รายการของโปรแกรมแก้ไขที่รวมอยู่ใน Windows XP Service Pack 3

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 946480 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้จะแสดงปัญหาที่ได้รับการแก้ไขใน Windows XP Service Pack 3 (SP3) Service Pack เป็นแบบสะสม ซึ่งหมายความว่า ปัญหาต่างๆ ที่ได้รับการแก้ไขใน Service Pack หนึ่งจะได้รับการแก้ไขใน Service Pack ต่อๆ ไปด้วย ตัวอย่างเช่น Windows XP SP3 จะมีโปรแกรมแก้ไขทั้งหมดที่รวมอยู่ใน Windows XP Service Pack 2 (SP2)

บทนำ

บทความนี้ประกอบด้วยรายการบทความต่างๆ ใน Microsoft Knowledge Base (KB) ที่อธิบายเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขและการปรับปรุงที่เพิ่มขึ้นมาใน Windows XP Service Pack 3 (SP3) บทความนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยเหลือผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีและเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือขององค์กร ในการสนับสนุนและดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows XP Service Pack ล่าสุด ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
322389 วิธีการขอรับ Windows XP Service Pack ล่าสุด

รายการของโปรแกรมแก้ไข

รายการของโปรแกรมแก้ไขต่อไปนี้จะมีเฉพาะการปรับปรุงที่เพิ่มขึ้นมาใน Windows XP SP3 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงที่รวมอยู่ใน Windows XP Service Pack รุ่นก่อนหน้า ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
811113 รายการของโปรแกรมแก้ไขที่รวมอยู่ใน Windows XP Service Pack 2
324720 รายการของโปรแกรมแก้ไขใน Windows XP Service Pack 1 และ Windows XP Service Pack 1a
สิ่งสำคัญ บทความใน Knowledge Base บางบทความในรายการนี้จะนำไปใช้ได้กับทั้ง Microsoft Internet Explorer 6 และ Windows Internet Explorer 7 อย่างไรก็ตาม Windows XP SP3 ประกอบไปด้วยโปรแกรมแก้ไขสำหรับ Internet Explorer 6 เท่านั้น หากคุณเรียกใช้ Internet Explorer 7 คุณต้องขอรับโปรแกรมแก้ไขสำหรับ Internet Explorer 7 แยกต่างหาก คุณสามารถขอรับโปรแกรมแก้ไขสำหรับ Internet Explorer 7 ได้จาก Windows Update จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft หรือโดยการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน ดูบทความใน Knowledge Base ที่เกี่ยวข้อง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขที่เฉพาะเจาะจงสำหรับ Internet Explorer 7

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงที่เพิ่มขึ้นมาใน Windows XP SP3 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขบทความชื่อบทความชนิดของโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์รุ่นก่อนหน้า
274261ประวัติบัฟเฟอร์ของ HyperTerminal อาจได้รับความเสียหายโปรแกรมแก้ไขด่วน
297694ไม่มีไดรฟ์ใหม่หรือไดรฟ์เครือข่ายที่แมปแล้วใน Windows Explorerโปรแกรมแก้ไขด่วน
302224เมื่อคุณเพิ่มรายการของข้อยกเว้นพร็อกซีในตัวแก้ไขวัตถุนโยบายกลุ่ม รายการอาจถูกตัดให้สั้นลงโปรแกรมแก้ไขด่วน
307154เสียงบี๊ปเริ่มต้นจะถูกเล่นแทนที่เสียงเตือนแบตเตอรี่ใกล้หมด หรือเสียงเตือนแบตเตอรี่ถึงระดับวิกฤตบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP โปรแกรมแก้ไขด่วน
307711แฟ้มคำเชิญความช่วยเหลือระยะไกลไม่มีหมายเลขพอร์ตที่ถูกต้องโปรแกรมแก้ไขด่วน
310841ข้อมูล FRS ที่มีการแคชบนไดรฟ์ข้อมูลแบบ NTFS สูญหายไปภายใต้ภาวะวิกฤตโปรแกรมแก้ไขด่วน
313489คุณสามารถวางส่วนหัวของเนื้อหาลงในเนื้อความของคำตอบได้ หากติดตั้งตัวกรอง ISAPI โปรแกรมแก้ไขด่วน
319440ความล่าช้าของการเข้าสู่ระบบอาจเกิดขึ้นจากการเชื่อมต่อที่ล่าช้า หากไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการล็อกเป็นบางโอกาสสำหรับแฟ้มนโยบายใน Windowsโปรแกรมแก้ไขด่วน
319740โปรแกรมประยุกต์ MFC ยอมให้วัตถุ GDI ผ่านไปได้บนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows Server 2003 หรือ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
330628Internet Explorer อาจไม่ได้ใช้เครื่องพิมพ์ของระบบที่เป็นค่าเริ่มต้น หากคุณเปลี่ยนเครื่องพิมพ์โปรแกรมแก้ไขด่วน
332134อักขระบางตัวจากแบบอักษร End User Defined Character (EUDC) ปรากฏขึ้นอย่างไม่ถูกต้องใน Windows XP และใน Windows Server 2003โปรแกรมแก้ไขด่วน
810859การเข้ารหัสของการตั้งค่านโยบายกลุ่มในแคชของแฟ้มออฟไลน์จะไม่ทำงาน เมื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
815304คอมพิวเตอร์ไม่ทำงานต่อจากการไฮเบอร์เนต หรือไม่มีการเรียกเครื่องกลับสู่การทำงานผ่าน LAN จากสถานะสแตนด์บาย โปรแกรมแก้ไขด่วน
816045ไม่สามารถใช้นโยบายกลุ่มได้ เนื่องจากนโยบาย ICMP ของเครือข่ายโปรแกรมแก้ไขด่วน
816506Internet Explorer หรือ Outlook Express จบการทำงานโดยไม่คาดคิดและมีข้อผิดพลาดใน Mshtml.dllโปรแกรมแก้ไขด่วน
818898ระยะห่างตัวอักขระของอักขระภาษาญี่ปุ่นไม่ถูกต้อง เมื่อคุณใช้พื้นที่แบบเต็มความกว้างในองค์ประกอบ HTML ที่มีคุณลักษณะการเว้นระยะห่างของตัวอักษร โปรแกรมแก้ไขด่วน
823778คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อคุณใช้ WMI เพื่อแจงนับซีดีรอมไดรฟ์ หรือ DVD-ROM ที่ติดตั้งอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003, Windows XP หรือ Windows 2000โปรแกรมแก้ไขด่วน
823984ข้อความมีขนาดใหญ่เกินไปและไม่พอดีกับหน้าจอระหว่างการตั้งค่าแบบมินิเซ็ตอัพโปรแกรมแก้ไขด่วน
824838อาจไม่ได้รับแพคเก็ตการเผยแพร่ UDP ขนาดใหญ่ใน Windows XP หรือใน Windows Server 2003โปรแกรมแก้ไขด่วน
824995Windows เริ่มต้นและสิ้นสุดการปรับเวลาตามฤดูกาลอย่างไม่ถูกต้อง หากตั้งค่าโซนเวลาไว้ที่ไคโร (GMT+02:00) โปรแกรมแก้ไขด่วน
830092ใน Windows Server 2003 และใน Windows XP ฟังก์ชัน W32Time จะบันทึกรหัสเหตุการณ์ 50 บ่อยครั้ง และเกิดการซิงโครไนซ์เวลาผิดพลาด โปรแกรมแก้ไขด่วน
832481ผู้ใช้ต้องเปลี่ยนรหัสผ่านเมื่อกล่องกาเครื่องหมายการเข้าสู่ระบบครั้งถัดไปไม่สามารถใช้งานได้โปรแกรมแก้ไขด่วน
833281การสำรองข้อมูลส่วนที่เพิ่มจะรวมเอาแฟ้มที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงและมีขนาดใหญ่กว่าที่คาดไว้ใน Windows 2000 และใน Windows Server 2003 ไว้ด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วน
834158ไม่สามารถพิมพ์เว็บเพจได้ เมื่อคุณเปลี่ยนการวางแนวจากแนวนอนเป็นแนวตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน
834707MS04-038: โปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยแบบสะสมสำหรับ Internet Explorer ความปลอดภัย
835183มีการละเมิดการเข้าถึงเกิดขึ้นใน Msxml3.dll เมื่อคุณพยายามออกจาก Internet Explorer 6โปรแกรมแก้ไขด่วน
836435Windows อาจไม่ตอบสนอง เมื่อคุณพยายามโหลดรีจิสทรีไฮฟ์โปรแกรมแก้ไขด่วน
837022คุณไม่สามารถเปลี่ยนวิธีการแสดงผลของชื่อที่แสดงของผู้ใช้และของรหัสผู้ใช้ เมื่อคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP เริ่มทำงานต่อจากสถานะที่ถูกล็อกโปรแกรมแก้ไขด่วน
838151คอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์ Windows 2000 ไม่สามารถทำการปรับปรุง DNS แบบไดนามิกได้โปรแกรมแก้ไขด่วน
838657โปรแกรม I-deas 10 หรือโปรแกรม I-deas 11 จาก UGS จะทำงานช้ากว่าที่คุณคาดไว้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows XP ที่มีการแปลเป็นภาษาเอเชียตะวันออกโปรแกรมแก้ไขด่วน
839210ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "หยุด 0x0000007B: INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE" ปรากฏขึ้นเมื่อคุณเริ่มคอมพิวเตอร์จากซีดีรอมของ WinPE หรือจากซีดีรอมของ Windows Server 2003 โดยการใช้อุปกรณ์ซีดีรอม USBโปรแกรมแก้ไขด่วน
839953เซสชัน Citrix อาจตอบสนองช้ามากเมื่อคุณเข้าสู่ระบบของเซสชันจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
840139ใช้เวลาในการอัปโหลดเว็บเพจนานผ่านทาง Internet Explorer 6โปรแกรมแก้ไขด่วน
840312แฟ้ม HTC ที่มีการแคชสร้างคำร้องขอ GET เพิ่มเติมใน Internet Explorer 6โปรแกรมแก้ไขด่วน
840388ข้อมูลไม่คลายการบีบอัด เมื่อคุณใช้ลักษณะการใช้งานต่างๆ กับข้อมูลที่ถูกบีบอัดใน Internet Explorer 6โปรแกรมแก้ไขด่วน
840669โปรแกรมประยุกต์ของนโยบายกลุ่มไม่ทำงานบนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows 2000, Windows XP Service Pack 1 หรือ Windows XP Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
841356MS04-037: ช่องโหว่ใน Windows Shell อาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัสจากระยะไกลความปลอดภัย
841978ขั้นตอน Explorer.exe จะหยุดการตอบสนองเมื่อคุณใช้งานทางลัดเครือข่ายใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
842520ข้อผิดพลาด "การเขียนที่ถูกหน่วงเวลาล้มเหลว" อาจปรากฏขึ้นเมื่อคุณบันทึกแฟ้มลงใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
842735ข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อคุณเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ที่ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัย 835732 กับคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Internet Information Services (IIS): "403.13 ใบรับรองไคลเอ็นต์ถูกเพิกถอน"โปรแกรมแก้ไขด่วน
842738Atl.dll อาจทำให้เกิด handle leak ในฟังก์ชัน AtlAxWindowProc ทั้งหมดใน Visual Studio 6.0โปรแกรมแก้ไขด่วน
842827ระบบอาจไม่สามารถยกเลิกการโหลดโพรไฟล์ผู้ใช้ของคุณอย่างถูกต้อง เมื่อคุณออกจากระบบของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
842933ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "รายการต่อไปนี้ในส่วน [สตริง] ยาวเกินไปและถูกตัดให้สั้นลง" ปรากฏขึ้นเมื่อคุณพยายามปรับเปลี่ยนหรือดู GPO ใน Windows Server 2003, Windows XP Professional หรือ Windows 2000โปรแกรมแก้ไขด่วน
843289ไม่ได้กำหนดการตั้งค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ไว้อย่างถูกต้องใน Internet Explorer หลังจากที่คุณดาวน์โหลดพร็อกซีสคริปต์ที่ใช้การเข้ารหัสเป็นส่วนๆโปรแกรมแก้ไขด่วน
843516Internet Explorer 6 ไม่สามารถใช้การตั้งค่าสีที่คุณเลือกไว้สำหรับข้อความ พื้นหลัง และลิงก์ได้โปรแกรมแก้ไขด่วน
843518ไม่มีการปรับปรุงส่วนหัวของโฮสต์เพื่อแสดงหมายเลขพอร์ตใหม่ใน Internet Explorer เมื่อคุณเปลี่ยนเส้นทางคำร้องขอ HTTP ที่มีหมายเลขพอร์ตโปรแกรมแก้ไขด่วน
843541คอมพิวเตอร์ของคุณหยุดการตอบสนองเมื่อคุณใช้สมาร์ทการ์ดเพื่อเข้าสู่ระบบ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
843605คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดว่าไม่พบ InfoPath หรือไม่สามารถเปิดฟอร์ม เมื่อคุณคลิกไฮเปอร์ลิงก์ใน Internet Explorer 6โปรแกรมแก้ไขด่วน
867282MS05-014: โปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยแบบสะสมสำหรับ Internet Explorerความปลอดภัย
867554IME รุ่นภาษาญี่ปุ่นยังคงอยู่ในโหมด Kana หลังจากที่คุณป้อนข้อความใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
867795การใช้ CPU ของคุณถึง 100 เปอร์เซ็นต์ เมื่อคุณเรียกใช้ WinSNMP บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
870679คอมพิวเตอร์แบบหลายตัวประมวลผลที่ใช้ Windows Server 2003 ที่มีชิปเซ็ต AMD อาจหยุดการตอบสนองเป็นบางครั้ง โปรแกรมแก้ไขด่วน
870753รายละเอียดของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Jet 4.0 Database Engine post-837001: 21 กรกฎาคม 2547โปรแกรมแก้ไขด่วน
870891ไม่มีการคืนค่าโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ของบริษัทอื่น หลังจากที่คุณคืนค่าข้อมูลสถานะของระบบจากข้อมูลสำรองใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
870971สถานะของฉันไม่เปลี่ยนกลับไปเป็นออนไลน์ใน Windows Messenger เมื่อคุณย่อเล็กสุดหรือปิดโปรแกรมโปรแกรมแก้ไขด่วน
870975การตั้งค่าหน้าต่างแบบกำหนดเองสูญหายไป เมื่อคุณปรับใช้ภาพของ Windows XP โปรแกรมแก้ไขด่วน
870979ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ไม่สามารถคัดลอก <ชื่อแฟ้ม>" เมื่อคุณใช้คำสั่ง "ตัด" และคำสั่ง "วาง" เพื่อย้ายแฟ้มหรือโฟลเดอร์จากโฟลเดอร์หนึ่งไปยังอีกโฟลเดอร์หนึ่งในไดรฟ์ข้อมูลแบบ NetWare เดียวกันบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
870981การกำหนดถาดของเครื่องพิมพ์บนเซิร์ฟเวอร์เครื่องพิมพ์อาจไม่ส่งไปยังคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์ เมื่อคุณติดตั้งเครื่องพิมพ์เครือข่ายใน Windows XP หรือ Windows Server 2003โปรแกรมแก้ไขด่วน
870997ไคลเอ็นต์ของ Windows XP และ Windows 2000 ที่ใช้หน่วยขององค์กรเดียวร่วมกันหยุดการตอบสนองหรือเริ่มต้นใหม่โดยอัตโนมัติ โปรแกรมแก้ไขด่วน
871005เมธอด ITextDocument::Open เป็นเหตุให้ข้อมูลเกิดความเสียหายทุกอักขระตัวที่ 4,096 หากตั้งค่าพารามิเตอร์ CodePage เป็น CP_UTF8โปรแกรมแก้ไขด่วน
871006การแก้ไข: แถบเลื่อนแนวนอนของตัวควบคุม Rich Edit อาจไม่ปรากฏขึ้น หากตัวควบคุมมีเฉพาะข้อความจัดชิดขวาบน Windows Server 2003, Windows XP หรือ Windows 2000โปรแกรมแก้ไขด่วน
871205Internet Explorer อาจไม่คลายการบีบอัดเนื้อหา HTTP เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์โปรแกรมแก้ไขด่วน
871228อักขระพิเศษจะปรากฏขึ้นที่ตอนต้นของข้อความที่จัดรูปแบบเป็น HTML ที่คุณวางไว้ในการนัดหมายในปฏิทิน Outlook หรือในเอกสาร WordPad บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
871250MS05-003: ช่องโหว่ในบริการการทำดัชนีอาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัสจากระยะไกล ความปลอดภัย
872789การออกจากระบบหรือการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากสลับผู้ใช้อาจทำให้ Windows XP หยุดการตอบสนองโปรแกรมแก้ไขด่วน
872797Windows ใช้งานไม่ได้ และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด 0x50 หยุด เมื่อคุณคัดลอกภาพลงในคลิปบอร์ดใน Windows Server 2003 หรือ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
872942การแก้ไข: Windows Explorer เกิดภาวะหน่วยความจำพร่องหายไปเมื่อคุณใช้มุมมองทรีของ Windows Explorer เพื่อเรียกดูโฟลเดอร์อื่นๆใน Windows XP และ Windows Server 2003โปรแกรมแก้ไขด่วน
872966ไอคอนโฟลเดอร์ที่พบเปลี่ยนเป็นไอคอนเอกสาร เมื่อคุณค้นหาโฟลเดอร์ใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
873333MS05-012: ช่องโหว่ใน OLE และ COM อาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัสจากระยะไกลความปลอดภัย
873339MS04-043: ช่องโหว่ใน HyperTerminal อาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัส ความปลอดภัย
873392หากคุณลบหรือเพิ่มโฟลเดอร์ในโฟลเดอร์ที่ใช้เครือข่ายร่วมกัน Windows Explorer จะไม่แสดงการเปลี่ยนแปลงใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
873396คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด หากคุณพยายามพิมพ์เอกสารบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 และ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
873397คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ข้อผิดพลาดของโปรแกรมประยุกต์" เมื่อคุณเปิดเอกสาร Word ใน Internet Explorerโปรแกรมแก้ไขด่วน
873407ประสิทธิภาพการทำงานที่ช้า เมื่อคุณใช้รายการควบคุมการเข้าถึงจากระยะไกลบนพาธที่ใช้ DFS ร่วมกันใน Windows Server 2003โปรแกรมแก้ไขด่วน
873414อาจเกิดความล่าช้าขึ้นก่อนที่เนื้อหาของโฟลเดอร์จะปรากฏขึ้นในบานหน้าต่างโฟลเดอร์ของ Windows Explorer ใน Windows Server 2003 หรือ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
875506กล่องโต้ตอบ PIN อาจไม่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณใช้สมาร์ทการ์ดเพื่อเข้าสู่ระบบของเซสชัน Windows Server 2003 Terminal Services โปรแกรมแก้ไขด่วน
875538คุณอาจไม่สามารถโยกย้ายกล่องจดหมายขนาดใหญ่บน Exchange Server และไม่เกิดข้อความแสดงข้อผิดพลาดขึ้นเมื่อการโยกย้ายหมดเวลาโปรแกรมแก้ไขด่วน
875555คุณสามารถเข้าถึง CD-R และ CD-RW ไดรฟ์ หลังจากที่คุณเปิดใช้งานการตั้งค่านโยบายกลุ่ม "ป้องกันการเข้าถึงไดรฟ์จากคอมพิวเตอร์ของฉัน" ใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
883483เฉพาะหน้าแรกของเอกสารในรูปแบบ Rich Text Format (RTF) เท่านั้นที่อาจแสดงตัวอย่างหรือพิมพ์ในโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ Msftedit.dll บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
883507ผู้ใช้ NetWare ไม่สามารถเข้าสู่ระบบของเซิร์ฟเวอร์ NetWare จากไคลเอ็นต์ของ Windows XP โปรแกรมแก้ไขด่วน
883517คุณไม่ได้รับข้อความ "เอาฮาร์ดแวร์ออกอย่างปลอดภัย" เมื่อคุณคลิกไอคอน เอาฮาร์ดแวร์อย่างปลอดภัย ใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
