บริการบริการเทอร์มินัลอาจไม่สามารถเริ่มการทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2008

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 946399 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

บนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 บริการบริการเทอร์มินัลอาจไม่สามารถเริ่มการทำงาน

ลักษณะการทำงานนี้มักจะเกิดขึ้นหลังจากที่คุณปรับรุ่นระบบปฏิบัติการ Windows รุ่นก่อนหน้า Windows Server 2008 ตัวอย่างเช่น ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นหลังจากที่คุณปรับรุ่น Windows Server 2003 เป็น Windows Server 2008

เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น เหตุการณ์ที่มีลักษณะเหตุการณ์ต่าง ๆ ต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในบันทึกของระบบ:

ชื่อการเข้าสู่ระบบ: ระบบ
แหล่งที่มา: Microsoft-Windows-DistributedCOM
วันที่:วันที่เวลา
รหัสเหตุการณ์: 10005
งานประเภท: ไม่มี
ระดับ: ข้อผิดพลาด
คำสำคัญ: คลาสสิค
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:computername
คำอธิบาย: DCOM มีข้อผิดพลาด "1297 "พยายามเริ่มการทำงานของบริการ TermService ด้วยอาร์กิวเมนต์"" เพื่อที่จะเรียกใช้เซิร์ฟเวอร์: {F9A874B6 F8A8 4 D 73-B5A8-AB610816828B }

ชื่อการเข้าสู่ระบบ: ระบบ
แหล่งที่มา: LSM
วันที่:วันที่เวลา
รหัสเหตุการณ์: 1048
งานประเภท: ไม่มี
ระดับ: ข้อผิดพลาด
คำสำคัญ: คลาสสิค
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:computername
คำอธิบาย: เริ่มต้นของการบริการเทอร์มินัลล้มเหลว รหัสสถานะที่เกี่ยวข้องได้%1. ไม่มีสิทธิ์ที่ให้บริการที่จำเป็นต้องทำงานอย่างถูกต้องในการกำหนดค่าบัญชีบริการ

คุณอาจใช้สแน็ปอิน Services.msc Microsoft Management Console (MMC) และสแน็ปอิน Secpol.msc MMC เพื่อดูการตั้งค่าคอนฟิกการบริการและการกำหนดค่าบัญชี

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเนื่องจากบัญชี NETWORK SERVICE ไม่ได้รับสิทธิ์ของผู้ใช้ต่อไปนี้:
 • การปรับปรุงโควต้าของหน่วยความจำสำหรับกระบวนการ (SeIncreaseQuotaPrivilege)
 • สร้างความปลอดภัย audits (SeAuditPrivilege)
 • แทนการโทเค็นกระบวนการระดับ (SeAssignPrimaryTokenPrivilege)
หมายเหตุ:บริการที่มีการกำหนดค่าเริ่มต้น โดยใช้บัญชี NETWORK SERVICE อาจพบอาการที่คล้ายกัน

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้บัญชี NETWORK SERVICE สิทธิ์ของผู้ใช้ที่อธิบายไว้ในส่วน "สาเหตุ"

หมายเหตุ:คุณสามารถใช้สแน็ปอิน Secpol.msc Microsoft Management Console (MMC) เพื่อดูสิทธิ์ของผู้ใช้ที่มีผลบังคับใช้ของเครื่องคอมพิวเตอร์

ถ้าเซิร์ฟเวอร์ไม่ตัวควบคุมโดเมน ใช้วิธีที่ 1 หรือวิธีที่ 2 ถ้าเซิร์ฟเวอร์ที่มีตัวควบคุมโดเมน ใช้วิธีที่ 3 หรือ 4 วิธี

วิธีที่ 1: ให้สิทธิ์ของผู้ใช้ในการตั้งค่านโยบายความปลอดภัยเฉพาะที่

โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:Secpol.mscแล้ว คลิกตกลง.
 2. ในการนโยบายการรักษาความปลอดภัยท้องถิ่นคอนโซล ขยายนโยบายท้องถิ่นแล้ว คลิกการกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้.
 3. คลิกสองครั้งการปรับปรุงโควต้าของหน่วยความจำสำหรับกระบวนการผู้ใช้ที่ถูกต้อง
 4. ในการคุณสมบัติกล่องโต้ตอบ คลิกเพิ่มผู้ใช้หรือกลุ่ม.
 5. ในการเลือกผู้ใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือกลุ่มกล่องโต้ตอบ ชนิดบริการเครือข่ายภายใต้ป้อนชื่อวัตถุที่เลือกแล้ว คลิกตกลง.
 6. ในการคุณสมบัติกล่องโต้ตอบ คลิกตกลง.
 7. ทำซ้ำขั้นที่ 3 ถึงขั้นตอนที่ 6 สำหรับการสร้างความปลอดภัย auditsผู้ใช้ไปทางขวา และสำหรับการโทเค็นระดับกระบวนการแทนผู้ใช้ที่ถูกต้อง
 8. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:Gpupdateแล้ว คลิกตกลง.

