ซอฟต์แวร์การเชื่อมต่อไคลเอ็นต์เซิร์ฟเวอร์หน้าแรกของ Windows ไม่พบเซิร์ฟเวอร์ภายในบ้าน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 946412 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณพยายามติดตั้งซอฟต์แวร์การเชื่อมต่อไคลเอ็นต์ของ Windows Server หน้าแรกบนคอมพิวเตอร์ที่บ้าน โปรแกรมติดตั้งพยายามค้นหาเซิร์ฟเวอร์ภายในบ้าน โปรแกรมติดตั้งพยายามค้นหาเซิร์ฟเวอร์ภายในบ้าน โดยการเชื่อมต่อกับเว็บเซอร์วิสที่กำลังเรียกใช้บนเซิร์ฟเวอร์ภายในบ้าน อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี กระบวนการค้นหาไม่สามารถค้นหา และการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ภายในบ้าน

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีการกำหนดค่า Internet Explorer จะใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ กำหนดค่า Internet Explorer เพื่อเลี่ยงผ่านพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์สำหรับการรับส่งข้อมูลเครือข่ายที่ destined สำหรับเครือข่ายภายใน การกำหนดค่านี้ช่วยให้โปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์ตัวเชื่อมต่อไคลเอ็นต์ของการค้นหาเซิร์ฟเวอร์ภายในบ้าน โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. เปิด Internet Explorer และจากนั้น คลิกเครื่องมือ.
  2. คลิกตัวเลือกอินเทอร์เน็ต.
  3. ในการการเชื่อมต่อแท็บ คลิกLAN การตั้งค่า.
  4. คลิกเพื่อเลือกนั้นการไม่ผ่านพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์สำหรับที่อยู่ภายในกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ในนั้นพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์พื้นที่ คลิกตกลงสองครั้ง และจากนั้นปิด Internet Explorer
  5. ติดตั้งซอฟต์แวร์การเชื่อมต่อไคลเอนต์ Windows บ้าน Server

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณยังอาจปิดตัวเลือกของเซิร์ฟเวอร์พร็อกซีใน Internet Explorer ในกรณีส่วนใหญ่ การกำหนดค่า Internet Explorer จะใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์เป็นสิ่งจำเป็นเท่านั้นบนเครือข่ายขององค์กรซึ่งได้แก่การรับส่งข้อมูลทั้งหมดที่ destined สำหรับอินเทอร์เน็ตผ่านทางพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ อย่างไรก็ตาม มีสถานการณ์ในที่ที่ปิดพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์อาจสร้างปัญหาอื่น ๆ เมื่อคุณเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับอินเทอร์เน็ต คุณอาจต้องการกำหนดค่าพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ในสถานการณ์ต่อไปนี้:
  • พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์อาจจะจำเป็นสำหรับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตถ้ามีการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายขององค์กรจากระยะไกล โดยใช้การเชื่อมต่อการเข้าถึงระยะไกลหรือการเชื่อมต่อเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN)
  • ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบางอย่างอาจต้องพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์สำหรับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
  • ชุดซอฟต์แวร์การควบคุมโดยผู้ปกครองบางอย่างอาจต้องใช้พร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ให้ฟังก์ชันการจัดการเนื้อหา
  • แพคเกจซอฟต์แวร์ตัวเร่งการเรียกผ่านสายโทรศัพท์บางอย่างอาจต้องใช้พร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์เพื่อให้มีหน้าที่การใช้งานการเร่งความเร็วของตนเอง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 946412 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Windows Home Server
Keywords: 
kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb kbmt KB946412 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:946412

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com