883523ระบบไม่รู้จัก CD-RW ของคุณในฐานะไดรฟ์ที่เขียนทับได้ใน Windows XP Service Pack 2 หรือใน Windows XP Tablet PC Edition 2005โปรแกรมแก้ไขด่วน
883529การเอาสมาร์ทการ์ดออกทันทีหลังจากที่คุณออกจากระบบของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP อาจทำให้คอมพิวเตอร์หยุดการตอบสนองโปรแกรมแก้ไขด่วน
883586การแก้ไข: ภาวะหน่วยความจำพร่องหายไปอาจเกิดขึ้น เมื่อคุณใช้องค์ประกอบรูปทรง VML บนเว็บเพจใน Internet Explorer 6โปรแกรมแก้ไขด่วน
883667โปรแกรมติดตั้ง Windows XP อาจหยุดการตอบสนองระหว่างการติดตั้งโปรแกรมควบคุมการแสดงผล โปรแกรมแก้ไขด่วน
883939MS05-025: โปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยแบบสะสมสำหรับ Internet Explorerความปลอดภัย
884018คุณไม่สามารถเพิ่มคอมโพเนนต์ของ Windows ใน Windows XP โปรแกรมแก้ไขด่วน
884020โปรแกรมที่ไม่เชื่อมต่อกับที่อยู่ IP ที่อยู่ในช่วงที่อยู่ย้อนกลับอาจไม่ทำงานตามที่คุณคาดไว้ใน Windows XP Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
884027อะแดปเตอร์เครือข่ายล็อก หลังจากที่ความพยายามของคุณในการเข้าสู่ระบบเครือข่ายอีเธอร์เน็ตแบบผ่านสายล้มเหลว โดยการใช้การรับรองความถูกต้อง 802.1X บน คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
884038การแก้ไข: คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อคุณพยายามกำหนดค่า Text DSN ใน MDAC 2.8 SP1: "แฟ้ม Ini เสียหาย"โปรแกรมแก้ไขด่วน
884046การแก้ไข: บริการการจัดคิวข้อความ (Mqsvc.exe) ของ Microsoft ใช้ไบต์ส่วนตัวจนหมดเมื่อมีการเรียกใช้ฟังก์ชัน GetPrivateQueuesByMachine โปรแกรมแก้ไขด่วน
884047ตัวควบคุม RichEdit จัดเก็บข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เมื่อคุณป้อนการจับคู่ตัวแทนที่ไม่ถูกต้องในตัวควบคุม RichEdit บนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows XP หรือ Windows 2000โปรแกรมแก้ไขด่วน
884267การแก้ไข: เสียงหายไปชั่วคราวในรายการที่จะเล่นบางรายการ เมื่อคุณเล่นเนื้อหาการสตรีมโดยใช้โพรโตคอล RTSP โปรแกรมแก้ไขด่วน
884534การแก้ไข: Internet Explorer อาจหยุดการตอบสนองเมื่อคุณตั้งค่าลักษณะการแสดงผลสำหรับองค์ประกอบ DIV HTML เป็นไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วน
884538คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "โปรแกรมประยุกต์นี้ได้ร้องขอให้รันไทม์ยุติการทำงานของโปรแกรมในลักษณะที่ผิดปกติ" เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรม Microsoft Visual C++ 6.0 แบบกำหนดเองใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
884539มองไม่เห็นแถบงาน เมื่อหน้าต่างโปรแกรมถูกขยายใหญ่สุดบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Service Pack 1 หรือ Windows XP Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
884558ไม่มีวัตถุประสิทธิภาพและตัวนับบางตัวในเครื่องมือการติดตามระบบบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
884562Enhanced Metafiles (EMF) ทำงานช้าหรือไม่เล่นเลยใน Windows XP หรือ Windows 2000โปรแกรมแก้ไขด่วน
884565การแก้ไข: มีการบันทึกรหัสเหตุการณ์ 5701 และรหัสเหตุการณ์ 5699 ในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์ใน BizTalk Server 2004โปรแกรมแก้ไขด่วน
884568คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ข้อผิดพลาด MCI - อุปกรณ์ Wave ทั้งหมดที่สามารถเล่นแฟ้มในรูปแบบปัจจุบันถูกใช้งานอยู่" เมื่อคุณเล่นแฟ้ม AVI หลายแฟ้มใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
884575กำลังไฟของแบตเตอรี่อาจหมดเร็วกว่าที่คาดไว้บนคอมพิวเตอร์แบบพกพาของคุณที่ใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
884723การแก้ไข: ตัวแปลงสัญญาณของ Windows Media Audio 9 Speech อาจสูญเสียการซิงโครไนซ์ โปรแกรมแก้ไขด่วน
884851โปรแกรมรักษาหน้าจอไม่เริ่ม หากกล่องโต้ตอบ Windows Security เปิดอยู่ใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
884859ผู้ใช้สามารถเลี่ยงการโรมมิ่งขนาดโพรไฟล์ผู้ใช้สูงสุดที่ถูกกำหนดค่าโดยการตั้งค่านโยบายกลุ่ม LimitProfileSize ใน Windows XP หรือใน Windows 2000 ได้โปรแกรมแก้ไขด่วน
884861คุณอาจได้รับข้อความหมายเลขอ้างอิงที่ไม่ถูกต้อง เมื่อคุณแสดงการเขียนด้วยหมึกในโปรแกรมประยุกต์บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Tablet PC Editionโปรแกรมแก้ไขด่วน
884862การรับรองความถูกต้องของผู้ใช้อาจใช้เวลาประมาณหนึ่งถึงสองนาที เมื่อคุณเข้าสู่ระบบเครือข่ายใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
884868เกิดข้อผิดพลาด 0x7E หยุด ขึ้น หลังจากที่คุณยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์เก็บข้อมูลแฟลช USB 2.0 โปรแกรมแก้ไขด่วน
884882คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP หยุดการตอบสนอง เมื่อคุณพยายามปิดเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมแก้ไขด่วน
884883Comctl32.dll หลายรุ่นอาจทำให้หน้าต่างทั้งในรูปแบบของ Windows XP และ Windows Classic ปรากฏขึ้นใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
884885มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด "การเข้าถึงถูกปฏิเสธ" เมื่อคุณใช้คุณลักษณะของโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน เพื่อแบ่งปันโฟลเดอร์ซึ่งอยู่บนคอมพิวเตอร์ระยะไกลใน Windows Server 2003โปรแกรมแก้ไขด่วน
884897คุณลักษณะการพิมพ์ เช่น คุณลักษณะลายน้ำ คุณลักษณะการพิมพ์หลายหน้าในหนึ่งแผ่น (n-up) และคุณลักษณะการพิมพ์ทีละชุด ไม่ทำงานหากคุณพิมพ์ไปยัง Novell, IPP หรือผู้ให้บริการการพิมพ์บางส่วนอื่นๆ ใน Windows 2000, Windows XP หรือ Windows Server 2003โปรแกรมแก้ไขด่วน
885222ประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ 1394 อาจลดลง หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows XP Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
885250MS05-011: ช่องโหว่ใน Server Message Block อาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัสจากระยะไกล ความปลอดภัย
885267การเชื่อมต่อหมดเวลาเมื่อคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์ที่เรียกใช้ Windows Server 2003 หรือ Windows XP พยายามเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์บนเครือข่ายไร้สายที่ใช้ IPsec NAT-Tโปรแกรมแก้ไขด่วน
885270โปรแกรมที่เรียกใช้ฟังก์ชัน DhcpRequestParams อาจทำงานได้อย่างไม่ถูกต้องบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
885293คอมพิวเตอร์ของคุณอาจระบุว่าการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายของคุณไม่สามารถใช้งานได้ หลังจากที่คุณเริ่มใช้งานคอมพิวเตอร์ต่อจากการไฮเบอร์เนตใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
885295การดาวน์โหลดแฟ้ม AOL อาจหยุดการทำงานทันทีหรือการเชื่อมต่อบรอดแบนด์ AOL อาจหลุด หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows XP Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
885353การแก้ไข: Windows Media Player 9 Series สำหรับ Windows อาจแจ้งเตือนให้คุณใส่ข้อมูลประจำตัวเมื่อคุณส่งบันทึกของไคลเอ็นต์โปรแกรมแก้ไขด่วน
885354การแก้ไข: Bob deinterlacing ไม่สามารถทำงานร่วมกับ Video Mixer Renderer 9 ได้โปรแกรมแก้ไขด่วน
885423ผู้ให้บริการเครือข่ายอาจไม่ทำงานตามที่คาดไว้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
885439ไม่มีอะไรเกิดขึ้นใน Internet Explorer 6 เมื่อคุณคลิกไฮเปอร์ลิงบนเว็บเพจที่ถูกสร้างขึ้นใน Microsoft Excel โปรแกรมแก้ไขด่วน
885443คุณได้รับข้อผิดพลาด "หยุด 0x00000082" หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows XP Service Pack 2 หรือหลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัย 890859 ใน Windows 2000โปรแกรมแก้ไขด่วน
885453การรับรองความถูกต้อง PEAP ไม่สำเร็จเมื่อคุณเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ RADIUS ของบริษัทอื่นโปรแกรมแก้ไขด่วน
885464ไดรฟ์ SBP-2 หยุดการตอบสนองเมื่อคุณพยายามเขียนข้อมูลลงใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
885492Microsoft ได้เปิดตัวโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Microsoft Windows Media Player 9ความปลอดภัย
885523คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "หยุด: c0000135 และไม่พบ winsrv" หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows XP Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
885626คอมพิวเตอร์ของคุณหยุดการตอบสนองเมื่อคุณเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ เพื่อทำให้ขั้นตอนการติดตั้ง Windows XP Service Pack 2 หรือ Windows XP Tablet PC Edition 2005 เสร็จสมบูรณ์โปรแกรมแก้ไขด่วน
885641การแก้ไข: คุณไม่สามารถเข้ารหัสและเล่นบางรูปแบบด้วย Windows Media ASF Filterโปรแกรมแก้ไขด่วน
885835MS04-044: ช่องโหว่ในเคอร์เนลของ Windows และ LSASS อาจเปิดทางให้มีการยกระดับสิทธิ์ให้สูงขึ้น ความปลอดภัย
885836MS04-041: ช่องโหว่ใน WordPad อาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัส ความปลอดภัย
885843ไม่มีการแสดงผลลัพธ์เมื่อคุณค้นหาแฟ้มหรือโฟลเดอร์ผ่านทางลิงก์เครือข่ายที่ทำงานช้าใน Windows Server 2003 หรือใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
885855คุณไม่สามารถใช้การสื่อสารอินฟราเรดเพื่อถ่ายโอนแฟ้มบนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows XP Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
885863ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "SEC_E_INSUFFICIENT_MEMORY" เมื่อมีการเรียกใช้ฟังก์ชัน QueryCredentialsAttributes 32,527 ครั้งติดต่อกันใน Windows XP และใน Windows 2000โปรแกรมแก้ไขด่วน
885865คอมพิวเตอร์อื่นๆ บนเครือข่ายไม่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์ DHCP ที่ใช้ Windows XP Service Pack 2 หลังจากที่คุณเข้าสู่ระบบของเครือข่ายที่เรียกใช้งานบริการ DHCP Server โปรแกรมแก้ไขด่วน
885884รายละเอียดของการปรับปรุงที่สำคัญสำหรับ Office XP บน Windows XP Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
885887คุณไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรของเครือข่ายหลังจากที่คุณพยายามเข้าสู่ระบบของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
885894คอมพิวเตอร์หยุดการตอบสนอง เมื่อคุณพยายามติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง ใน Windows XP Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
885898ขั้นตอนการเตรียมใช้งานของโปรแกรมติดตั้งอาจใช้เวลานานกว่าที่คาดเพื่อให้ขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์ใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
885932Internet Explorer หยุดการตอบสนองหรือใช้งานไม่ได้ และคุณได้รับข้อความว่ามีการละเมิดการเข้าถึงใน Vgx.dll เมื่อคุณดูเว็บเพจใน Internet Explorer 6.0โปรแกรมแก้ไขด่วน
885936แฟ้มที่บันทึกลงในการใช้เครือข่ายที่แมปร่วมกันจาก Windows XP ได้รับความเสียหายโปรแกรมแก้ไขด่วน
886185รายละเอียดของการปรับปรุงที่สำคัญสำหรับ Windows Firewall My Network (เครือข่ายย่อย) จะทำการกำหนดขอบเขตใน Windows XP Service Pack 2 เท่านั้นโปรแกรมแก้ไขด่วน
886199คุณไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทางเสียงไปยังคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์ เมื่อคุณกำลังเรียกใช้การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกลใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
886423การแก้ไข: Windows Media Player 9 Series สำหรับ Windows เข้าถึงรีจิสทรีบ่อยครั้งและอาจกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานโปรแกรมแก้ไขด่วน
886530ไม่ได้กำหนดที่อยู่ในการส่งข้อมูลโดยตรงแบบรวมของ IPv6 ให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณหลังจากที่คุณติดตั้ง Windows XP Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
886540รายละเอียดของ Windows XP Home Edition N และ Windows XP Professional Nโปรแกรมแก้ไขด่วน
886610การแก้ไข: Windows Media Player ไม่คืนค่าใบอนุญาตให้ใช้งานที่สำรองข้อมูลไว้โปรแกรมแก้ไขด่วน
886659คุณอาจได้รับข้อความว่ามีการละเมิดการเข้าถึงใน Cmd.exe หรือใน Command.com เมื่อคุณส่งเอาท์พุทพร้อมท์คำสั่งใน Windows XP SP1, Windows XP SP2 หรือ Windows XP Tablet PC Edition 2005โปรแกรมแก้ไขด่วน
886677อักขระในชุดอักขระแบบไบต์คู่ (DBCS) อาจปรากฏขึ้นอย่างไม่ถูกต้องใน Internet Explorer บน Windows XP เมื่อคุณเรียกดูเว็บไซต์ที่ใช้การเข้ารหัสอักขระแบบ Shift-JIS โปรแกรมแก้ไขด่วน
886704คอมพิวเตอร์แบบพกพาที่ใช้ Windows XP หยุดการตอบสนอง หากคุณเชื่อมต่อหรือยกเลิกการเชื่อมต่อสายไฟ AC ในขณะที่คอมพิวเตอร์กำลังเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย โปรแกรมแก้ไขด่วน
886716การแปลงโค้ดรูปแบบไฟล์เป็น MPEG-2 ใน Adobe Premiere Pro อาจทำให้โปรแกรมหรือ Windows XP Service Pack 2 หยุดการตอบสนองโปรแกรมแก้ไขด่วน
886801การแก้ไข: โปรแกรมที่เรียกใช้ Wininet.dll ใช้เวลาในการจบการทำงานนานกว่าที่คาดไว้โปรแกรมแก้ไขด่วน
886809การสนทนาสดทางวิดีโอในเซสชันการสนทนาอาจสะดุด หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows XP Service Pack 2 (SP2)โปรแกรมแก้ไขด่วน
886903ช่องโหว่ของการตรวจสอบเส้นทาง ASP.NET ใน Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1โปรแกรมแก้ไขด่วน
887078การแก้ไข: Windows Media Player อาจแสดงข้อผิดพลาด NS_E_INVALID_DATA เมื่อเล่นเนื้อหาแบบ Fast Cached โปรแกรมแก้ไขด่วน
887131การแก้ไข: อาจเกิดปัญหาขึ้นกับการซิงโครไนซ์เสียงและวิดีโอ เมื่อมีการใช้งานการ์ดจัดภาพทีวีบางอย่าง โปรแกรมแก้ไขด่วน
887170คุณจะพบกับปัญหาเมื่อคุณยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ IEEE 1394 หนึ่งตัวออกจากคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows XP SP2โปรแกรมแก้ไขด่วน
887173Windows XP หยุดการตอบสนอง หลังจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP เริ่มทำงานต่อจากการไฮเบอร์เนต และคุณได้เอาฟลอปปีดิสก์ไดรฟ์ USB ออกอย่างปลอดภัยแล้วโปรแกรมแก้ไขด่วน
887186ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบใช้เวลานานโดยไม่ได้คาดหมายเพื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนใน Windows XP Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
887189แท็บรุ่นก่อนหน้าสำหรับแฟ้มหรือสำหรับโฟลเดอร์ในการใช้ DFS ร่วมกันไม่แสดงใน Windows Server 2003 และ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
887219MS05-004: ช่องโหว่ของการตรวจสอบเส้นทาง ASP.NET อาจยอมให้มีการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ความปลอดภัย
887472Microsoft ได้เปิดตัวโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Microsoft Windows Messengerความปลอดภัย
887535ผู้ใช้อาจเข้าสู่ระบบสำเร็จหลังจากมีการเพิกถอนใบรับรองสมาร์ทการ์ด หรือหลังจากปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ของตนเองใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
887569คำร้องขออาจส่งคืนตัวชี้ที่ว่างไปยังส่วนติดต่อ IFontDisp เมื่อโปรแกรมที่ใช้ Windows XP SP2 ของแฟ้ม Atl.dll ร้องขอเพื่อเข้าถึงคุณสมบัติของแบบอักษรแวดล้อมโปรแกรมแก้ไขด่วน
887572งานที่กำหนดเวลาไว้ที่ทำงานภายใต้บัญชีที่เฉพาะเจาะจงไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรเครือข่ายที่ใช้ร่วมกันใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
887578คุณได้รับข้อความ "ความล้มเหลวในการเข้าสู่ระบบ" เมื่อคุณใช้สมาร์ทการ์ดกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003โปรแกรมแก้ไขด่วน
887589คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "0x0000008E หยุด" เมื่อคุณยกเลิกงานพิมพ์ใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
887590Explorer.exe หยุดการตอบสนองเมื่อคุณเริ่มโปรแกรมที่ใช้สีแบบ 16 บิตใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
887601หลังจากที่คุณโยกย้ายกลุ่มส่วนกลางไปยังโดเมนอื่น ชื่อของกลุ่มส่วนกลางเดิมแสดงอย่างไม่ถูกต้อง เมื่อคุณใช้คอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์ที่ใช้ Windows XP เพื่อเพิ่มกลุ่มนั้นลงใน DACL ของกลุ่มโปรแกรมแก้ไขด่วน
887698ตัวแก้ไขวัตถุนโยบายกลุ่มหยุดการตอบสนอง หากคุณพยายามเปิดแฟ้มแม่แบบระดับการดูแลในตัวแก้ไขวัตถุนโยบายกลุ่มบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003โปรแกรมแก้ไขด่วน
887710ชื่อผู้ใช้โดเมนของคุณอาจไม่ได้รับการยอมรับใน Windows Server 2003 หรือ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
