMS מוקדם יותר כן
937894MS07-065Message Queuing (MSMQ)?לא ישים כןכןכןכןכןכן
943078MS07-066ליבהלא ישים כןכןכןכןלאכן
944653MS07-067MacroVisionלא ישים כןכןכןכןכןכן
941569 או 944275MS07-068WMFלא ישים כןכןכןכןחלקית, ראה סעיף SMS מוקדם יותרכן
942615MS07-069Windows Internet Explorerלא ישים כןכןכןכןכןכן
הערה SMS יחד עם SUIT אינו תומך ב-Windows Vista, באף גירסה מבוססת-x64 של Windows או באף גירסה מבוססת-Itanium של Windows.

עדכוני אבטחה שפורסמו מחדש

החודש אין עדכוני אבטחה שפורסמו מחדש.

שאלות נפוצות

ש1: מה עושה Microsoft כדי לספק הנחיות על אופן הפריסה של עדכונים אלה?

A1: Microsoft מעודדת מנהלי מערכת להצטרף לשידור אינטרנט חודשי בנושאים טכניים כדי ללמוד עוד בנושא עדכוני אבטחה. שידור האינטרנט שיעסוק בעדכון אבטחה זה יועבר בתאריך 12 בדצמבר 2007, בשעה 11:00 לפני הצהריים לפי שעון החוף המערבי. כדי להירשם, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032344696
Q2: האם אוכל להשתמש ב-MBSA כדי לקבוע אם עדכונים אלה נדרשים?

ת2: כן, באפשרותך להשתמש ב- MBSA 2.0.1 כדי לאתר באופן מלא את הצורך בכל עדכוני האבטחה שהתפרסמו בתאריך 11 בדצמבר 2007. לקבלת מידע נוסף על התוכניות שהכלי MBSA אינו מאתר בשלב זה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
895660 הכלי Microsoft Baseline Security Analyzer 2.0 זמין
אם התקנת תוכנית המופיעה תחת "תוכנות מושפעות" בעלון אבטחה המוזכר במאמר הקשור לו, ייתכן שתצטרך לקבוע ידנית אם עליך להתקין את עדכון האבטחה הנדרש. לקבלת מידע נוסף על ה-MBSA, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/israel/technet/security/tools/mbsahome.mspx
Q3: האם אוכל להשתמש ב-SMS כדי לקבוע אם העדכונים נדרשים?

ת3:
כן. שרת ה-SMS מסייע באיתור ובפריסה של עדכוני אבטחה אלה. SMS 2.0 ביחד עם הכלי SUIT ו- SMS 2003 יחד עם SUIT עושים שימוש בטכנולוגיה של MBSA גירסה 1.2.1 למטרות איתור. לכן, המגבלות של פעולת SMS 2.0 יחד עם SUIT ו- SMS 2003 עם SUIT דומות לאלה של MBSA גירסה 1.2.1. לקבלת פרטים נוספים על SMS, בקר באתר האינטרנט של Microsoft בכתובת:
http://www.microsoft.com/israel/smserver/default.mspx
הכלים SUIT ו-ESUIT דרושים כדי לאתר את כל עדכוני האבטחה של Microsoft Windows ושל מוצרי Microsoft מושפעים אחרים. לקבלת פרטים נוספים על המגבלות של הכלי SUIT, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
306460הכלי Microsoft Baseline Security Analyzer? (MBSA)?? מחזיר הודעות יידוע עבור חלק מהעדכונים
SMS 2.0 יחד עם SUIT ו- SMS 2003 יחד עם SUIT משתמשים גם בכלי Microsoft Office Inventory Tool כדי לאתר את עדכוני האבטחה הדרושים לתוכניות Microsoft Office, כגון Microsoft Word.

לקוחות SMS 2003 יכולים להשתמש ב-ITMU כדי לאתר ולפרוס עדכוני אבטחה. הכלי ITMU משתמש בטכנולוגיה של Microsoft Updates. לקבלת מידע נוסף על ITMU, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/smserver/downloads/2003/tools/msupdates.mspx

מאפיינים

Article ID: 946165 - Last Review: יום שישי 28 דצמבר 2007 - Revision: 2.2
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server SP4, הפועל עם:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2003, All Editions
 • Microsoft Office XP
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Professional Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Student and Teacher Edition
 • Microsoft Office X for Mac Standard Edition
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
מילות מפתח 
kbhowto kbsecurity kbsecbulletin kbinfo KB946165

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com