ข้อความแจ้งเตือนเมื่อคุณพยายามเปิดแฟ้มที่คุณส่งออกไปที่ Excel 2007 หรือ Excel 2010 จาก Microsoft Dynamics CRM: "แฟ้มคุณกำลังพยายามเปิด, [File_name.xls อยู่ในรูปแบบที่แตกต่างกันเกินกว่าที่ระบุ ด้วยนามสกุลของแฟ้ม"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 946274 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณพยายามเปิดแฟ้มที่คุณส่งออกไปยัง Microsoft Office Excel 2007 จาก Microsoft Dynamics CRM คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแจ้งเตือนต่อไปนี้:
แฟ้มคุณกำลังพยายามเปิดFile_name.xlsอยู่ในรูปแบบแตกต่างจากที่ระบุ ด้วยนามสกุลของแฟ้ม ตรวจสอบว่า แฟ้มไม่เสียหาย และมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ก่อนที่จะเปิดแฟ้มนั้น คุณต้องการเปิดแฟ้มเดี๋ยวนี้
หมายเหตุ:กระบวนการFile_name.xlsตัวยึดเป็นตัวยึดสำหรับชื่อของแฟ้มที่คุณต้องการเปิด

ปัญหานี้จะเกิดขึ้นหากมีเงื่อนไขต่อไปนี้::
 • คุณส่งออกชนิดต่อไปนี้ของแผ่นงานอย่างใดอย่างหนึ่งจาก Microsoft Dynamics CRM:
  • แผ่นงานแบบคงที่
  • ตารางสาระสำคัญ dynamics
  • แผ่นงาน dynamics
 • มุมมองที่คุณใช้ในการส่งออกแผ่นงานมีอยู่อย่างน้อยหนึ่งระเบียน

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก Microsoft Dynamics CRM ส่งออกบันทึกเป็นแฟ้ม.xml เนื่องจาก Excel 2007 เพิ่มตัวกรองข้อมูลแฟ้ม.xml ที่ประกอบ แฟ้ม.xml ได้แฟ้มชนิดอื่นนอกเหนือจากแฟ้มต้นฉบับเมื่อ Excel เปิดแฟ้ม.xml

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คลิกใช่ในกล่องโต้ตอบที่ประกอบด้วยข้อความแจ้งเตือน คุณสามารถละเว้นข้อความเตือน

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 946274 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 มกราคม 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • Microsoft Dynamics Live CRM Professional Edition
 • Microsoft Dynamics Live CRM Enterprise Edition
 • Microsoft Dynamics CRM 2011
Keywords: 
kbfreshness2008 kbmbsmarketing kbmbsservice kbmbssales kbmbscrmonline kberrmsg kbexpertisebeginner kbtshoot kbmbsmigrate kbprb kbexpertiseinter kbmt KB946274 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:946274

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com