887742คุณได้รับข้อผิดพลาดหยุด "หยุด 0x05 (INVALID_PROCESS_ATTACH_ATTEMPT)" ใน Windows XP Service Pack 2 หรือ Windows Server 2003โปรแกรมแก้ไขด่วน
887797รายละเอียดของการปรับปรุงแบบสะสมสำหรับ Outlook Express (KB887797)โปรแกรมแก้ไขด่วน
887800ขนาดข้อความบนเว็บเพจเปลี่ยนไปโดยไม่คาดคิดใน Internet Explorer 6โปรแกรมแก้ไขด่วน
887811ซอฟต์แวร์เพลงที่เข้ากันได้กับ OpenMG ทำงานไม่ถูกต้องหลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัย MS04-032 สำหรับ Windows XP และ Windows 2000โปรแกรมแก้ไขด่วน
887816มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้งานของเครื่องมือ SysPrep และ RIPREP หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows XP Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
887820การเรียกใช้โปรแกรมแบบ 16 บิตไม่แสดงในตัวจัดการงาน หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัย MS04-032 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP หรือ Windows 2000โปรแกรมแก้ไขด่วน
887822โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อน Service Pack 1 (SP1) บางตัวไม่โยกย้ายไปยังรุ่น SP1 เมื่อคุณปรับปรุงคอมพิวเตอร์ของคุณเป็น Windows XP SP1โปรแกรมแก้ไขด่วน
887823คอมพิวเตอร์แบบพกพาของคุณหยุดการตอบสนอง เมื่อคุณพยายามตั้งค่าเครื่องให้อยู่ในโหมดสแตนด์บายใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
887998ช่องโหว่ของการตรวจสอบเส้นทาง ASP.NET ใน Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3 บน Windows XP Media Center และ Tablet PC Editionsโปรแกรมแก้ไขด่วน
888083ตัวเลือกการเขียนแฟ้มเหล่านี้ลงในซีดี ไม่สามารถใช้งานได้ใน Windows Explorer หลังจากมีการใช้การตั้งค่านโยบายกลุ่มใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
888092คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดในโมดูล Mshtml.dll และ Internet Explorer จบการทำงานเมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมของเว็บแบบกำหนดเองใน Internet Explorer 6โปรแกรมแก้ไขด่วน
888098แฟ้ม Ntvdmd.dll บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP SP2 มีหมายเลขรุ่นต่ำกว่าหมายเลขรุ่นของแฟ้ม Ntvdmd.dll บนคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งที่ใช้ Windows XP SP2 หรือบนเครื่องที่มีแฟ้ม Ntvdmd.dll ในโปรแกรมปรับปรุง MS04-032 โปรแกรมแก้ไขด่วน
888111โปรแกรมควบคุมของคลาสเสียงความละเอียดสูง Universal Audio Architecture (UAA) รุ่น 1.0a สามารถใช้งานได้สำหรับ Windows XP, Windows Server 2003 และ Windows 2000โปรแกรมแก้ไขด่วน
888113MS05-015: ช่องโหว่ในไลบรารีวัตถุไฮเปอร์ลิงก์อาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัสจากระยะไกลใน Windows Server 2003ความปลอดภัย
888162คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Explorer.EXE - ไม่พบจุดเข้าใช้งาน - ไม่สามารถระบุตำแหน่ง SHCreateThreadRef ของจุดเข้าใช้งานกระบวนการใน Shlwapi.dll ของไลบรารีลิงก์แบบไดนามิก" หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัย MS04-038โปรแกรมแก้ไขด่วน
888239เพลงและวิดีโอต้อนรับไม่เล่นระหว่างแสดง Out-Of-Box Experience Wizard หลังจากที่คุณใช้อิมเมจ Sysprep เพื่อแจกจ่าย Windows XP Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
888240Add-on บางตัวไม่แสดงรายการในกล่องโต้ตอบ จัดการ Add-on ใน Internet Explorer บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
888254คุณไม่สามารถกำหนดการตั้งค่านโยบายการเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP SP2 ที่ใช้การตั้งค่านโยบายกลุ่มเพื่อกำหนด Internet Explorer เองด้วยเช่นกันโปรแกรมแก้ไขด่วน
888302MS05-007: ช่องโหว่ใน Windows อาจเปิดทางให้มีการเปิดเผยข้อมูลความปลอดภัย
888310อาจมีการนำข้อความแสดงข้อผิดพลาดเข้าสู่ระบบในบันทึกการแก้จุดบกพร่องของ Windows Installer เมื่อคุณพยายามติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ Windows Installer 3.0โปรแกรมแก้ไขด่วน
888321อาจเกิดข้อผิดพลาด "หยุด 0x00000050" ขึ้นใน Scsiport.sys เมื่อคุณพยายามเพิ่มอุปกรณ์ SCSI หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูล PCI ลงในคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows XP Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
888402การติดตามไดรฟ์ข้อมูลในฮาร์ดดิสก์อาจหยุดลงใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
888404โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Office อาจไม่ได้ติดตั้งหรือปรับปรุงแฟ้ม โปรแกรมแก้ไขด่วน
888406ปุ่ม ย้อนกลับ ไม่สามารถทำงานได้ หลังจากที่คุณคลิกไฮเปอร์ลิงก์ในเอกสาร Word ที่คุณเปิดใน Internet Explorer 6.0 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
888407การแก้ไข: การเริ่ม Windows Media Player ด้วยพารามิเตอร์ของสกินจะเปลี่ยนการกำหนดลักษณะของสกินเริ่มต้นโปรแกรมแก้ไขด่วน
888413Windows XP หยุดการตอบสนองและคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "หยุด" หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows XP Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
888426เครื่องพิมพ์ USB 2.0 ของคุณอาจพิมพ์ช้าบนคอมพิวเตอร์ Itanium ที่ใช้ Windows XP แบบ 64 บิต Edition 2002 และ Windows XP แบบ 64 บิต Edition 2003 โปรแกรมแก้ไขด่วน
888432ส่วนประกอบที่ทำงานในขั้นตอนเดียวกันกับบริการ Windows Time ถูกหยุดหรือถูกปิดใช้งานโดยไม่คาดคิดใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
888516ผู้ใช้โดเมนอาจไม่สามารถเข้าสู่ระบบโดยการใช้ข้อมูลประจำตัวที่มีการแคช หลังจากที่ผู้ใช้ภายในเครื่องพยายามปลดล็อกเครื่องเวิร์กสเตชันที่ใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
888603ปรับปรุงเพื่อปิดใช้งานตัวเลือกการคืนค่า Volume Shadow Copy Service บนคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์ของ Terminal Server ที่เรียกใช้ Windows Server 2003 หรือ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
888622คุณไม่สามารถอ่านข้อมูลบนดีวีดีที่บันทึกได้หลายเซสชัน หลังจากที่คุณบันทึกเซสชันใหม่ใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
888795ปรับปรุง Rollup 1 สำหรับ eHome Infrared Receiver สำหรับ Windows XP Media Center Edition 2005โปรแกรมแก้ไขด่วน
888990คุณไม่สามารถใช้ WMI เพื่อเก็บรวบรวมตัวนับประสิทธิภาพ SQL สำหรับอินสแตนซ์ทั้งหมดของ SQL Server 2000 บนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows Server 2003โปรแกรมแก้ไขด่วน
889016คุณไม่สามารถรับข้อมูลการแก้จุดบกพร่องเกี่ยวกับวัตถุที่เป็นทรัพยากรของข้อผิดพลาด "Stop Application Verifier" ใน Windows Server 2003 หรือใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
889073IIS และ SMTP Service ไม่เริ่มต้นขึ้นเมื่อคุณปรับใช้อิมเมจของ Windows XP SP2 Sysprep บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP SP2โปรแกรมแก้ไขด่วน
889085นโยบายแสดงเฉพาะแอปเพล็ตของแผงควบคุมที่ระบ หรือนโยบายซ่อนแอปเพล็ตของแผงควบคุมที่ระบุ จะไม่แสดงแอปเพล็ตที่ใช้ไอคอนแบบไดนามิกใน Windows XP Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
889093ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบอาจใช้เวลาประมาณ 10 นาทีหรือนานกว่านั้นกว่าที่จะเสร็จสิ้น เมื่อคุณเข้าสู่ระบบของเซิร์ฟเวอร์ Novell NetWare โดยการใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Professionalโปรแกรมแก้ไขด่วน
889136การแก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "0x8004020D - บัฟเฟอร์มีขนาดใหญ่ไม่พอ" เมื่อคุณเล่นหรือแปลงแฟ้ม WAV ที่มีขนาดใหญ่กว่า 2 กิกะไบต์ในโปรแกรมประยุกต์ของไคลเอ็นต์ที่ใช้ Microsoft DirectXโปรแกรมแก้ไขด่วน
889178การแก้ไข: คุณอาจพบกับปัญหาระบบค้าง เมื่อคุณพยายามยกเลิกเมธอด COM+ โดยใช้เมธอด CoCancelCall ในขณะที่วัตถุ COM+ ที่ใช้เมธอด CoCreateInstanceEx ถูกสร้างอินสแตนซ์ใน Windows XP Professionalโปรแกรมแก้ไขด่วน
889315เกิดผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิด หลังจากที่คุณเอาการ์ด PC 1394 ออกในขณะที่คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Service Pack 2 กำลังอยู่ในโหมดสแตนด์บายหรือไฮเบอร์เนตโปรแกรมแก้ไขด่วน
889320เมื่อคุณปิดใช้งานบริการ Windows Firewall บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Service Pack 2 บริการคอมพิวเตอร์เบราเซอร์ จะหยุดการทำงานหลังจากนั้นห้านาที และรหัสเหตุการณ์ 7023 จะถูกบันทึกลงในตัวแสดงเหตุการณ์ โปรแกรมแก้ไขด่วน
889321โปรแกรมของบริษัทอื่นอาจหยุดการตอบสนอง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน 884879 ใน Windows XP หรือ Windows XP Tablet PC Edition 2005โปรแกรมแก้ไขด่วน
889323ผู้ใช้ที่ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบสามารถปิดคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Service Pack 1 จากระยะไกลได้โดยใช้คำสั่ง TSShutdn.exeโปรแกรมแก้ไขด่วน
889333คิวงานพิมพ์แสดงจำนวนหน้าไม่ถูกต้อง เมื่อคุณพิมพ์เว็บเพจใน Internet Explorer 6 หรือ Internet Explorer 7โปรแกรมแก้ไขด่วน
889334การอัปโหลดแฟ้มใน Internet Explorer 6 ลงในเว็บเพจอาจหมดเวลา หรือใช้เวลานานกว่าที่คาดว่าจะเสร็จสิ้นใน Windows XP Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
889386คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ปฏิเสธการเข้าถึง" เมื่อเว็บไซต์นำคุณไปยังเว็บเพจอื่นบนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows XP Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
889389Internet Explorer อาจออกจากระบบเป็นพักๆ เมื่อคุณปิดหน้าต่างในโปรแกรมประยุกต์ HTML ใน Internet Explorer 6 Service Pack 1โปรแกรมแก้ไขด่วน
889407คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "การเข้าถึงถูกปฏิเสธ" เมื่อคุณเปิดเว็บเพจที่เรียกใช้สคริปต์ในเฟรมเซตใน Internet Explorer 6โปรแกรมแก้ไขด่วน
889412โปรแกรมอาจไม่สามารถแสดงภาพโดยการใช้ GDI+ API ใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
889527แพคเก็ต ICMP ถูกปล่อย แม้ว่าคุณได้กำหนดค่าคุณลักษณะไฟร์วอลล์ของ Windows เพื่ออนุญาตแพคเก็ต ICMP บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Professional Service Pack 2 โปรแกรมแก้ไขด่วน
889669ชุดการปรับปรุงสำคัญที่รวบรวมไว้สามารถใช้งานได้สำหรับ Internet Explorer 6 Service Pack 1โปรแกรมแก้ไขด่วน
889673คอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานกับ DEP ของฮาร์ดแวร์อาจหยุดการตอบสนอง เมื่อคุณทำงานต่อจากการสแตนด์บายหรือการไฮเบอร์เนตใน Windows XP Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
889816ข้อมูลแบตเตอรี่ที่ไม่ถูกต้องปรากฏขึ้นหลังจากที่คุณเปลี่ยนแบตเตอรี่ของคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่อยู่ในการไฮเบอร์เนต หรืออยู่ในภาวะหยุดชั่วคราวใน Windows Server 2003, Windows XP หรือ Windows 2000โปรแกรมแก้ไขด่วน
889960อิมเมจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบรูปทรง VML อาจแสดงขึ้นอย่างไม่ถูกต้องใน Internet Explorer 6 Service Pack 1โปรแกรมแก้ไขด่วน
890042คุณไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรของเครือข่ายหลังจากที่ทำงานต่อจากโหมดสแตนด์บายในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP โปรแกรมแก้ไขด่วน
890046MS05-032: ช่องโหว่ใน Microsoft Agent อาจเปิดทางให้มีการปลอมแปลง ความปลอดภัย
890047MS05-008: ช่องโหว่ใน Windows Shell อาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัสจากระยะไกล ความปลอดภัย
890048คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "0x80070057 (E_INVALIDARG) ที่คืนค่าโดย vbscript!GetTypeInfo()" เมื่อคุณพยายามเริ่มโปรแกรม VBScript จากโปรแกรมที่ใช้ภาษา C++-บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
890067โปรแกรมที่ใช้ MS-DOS ไม่ทำงานตามที่คาดไว้บนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows Server 2003, Windows XP หรือ Windows 2000ความปลอดภัย
890175MS05-001: ช่องโหว่ใน HTML Help อาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัส ความปลอดภัย
890178การแก้ไข: คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ไม่สามารถแสดงหน้าได้" ใน Internet Explorer เมื่อคุณเรียกดูย้อนหลังไปยังเว็บเพจที่มีข้อมูลซึ่งคุณเคยส่งไปก่อนหน้านี้ หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows XP SP2โปรแกรมแก้ไขด่วน
890196ภาวะหน่วยความจำพร่องหายไปอาจทำให้ Windows XP ไม่ตอบสนองโปรแกรมแก้ไขด่วน
890207การแก้ไข: การส่งไม่ทำงานในแฟ้ม PDF ของ Adobe Acrobat 6.0 ที่มีการโฮสต์ในหน้าต่างเฟรมของ Internet Explorer 6.0 Service Pack 1 โปรแกรมแก้ไขด่วน
890210คอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์ของ Windows XP ส่งแพคเก็ตคำร้องขอตัวเลือก FQDN DHCP (81) แม้ว่าการลงทะเบียนโพรโทคอลของโปรแกรมปรับปรุงแบบไดนามิกของ DNS จะถูกปิดใช้งานทั้งระบบก็ตามโปรแกรมแก้ไขด่วน
890215โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ WinINet API อาจไม่ตอบสนองกับเซิร์ฟเวอร์ตามที่คาด เมื่อคุณใช้ Internet Explorer 6โปรแกรมแก้ไขด่วน
890261MS05-009: ช่องโหว่ในการประมวลผล PNG อาจทำให้มีบัฟเฟอร์มากเกินไปความปลอดภัย
890327คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อคุณพยายามอัปโหลดเอกสาร HTML ไปยัง http://validator.w3.orgโปรแกรมแก้ไขด่วน
890463คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "หยุด 0x000007B INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE" หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows XP Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
890470การแก้ไข: อาจเกิดภาวะติดตายขึ้น เมื่อคุณเรียกใช้ฟังก์ชัน SQLFetch หรือฟังก์ชัน SQLFetchScroll ใน MDAC 2.8โปรแกรมแก้ไขด่วน
890546อุปกรณ์ USB หยุดการทำงานใน Windows XP Media Center Edition โปรแกรมแก้ไขด่วน
890552RPC ผ่าน HTTP เชื่อมต่อกับพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ถูกต้องบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
890558การสอบถามการแจ้งเตือนเหตุการณ์ WMI ไม่พบการเปลี่ยนแปลงการอนุญาตของแฟ้มใน Windows XP โปรแกรมแก้ไขด่วน
890579Windows 2000 หยุดการตอบสนองที่เมนูโพรไฟล์/การกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ เมื่อคุณเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ก่อนเที่ยงคืน โปรแกรมแก้ไขด่วน
890582อัตราการใช้งาน CPU ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมหลังจากที่คุณติดตั้ง Windows XP Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
890644ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "การถอดอุปกรณ์ที่ไม่ปลอดภัย" ปรากฏขึ้นเมื่อคุณใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณต่อจากโหมดสแตนด์บาย ในขณะที่มีการเสียบการ์ดสื่อ SD อยู่ใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
890671คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อคุณซิงโครไนซ์แฟ้มออฟไลน์บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
890733คุณไม่สามารถสั่งพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ที่รองรับ Bluetooth ต่อได้ หลังจากขั้นตอนการพิมพ์หยุดชะงักใน Windows XP Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
890737คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ไม่มีการแมประหว่างชื่อบัญชีและรหัสความปลอดภัย" เมื่อคุณแก้ไข แล้วบันทึกวัตถุนโยบายกลุ่มลงใน Windows XP Professionalโปรแกรมแก้ไขด่วน
890831คุณไม่สามารถใช้ตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูล เมื่อคุณใช้ MSN Messenger ใน Windows XP พร้อม Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
890837คุณได้รับพร้อมท์ให้กดปุ่ม CTRL+ALT+DEL เพื่อปลดล็อกคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อคุณใช้สมาร์ทการ์ดเพื่อเข้าสู่ระบบบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
890859MS05-018: ช่องโหว่ในเคอร์เนลของ Windows อาจเปิดทางให้มีการยกระดับสิทธิ์ให้สูงขึ้น และการปฏิเสธการให้บริการความปลอดภัย
890864การตั้งค่านโยบายกลุ่มของเซสชันที่ไม่ได้ใช้บางตัวไม่ทำงาน หากคุณพยายามใช้การตั้งค่าดังกล่าวบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows XP Professional ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมโดเมนโปรแกรมแก้ไขด่วน