วิธีที่ 2: ให้สิทธิ์ของผู้ใช้ในการ Group Policy object (GPO) ที่ใช้กับเซิร์ฟเวอร์สมาชิก

โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:Gpmc.mscแล้ว คลิกตกลง.
 2. ในการการจัดการนโยบายกลุ่มคอนโซล ขยายฟอเรสต์:DomainNameขยายโดเมนขยายDomainNameขยายGroup Policy objectsคลิกขวาวัตถุนโยบายกลุ่มที่ใช้กับเซิร์ฟเวอร์สมาชิก และจากนั้น คลิกแก้ไข.
 3. ในการตัวแก้ไขการจัดการนโยบายกลุ่มคอนโซล ขยายการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ขยายนโยบายขยายการตั้งค่า windowsขยายการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยขยายนโยบายท้องถิ่นแล้ว คลิกการกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้.
 4. คลิกสองครั้งการปรับปรุงโควต้าของหน่วยความจำสำหรับกระบวนการผู้ใช้ที่ถูกต้อง
 5. ในการคุณสมบัติกล่องโต้ตอบ คลิกเพิ่มผู้ใช้หรือกลุ่ม.
 6. ในการเพิ่มผู้ใช้หรือกลุ่มกล่องโต้ตอบ ชนิดบริการเครือข่ายภายใต้ชื่อผู้ใช้และกลุ่มแล้ว คลิกตกลง.
 7. ในการคุณสมบัติกล่องโต้ตอบ คลิกตกลง.
 8. ทำซ้ำขั้นตอน 4 ถึงขั้นตอนที่ 7 เพื่อเพิ่มบัญชี NETWORK SERVICE สำหรับการสร้างความปลอดภัย auditsผู้ใช้ไปทางขวา และสำหรับการโทเค็นระดับกระบวนการแทนผู้ใช้ที่ถูกต้อง
 9. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:Gpupdateแล้ว คลิกตกลง.

วิธีที่ 3: ให้สิทธิ์ของผู้ใช้ในการตั้งค่า'นโยบายกลุ่ม'

โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:Gpmc.mscแล้ว คลิกตกลง.
 2. ในการการจัดการนโยบายกลุ่มคอนโซล ขยายฟอเรสต์:DomainNameขยายโดเมนขยายDomainNameขยายGroup Policy objectsคลิกขวานโยบายของตัวควบคุมโดเมนเริ่มต้นแล้ว คลิกแก้ไข.
 3. ในการตัวแก้ไขการจัดการนโยบายกลุ่มคอนโซล ขยายการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ขยายนโยบายขยายการตั้งค่า windowsขยายการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยขยายนโยบายท้องถิ่นแล้ว คลิกการกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้.
 4. คลิกสองครั้งการปรับปรุงโควต้าของหน่วยความจำสำหรับกระบวนการผู้ใช้ที่ถูกต้อง
 5. ในการคุณสมบัติกล่องโต้ตอบ คลิกเพิ่มผู้ใช้หรือกลุ่ม.
 6. ในการเพิ่มผู้ใช้หรือกลุ่มกล่องโต้ตอบ ชนิดบริการเครือข่ายภายใต้ชื่อผู้ใช้และกลุ่มแล้ว คลิกตกลง.
 7. ในการคุณสมบัติกล่องโต้ตอบ คลิกตกลง.
 8. ทำซ้ำขั้นตอน 4 ถึงขั้นตอนที่ 7 เพื่อเพิ่มบัญชี NETWORK SERVICE สำหรับการสร้างความปลอดภัย auditsผู้ใช้ไปทางขวา และสำหรับการโทเค็นระดับกระบวนการแทนผู้ใช้ที่ถูกต้อง
 9. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:Gpupdateแล้ว คลิกตกลง.

วิธีที่ 4: การปรับปรุงแฟ้ม GptTmpl.inf

โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. ในตัวแก้ไขข้อความ เช่น Notepad ให้เปิดแฟ้ม GptTmpl.inf

  หมายเหตุ:แฟ้ม GptTmpl.inf อยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  %systemroot%\SYSVOL\domain\Policies\{6AC1786C-016F-11D2-945F-00C04fB984F9}\MACHINE\Microsoft\Windows NT\SecEdit
 2. การปรับปรุงสิทธิ์ของผู้ใช้ในการตั้งค่าเริ่มต้นต่อไปนี้:
  SeIncreaseQuotaPrivilege = *S-1-5-19,*S-1-5-20,*S-1-5-32-544
  SeAuditPrivilege = *S-1-5-19,*S-1-5-20
  SeAssignPrimaryTokenPrivilege =*S-1-5-19,*S-1-5-20
 3. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:Gpupdateแล้ว คลิกตกลง.

สถานะ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

โดยค่าเริ่มต้น ใน Windows 2000 Server และ ใน Windows Server 2003 บริการเทอร์มินัลบริการเริ่มต้น โดยใช้บัญชี Local System ใน Windows Server 2008 บริการเทอร์มินัลบริการเริ่มต้น โดยใช้บัญชี NETWORK SERVICE นี่คือสำหรับการปรับปรุงความปลอดภัย ถ้าคุณไม่อนุญาตบัญชี NETWORK SERVICE สิทธิ์ของผู้ใช้ที่อธิบายไว้ในส่วน "สาเหตุ" ไม่สามารถเริ่มบริการบริการเทอร์มินัล

ถ้าคุณเอาสิทธิ์ของผู้ใช้เหล่านี้ออกจากบัญชี NETWORK SERVICE ในนโยบายตัวควบคุมโดเมนเริ่มต้น บริการบริการเทอร์มินัลไม่สามารถเริ่มต้นบนตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows Server 2008 อย่างไรก็ตาม บริการบริการเทอร์มินัลสามารถเริ่มต้นบนตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows 2000 Server หรือ Windows Server 2003

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
245207วิธีการตรวจสอบชื่อ NTRIGHTS และ meanings
243330ตัวบ่งชี้ความปลอดภัยที่รู้จักกันดีในระบบปฏิบัติการ Windows

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 946399 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
Keywords: 
kbtermserv kbexpertiseadvanced kbtshoot kbprb kbmt KB946399 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:946399

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com