הפצת Windows Internet Explorer 7 באמצעות WSUS, שעומדת להתבצע ב- 12 בפברואר 2008, עלולה לחייב פעולה של המשתמש לניהול ההשקה

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 946202 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

סקירה כללית

ב-?12 בפברואר 2008, ?Microsoft תפרסם את עדכון ההתקנה והזמינות של Windows Internet Explorer 7 עבור Windows Server Update Services (WSUS). עדכון זה מסומן כחבילת אוסף עדכונים. עדכון ההתקנה והזמינות של Windows Internet Explorer 7 מהווה חבילת התקנה מלאה שתשדרג מחשבים שבהם פועל Internet Explorer 6 ל- Windows Internet Explorer 7. מאמר מס' 940767 contains מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base מכיל מידע נוסף בעדכון ההתקנה והזמינות של Windows Internet Explorer 7. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
940767 תיאור עדכון ההתקנה והזמינות של Windows Internet Explorer 7 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
מאחר שמרכז ההורדות ו- Microsoft Update מתארים את עדכון ההתקנה והזמינות של Windows Internet Explorer 7 כ- Windows Internet Explorer 7, בהמשך מאמר זה ייעשה שימוש ב- Windows Internet Explorer 7.

אם ברצונך להתקין את Windows Internet Explorer 7 באמצעות WSUS היום, באפשרותך לייבא חבילה זו מתוך אתר קטלוג Microsoft Update לפי ההוראות בסעיף שכותרתו "פריסת Windows Internet Explorer 7 באמצעות WSUS."

אם הגדרת את WSUS "לאשר באופן אוטומטי" את חבילות אוסף העדכונים (זו אינה תצורת ברירת המחדל), Windows Internet Explorer 7 יאושר באופן אוטומטי להתקנה לאחר 12 בפברואר 2008, ולאחר מכן, מומלץ לבצע את הפעולות להלן כדי לקבוע כיצד עדכון זה יותקן ומתי הוא יותקן. יהיה עליך לנקוט פעולה אם:
 • השתמש ב- WSUS 3.0 כדי לנהל עדכונים בארגון שלך.
 • ברשותך מחשבים מבוססי Windows XP Service Pack 2 (SP2)? או מחשבים מבוססי Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1)? שבהם מותקן Internet Explorer 6.
 • אינך מעוניין לשדרג את מחשבי Internet Explorer 6 ל- Windows Internet Explorer 7 בשלב זה.
 • הגדרת את WSUS לאשר באופן אוטומטי התקנה של אוספי עדכונים.
הערה תרחיש זה אינו חל על Windows Vista מאחר ש- Windows Internet Explorer מהווה רכיב של Windows Vista.

פריסת Windows Internet Explorer 7 באמצעות WSUS

אם אינך מסנכרן חבילות המסומנות כאוסף עדכונים עבור WSUS או שברצונך להתקין את Windows Internet Explorer 7 היום בלי להמתין ל- 12 בפברואר 2008, באפשרותך לייבא את חבילת Windows Internet Explorer 7 ל- WSUS מתוך קטלוג Windows Update.

בשרת WSUS:
 1. לחץ על התחל, לחץ על כלי ניהול ולאחר מכן לחץ על Microsoft Windows Server Update Services 3.0.
 2. הרחב את ComputerName (שם מחשב) ולאחר מכן לחץ על Action (פעולה).
 3. שחזור Import Updates (ייבוא עדכונים).
 4. WSUS יפתח חלון דפדפן שייתכן כי יציג לך בקשה להתקין פקד ActiveX. יהיה עליך להתקין את פקד ה- ActiveX כדי להמשיך.
 5. לאחר התקנתו, יופיע מסך קטלוג Microsoft Update.
 6. הקלד 940767 בתיבה Search (חיפוש) ולאחר מכן לחץ על Search (חיפוש).
 7. אתר את חבילות Internet Explorer המתאימות למערכות ההפעלה, לשפות ולתהליכים בסביבה שלך. לחץ על Add (הוספה) כדי להוסיף חבילות אלה לסל שלך.
 8. לאחר שתבחר את כל החבילות הדרשות לך, לחץ על View Basket (הצג סל).
 9. לחץ על ייבוא כדי לייבא את החבילות לשרת WSUS.
 10. לחץ על Close (סגור) לאחר שהחבילות יובאו, כדי לחזור אל WSUS.
כעת העדכונים זמינים להתקנה באמצעות WSUS.

באפשרותך ללמוד אודות השיטות החלופיות להתקנת Windows Internet Explorer 7 במדריך הפריסה של Internet Explorer 7, הזמין במרכז ההורדות של Microsoft. שיטות אלה כוללות:
 • שימוש בשרת Systems Management Server
 • שימוש ב- Active Directory ובמדיניות קבוצתית
מדריך הפריסה של Internet Explorer 7:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=e41d8800-d134-4356-a2e7-c01bee790908&DisplayLang=en

דחיית הפריסה של Windows Internet Explorer 7

אם הגדרת את WSUS לאשר באופן אוטומטי אוספי עדכונים, אך אינך מעוניין להתקין באופן אוטומטי את Windows Internet Explorer 7 באמצעות WSUS בעת פרסומו ב- 12 בפברואר 2008, יהיה עליך להשבית כלל אישור אוטומטי זה לפני ה- 12 בפברואר 2008. לאחר שכלל זה הושבת, תוכל לסנכרן את חבילת Windows Internet Explorer 7 עם שרת WSUS באמצעות השלבים המתוארים להלן. לאחר שחבילת Windows Internet Explorer 7 סונכרנה עם השרת, היא לא תאושר באופן אוטומטי כאשר תפעיל מחדש את כלל האישור האוטומטי.