890923MS05-020: โปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยแบบสะสมสำหรับ Internet Explorerความปลอดภัย
890927คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP อาจหยุดการตอบสนอง เมื่อคุณยกเลิกการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน
890937ไม่สามารถทำการรับรองความถูกต้องของคอมพิวเตอร์ได้สำเร็จ เมื่อคุณใช้สมาร์ทการ์ดเพื่อเข้าสู่ระบบเครือข่ายไร้สายใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
890946ไคลเอ็นต์ DHCP ที่ใช้ Windows XP หรือ Windows 2000 ไม่ปรับปรุงซับเน็ตมาสก์ เมื่อเซิร์ฟเวอร์ DHCP ส่งซับเน็ตมาสก์ใหม่โปรแกรมแก้ไขด่วน
890951คุณไม่สามารถเข้าถึงแฟ้ม EFS หลังจากที่คุณเปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ใช้เป็นรหัสผ่านใหม่บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
890953คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ระบบไม่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณได้ในตอนนี้ เนื่องจากโดเมนใช้งานไม่ได้" บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP หรือ Windows 2000โปรแกรมแก้ไขด่วน
891019ภาพอาจปรากฏขึ้นเป็นกรอบว่างๆ เมื่อคุณดูแฟ้มเก็บถาวรเว็บ (.mht) ใน Windows XP พร้อม Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
891070โปรแกรมการเขียนแพคเก็ตสำหรับอุปกรณ์การบันทึกสื่อแบบออปติคัลทำงานช้ากว่าที่คาดไว้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
891117การแก้ไข: โปรแกรมประยุกต์แบบกำหนดเองที่ใช้การเปิดใช้งานบริบทหยุดการตอบสนองใน Windows XP พร้อม Service Pack 1 หรือ Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
891220การแก้ไข: Video Mixer Renderer (VMR) ปรับอัตราส่วนไม่ถูกต้องในส่วนของเนื้อหาที่มีการขยายที่ไม่เท่ากันตามแกนที่ตั้งฉากซึ่งกันและกัน โปรแกรมแก้ไขด่วน
891391หลังจากที่คุณย้ายไอคอนจอภาพบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Service Pack 2 คุณจะไม่สามารถเข้าถึงกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติการแสดงผล ได้อีกโปรแกรมแก้ไขด่วน
891566คุณไม่สามารถแจงนับโปรแกรม 16 บิตที่ทำงานใน NTVDM ที่แยกต่างหากได้ หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยที่กล่าวถึงในกระดานข่าวความปลอดภัยของ Microsoft MS04-032 บนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows XP หรือ Windows 2000โปรแกรมแก้ไขด่วน
891570อุปกรณ์ PowerFile Changer ไม่ทำงาน เมื่อคุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP SP2โปรแกรมแก้ไขด่วน
891593การแก้ไข: ปรับปรุงเพื่อจัดการปัญหาประสิทธิภาพของการเล่น Direct Show ใน Windows XP SP2โปรแกรมแก้ไขด่วน
891630คอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์ที่ใช้ Windows Server 2003 หรือ Windows XP อาจไม่ได้รับวัตถุนโยบายกลุ่มใดๆ จากหน่วยองค์กรใหม่โปรแกรมแก้ไขด่วน
891647การแก้ไข: ลำดับฟอร์มของผู้ใช้อาจไม่ถูกต้อง หลังจากที่คุณเปลี่ยนพารามิเตอร์ของฟอร์มบน คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
891711MS05-002: ช่องโหว่ในการจัดการรูปแบบเคอร์เซอร์และไอคอนอาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัสจากระยะไกลความปลอดภัย
891781MS05-013: ช่องโหว่ในตัวควบคุม ActiveX ซึ่งเป็นส่วนประกอบของการแก้ไข DHTML อาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัสความปลอดภัย
891849คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ระบบไม่สามารถให้คุณเข้าสู่ระบบ" เมื่อคุณใช้สมาร์ทการ์ดเพื่อเข้าสู่ระบบของ คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Professionalโปรแกรมแก้ไขด่วน
892049การแก้ไข: Internet Explorer 6.0 SP1 ไม่แสดงเมนูทางลัดสำหรับตัวควบคุม ActiveX ใน Windows XP Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
892050ไม่พบอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อกับฮับ USB 2.0 ในรุ่น Windows XP Service Pack 2, Windows Server 2003 Service Pack 1 หรือ Windows Server 2003 x64 โปรแกรมแก้ไขด่วน
892052การแก้ไข: Internet Explorer อาจจบการทำงานโดยไม่คาดคิด โดยมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดในโมดูล Mshtml.dll เมื่อคุณพยายามค้นหาเว็บเพจใน Windows XP Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
892056การแก้ไข: คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ไม่สามารถแสดงหน้าได้" เมื่อคุณคลิกไฮเปอร์ลิงก์เพื่อดูเอกสาร Microsoft Office ใน Internet Explorer 6 Service Pack 1โปรแกรมแก้ไขด่วน
892087มีการเปลี่ยนแปลงของคุณอย่างน้อยหนึ่งรายการที่นำไปใช้กับข้อความการกำหนดค่าแบบไร้สายไม่สำเร็จ เมื่อคุณพยายามเพิ่มเครือข่ายไร้สายไปยัง คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Professionalโปรแกรมแก้ไขด่วน
892090การตั้งค่านโยบายกลุ่มไม่ได้ถูกนำไปใช้ เมื่อผู้ใช้ใน Kerberos Realm ภายนอกเข้าสู่ระบบของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Professional หรือ Windows 2000 ในโดเมนย่อยโปรแกรมแก้ไขด่วน
892099การอ่านเทอร์มินัล: ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "หมายเลขอ้างอิงไม่ถูกต้อง" เมื่อคุณเรียกใช้คำสั่ง rsh บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Professional Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
892227การเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Professionalsโปรแกรมแก้ไขด่วน
892233ไดรฟ์แบบแม็กนีโต-ออปติคัล IDE ติดอยู่ในลูปเมื่อคุณสอบถามไดรฟ์ใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
892235คุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์โฮสต์โดยใช้การเชื่อมต่อสายตรง RAS PPP ใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
892296การแก้ไข: Microsoft Script Control (Msscript.ocx) อาจหมดเวลาก่อนเวลาที่กำหนดไว้โดยการใช้คุณสมบัติการหมดเวลา เมื่อช่วงเวลาในการให้บริการระบบได้มาถึง 49.7 วันโปรแกรมแก้ไขด่วน
892313การแก้ไข: โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Media Player 9 Series และสำหรับ Windows Media Player 10โปรแกรมแก้ไขด่วน
892346คุณไม่สามารถลากหรือคัดลอกแฟ้มไปยังซีดีไดรฟ์บนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1, Windows XP พร้อม Service Pack 1 หรือ Windows XP พร้อม Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
892489การสแกนโปรแกรมป้องกันไวรัสอาจเพิ่มจำนวนของหมายเลขอ้างอิงที่เปิดอยู่สำหรับกระบวนการ svchost.exe บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
892496สคริปต์นโยบายกลุ่มทำงานผ่านการเชื่อมโยงที่ล่าช้า แม้ว่าส่วนขยายด้านไคลเอ็นต์จะถูกกำหนดค่าไม่ให้ทำงานคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์ที่ใช้ Windows 2000 หรือ Windows XP โปรแกรมแก้ไขด่วน
892520การตั้งค่า NTVDM CommsAutoClose ไม่ทำงานใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
892540การตั้งค่าโดยยึดตาม RIS แบบไม่ต้องเฝ้าดูไม่สามารถกำหนดโซนเวลาสำหรับภูมิภาคแอฟริกากลางฝั่งตะวันตก เมื่อโปรแกรมติดตั้งทำการติดตั้ง Windows XP พร้อม Service Pack 1 หรือ Windows XP พร้อม Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
892559ระบบไม่เล่นเสียงหลังจากที่คุณใช้งาน Windows ต่อจากการไฮเบอร์เนตบนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows XP Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
892598อักขระที่มีจุดตรงกลางไม่ได้อยู่กึ่งกลางอย่างถูกต้อง หากคุณใช้แบบอักษร Arial Black หรือแบบอักษร Impact บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP หรือบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 พร้อม Service Pack 4โปรแกรมแก้ไขด่วน
892627โปรแกรมแก้ไขด่วนเพื่อช่วยให้สามารถสนับสนุนค่าสถานะ SUPPRESSBOOTDISPLAY ของ Simple Boot Flag รุ่น 2.1 ใน Windows XP Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
892763การแก้ไข: Windows Media Player 9 Series อาจละเว้นค่า STARTTIME ที่เป็นเศษส่วนและค่า DURATION ที่เป็นเศษส่วนสำหรับภาษาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ โปรแกรมแก้ไขด่วน
892850Internet Explorer หรือโปรแกรมอื่นที่ใช้ DDE หยุดการตอบสนองบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows 2000 หรือ Microsoft Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
893008การแก้ไข: กล้องวิดีโอดิจิทัลรูปแบบ PAL บางตัวถูกตรวจพบอย่างไม่ต้องถูกต้องในฐานะเป็นกล้องวิดีโอดิจิทัลรูปแบบ NTSCโปรแกรมแก้ไขด่วน
893048การแก้ไข: เกิดข้อความแสดงข้อผิดพลาด "การดำเนินการนี้ใช้ได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เพิ่งติดตั้งเท่านั้น" หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์หลักๆ สองโปรแกรมสำหรับผลิตภัณฑ์บน Windows XP SP2 โดยใช้ Windows Installer 3.0โปรแกรมแก้ไขด่วน
893056เมื่อคุณคลิก “ปิดคอมพิวเตอร์” ในเมนู เริ่ม ปุ่มไฮเบอร์เนตไม่ปรากฏขึ้นใน Windows XP Service Pack 2 หรือใน Windows XP Tablet PC Edition 2005โปรแกรมแก้ไขด่วน
893066MS05-019: ช่องโหว่ใน TCP/IP อาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัสจากระยะไกลและการฏิเสธการให้บริการความปลอดภัย
893086MS05-016: ช่องโหว่ใน Windows Shell อาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัสจากระยะไกลความปลอดภัย
893089ตรวจไม่พบการ์ด PC ใหม่แบบ 16 บิตใหม่เมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณที่ใช้ Windows XP ทำงานต่อจากการไฮเบอร์เนตโปรแกรมแก้ไขด่วน
893225 ปัญหาประสิทธิภาพการพิมพ์บน Windows XP Service Pack 2 และ Windows Server 2003โปรแกรมแก้ไขด่วน
893226ผู้ใช้ได้รับข้อความแจ้งว่า ไม่สามารถให้คุณเข้าสู่ระบบได้ เนื่องจากมีการกำหนดให้คุณต้องใช้ข้อความบนสมาร์ทการ์ด เมื่อผู้ใช้พยายามเข้าสู่ระบบบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ของคุณโดยใช้ความช่วยเหลือระยะไกลโปรแกรมแก้ไขด่วน
893231คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ไม่สามารถเข้าถึงไดรฟ์ได้" หากคุณพยายามเปิดโฟลเดอร์ DFS ที่มีการแมปในโหมดออฟไลน์โปรแกรมแก้ไขด่วน
893243คุณอาจได้รับโพรไฟล์ชั่วคราวแบบไม่จำกัด เมื่อคุณเข้าสู่ระบบบนคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์ที่ใช้ Windows XP โดยไม่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายกับโดเมน โปรแกรมแก้ไขด่วน
893249ตัวจัดการอุปกรณ์ทำงานผิดปกติ หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows XP Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
893310เอกสารที่พิมพ์มีอักขระหรือคำเพิ่มขึ้นมา เมื่อคุณพิมพ์เว็บเพจที่ใช้แบบอักษร Adobe Type 1 ใน Internet Explorer 6โปรแกรมแก้ไขด่วน
893317คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP SP2 อาจทำงานช้าและไม่ตอบสนอง เมื่อคุณใช้ส่วนติดต่อ ADSI IAD ที่ถูกเรียกใช้จากเมธอด IEnumVariant::Nextโปรแกรมแก้ไขด่วน
893359คุณไม่สามารถใช้ฟังก์ชันใดๆ เพื่อบันทึกเหตุการณ์ในบันทึกเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย หลังจากที่คุณได้ปรับรุ่นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP เป็น Windows XP พร้อม Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
893371Internet Explorer ใช้งานไม่ได้ หากคุณคลิกปุ่มหรือเลื่อนมุมมองใน Office InfoPath 2003โปรแกรมแก้ไขด่วน
893376อาจเกิดปัญหาสแตกได้รับความเสียหาย หากคุณเอาสมาร์ทการ์ดออกและเสียบในระหว่างขั้นตอนการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ใน Windows XP Service Pack 1 หรือ Windows XP Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
893476คุณไม่สามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือที่ใช้งานได้กับ IrDA กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
893605คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "IDS_INSTALLFAILED" และมีการละเมิดการเข้าถึงเกิดขึ้น หากคุณกำหนดค่าโพรไฟล์บัญชี Outlook Express บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP, Windows 2000 หรือ Windows Server 2003โปรแกรมแก้ไขด่วน
893606คุณอาจได้รับข้อผิดพลาด "WBEM_E_PROVIDER_FAILURE" ใน Windows Server 2003 และ Windows XP รุ่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษบางรุ่นโปรแกรมแก้ไขด่วน
893609ข้อมูลประจำตัวของตัวจัดการการเชื่อมต่อที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าอาจไม่ทำงานใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
893614อักขระที่ผู้ใช้เป็นผู้กำหนดไม่ได้รับการจัดแนวอย่างถูกต้องบนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows XP หรือ Windows Server 2003 ในรุ่นภาษาญี่ปุ่นโปรแกรมแก้ไขด่วน
893756MS05-040: ช่องโหว่ในบริการโทรศัพท์อาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัสจากระยะไกล ความปลอดภัย
894069คุณได้รับกล่องโต้ตอบ เปลี่ยนรหัสผ่าน เมื่อคุณพยายามใช้สมาร์ทการ์ด เพื่อเข้าสู่ระบบบนโดเมนของ Windows Server 2003 ใน Windows XP Professionalโปรแกรมแก้ไขด่วน
894072การตั้งค่าภาษา MUI ทำงานไม่ถูกต้องใน WordPad หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัย MS04-041 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Service Pack 1โปรแกรมแก้ไขด่วน
894075คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "คำสั่งที่ '0x7155d330' อ้างถึงหน่วยความจำที่ '0x77cc2cc0'" หลังจากที่คุณปิดตัวแก้ไขวัตถุนโยบายกลุ่มใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
894077การแก้ไข: มุมมองทรีของ Windows Explorer อาจแสดงโฟลเดอร์ที่ไม่มีชื่อหรือมีชื่อที่ไม่ถูกต้องใน Windows 2000 และใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
894083จำนวนของแฟ้มบันทึกทรานแซคชันของ WINS บน เซิร์ฟเวอร์เพิ่มขึ้นอย่างมาก หลังจากที่คุณติดตั้งกระดานข่าวความปลอดภัยของ Microsoft MS04-031 บนเครื่องไคลเอ็นต์ WINS ที่ใช้ Windows XP หรือ Windows 2000 โปรแกรมแก้ไขด่วน
894087ตัวเลขที่มีการคั่นด้วยยัติภังค์จะแสดงค่าในลำดับย้อนกลับ เมื่อคุณป้อนตัวเลขนั้นลงไปในฟอร์ม Visual Basic บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
894088โปรแกรมปรับปรุงพร้อมใช้งานสำหรับการตั้งค่าระดับการป้องกันของคีย์ส่วนตัวในทางการเขียนโปรแกรม เมื่อคุณเรียกใช้ฟังก์ชัน CryptGenKey ใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
894179การแก้ไข: คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "การทำงานนี้ถูกยกเลิกเนื่องจากข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบต่อคอมพิวเตอร์เครื่องนี้" เมื่อคุณพยายามเปิดกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต ใน Internet Explorer 6โปรแกรมแก้ไขด่วน
894194โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ส่วนติดต่อการแก้จุดบกพร่อง IMallocSpy อาจพบปัญหาฮีปได้รับความเสียหาย หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัย 873333โปรแกรมแก้ไขด่วน
894232คำสั่ง คัดลอกไปยัง ไม่สามารถใช้งานได้ เมื่อคุณพยายามคัดลอกโพรไฟล์ผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
894391คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "กระบวนการโฮสต์ทั่วไป' หลังจากที่คุณเริ่มคอมพิวเตอร์ หรือชื่อแฟ้มแนบ DBCS ไม่แสดงขึ้นในข้อความอีเมลแบบ Rich Text โปรแกรมแก้ไขด่วน
894395ยังคงมองเห็นหน้าต่าง IME Composition หรือหน้าต่าง IME Candidate แม้หลังจากที่หน้าต่างดังกล่าวอยู่นอกโฟกัสเมื่อคุณใช้ IME ภาษาญี่ปุ่นบนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows XP หรือ Windows 2000โปรแกรมแก้ไขด่วน
894463โปรแกรมที่เปิดแฟ้มพร้อมกันหลายแฟ้ม อาจทำงานล่าช้าขึ้นระหว่างการเปิดแต่ละแฟ้มบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows XP หรือบน Microsoft Windows 2000โปรแกรมแก้ไขด่วน
894472โปรแกรมของบริษัทอื่นที่ต้องการหน่วยความจำมากไม่ทำงานใน Windows XP Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
894480เกิดข้อผิดพลาดรหัส 10 ขึ้นในตัวจัดการอุปกรณ์เมื่อคุณเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ที่ใช้ Windows XP ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ 1394 แบบภายนอก โปรแกรมแก้ไขด่วน
894551การแก้ไข: ตัวควบคุม RichEdit จัดเก็บข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เมื่อคุณป้อนการจับคู่ตัวแทนที่ไม่ถูกต้องในตัวควบคุม RichEdit บนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
