Felmeddelande när du kör en rapport i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Det går inte att visa rapporten"

Artikelöversättning Artikelöversättning
Artikel-id: 946289 - Visa produkter som artikeln gäller.
Begränsat Microsoft Dynamics-innehåll finns på Microsoft Knowledge Base-webbplatsen. Fullständigt innehåll och ytterligare resurser för Microsoft Dynamics hittar du på:

Dynamics-kunder
Microsoft Dynamics CustomerSource*
Dynamics-partners
Microsoft Dynamics PartnerSource

* Kräver att kunden har en Microsoft Dynamics-serviceplan, t.ex. Business Ready Enhancement Plan eller Software Assurance.
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

Symptom

När du kör en rapport i Microsoft Dynamics CRM 4.0 får du följande felmeddelande:
Rapporteringsfel
Det går inte att visa rapporten.
Om parametern DevErrors är angiven som På i filen Web.config så får du följande felmeddelande:
Information om fel som inte hanteras i Microsoft CRM: Serverfel i programmet '/'.

Autentiseringsuppgifter saknas för en eller flera datakällor

Beskrivning: Ett ej hanterat undantagsfel inträffade när den aktuella webbegäran kördes. I stackspårningen finns mer information om felet och var det uppstod i koden.

Information om undantagsfelet: Microsoft.Reporting.WebForms.MissingDataSourceCredentialsException: Autentiseringsuppgifter saknas för en eller flera datakällor

Källfel:
Ett ej hanterat undantagsfel genererades när den aktuella webbegäran kördes. Information om undantagsfelets ursprung och plats kan fås med hjälp av undantagets stackspårning nedan.

Stackspårning:

[MissingDataSourceCredentialsException: Autentiseringsuppgifter saknas för en eller flera datakällor] Microsoft.Reporting.WebForms.ParametersArea.ValidateAllReportInputsSatisfied() +65
Microsoft.Reporting.WebForms.ReportViewer.OnPreRender(EventArgs e) +643

[CrmException: Ett fel inträffade under rapportåtergivningen.]
Microsoft.Crm.Web.Reporting.SrsReportViewer.ReportErrorHandler(Object sender, ReportErrorEventArgs e) +626
Microsoft.Reporting.WebForms.ReportViewer.OnError(Exception e) +56
Microsoft.Reporting.WebForms.ReportViewer.OnPreRender(EventArgs e) +1699
System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() +77
System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() +161
System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() +161
System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +1360
När du verifierar egenskaperna i MSCRM-datakällan i Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS) får du följande felmeddelande:
Det databearbetningstillägg som används för den här rapporten är inte tillgängligt. Det har antingen avinstallerats eller så är det inte korrekt konfigurerat.

Orsak

Orsak 1

Problemet beror på att det anpassade databearbetningstillägget som används i Microsoft Dynamics CRM 4.0 är felaktigt registrerat på SSRS-servern. Det här kan inträffa om Microsoft Dynamics CRM-dataanslutning för SSRS har avinstallerats eller om Microsoft Dynamics CRM-dataanslutning för SSRS är felaktigt konfigurerad.

Om du installerar följande viktiga uppdatering för SQL Server 2005 Service Pack 2, tas Microsoft Dynamics CRM-dataanslutning för SSRS bort:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=D09CF5C4-FEC4-4322-9FEE-06A43401CF0C&displaylang=en

Orsak 2

Datasträngen ändras inte efter att du installerat Microsoft Dynamics CRM-dataanslutning för Microsoft SQL Server Reporting Services.

Lösning

Lösning 1

Du löser problemet genom att reparera eller installera om Microsoft Dynamics CRM-dataansluting för Microsoft SQL Server Reporting Services.

Lösning 2

Ändra den anslutningssträng och de datakällor som måste ändras manuellt. Gör så här:
 1. Öppna rapporthanteraren.
 2. Markera CRM-organisationen.
 3. Klicka på Visa detaljer.
 4. Klicka på mappen v4.
 5. Klicka på CRM-datakällan.

  Om du använder Windows-autentisering ser anslutningssträngen ut ungefär så här:
  Data Source=server;Initial Catalog=ORG_MSCRM;Integrated Security=SSPI
  Med alternativknappen för Windows-integrerad autentisering markerad.
  Om du använder Microsoft CRM-datatillägg ser anslutningssträngen ut ungefär så här:
  Anslutningssträng för MSCRM-dataanslutning
  Med autentiseringsuppgifter från den användare som kör rapporten.

Mer Information

Mer information om liknande problem får du om du klickar på följande artikelnummer i Microsoft Knowledge Base:
946585 Felmeddelande när du kör en rapport i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Rapporteringsfel. Det går inte att visa rapporten"

Egenskaper

Artikel-id: 946289 - Senaste granskning: den 12 september 2011 - Revision: 2.0
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Dynamics CRM 4.0
Nyckelord: 
kbexpertisebeginner kbtshoot kbmbsmigrate kbprb kbexpertiseinter KB946289

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com