มีส่งข้อความรายงานไม่ได้อ่านแล้วหลังจากที่คุณทำการดำเนินการ "ทำเครื่องหมายทั้งหมดเป็นอ่าน" กับข้อความอีเมล์ที่ยังไม่ได้อ่านใน Exchange Server 2007

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 946449 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
  • ในสภาพแวดล้อม Microsoft Exchange Server 2007 คุณกำลังเรียกใช้ Microsoft Office Outlook ในโหมดออนไลน์ในการเข้าถึงกล่องจดหมาย
  • คุณทำการดำเนินการ "ทำเครื่องหมายทั้งหมดเป็นอ่าน" จากโฟลเดอร์ที่มีข้อความอีเมล์ที่ยังไม่ได้อ่าน
  • คุณย้ายข้อความทั้งหมดจากโฟลเดอร์นี้ไปยังแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst)
  • ในแฟ้ม.pst คุณลบอย่างถาวรย้ายข้อความ โดยการกด SHIFT + DEL. ข้อความนี้รวมการร้องขอการตอบรับการอ่าน
ในสถานการณ์สมมตินี้ การรายงานการไม่ได้อ่านแล้วส่งข้อความโดยไม่คาดคิดไปยังผู้ส่งที่ร้องขอการตอบรับการอ่านสำหรับข้อความที่ถูกลบแม้ว่าคุณได้กำหนดค่า Outlook ไม่ตอบสนองต่อผู้รับเปิดอ่าน ข้อความรายงานการอ่านไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้:
From: Sender
Sent: date, Time
To: Receiver
Subject: Not read: subject
Your message was deleted without being read on date, time

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากค่าสถานะ MSGFLAG_RN_PENDING และ MSGFLAG_NRN_PENDING การตั้งค่าสถานะในนั้นpr_message_flagsคุณสมบัติจะไม่ถูกล้างออกเมื่อคุณทำการดำเนินการ "ทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้วทั้งหมด"

การแก้ไข

การแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้ง Update Rollup 7 สำหรับ Exchange Server 2007 Service Pack 1 (SP1) บนเซิร์ฟเวอร์ Exchange สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุง Rollup 7 สำหรับ Exchange Server 2007 Service Pack 1 ให้ดูหัวข้อวิธีใช้ของ Exchange ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ Exchange หรือยกเลิกการปรับปรุง ให้ดูหัวข้อวิธีใช้ของ Exchange ต่อไปนี้:

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการpr_message_flags mapiคุณสมบัติ การเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc839866.aspx
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
816915แบบแผนการตั้งชื่อแฟ้มใหม่สำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft Windows
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 946449 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
    • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
    • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
Keywords: 
kbbug kbfix kbqfe kbhotfixrollup kbmt KB946449 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:946449

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com