894618คุณจะประสบปัญหาความล่าช้าเมื่อคุณถ่ายโอนข้อมูลผ่านทางพอร์ต USB และการใช้ CPU จะเพิ่มเป็น 100 เปอร์เซ็นต์บนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows XP พร้อม Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
894685อุปกรณ์แบบถอดได้ได้อาจไม่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณใช้ตัวช่วยสร้างรหัสผ่านที่ลืม หรือตัวช่วยสร้างการรีเซ็ตรหัสผ่านใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
894686ตัวช่วยสร้างรหัสผ่านที่ลืมได้สำรองข้อมูลรหัสผ่านของคุณไว้ที่ไดรฟ์ C อย่างไม่ถูกต้อง หรือ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ดิสก์นี้ไม่ใช่ดิสก์การรีเซ็ตรหัสผ่าน" เมื่อคุณพยายามใช้ตัวช่วยสร้างการรีเซ็ตรหัสผ่านเพื่อรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
894794สิทธิ์การรักษาความปลอดภัยสำหรับบริการไม่ได้รับการตั้งค่าอย่างถูกต้อง เมื่อคุณใช้วัตถุนโยบายกลุ่มเพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบริการบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
894871เมื่อคุณใช้เครื่องมือการเตรียมระบบและแฟ้ม Sysprep.inf เพื่อปรับปรุงโปรแกรมควบคุมบนอิมเมจของ Microsoft Windows XP เครื่องมือการตรวจสอบลายเซ็นของแฟ้มอาจรายงานว่าไม่มีการเซ็นลายเซ็นแบบดิจิทัลบนโปรแกรมควบคุมบางตัวโปรแกรมแก้ไขด่วน
894872คุณไม่สามารถป้อนอักขระใดๆ ในกล่องชื่อผู้ใช้และกล่องรหัสผ่านในกล่องโต้ตอบ เข้าสู่ระบบ สำหรับ Windows Server 2003 หรือ Windows XP Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
895109คุณไม่สามารถใช้ประวัติคำสั่งเมื่อคุณใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Remote Shell ใน Windows 2000 พร้อม Service Pack 4 หรือ Windows XP พร้อม Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
895115Windows Explorer ไม่แสดงไอคอนสำหรับแฟ้ม .htm, แฟ้ม .html หรือแฟ้ม .msg หลังจากที่คุณเปิดใช้งานแฟ้มออฟไลน์ใน Windows XP หรือ Windows Server 2003โปรแกรมแก้ไขด่วน
895120รายละเอียดของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ Project 2003 post-Service Pack 1: 11 มีนาคม 2548โปรแกรมแก้ไขด่วน
895173คุณอาจไม่สามารถใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การสำรองข้อมูลเพื่อทำการสำรองข้อมูล เมื่อคุณใช้สื่อเทป AIT ขนาด 8 มม. หนึ่งรายการใน Windows Server 2003 หรือ Windows XP รุ่นภาษาเยอรมันโปรแกรมแก้ไขด่วน
895196คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ข้อผิดพลาด RUNAS: ไม่สามารถเรียกใช้งาน" ใน Windows XP พร้อม Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
895199โปรแกรมปรับปรุงพร้อมใช้งานที่จะเปิดใช้งาน Windows XP Media Center Edition เพื่อให้จดจำตัวรับอินฟราเรดภายในที่ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ LG Media Centerโปรแกรมแก้ไขด่วน
895200ความพร้อมใช้งานของ Windows XP COM+ Hotfix Rollup Package 9โปรแกรมแก้ไขด่วน
895246ฟังก์ชัน DhcpRequestParams ทำงานไม่ถูกต้องบนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows XP Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
895312คุณอาจไม่สามารถเปิดแฟ้มที่คุณคัดลอกไปยังฮาร์ดดิสก์ IEEE 1394 SBP2 ภายนอกใน Windows XP หรือ Windows Server 2003โปรแกรมแก้ไขด่วน
895321การแก้ไข: คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด 0x800706F7 เมื่อคุณทำการเรียกใช้เมธอด COM ที่มีพารามิเตอร์ BSTRโปรแกรมแก้ไขด่วน
895325Lsass.exe ใช้งานไม่ได้ หลังจากที่คุณเข้าสู่ระบบบนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows XP Service Pack 2 (SP2) โดยการใช้สมาร์ทการ์ดโปรแกรมแก้ไขด่วน
895406นโยบายทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ถูกฟื้นฟูใหม่เมื่อคุณเปิดใช้นโยบาย IPsec โปรแกรมแก้ไขด่วน
895486ทรัพยากรของเครือข่ายข้ามซับเน็ตไม่สามารถใช้งานได้นาน 10 นาที หลังจากที่คุณเริ่มระบบใหม่ของคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์ที่ใช้ Microsoft Windows XP SP2 โปรแกรมแก้ไขด่วน
895536วิธีใช้ฟังก์ชันการกู้คืนสำหรับผู้ใช้ของตัวจัดการการป้องกันข้อมูลใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
895542อักขระในชุดอักขระ GB18030 อาจปรากฏขึ้นอย่างไม่ถูกต้องใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
895564เมื่อคุณกดแป้นลัด kanji เพื่อเปลี่ยนจากโหมดการป้อนข้อมูลแบบครึ่งความกว้างเป็นแบบโหมดการป้อนข้อมูลแบบเต็มความกว้างบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP SP2 โหมดการป้อนข้อมูล IME อาจไม่เปลี่ยนแปลงโปรแกรมแก้ไขด่วน
895570คุณยังคงสามารถเข้าถึงการแบ่งปันได้จากคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์ที่ใช้ Windows XP หลังจากที่ชั่วโมงการเข้าสู่ระบบหมดลงโปรแกรมแก้ไขด่วน
895751รายละเอียดของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Jet 4.0 Database Engine post-837001: 12 เมษายน 2548โปรแกรมแก้ไขด่วน
895900คุณไม่สามารถบันทึกแฟ้มจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003, Windows XP หรือ Windows 2000 ไปยังโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกับบนเซิร์ฟเวอร์แฟ้มโปรแกรมแก้ไขด่วน
895953ภาวะหน่วยความจำพร่องหายไปใน Windows XP Tablet PC Editionโปรแกรมแก้ไขด่วน
895954เมื่อคุณใช้ Microsoft Internet Explorer หรือโปรแกรมอื่นเพื่อทำการโพสต์ซ้ำ จะสามารถโพสต์ได้เฉพาะข้อมูลส่วนหัวเท่านั้นโปรแกรมแก้ไขด่วน
895997การแก้ไข: โปรแกรมอรรถประโยชน์ Secedit.exe ใช้สิทธิ์คีย์ย่อยของรีจิสทรีไม่เสร็จ และการตั้งค่านโยบายกลุ่มไม่ได้ถูกนำไปใช้อย่างสมบูรณ์ บนคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์ที่เรียกใช้ Windows 2000 SP3 หรือ Windows XP SP2 (895997.KB.EN-US.1.0)โปรแกรมแก้ไขด่วน
896017หน้าต่างที่เปิดกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม ปิดลงโดยไม่คาดคิด เมื่อคุณพยายามดาวน์โหลดแฟ้มโดยใช้ Internet Explorer ใน Windows XP Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
896062ที่อยู่ IP หลักถูกรีเซ็ตเป็น 0.0.0.0 หลังจากที่คุณถอดและต่อสายเคเบิลเครือข่ายใน Windows XP เข้าไปใหม่โปรแกรมแก้ไขด่วน
896088ตัวเลือกวัตถุไม่แสดงในโดเมนที่เชื่อถือได้ทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
896156การแก้ไข: Internet Explorer 6 อาจหยุดการตอบสนอง และคุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเอาองค์ประกอบ HTML ออกจากเว็บเพจแบบไดนามิกโปรแกรมแก้ไขด่วน
896166คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด หากคุณใช้ชื่อหลักผู้ใช้ของคุณเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านใน Windows XP Professionalโปรแกรมแก้ไขด่วน
896178คำบรรยายทดแทนการได้ยินอาจปรากฏขึ้นอย่างไม่ถูกต้องใน Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005โปรแกรมแก้ไขด่วน
896180เว็บเพจที่ใช้ตัวควบคุม ActiveX ในการแก้ไข DHTML อาจไม่ทำงานอย่างที่คาดไว้ หลังจากที่คุณได้ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัย 891781 (MS05-013)โปรแกรมแก้ไขด่วน
896256คอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows XP Service Pack 2 และติดตั้งตัวประมวลผลหลายตัวซึ่งสนับสนุนคุณลักษณะการจัดการพลังงานของตัวประมวลผล อาจประสบปัญหาประสิทธิภาพลดลง โปรแกรมแก้ไขด่วน
896269คุณไม่สามารถหมุนและบันทึกแฟ้มภาพใน Windows Picture และ Fax Viewer บนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows XP หรือ Windows Server 2003โปรแกรมแก้ไขด่วน
896336คำสั่ง RSH ไม่ยอมรับค่านำเข้าที่ส่งมาจากแฟ้มใน Windows XP Professional พร้อม Service Pack 2 และใน Windows Server 2003 พร้อม Service Pack 1โปรแกรมแก้ไขด่วน
896344คุณไม่สามารถโอนย้ายแฟ้มและการตั้งค่าจากคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows XP รุ่น 32 บิต ไปยังคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows XP Professional x64 Editionโปรแกรมแก้ไขด่วน
896354การแก้ไข: คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "เซิร์ฟเวอร์ไม่ยอมรับที่จะประมวลผลคำร้องขอ" เมื่อคุณพยายามเพิ่ม Active Directory Application Mode (ADAM) SID ในทางการเขียนโปรแกรมใน Windows XP Professionalโปรแกรมแก้ไขด่วน
896358MS05-026: ช่องโหว่ใน HTML Help อาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัสจากระยะไกลความปลอดภัย
896360หากมีการถอดการ์ด PC แบบ 16 บิตแล้วใส่การ์ด PC แบบ 16 บิตอื่น ในขณะที่ Windows XP อยู่ในสถานะสแตนด์บายหรือไฮเบอร์เนต ระบบอาจจดจำการ์ด PC ใหม่ได้อย่างไม่ถูกต้อง เมื่อคุณใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อ โปรแกรมแก้ไขด่วน
896414สมาชิกของกลุ่มที่ถูกจำกัดอาจถูกนำออกจากกลุ่ม โปรแกรมแก้ไขด่วน
896422MS05-027: ช่องโหว่ใน Server Message Block อาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัสจากระยะไกลความปลอดภัย
896423MS05-043: ช่องโหว่ในบริการตัวจัดคิวงานพิมพ์อาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัสจากระยะไกล ความปลอดภัย
896424กระดานข่าวความปลอดภัยของ Microsoft MS05-053: ช่องโหว่ในโปรแกรมการแสดงผลกราฟิกอาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัสความปลอดภัย
896426MS05-028: ช่องโหว่ใน Web Client Service อาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัสจากระยะไกล ความปลอดภัย
896427หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัย 885250 (MS05-011) คุณอาจไม่สามารถดูเนื้อหาของโฟลเดอร์ย่อยบนเครือข่ายที่ใช้ร่วมกันโดยการใช้ Windows XP หรือ Windows Server 2003โปรแกรมแก้ไขด่วน
896428MS05-033: ช่องโหว่ในไคลเอ็นต์ Telnet อาจเปิดทางให้มีการเปิดเผยข้อมูลความปลอดภัย
896430Outlook 2000 อาจจบการทำงานโดยไม่คาดคิด เมื่อคุณใช้ IME เพื่อป้อนข้อความภาษาญี่ปุ่นลงในคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows XP หรือ Windows 2000โปรแกรมแก้ไขด่วน
896597MS05-022: ช่องโหว่ใน MSN Messenger อาจทำให้เกิดการเรียกใช้รหัสจากระยะไกลความปลอดภัย
896613คุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Visual Studio SQL Server Express บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Service Pack 2 จากระยะไกลโปรแกรมแก้ไขด่วน
896616การแก้ไข: คุณไม่สามารถใช้การลากเพื่อเปลี่ยนระยะเวลาของการนัดหมายใน Siebel 7.5.3 หลังจากที่คุณติดตั้ง Internet Explorer 6 SP1โปรแกรมแก้ไขด่วน
896626โปรแกรมเครื่องรับสัญญาณทีวีของ Windows XP หยุดการตอบสนองหรือแสดงวิดีโอที่ได้รับความเสียหายโปรแกรมแก้ไขด่วน
896679เซสชันแชโดว์ถูกยกเลิกการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์เว็บไคลเอ็นต์สองเครื่องที่เรียกใช้ Windows Server 2003 หรือ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
896684สถานะของตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูลเปลี่ยนเป็นโหมดเต็มรูปร่าง เมื่อคุณสลับกลับมาใช้ตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูลในภาษาจีนแบบดั้งเดิมใน Windows XP Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
896687คุณไม่สามารถให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของโดเมนอื่นในฟอเรสต์ ทำการถอดรหัสและเข้ารหัสแฟ้มที่เข้ารหัส EFS ใน Windows Server 2003 หรือใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
896688MS05-052: โปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยแบบสะสมสำหรับ Internet Explorerความปลอดภัย
896725การตอบสนองของเซิร์ฟเวอร์ Samba ที่ถูกตัดให้สั้นลงทำให้เกิดการละเมิดการเข้าถึงในโปรแกรม Lsass.exe บนคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์ที่ใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
896727MS05-038: โปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยแบบสะสมสำหรับ Internet Explorerความปลอดภัย
896728ความพร้อมใช้งานของ Windows XP COM+ Hotfix Rollup Package 10โปรแกรมแก้ไขด่วน
896984ไอคอนลิงก์ไร้สายไม่ปรากฏขึ้นในพื้นที่แจ้งเตือน และไอคอนส่งแฟ้มไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นไม่ปรากฏขึ้นบนเดสก์ท็อป เมื่อคุณพยายามเชื่อมต่ออุปกรณ์อินฟราเรดกับคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows XP Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
897166คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด หากคุณคลิกไฮเปอร์ลิงก์เพื่อเปิดฟอร์มใน Internet Explorer 6 Service Pack 1โปรแกรมแก้ไขด่วน
897168แฟ้มอาจบันทึกด้วยชื่อแฟ้มที่ไม่ถูกต้อง หรือด้วยชื่อแฟ้มที่ถูกตัดให้สั้นลงใน Microsoft Internet Explorer 6โปรแกรมแก้ไขด่วน
897169การแก้ไข: ไม่ได้ล้างประวัติของวันปัจจุบัน (วันนี้) เมื่อคุณได้ตั้งโปรแกรมให้ทำการล้างประวัติใน Internet Explorer 6 SP1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า โปรแกรมแก้ไขด่วน
897254คุณลักษณะการแจ้งเตือนการควบคุมระยะไกลใน SMS 2003 จะเปลี่ยนจาก "เมื่อเซสชันเริ่มต้นและสิ้นสุด" เป็น "ทำซ้ำระหว่างเซสชัน" โดยอัตโนมัติ โปรแกรมแก้ไขด่วน
897326คุณอาจพบปัญหาประสิทธิภาพการทำงานที่ช้า ที่ทำให้โปรแกรมหยุดการตอบสนองเป็นเวลาหลายนาทีบนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows 2000 หรือ Windows Server 2003โปรแกรมแก้ไขด่วน
897327คุณไม่สามารถใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง Secedit.exe เพื่อส่งออกการตั้งค่านโยบายความปลอดภัยเฉพาะที่บนเครื่องเวิร์กสเตชันแบบสแตนด์อโลนที่เรียกใช้ Microsoft Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
897338ระบบภาษาใหม่ที่ถูกรวมไว้ในโปรแกรมปรับปรุง 897338 สำหรับ Windows XP Service Pack 2 และ Windows Fundamentals สำหรับพีซีแบบดั้งเดิม โปรแกรมแก้ไขด่วน
897574คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "หยุด" หลังจากที่คุณใส่สื่อลงในอุปกรณ์ดิสก์แบบถอดได้ใน Windows XP, Windows Server 2003 หรือ Windows 2000โปรแกรมแก้ไขด่วน
897649คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อคุณพยายามใช้อุปกรณ์อินฟราเรดเพื่อถ่ายโอนแฟ้มจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP พร้อม Service Pack ไปยังคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 98โปรแกรมแก้ไขด่วน
897661การใช้งานหน่วยความจำเพิ่มขึ้น เมื่อคุณนำส่วนติดต่อ ILockBytes แบบกำหนดเองมาใช้เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับแฟ้มใน Windows XP Professionalโปรแกรมแก้ไขด่วน
897662การแก้ไข: คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ส่วนที่เหลือได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง" เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรม COM+ หรือ COM จากฝั่งเซิร์ฟเวอร์ และโปรแกรม COM+ หรือ COM จากฝั่งไคลเอ็นต์บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP SP2โปรแกรมแก้ไขด่วน
897663ข้อยกเว้นอาจไม่ปรากฏขึ้นในส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิกใน Windows Firewall หากคุณสร้างข้อยกเว้นโดยการแก้ไขรีจิสทรีโปรแกรมแก้ไขด่วน
897696ความพร้อมใช้งานของ Windows XP COM+ Hotfix Rollup Package 11โปรแกรมแก้ไขด่วน
897715MS05-030: ช่องโหว่ใน Outlook Express อาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัสจากระยะไกลความปลอดภัย
898050Internet Explorer อาจหยุดการตอบสนอง หากคุณคลิกด้านในกล่องโต้ตอบ HTML บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
898060การเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างไคลเอ็นต์และเซิร์ฟเวอร์อาจล้มเหลว หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัย MS05-019 หรือ Windows Server 2003 Service Pack 1โปรแกรมแก้ไขด่วน
898061การรับรองความถูกต้องจากไคลเอ็นต์ที่ใช้ Windows XP ไม่สำเร็จ หากการรับรองความถูกต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ IAS บน Windows Server 2003 โปรแกรมแก้ไขด่วน
898062อาจมีการเข้าสู่ระบบรหัสเหตุการณ์ 1085 ในบันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์บน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
898068แฟ้มขนาดใหญ่ที่คุณพยายามคัดลอกหรือลากไปยังโฟลเดอร์ถูกตัดให้เล็กลงเหลือ 4 กิกะไบต์ในโฟลเดอร์ปลายทาง โปรแกรมแก้ไขด่วน
898073การแก้ไข: Internet Explorer 6 อาจปิดโดยไม่คาดคิด เมื่อคุณพยายามใช้การรับรองความถูกต้องพร็อกซีแบบแยกย่อยเพื่อเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ (HTTPS) ที่ปลอดภัยโปรแกรมแก้ไขด่วน
898108คุณประสบปัญหาเรื่องการหยุดชะงักบ่อยครั้งและมีการล่าช้าเป็นเวลานานในกระแสข้อมูลเสียง เมื่อคุณใช้อุปกรณ์เสียง USB 2.0 ใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