פעולה שיש לבצע לפני ה- 12 בפברואר 2008

שלבים אלה ישנו באופן זמני את האישור האוטומטי שיצרת כדי להבטיח שחבילות המסווגות כאוספי עדכונים לא יאושרו באופן אוטומטי להתקנה. השלבים הבאים מיועדים ל- WSUS 3.0. עבור WSUS 2.0, עיין בתיעוד המוצר.
 1. לחץ על התחל, לחץ על כלי ניהול ולאחר מכן לחץ על Microsoft Windows Server Update Services 3.0.
 2. הרחב את ComputerName (שם מחשב) ולאחר מכן לחץ על Options (אפשרויות).
 3. לחץ על Automatic Approvals (אישורים אוטומטיים).
 4. לחץ על הכלל המאשר באופן אוטומטי עדכון המסווג כאוסף עדכונים ולאחר מכן לחץ על Edit (עריכה).

  הערה המאפיינים של כלל זה יהיו דומים למאפיינים הבאים:
  • כאשר עדכון מסווג כאוסף עדכונים
  • אשר את העדכון עבור כל המחשבים
 5. נקה את תיבת הסימון Update Rollup (אוסף עדכונים) ולאחר מכן לחץ על OK (אישור).
 6. לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח Automatic Approvals (אישורים אוטומטיים).
הערה אם אינך רואה כלל הדומה לזה שמופיע בשלב 4, לא הגדרת את WSUS לאשר באופן אוטומטי התקנה של אוספי עדכונים. לכן, אינך נדרש לנקוט פעולה נוספת.

פעולות שיש לבצע לאחר ה- 12 בפברואר 2008

השלבים לעיל מבטיחים כי התקנת Windows Internet Explorer 7 לא תאושר באופן אוטומטי. בשלבים הבאים, תסנכרן באופן ידני את חבילת Windows Internet Explorer 7 החדשה עם שרת WSUS כך שכאשר תפעיל מחדש את האישור האוטומטי של אוספי עדכונים, הוא לא יופעל. השלבים הבאים מיועדים ל- WSUS 3.0. עבור WSUS 2.0, עיין בתיעוד המוצר.
 1. לחץ על התחל, לחץ על כלי ניהול ולאחר מכן לחץ על Microsoft Windows Server Update Services 3.0.
 2. הרחב את ComputerName (שם מחשב) ולאחר מכן לחץ על Synchronizations (סינכרונים).
 3. לחץ על Synchronize Now (סנכרן כעת).
 4. הרחב את ComputerName (שם מחשב), הרחב את Updates (עדכונים) ולאחר מכן לחץ על כל העדכונים.
 5. בחר Unapproved (לא מאושר) ברשימה הנפתחת Approval (אישור).
 6. ודא כי Windows Internet Explorer 7 מופיע כעדכון לא מאושר.

  הערה ייתכן שיופיעו עדכונים מרובים, בהתאם לעדכוני השפה ומערכת ההפעלה שייבאת.
אופציונלי אם הצרכים העסקיים של הארגון שלך מחייבים להגדיר חבילות של אוספי עדכונים לאישור אוטומטי, באפשרותך לשנות את ההגדרות בחזרה לאישור אוטומטי ביישום ה- Snap-in ?Update Services Microsoft Management Console. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, לחץ על כלי ניהול ולאחר מכן לחץ על Microsoft Windows Server Update Services 3.0.
 2. הרחב את ComputerName (שם מחשב) ולאחר מכן לחץ על Options (אפשרויות).
 3. לחץ על Automatic Approvals (אישורים אוטומטיים).
 4. לחץ על הכלל המאשר באופן אוטומטי עדכונים בעלי סיווגים שונים ולאחר מכן לחץ על Edit (עריכה).
 5. הפעל את תיבת הסימון Update Rollups (אוספי עדכונים) ולאחר מכן לחץ על OK (אישור).
 6. לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח Automatic Approvals (אישורים אוטומטיים).
הערה מאחר שכללי אישור אוטומטי נבדקים רק כאשר עדכון מיובא לראשונה ל- WSUS, הפעלת כלל זה מחדש לאחר שעדכון Windows Internet Explorer 7 יובא/סונכרן עם השרת לא תגרום לאישור אוטומטי של עדכון זה.

לקבלת מידע נוסף אודות השימוש באישור אוטומטי של עדכונים באמצעות WSUS, עיין בבלוג של WSUS.

מידע נוסף

הסרת Windows Internet Explorer 7 מקטלוג WSUS באוקטובר 2007 עצרה את הדיווח על מלאי ופריסה של Windows Internet Explorer 7 באמצעות Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU)? של Systems Management Server (SMS) 2003. קובץ ה- cab של SMS 2003 ITMU מפברואר 2008 יכלול את Windows Internet Explorer 7. עד אז, הלקוחות יכולים ליצור התקנה רגילה של Windows Internet Explorer 7 MSI באמצעות IEAK 7.

לקבלת מידע נוסף אודות השימוש ב- IEAK ליצירת התקנת MSI, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציג את המאמרים הרלוונטיים מתוך Microsoft Knowledge Base:
942812 באפשרותך להשתמש בקבצי ?.msi כדי לפרוס את Internet Explorer 7 בסביבות Active Directory (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
חברת Microsoft אישרה כי עדכון זה חל על מוצרי Microsoft ששמותיהם מופיעים בסעיף 'חל על'.

מאפיינים

Article ID: 946202 - Last Review: יום חמישי 17 ינואר 2008 - Revision: 2.1
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows Server Update Services 3.0
מילות מפתח 
kbtshoot kbprb kbpubtypekc KB946202

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com