898439การแก้ไข: หากคุณตั้งค่าสถานะ ATA_FLAGS_48BIT_COMMAND ATA ค่าสมาชิก PreviousTaskFile ที่ได้มาจะไม่ถูกต้องใน Windows Server 2003 หรือใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
898444การตั้งค่าภาษา MUI อาจสร้างทางลัดมากกว่าหนึ่งรายการในโฟลเดอร์ My Music และ My Pictures สำหรับผู้ใช้รายใหม่บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
898456ระบบไม่จดจำอุปกรณ์สื่อแบบถอดได้อีกต่อไป หลังจากที่มีการฟอร์แมตใหม่ใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
898543คุณไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมแก้ไขความปลอดภัยอย่างถูกต้องใน Windows XP Starter Editionโปรแกรมแก้ไขด่วน
898612คุณอาจประสบปัญหาประสิทธิภาพการทำงานช้าใน Windows XP SP2 เมื่อคุณใช้เมนู รายการโปรด ใน Internet Explorer หรือใน Windows Explorerโปรแกรมแก้ไขด่วน
898713คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "คอมพิวเตอร์ระยะไกลได้สิ้นสุดการเชื่อมต่อ" เมื่อคุณใช้เครื่องมือการเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกลบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP SP2โปรแกรมแก้ไขด่วน
898781การแก้ไข: คุณพบปัญหาประสิทธิภาพการทำงานที่ช้า หรือโปรแกรมหยุดการตอบสนอง เมื่อโปรแกรมเรียกใช้เมธอด COM และ MIDL กำหนดอาร์กิวเมนต์แบบ [นอก] ตัวชี้ถึงตัวชี้โปรแกรมแก้ไขด่วน
898900โปรแกรมปรับปรุงพร้อมใช้งานสำหรับการสนับสนุนคุณลักษณะการย้อนโหนดเมื่อเกิดข้อผิดพลาด DFS Namespaces Client บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 SP1 และคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP SP2โปรแกรมแก้ไขด่วน
899102Internet Explorer 6 หยุดการตอบสนอง และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดการละเมิดการเข้าถึง เมื่อคุณพยายามดูเว็บเพจที่มีแฟ้ม .jpeg โปรแกรมแก้ไขด่วน
899182คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "สิทธิ์บน <RegistryKeyName> ไม่ได้รับการเรียงลำดับอย่างถูกต้อง" เมื่อคุณดูสิทธิ์ต่างๆ บนรีจิสทรีคีย์ใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
899266ข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อคุณพยายามวางข้อมูลใน Excel 2003 ในระหว่างเซสชันของบริการเทอร์มินัล: "ไม่สามารถลบข้อมูลในคลิปบอร์ดได้"โปรแกรมแก้ไขด่วน
899271โปรแกรมควบคุม USB Video Class (UVC) ที่มีการปรับปรุงสำหรับ Windows XP พร้อม Service Pack 2 พร้อมใช้งานแล้วโปรแกรมแก้ไขด่วน
899284การแก้ไข: อาจเกิดการละเมิดการเข้าถึงที่ไม่ได้รับการจัดการในแฟ้ม Mshtml.dll เมื่อคุณใช้ฟังก์ชัน IAccessible เพื่อเรียกข้อมูลใน Internet Explorer 6 SP1โปรแกรมแก้ไขด่วน
899337โปรแกรมปรับปรุงพร้อมใช้งานที่จะยินยอมให้คุณกำหนดค่าจุดเข้าใช้งานเครือข่ายไร้สายแบบดูอัลแบนด์ใน Windows XP Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
899338คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ระบบไม่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณได้ในตอนนี้ เนื่องจากโดเมนใช้งานไม่ได้" ใน Windows XP หลังจากที่คุณพยายามเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณโปรแกรมแก้ไขด่วน
899342กระบวนการ Svchost.exe ใช้งานไม่ได้เป็นพักๆ พร้อมกับมีการละเมิดการเข้าถึง เมื่อกระบวนการใช้แฟ้ม Wininet.dll บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
899344Internet Explorer 6 อาจหยุดการตอบสนองเมื่อคุณใช้ฟังก์ชัน CreateObject() เพื่อสร้างเอกสาร HTML โปรแกรมแก้ไขด่วน
899409คุณอาจพบกับปัญหาความล่าช้าประมาณ 20 วินาทีเมื่อคุณพยายามเข้าถึงโฟลเดอร์ที่ถูกเปลี่ยนเส้นทาง โดยการเข้าสู่ระบบบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 หรือบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
899417คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "การเข้าถึงถูกปฏิเสธ" เมื่อคุณใช้ WWW-Authenticate: เจรจาต่อรองวิธีการรับรองความถูกต้องของ HTTP เพื่อเชื่อมต่อกับเว็บเซิร์ฟเวอร์โปรแกรมแก้ไขด่วน
899418โปรแกรมอาจไม่สามารถทำการเชื่อมต่อโทรศัพท์หลังจากที่คุณถอดและต่อสายแบบอนุกรมเข้าไปใหม่ใน Windows XP พร้อม Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
899420โปรแกรมประยุกต์ที่เรียกใช้ฟังก์ชัน Cryptography API (CryptoAPI) อาจหยุดการตอบสนองบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
899422เครื่องมือ Gpresult.exe ไม่ได้ค้นหาข้อมูลบัญชีผู้ใช้ที่ถูกต้อง หลังจากที่คุณเรียกใช้คำสั่ง RUNAS บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
899527ดิสก์ DVD-RW ดูเหมือนเป็นดิสก์ว่างใน Windows Explorer บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
899587MS05-042: ช่องโหว่ใน Kerberos อาจเปิดทางให้มีการปฏิเสธการให้บริการ การเปิดเผยข้อมูล และการปลอมแปลง ความปลอดภัย
899588MS05-039: ช่องโหว่ใน Plug และ Play อาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัสจากระยะไกลและการยกระดับสิทธิ์ให้สูงขึ้นความปลอดภัย
899589MS05-046: ช่องโหว่ใน Client Service สำหรับ NetWare อาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัสจากระยะไกล ความปลอดภัย
899591MS05-041: ช่องโหว่ในโพรโทคอลการใช้เดสก์ท็อประยะไกลอาจเปิดทางให้มีการปฏิเสธการให้บริการ ความปลอดภัย
899596การแก้ไข: กระบวนการ Dllhost อาจหมดเวลาโดยไม่คาดคิด เมื่อคุณคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย "ปล่อยให้ทำงานต่อไปเมื่อไม่มีการใช้งาน" ในโปรแกรมประยุกต์ COM+ โปรแกรมแก้ไขด่วน
899811คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ไม่สามารถอ่านหน่วยความจำได้" เมื่อคุณคลิกลิงก์ของเว็บไซต์บางลิงก์ใน Internet Explorer 6โปรแกรมแก้ไขด่วน
899812คุณได้รับข้อผิดพลาด "Internet Explorer พบปัญหาและต้องปิดโปรแกรม" เมื่อคุณใช้ Internet Explorer 6 เพื่อดูเว็บเพจที่เป็นโฮสต์ของตัวควบคุม ActiveX โปรแกรมแก้ไขด่วน
899815ไม่มีการตอบสนองในบางครั้ง เมื่อคุณคลิกเริ่ม หรือปุ่มอื่นใดบนแถบเปิดใช้งานด่วนใน Windows XP Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
899900Windows HTTP Service ไม่อนุญาตให้คุณผนวกหมายเลขพอร์ตเข้ากับชื่อบริการหลักในโปรแกรมหรือบริการ เมื่อคุณใช้การรับรองความถูกต้อง Kerberos บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 SP1 โปรแกรมแก้ไขด่วน
900411การแก้ไข: โปรแกรมประยุกต์การเล่นอาจจบการทำงานโดยไม่คาดคิด เมื่อคุณสลับระหว่างแฟ้มวิดีโอหลายแฟ้มซ้ำๆ กันโปรแกรมแก้ไขด่วน
900462ข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อคุณพยายามคำนวณสิทธิ์ที่มีผลสำหรับคีย์รีจิสทรีใน Windows XP: "Windows ไม่สามารถคำนวณสิทธิ์ที่มีผลสำหรับ ObjectName"โปรแกรมแก้ไขด่วน
900466มีการซิงโครไนซ์เสียงและวิดีโออย่างไม่ถูกต้อง หากคุณเรียกใช้งานคอมพิวเตอร์โดยการใช้เสียงและวิดีโอใน Windows Messengerโปรแกรมแก้ไขด่วน
900485ข้อความแสดงข้อผิดพลาดใน Windows XP Service Pack 2: "หยุด 0x7Eโปรแกรมแก้ไขด่วน
900624เมื่อคุณยกเลิกการเชื่อมต่อและเชื่อมต่ออะแดปเตอร์เครือข่ายอีกครั้งบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP นโยบาย IPsec จะไม่ถูกนำไปใช้ประมาณสองถึงสามวินาที หลังจากที่เตรียมใช้งานอะแดปเตอร์เครือข่ายใหม่โปรแกรมแก้ไขด่วน
900626ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "หยุด" เมื่อคุณถอดอุปกรณ์เก็บข้อมูลออกจากคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows XP ทันที: "หยุด 0x00000023 FAT_FILE_SYSTEM"โปรแกรมแก้ไขด่วน
900722โปรแกรมการเขียนด้วยหมึกอาจปิดลงโดยไม่คาดคิดใน Windows XP Tablet PC Edition 2005โปรแกรมแก้ไขด่วน
900725MS05-049: ช่องโหว่ใน Windows Shell อาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัสจากระยะไกลความปลอดภัย
900730คุณสมบัติ PrimaryVolumeSpaceRemaining ไม่ได้รับการตั้งค่า เมื่อคุณใช้โหมดไม่แสดงข้อความ เพื่อติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนบนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows Server 2003 หรือ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
900732ตัวเลือก "ไม่ต้องเรียกเลขหมายเพื่อเชื่อมต่อ" ที่คุณกำหนดค่าไว้ในนโยบายการบำรุงรักษา Internet Explorer ไม่ได้ถูกนำมาใช้ใน Windows Server 2003 หรือใน Windows XP Professionalโปรแกรมแก้ไขด่วน
900808คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "หยุด: 0x000000E3" เมื่อคุณถอดอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ที่มีการเข้ารหัสออกจากคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows XP Service Pack 2 อย่างปลอดภัยโปรแกรมแก้ไขด่วน
900930รายละเอียดของโปรแกรมปรับปรุงสำหรับปัญหาต่างๆ ที่มีการอธิบายไว้ในบทความ 898122, 898123, 898124 และ 898125 พร้อม Outlook Express 6.0 ที่มีการเรียกใช้บน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
901017ช่องโหว่ใน Microsoft Collaboration Data Objects อาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัส (Windows)โปรแกรมแก้ไขด่วน
901026ปัญหาหน่วยความจำเสียหายหรือการละเมิดการเข้าถึงอาจเกิดขึ้นในโปรแกรมประยุกต์แบบกำหนดเองที่ใช้วัตถุ PrivateFontCollection ใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
901104การแก้ไข: คุณได้รับผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องเมื่อคุณเปรียบเทียบค่า NaN กับค่าเลขจำนวนเต็มใน VBScript ใน Internet Explorer 6โปรแกรมแก้ไขด่วน
901116คุณได้รับข้อผิดพลาด "Microsoft Internet Explorer พบปัญหาและจำเป็นต้องปิดโปรแกรม" เมื่อคุณพยายามเปิดเว็บเพจใน Internet Explorer 6 พร้อม Service Pack 1โปรแกรมแก้ไขด่วน
901122ส่วนติดต่อเครือข่ายบนอุปกรณ์ USB คอมโพสิตแบบมัลติฟังก์ชันไม่ทำงานใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
901155การแก้ไข: ฟังก์ชัน WNetAddConnection2 ไม่ได้ส่งรหัสเริ่มต้นที่ถูกต้อง เมื่อพารามิเตอร์ IpPassword เป็น NULLโปรแกรมแก้ไขด่วน
901190MS06-009: ช่องโหว่ในตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูล (IME) ภาษาเกาหลีอาจเปิดทางให้มีการยกระดับสิทธิ์ให้สูงขึ้นความปลอดภัย
901214MS05-036: ช่องโหว่ในโมดูลการจัดการสีของ Microsoft อาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัสจากระยะไกลความปลอดภัย
901377แผงการแสดงผลของเครื่องพิมพ์ไม่ได้แสดงชื่อเอกสารที่สมบูรณ์ ถ้าชื่อเอกสารเป็นสายอักขระชุดอักขระแบบหลายไบต์โปรแกรมแก้ไขด่วน
902058เกิดภาวะหน่วยความจำพร่องหายไปขึ้นในกระบวนการ Lsass.exe บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP หรือบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003โปรแกรมแก้ไขด่วน
902149ไคลเอ็นต์ FTP อาจสะท้อนข้อมูลของบัญชีผู้ใช้กลับไปยังหน้าจอใน Windows Server 2003 และ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
902346การแก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้แบบสอบถาม Windows Management Instrumentation (WMI) เพื่อลงทะเบียนเหตุการณ์ WMI บนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows Server 2003 หรือ Windows XP: "0x80041032 และ 0x80041003"โปรแกรมแก้ไขด่วน
902395คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "HTTP 405" เมื่อคุณคลิกไฮเปอร์ลิงก์ที่เชื่อมโยงกับโฟลเดอร์ WebDAV ใน Internet Explorer 6โปรแกรมแก้ไขด่วน
902400MS05-051: ช่องโหว่ใน MS DTC และ COM+ อาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัสจากระยะไกลความปลอดภัย
902409เว็บฟอร์มไม่ส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ใน Internet Explorer 6โปรแกรมแก้ไขด่วน
902845คอมพิวเตอร์หยุดการตอบสนองระหว่างการตั้งค่าโหมดข้อความเมื่อคุณพยายามติดตั้ง Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
902853การดำเนินการคืนค่าที่ไม่จำเป็นอาจเริ่มขึ้นในกลุ่ม RAID เมื่อคุณตั้งค่าคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ในการไฮเบอร์เนตโปรแกรมแก้ไขด่วน
903234โปรแกรมปรับปรุงพร้อมใช้งานสำหรับการปรับวิธีการที่ Shadow Copy Client เข้าถึง Shadow Copy อย่างเหมาะสมใน Windows Server 2003 และใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
903235MS05-037: ช่องโหว่ใน JView Profiler อาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัสจากระยะไกลความปลอดภัย
903242Windows Security Center ปรากฏเป็นภาษาอังกฤษหลังจากที่คุณปรับปรุงการตั้งค่านโยบายกลุ่มใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
903250มีการคัดลอกชื่อเพลงไปยังซีดีที่บันทึกได้ หลังจากที่คุณยกเลิกการเขียนใน Windows Media Player 10 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
903252อาจมีการบันทึกรหัสเหตุการณ์ 1096 และคุณอาจประสบปัญหาความล่าช้า เมื่อคุณเข้าสู่ระบบบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Service Pack 1โปรแกรมแก้ไขด่วน
903675แนวทางการตรวจจับและการปรับใช้งานสำหรับการเปิดตัวโปรแกรมความปลอดภัย วันที่ 12 กรกฎาคม 2548ความปลอดภัย
903737การใช้ CPU อาจถึง 100 เปอร์เซ็นต์ เมื่อคุณใช้งานคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows XP ต่อจากโหมดสแตนด์บายหลายครั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน
903891คุณอาจไม่สามารถซิงโครไนซ์แฟ้มออฟไลน์ตามที่คาดไว้ใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
903895ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อผู้ใช้ออกจากระบบของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ในโดเมนที่ถูกกำหนดค่าสำหรับการโรมมิ่งโพรไฟล์ผู้ใช้: "ไม่สามารถสร้างไดเรกทอรี ข้อผิดพลาด 3"โปรแกรมแก้ไขด่วน
903926คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP จัดเก็บที่อยู่ IP ของพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์แทนที่ FQDN เมื่อคุณกำหนดค่า Internet Explorer 6 ให้ใช้คุณลักษณะการค้นหาพร็อกซีอัตโนมัติ โปรแกรมแก้ไขด่วน
903930หลังจากที่คุณเผยแพร่ใบรับรองใน Active Directory บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP แล้ว การต่ออายุใบรับรองอาจทำให้ที่เก็บใบรับรอง Active Directory ว่างเปล่าโปรแกรมแก้ไขด่วน
904023การแก้ไข: คุณอาจได้รับกล่องข้อความเมื่อคุณพยายามติดตั้ง Windows Messenger 5.1 ในโหมดแบบไม่ต้องเฝ้าดูบน Windows Server 2003 SP1 หรือบน Windows XP SP2โปรแกรมแก้ไขด่วน
904367ไอคอนอาจแสดงอย่างไม่ถูกต้องใน Internet Explorer 6โปรแกรมแก้ไขด่วน
904412อุปกรณ์ SBP-2 ไม่ทำงานเมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP SP2โปรแกรมแก้ไขด่วน
904423คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "0x80070005: การเข้าถึงถูกปฏิเสธ" เมื่อคุณสร้างงานที่กำหนดเวลาไว้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัย 841873โปรแกรมแก้ไขด่วน
904563คุณไม่สามารถพิมพ์แฟ้ม EMF ที่มีขนาดใหญ่กว่า 2 GB ใน Windows XP และ Windows Server 2003โปรแกรมแก้ไขด่วน
904629การแก้ไข: DVD Navigator รายงานค่า SPRM20 ไม่ถูกต้อง เมื่อมีการตั้งค่า DVD Navigator เป็นขอบเขต 7 หรือขอบเขต 8โปรแกรมแก้ไขด่วน
904636การแก้ไข: แฟ้มมีขนาดใหญ่กว่าที่คาดไว้มาก เมื่อคุณใช้ตัวบีบอัด DirectShow MJPEG เพื่อเข้ารหัสแฟ้มวิดีโอโปรแกรมแก้ไขด่วน
904706MS05-050: ช่องโหว่ใน DirectShow อาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัสจากระยะไกล ความปลอดภัย
904710WinINet ละเว้นนโยบายที่คุณกำหนดเมื่อคุณสร้างแฟ้มแม่แบบระดับการดูแลที่กำหนดเองใน Windows XP พร้อม Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
904767คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ตัวระบุตำแหน่ง RPC พบปัญหาและต้องปิดโปรแกรม" เมื่อคุณติดตั้ง Windows XP Service Pack 2 บนคอมพิวเตอร์โปรแกรมแก้ไขด่วน
904829คุณได้รับข้อความแจ้งว่า "โฟลเดอร์นี้มีแฟ้มชื่อ '<filename>' อยู่แล้วเมื่อคุณคัดลอกแฟ้มที่เข้ารหัส NTFS ไปยังตำแหน่งใหม่บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
905297Internet Explorer 6 อาจหยุดการตอบสนองเมื่อคุณใช้เพื่อโหลดหน้าต่างย่อยโปรแกรมแก้ไขด่วน
905299Internet Explorer 6 แสดงอิมเมจ EMF บางรายการอย่างไม่ถูกต้องใน Windows XP และ Windows Server 2003โปรแกรมแก้ไขด่วน
905414MS05-045: ช่องโหว่ในตัวจัดการการเชื่อมต่อเครือข่ายอาจเปิดทางให้มีการปฏิเสธการให้บริการ ความปลอดภัย
905495MS05-044: ช่องโหว่ในไคลเอ็นต์ Windows FTP อาจเปิดทางให้มีการแทรกแซงตำแหน่งการถ่ายโอนแฟ้ม ความปลอดภัย
905498การแก้ไข: เกิดเหตุการณ์ onbeforeunload ขึ้นแบบไม่คาดคิด เมื่อคุณดูเว็บเพจใน Internet Explorer 6 บนคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง Windows XP Service Pack 2 หรือ Windows Server 2003 Service Pack 1 โปรแกรมแก้ไขด่วน
905519คุณพบปัญหา เมื่อคุณพยายามพิมพ์ไปยังแฟ้มทางการเขียนโปรแกรมใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
905628คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมเครือข่าย Winsock แบบกำหนดเองบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows XP Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
905654คุณสมบัติ LastLogonUserName ไม่ถูกนำเข้าแบบอัตโนมัติในทุกกรณีบนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Microsoft Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
905749MS05-047: ช่องโหว่ใน Plug and Play อาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัสจากระยะไกลและการยกระดับสิทธิ์ให้สูงขึ้นเฉพาะที่ความปลอดภัย
905816กล้อง USB ต้องรอประมาณ 8 วินาทีก่อนที่จะเริ่มการจับภาพวิดีโอใหม่บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ที่ทำงานต่อจาการสแตนด์บายโปรแกรมแก้ไขด่วน
905890โปรแกรมอาจทำงานช้ามาก หากการเชื่อมต่อเครือข่ายไปยังโฮมโฟลเดอร์ของคุณเป็นไปอย่างเชื่องช้าใน Windows Server 2003 หรือใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
905915MS05-054: โปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยแบบสะสมสำหรับ Internet Explorerความปลอดภัย
906216ตัวควบคุม Dhtmled.ocx ActiveX ไม่ทำงานตามที่คาด หลังจากที่โปรแกรมเปลี่ยนคุณสมบัติที่มองเห็นได้ของตัวควบคุม Dhtmled.ocx โปรแกรมแก้ไขด่วน
906219แพคเกจ Windows Installer ไม่ติดตั้งเมื่อคุณใช้ตัวเลือกบรรทัดคำสั่ง PATCH เพื่อพยายามติดตั้งแพคเกจใน Windows Server 2003 หรือใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
906232อุปกรณ์เครื่องเล่นสื่อแบบหลายแผ่น/เครื่องบันทึกสื่อของ Sony ถูกตรวจพบอย่างไม่ถูกต้องในฐานะเป็นเครื่องเล่นดีวีดี/ซีดี PowerFile C200 แบบหลายแผ่นใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
906277ข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อคุณเรียกใช้งานฮาร์ดแวร์คงคลังบนไคลเอ็นต์ SMS ที่เรียกใช้ Windows XP: "พบข้อผิดพลาดที่ไม่รู้จักเมื่อประมวลผลอินสแตนต์ของคลาส win32_cdromdrive"โปรแกรมแก้ไขด่วน
906294ไม่สนับสนุนการใช้ Monikers ใน Internet Explorer อีกต่อไปหลังจากการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยที่ให้มากับโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยแบบสะสม 896727 (MS05-038)โปรแกรมแก้ไขด่วน
906379ข้อบกพร่อง: คุณอาจได้รับค่าของข้อผิดพลาด 0x800c0008 เมื่อคุณส่งคำร้องขอ HTTPS POST ผ่านทางฟังก์ชัน IMoniker::BindToStorage และใช้ส่วนติดต่อ IStream เพื่อให้ข้อมูล HTTP POST โปรแกรมแก้ไขด่วน
906450เครื่องมือ Gpresult.exe หยุดการตอบสนองหรือแสดงผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง เมื่อคุณเรียกใช้เครื่องมือ Gpresult.exe พร้อมกับสวิตช์ /v หรือ /z บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
906469ตัวแปรสภาพแวดล้อมของเส้นทางที่ส่งคืนถูกตัดให้สั้นลงเหลือ 1,024 ไบต์บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 หรือ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
906472คุณไม่สามารถฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำซึ่งเป็นอุปกรณ์สื่อแบบถอดได้โดยการใช้ระบบแฟ้ม FAT32 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
906473การแก้ไข: หน้าต่างใหม่จะเปิดขึ้นเสมอ เมื่อคุณคลิกลิงก์ที่มีเป้าหมายที่ระบุในโปรแกรมประยุกต์ที่ควบคุมจากเว็บเบราว์เซอร์โปรแกรมแก้ไขด่วน
906524ข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อกับการแบ่งปันระยะไกล โดยใช้การรับรองความถูกต้อง NTLM บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP: "ความล้มเหลวในการเข้าสู่ระบบ: ชื่อผู้ใช้ที่ไม่รู้จักหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง"โปรแกรมแก้ไขด่วน
906569โปรแกรมปรับปรุง 906569 ได้เพิ่มแท็บเครื่องมือลงในโปรแกรมอรรถประโยชน์การกำหนดค่าระบบใน Windows XP Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
906650เมื่อคุณใช้ Internet Explorer บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP แล้ว Internet Explorer อาจใช้เวลา 8 ถึง 11 วินาทีเพื่อเปิดเว็บเพจโปรแกรมแก้ไขด่วน
906673การแก้ไข: Visual Studio 2005 จบการทำงานโดยไม่คาดคิด เมื่อคุณพยายามดูเอกสาร MSDN หรือเมื่อคุณพยายามสร้างโครงการ Visual C++ ใหม่บน Windows XP Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
906678โปรแกรมประยุกต์ที่มีสองเธรดหยุดการตอบสนองบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
906681ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP โดยการใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน แม้ว่าจำเป็นต้องใช้สมาร์ทการ์ดสำหรับการตั้งค่าคุณสมบัติบัญชีผู้ใช้ในการเข้าสู่ระบบแบบอินเตอร์แอกทีฟ โปรแกรมแก้ไขด่วน
906688หน้าเพิ่มเติมที่มีข้อความผิดพลาดอาจถูกพิมพ์ออกมา เมื่อคุณพิมพ์เอกสาร Office 2000 ไปยังเครื่องพิมพ์ PostScript ใน Windows Server 2003 หรือใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
906693เค้าโครงแป้นพิมพ์เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงไปเมื่อคุณใช้การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกลเพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
906751ฟิลด์รายละเอียดคีย์ส่วนตัวจะแสดงคีย์ส่วนตัว CryptoAPI เสมอ และคุณไม่สามารถเปลี่ยนข้อความบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Professionalโปรแกรมแก้ไขด่วน
906752คุณไม่สามารถติดตั้งเครื่องพิมพ์ที่ใช้ตัวประมวลผลการพิมพ์แบบกำหนดเองใน Windows Server 2003 Server หรือใน Windows XP Professionalโปรแกรมแก้ไขด่วน
906859รหัสเหตุการณ์: 3042 ถูกบันทึกไว้ในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์ตัวแสดงเหตุการณ์ เมื่อคุณใช้เครื่องมือ Relog.exe บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
906866คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "หยุด 0x00000035 NO_MORE_IRP_STACK_LOCATIONS" เมื่อคุณพยายามเข้าสู่ระบบของโดเมนโปรแกรมแก้ไขด่วน
906882คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "หยุด: 0x000000D1" บนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows XP พร้อม Service Pack 1 หรือ Windows XP พร้อม Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
907018Internet Explorer 6 อาจหยุดการตอบสนองเมื่อคุณปิดเพจ HTML ที่ใช้ตัวกรองการแสดงผลหรือการเปลี่ยนเพจโปรแกรมแก้ไขด่วน
907245MS05-048: ช่องโหว่ใน Microsoft Collaboration Data Objects อาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัสความปลอดภัย
907247รายละเอียดของการปรับปรุงบริการ Credential Roaming สำหรับ Windows Server 2003 และสำหรับ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
907265โปรแกรมปรับปรุง MMC 3.0 พร้อมใช้งานสำหรับ Windows Server 2003 และ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
907301แฟ้ม Wininet.dll ไม่จัดการการเปลี่ยนเส้นทางจาก HTTPS URL ไปยัง HTTP URL ใน Windows XP พร้อม Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
907316ขนาดแบบอักษรของข้อความในตัวควบคุมฟอร์ม HTML ไม่เปลี่ยนไปเมื่อคุณเปลี่ยนขนาดแบบอักษรของเว็บเพจใน Internet Explorer 6 Service Pack 1โปรแกรมแก้ไขด่วน
907338การแก้ไข: มีการละเมิดการเข้าถึงในส่วนประกอบการนำทาง Mshtml.dll เมื่อคุณพยายามเรียกดูโปรแกรมประยุกต์ของเว็บที่ใช้แฟ้ม HTML Component (HTC) ใน Internet Explorer 6โปรแกรมแก้ไขด่วน
907405คุณไม่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายที่ใช้ SSID ที่ซ่อนอยู่ได้ใหม่ หลังจากที่คุณยกเลิกการเชื่อมต่อจากเครือข่ายดังกล่าวด้วยตนเองบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
907455Internet Explorer อาจล่าช้านานถึง 10 วินาทีก่อนที่จะเริ่มต้นเป็นครั้งแรกใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
907572คอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์ที่ใช้ Windows XP อาจเกิดภาวะหน่วยความจำพร่องหายไป เมื่อมีการกำหนดค่าโปรแกรมอรรถประโยชน์ของเดสก์ท็อประยะไกล เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์พอร์ตอนุกรมกับคอมพิวเตอร์โฮสต์โปรแกรมแก้ไขด่วน
907717Windows Firewall อาจปล่อยแพคเก็ต ICMP บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP SP2 ที่มีอะแดปเตอร์เครือข่ายมากกว่าหนึ่งรายการโปรแกรมแก้ไขด่วน
907803คุณไม่สามารถวาดรูปหลายเหลี่ยมได้อย่างแม่นยำ เมื่อคุณใช้เมธอด FillPolygon และคลาส PathGradientBrush ใน .NET Framework 1.1 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
907865โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ปรับปรุง IPSec Policy Agent พร้อมใช้งานแล้วสำหรับ Windows Server 2003 และ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
907870อาจเกิดหน่วยความจำเสียหายเป็นพักๆ ในข้อมูลไบนารีที่จัดเก็บไว้บนไดรฟ์ของระบบแฟ้ม NTFS ที่ถูกบีบอัดบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
908069คำสั่ง ntbackup อาจไม่พร้อมท์คุณให้เปลี่ยนสื่อสำรองข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
908209Internet Explorer 6 ไม่สามารถใช้โพรโทคอลการรับรองความถูกต้อง Kerberos เพื่อเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ที่ใช้พอร์ตไม่ได้มาตรฐานใน Windows XP และใน Windows Server 2003 โปรแกรมแก้ไขด่วน
908233Microsoft Office InfoPath 2003 อาจหยุดการตอบสนองเมื่อคุณคลิกปุ่มคำสั่งลบซ้ำๆโปรแกรมแก้ไขด่วน
908473การแก้ไข: เหตุการณ์ Failure Audit ที่มีรหัสเหตุการณ์ 560 แสดงในบันทึกความปลอดภัย เมื่อคุณเปิดใช้งานการตรวจสอบวัตถุใน Windows XP หรือใน Windows Server 2003โปรแกรมแก้ไขด่วน
908519MS06-002: ช่องโหว่ในแบบอักษรเว็บแบบฝังตัวอาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัสจากระยะไกลได้ ความปลอดภัย
908521Office Outlook 2003 อาจหยุดการตอบสนองบนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows Server 2003 หรือ Windows XP เนื่องจากปัญหาในโปรแกรม RPCโปรแกรมแก้ไขด่วน
908531MS06-015: ช่องโหว่ใน Windows Explorer อาจทำให้เกิดการเรียกใช้รหัสจากระยะไกลความปลอดภัย
908536แถบเลื่อนแนวนอนที่ใช้ในฟอร์มอาจไม่ตอบสนองกับการควบคุมเมาส์หรือการดำเนินการ เมื่อคุณใช้ธีมบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP SP2โปรแกรมแก้ไขด่วน
908673อาจเกิดปัญหาขึ้นเมื่อคุณพยายามถ่ายโอนแฟ้มไปยังหรือจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับฮับ USB 2.0 ใน Microsoft Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
908676การแก้ไข: อาจใช้เวลานานกว่าในการโหลดเพจ HTML ที่มีอักขระที่ไม่ใช่ ASCII จำนวนมากใน Internet Explorer 6โปรแกรมแก้ไขด่วน
908917ระบบหยุดการตอบสนองเมื่อคุณเข้าถึงเว็บเพจหรือเปิดเอกสาร HTML บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP SP2โปรแกรมแก้ไขด่วน
909095บางครั้งคอมพิวเตอร์ไม่เข้าสู่โหมดไฮเบอร์เนต และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "มีทรัพยากรระบบไม่เพียงพอที่จะดำเนินการ API ให้เสร็จสมบูรณ์" ใน Windows XP พร้อม Service Pack 2 ใน Windows XP Tablet PC Edition 2005 หรือใน Windows XP Media Center Edition 2005โปรแกรมแก้ไขด่วน
909278คุณไม่ได้รับข้อความ "ไม่สามารถเข้าถึงปลายทาง ICMP ได้" หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัย MS05-019 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
909279คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP อาจไม่ซิงโครไนซ์นาฬิกากับเซิร์ฟเวอร์เวลาของอินเทอร์เน็ต โปรแกรมแก้ไขด่วน
909347สมาชิกของกลุ่มผู้ให้บริการการกำหนดค่าเครือข่ายไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อใหม่สำหรับผู้ใช้ทั้งหมดใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
909390โปรแกรมปรับปรุงพร้อมใช้งานที่จะช่วยให้คอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์ DNS ที่ใช้ Windows XP ยอมรับแพคเก็ตได้สูงถึง 64 KBโปรแกรมแก้ไขด่วน
909422หลังจากที่คุณปรับเปลี่ยนแฟ้มในโฟลเดอร์ที่ถูกบีบอัดบนเซิร์ฟเวอร์ WebDAV แล้ว คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP อาจไม่แสดงการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมแก้ไขด่วน
909423เวลาและวันที่ในการปรับเปลี่ยนล่าสุดของแฟ้มแสดงอย่างไม่ถูกต้องเป็นเวลาและวันที่ปัจจุบันในโฟลเดอร์ WebDAV ใน Windows Server 2003 หรือใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
909425ข้อความแสดงข้อผิดพลาดใน Windows Server 2003 และใน Windows XP Professional: "ERROR_WINHTTP_CLIENT_AUTH_CERT_NEEDED"โปรแกรมแก้ไขด่วน
909441การแก้ไข: ในแผงควบคุม เสียง และอุปกรณ์เสียงแสดงการตั้งค่าในรายการการตั้งค่าลำโพงอย่างไม่ถูกต้อง โปรแกรมแก้ไขด่วน
909486โปรแกรมปิดลงเมื่อคุณเลื่อนตัวชี้เมาส์ไปไว้เหนือแฟ้มโปรแกรมในกล่องโต้ตอบเปิด, บันทึก หรือบันทึกเป็น บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
909547บันทึกการติดตาม Global Logger อาจเพิ่มขึ้นและใช้พื้นที่ดิสก์ทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
909608คุณได้รับข้อผิดพลาดการละเมิดการเข้าถึง เมื่อคุณใช้ /integrate switch เพื่อผนวมโปรแกรมแก้ไขด่วน 900725 เข้ากับแฟ้มต้นฉบับการติดตั้ง Windows XP Service Pack 2 โปรแกรมแก้ไขด่วน
909667คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP หยุดการตอบสนอง ระหว่างการสแตนด์บายหรือการไฮเบอร์เนต หรือเมื่อคุณพยายามใช้คำสั่งปิดเครื่องโปรแกรมแก้ไขด่วน
909737การแก้ไข: ฟังก์ชัน MSChapSrvChangePassword อาจล้มเหลว และอาจแสดงรหัสข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดไว้บนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows Server 2003 หรือ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
909918ข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อคุณออกจากโปรแกรมประยุกต์ Visual Basic ที่ใช้ LUARedirectFS Shim บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP: "คำสั่งที่ '0x7c9105f8' อ้างถึงหน่วยความจำที่ '0x00350010'"โปรแกรมแก้ไขด่วน
909985การติดตั้งซอฟต์แวร์นโยบายกลุ่มทำงานอย่างไม่ถูกต้อง สำหรับผู้ใช้ที่ทำการโรมมิ่งโพรไฟล์ผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์ที่ใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
909987คุณอาจพบกับปัญหาประสิทธิภาพการพิมพ์ที่ช้าลงบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ที่ใช้เครื่องพิมพ์ที่โฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์ Sambaโปรแกรมแก้ไขด่วน
910234การแก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อคอมโพเนนต์ที่ให้บริการในโปรแกรมประยุกต์ COM+ เรียกใช้คอมโพเนนต์ที่ให้บริการอื่นในโปรแกรมประยุกต์ COM+ ที่สอง: "0x8004E027"โปรแกรมแก้ไขด่วน
910274คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อคุณพยายามเปิดเอกสารบนเซิร์ฟเวอร์ FTP ที่ปลอดภัยใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
910329ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณอาจได้รับเมื่อคุณพยายามอ่านเนื้อหาวิธีใช้สำหรับคุณลักษณะตัวบล็อกป็อปอัพของ Internet Explorer บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP SP2 ที่ติดตั้ง MUI Pack: "ไม่สามารถแสดงหน้าได้" โปรแกรมแก้ไขด่วน
910365คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อคุณพยายามเปิดเว็บไซต์เป็นโฟลเดอร์ Web ใน Microsoft Internet Explorer 6โปรแกรมแก้ไขด่วน
910366ข้อความในกล่องโต้ตอบ "ปิด Windows" และกล่องโต้ตอบ "ความปลอดภัยของ Windows" ไม่ปรากฏขึ้นในภาษาที่คุณตั้งค่าไว้ใน Multilingual User Interface Pack ใน Microsoft Windows XP Professional พร้อม Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
910437เมื่อโปรแกรมปรับปรุงอัตโนมัติของ Windows พยายามดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงต่างๆ บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 หรือ Windows XP อาจเกิดข้อผิดพลาดการละเมิดการเข้าถึงขึ้น โปรแกรมแก้ไขด่วน
910466คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "MEM_BAD_POINTER" บนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows XP พร้อม Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
910482หลังจากที่คุณถอดสมาร์ทการ์ดออกจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP คุณจะไม่สามารถออกจากระบบหรือเครื่องเวิร์กสเตชันจะไม่ถูกล็อก โปรแกรมแก้ไขด่วน
910620MS06-004: โปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยแบบสะสมสำหรับ Internet Explorerความปลอดภัย
910623โพรไฟล์ฮาร์ดแวร์ที่ไม่ได้เลือกจะถูกลบ หากคุณเลือกโพรไฟล์ฮาร์ดแวร์ที่ไม่ตรงกับสถานะถูกเชื่อมต่อหรือถูกถอดออกของคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่ใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
910645การแก้ไข: การละเมิดการเข้าถึงอาจเกิดขึ้น เมื่อคุณใช้ Internet Explorer 6 เพื่อเข้าสู่เว็บเพจที่ใช้ส่วนประกอบ HTML เพื่อทำการเขียนสคริปต์ DHTML โปรแกรมแก้ไขด่วน
910678ตัวช่วยสร้าง Sysprep MiniSetup อาจหยุดการตอบสนอง เมื่อคุณเรียกใช้งานตัวช่วยสร้างเพื่อติดตั้งอิมเมจของ Microsoft Windows XP พร้อม Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
910720ความพร้อมใช้งานของ Windows XP COM+ Hotfix Rollup Package 12โปรแกรมแก้ไขด่วน
910728การปรับปรุงพร้อมใช้งานเพื่อเอาสัญลักษณ์รูปดาวพลังงานออกจากแท็บโปรแกรมรักษาหน้าจอใน Windows Server 2003 และใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
910849เซสชันยังคงล็อกอยู่เมื่อคุณเรียกใช้ ExitWindowsEx(EWX_LOGOFF|EWX_FORCE,NULL) ใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
910906โปรแกรมอาจใช้งานไม่ได้เมื่อเรียกใช้เมธอด Seek บนฟิลด์ไบนารี โดยการใช้ Microsoft DAO 3.6 Object Libraryโปรแกรมแก้ไขด่วน
911013ไม่สามารถกำหนดค่าข้อยกเว้นของโปรแกรมไฟร์วอลล์ที่มีอักขระมากกว่า 260 ตัวโดยการใช้นโยบายกลุ่มบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Professional SP2โปรแกรมแก้ไขด่วน
911063การแก้ไข: เมนูยังคงแสดงเป็นภาษาอังกฤษ หลังจากที่คุณเลือกภาษาของเมนูใน DirectShow DVD Navigator ใน Windows XP โปรแกรมแก้ไขด่วน
911064การแก้ไข: การละเมิดการเข้าถึงอาจเกิดขึ้น เมื่อคุณโหลดตัวควบคุม ActiveX ที่จัดสรรหน่วยความจำมากกว่า 4 GB ใน Internet Explorer 6โปรแกรมแก้ไขด่วน
911066คอมพิวเตอร์อาจจบการทำงานโดยไม่คาดคิด และอาจเกิดข้อผิดพลาดการละเมิดการเข้าถึงในแฟ้ม Msctf.dll เมื่อคุณเริ่มและหยุดโปรแกรมซ้ำๆ บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows XP Tablet PC Editionโปรแกรมแก้ไขด่วน
911071โปรแกรมที่ใช้ส่วนประกอบแผงป้อนข้อมูลแท็บเล็ตพีซีอาจใช้งานไม่ได้บน Windows XP Tablet PC Edition 2005โปรแกรมแก้ไขด่วน
911133คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "0x0000007F หยุด" เมื่อคุณสัมผัสที่หน้าจอด้วยปากกาสไตลัสบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Tablet PC Edition 2005โปรแกรมแก้ไขด่วน
911149ข้อความแสดงข้อผิดพลาดใน Internet Explorer เมื่อคุณพยายามเข้าถึงเว็บไซต์ที่ต้องมีการรับรองความถูกต้อง Kerberos บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP: "ข้อผิดพลาด HTTP 401 - ไม่ได้รับอนุญาต: การเข้าถึงถูกปฏิเสธเนื่องจากข้อมูลประจำตัวไม่ถูกต้อง"โปรแกรมแก้ไขด่วน
911162ข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อคุณใช้ไคลเอ็นต์ FTP ใน Windows XP: "คำสั่ง 500 Invalid PORT"โปรแกรมแก้ไขด่วน
911170เครื่องมือ Resultant Set of Policy และเครื่องมือคอนโซลการจัดการนโยบายกลุ่มแสดงข้อมูลนโยบายไม่ถูกต้องบนบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Service Pack 2 (SP2)โปรแกรมแก้ไขด่วน
911262คุณพบปัญหาประสิทธิภาพการทำงานของระบบช้าลงเมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมที่ใช้บริการ WMI บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP SP2 หรือบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 SP1โปรแกรมแก้ไขด่วน
911280MS06-025: ช่องโหว่ในการกำหนดเส้นทางและการเข้าถึงระยะไกลอาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัสจากระยะไกลความปลอดภัย
911562MS06-014: ช่องโหว่ในฟังก์ชัน Microsoft Data Access Components (MDAC) อาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัส ความปลอดภัย
911564MS06-006: ช่องโหว่ในปลั๊กอินของ Windows Media Player ที่มีเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตที่ไม่ใช่ Microsoft อาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัสจากระยะไกลความปลอดภัย
911565MS06-005: ช่องโหว่ใน Windows Media Player อาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัสจากระยะไกลความปลอดภัย
911567MS06-016: โปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยแบบสะสมสำหรับ Outlook Expressความปลอดภัย
911589กระบวนการ Proquota.exe ใช่หน่วยความจำมากเมื่อคุณเปิดใช้งานโควตาของโพรไฟล์บนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows XP Service Pack 2 หรือ Windows 2000โปรแกรมแก้ไขด่วน
911740เมื่อคุณเปลี่ยนขนาดหรือขยายเว็บเพจภาษาฮิบรูใน Internet Explorer จะมีการคงเลขทศนิยมไว้โปรแกรมแก้ไขด่วน
911855การแก้ไข: การละเมิดการเข้าถึงอาจเกิดขึ้น เมื่อคุณประกาศตัวแปรชุดระเบียนชนิดส่วนกลาง และเมื่อคุณพยายามปิดชุดระเบียนใน Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 Service Pack 1โปรแกรมแก้ไขด่วน
911904การแก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อคุณเล่นแฟ้ม .avi บางแฟ้มใน Windows Media Player: "0x800705aa - มีทรัพยากรระบบไม่เพียงพอที่จะดำเนินการตามการร้องขอบริการให้เสร็จสมบูรณ์"โปรแกรมแก้ไขด่วน
911927MS06-008: ช่องโหว่ใน WebClient อาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัสจากระยะไกลความปลอดภัย
911929การแก้ไข: อาจเกิด handle leak ในรีจิสทรีคีย์ เมื่อคุณสำรวจเว็บเพจใน Internet Explorer 6โปรแกรมแก้ไขด่วน
911949คุณอาจไม่สามารถใช้ความช่วยเหลือระยะไกลเพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows XP SP2 บนคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง Multilingual User Interface Pack (MUI)โปรแกรมแก้ไขด่วน
911990การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องเล่นสื่อแบบหลายแผ่น/เครื่องบันทึกสื่อของ Sony สูญหายใน Windows XP Media Center Edition 2005 โปรแกรมแก้ไขด่วน
912112การกำหนดค่าเดสก์ท็อปแบบขยายแสดงหลายหน้าจอไม่ได้รับการคืนค่า เมื่อคุณเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่ใช้ Windows XP กับที่วางเทียบอีกครั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน
912143เมื่อคุณใช้โปรแกรมประยุกต์ที่เรียกใช้ฟังก์ชัน NetUserGetLocalGroups ใน Windows Server 2003 หรือใน Windows XP โปรแกรมประยุกต์ดังกล่าวอาจเกิดภาวะหน่วยความจำพร่องหายไปโปรแกรมแก้ไขด่วน
912354คุณอาจประสบปัญหาภาวะหน่วยความจำที่เป็นไบต์ส่วนตัวของระบบพร่องหายไปในกระบวนการ Winlogon.exe บนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows XP หรือ Windows Server 2003โปรแกรมแก้ไขด่วน
912461การแก้ไข: คุณไม่สามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์เฉพาะ เมื่อคุณตั้งโปรแกรมการควบคุม DVD Nav ใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
912475โปรแกรมปรับปรุงการปรับเวลาตามฤดูกาลของออสเตรเลียปี 2549 สำหรับสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้ใช้ Exchange Server ได้หมดอายุแล้วในตอนนี้โปรแกรมแก้ไขด่วน
912572ข้อความแสดงข้อผิดพลาดหลังจากที่คุณสร้างโปรแกรมประยุกต์เพื่อเข้าถึง Authorization Manager Store ใน Windows Server 2003 หรือใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
912666การแก้ไข: คุณไม่สามารถสร้างซีดีที่เข้ากันได้กับ El Torito เมื่อตอนเริ่มต้นระบบโดยการใช้ Windows XP Image Mastering API (IMAPI) บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
912680แฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่คัดลอกมาอาจไม่รักษาคุณลักษณะเดิมของแฟ้มหรือโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
912761Encrypting File System (EFS) จะสร้างใบรับรองที่เซ็นชื่อเอง เมื่อคุณพยายามเข้ารหัสแฟ้ม EFS บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
912784มีการละเมิดการเข้าถึงเกิดขึ้นเมื่อคุณเล่นสตรีมมัลติมีเดียที่มีการเข้ารหัสใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
912812MS06-013: โปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยแบบสะสมสำหรับ Internet Explorerความปลอดภัย
912817ความพร้อมใช้งานของ Windows XP COM+ Hotfix Rollup Package 13โปรแกรมแก้ไขด่วน
912919MS06-001: ช่องโหว่ในโปรแกรมการแสดงผลกราฟิกอาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัสจากระยะไกลความปลอดภัย
912945โปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Internet Explorer 6 และผลกระทบที่มีต่อตัวควบคุม ActiveX โปรแกรมแก้ไขด่วน
913178รายละเอียดของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Jet 4.0 Database Engine post-837001: 17 กุมภาพันธ์ 2549โปรแกรมแก้ไขด่วน
913296โปรแกรมปรับปรุง Jet 4.0 Data Engine จะแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
913318ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "หยุด" เมื่อคุณใส่และถอดสื่อเก็บข้อมูลแบบถอดได้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP: "หยุด 0x00000023" โปรแกรมแก้ไขด่วน
913365โปรแกรมแก้ไขด่วนที่เกี่ยวข้องกับ USB ไม่ทำงานอีกต่อไป หลังจากที่คุณใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ต่อจากการไฮเบอร์เนตหรือการสแตนด์บายโปรแกรมแก้ไขด่วน
913425การแก้ไข: การเกิดภาวะติดตายขึ้น เมื่อคุณใช้ฟังก์ชัน IReferenceClock::AdviseTime ที่กำหนดของ KSProxy สำหรับกระแสข้อมูลเสียงใน Windows XP โปรแกรมแก้ไขด่วน
913433MS06-020: ช่องโหว่ใน Macromedia Flash Player จาก Adobe อาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัสจากระยะไกลความปลอดภัย
913446MS06-007: ช่องโหว่ใน TCP/IP อาจเปิดทางให้มีการปฏิเสธการให้บริการความปลอดภัย
913460ข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อคุณพยายามติดตั้งตัวควบคุม ActiveX หรือเมื่อคุณพยายามทำให้กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของ WGA ใน Windows XP พร้อม Service Pack 2 เสร็จสิ้น: "8024402c"โปรแกรมแก้ไขด่วน
913478คุณไม่ได้รับข้อความแจ้งเตือนสถานะการพิมพ์อีกต่อไป เมื่อคุณพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์บนเครือข่าย หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows XP Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
913522คุณอาจพบปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP SP2 หรือบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 SP1 ที่มีอะแดปเตอร์เครือข่ายมากกว่าหนึ่งโปรแกรมแก้ไขด่วน
913538วัตถุตัวแจงนับ WMI ถูกยกเลิกก่อนที่คอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์จะสามารถเสร็จสิ้นการใช้วัตถุตัวแจงนับบนคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์ที่ใช้ Windows Server 2003 หรือ Windows XP โปรแกรมแก้ไขด่วน
913580MS06-018: ช่องโหว่ใน Microsoft Distributed Transaction Coordinator อาจเปิดทางให้มีการปฏิเสธการให้บริการความปลอดภัย
913670โปรแกรมปรับปรุงพร้อมใช้งานสำหรับการเอาโปรแกรมปรับปรุงการปรับเวลาตามฤดูกาลของออสเตรเลีย 2006 912475 ออก โปรแกรมแก้ไขด่วน
913788Microsoft Internet Explorer 6 อาจใช้งานไม่ได้เมื่อคุณพยายามพิมพ์หรือแสดงตัวอย่างเว็บเพจโปรแกรมแก้ไขด่วน
913808รุ่นของทรัพยากรที่ฝังอยู่ในแฟ้ม LIP MUI เป็นรุ่นที่ไม่ถูกต้องใน Windows XP Starter Editionโปรแกรมแก้ไขด่วน
913830ตัวควบคุม ActiveX อาจปรากฏขึ้นอย่างไม่ถูกต้อง เมื่อคุณเลื่อนตัวควบคุม ActiveX ในแนวนอนใน Internet Explorer 6โปรแกรมแก้ไขด่วน
913862การแก้ไข: Internet Explorer 6 แสดงผลตัวชี้ IOleClientSite ไม่ถูกต้อง เมื่อกรอบด้านในแทรกองค์ประกอบ<วัตถุ>ลงใน DOM แบบไดนามิกโปรแกรมแก้ไขด่วน
914012การจัดคิวข้อความไม่เริ่มบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1โปรแกรมแก้ไขด่วน
914015ไม่เกิดข้อผิดพลาดขึ้น เมื่อโปรแกรมควบคุม Hidusb.sys ไม่สามารถรีเซ็ตพอร์ตของอุปกรณ์ใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
914028คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP หยุดการตอบสนอง เมื่อคอมพิวเตอร์พยายามเข้าสู่โหมดสแตนด์บายโปรแกรมแก้ไขด่วน
914144กล่องโต้ตอบเข้าสู่ระบบ Windows ในหน้าต่างเดสก์ท็อประยะไกล ปรากฏขึ้นอย่างไม่ถูกต้อง เมื่อใช้ภาษาการป้อนข้อมูลเริ่มต้นบนคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์ใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
914300ตัวควบคุม ActiveX ของ MFC ที่เป็นของเว็บเพจหนึ่งยังแสดงอยู่ในเว็บเพจทั้งหมด เมื่อคุณใช้ปุ่ม ย้อนกลับและไปข้างหน้า ใน Internet Explorer 6โปรแกรมแก้ไขด่วน
914301ฟังก์ชัน CoCreateInstance อาจแสดงความล้มเหลว HRESULT บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Professional Service Pack 2 หรือบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003โปรแกรมแก้ไขด่วน
914388MS06-036: ช่องโหว่ในบริการไคลเอ็นต์ DHCP อาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัสจากระยะไกลความปลอดภัย
914389MS06-030: ช่องโหว่ใน Server Message Block อาจเปิดทางให้มีการยกระดับสิทธิ์ให้สูงขึ้น ความปลอดภัย
914399การแก้ไข: คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Bugcheck 0x1d" เมื่อคุณใช้โปรแกรมประยุกต์หลายโปรแกรมที่แต่ละโปรแกรมเข้าถึงอินสแตนซ์เดียวกันของการ์ดเสียงใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
914437หน้าต่างสองหน้าต่างปรากฏขึ้น เมื่อคุณคลิกสองครั้งที่ทางลัดสองรายการสำหรับโฟลเดอร์เดียวกันใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
914440การวินิจฉัยเครือข่ายสำหรับ Windows XP พร้อมใช้งานเพื่อช่วยระบุและแก้ปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายโปรแกรมแก้ไขด่วน
914444อุปกรณ์หน้าจอสัมผัสไม่ทำงาน เมื่อคุณพยายามเรียกใช้ตัวช่วยสร้างโปรแกรมแสดงเมื่อใช้งานครั้งแรก บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Tablet PC Edition 2005 โปรแกรมแก้ไขด่วน
914450ไม่มีอุปกรณ์แสดงในตัวจัดการอุปกรณ์ หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัย 905749 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
914453โปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่ใช้การเข้ารหัสเป็นส่วนๆ หยุดการตอบสนอง เมื่อคุณเข้าถึงโปรแกรมดังกล่าวจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 หรือบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
914463WMI ทำให้เกิดเหตุการณ์ความล้มเหลวในการเข้าถึงวัตถุ เมื่อได้มีการนำ SACL ไปใช้กับคีย์ย่อยของรีจิสทรี HKEY_USERS ใน Windows Server 2003 หรือใน Windows XP พร้อม Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
914798MS06-011: Permissive Windows Services DACL อาจทำให้เกิดการยกระดับสิทธิ์ให้สูงขึ้นความปลอดภัย
914804คอมพิวเตอร์ระยะไกลที่ใช้ Windows XP ไม่สามารถเข้าสู่การสแตนด์บายหรือการไฮเบอร์เนตโดยอัตโนมัติได้อีกต่อไป หลังจากที่คุณยกเลิกการเชื่อมต่อจากคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นโปรแกรมแก้ไขด่วน
914810บริการปรับปรุงอัตโนมัติอาจหยุดการตอบสนองโปรแกรมแก้ไขด่วน
914841วิธีการลดความยุ่งยากในการสร้างและการดูแลรักษาตัวกรองความปลอดภัยของ Internet Protocol (IPsec) ใน Windows Server 2003 และ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
914882Rollup Package ของตัวจัดการตัวกรองสำหรับ Windows XP SP2โปรแกรมแก้ไขด่วน
914906ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Starter Edition ทำการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่อย่างต่อเนื่อง: "สถานะที่ไม่สนับสนุน(2)"โปรแกรมแก้ไขด่วน
914929การแก้ไข: เส้นกราฟิกที่พิมพ์ในโหมด HPGL Vector บางกว่าเส้นที่ปรากฏในเอกสาร ถ้าคุณใช้โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ที่ใช้ Unidrv ในโหมดสมุดขนาดเล็ก 2 ขึ้นไป หรือ 6 ขึ้นไปโปรแกรมแก้ไขด่วน
915326เมื่อคุณถอดฮับ USB 2.0 ภายนอกออกจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP อุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อกับฮับ USB 2.0 จะไม่ถูกเอาออกจากตัวจัดการอุปกรณ์ในทันทีโปรแกรมแก้ไขด่วน
915355เมื่อคุณพยายามเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์แบบกำหนดเอง หรือพยายามเปิดเว็บไซต์โดยการใช้ Internet Explorer 6 พร้อม SP1 โปรแกรมประยุกต์หรือ Internet Explorer อาจหยุดการตอบสนองโปรแกรมแก้ไขด่วน
915357การเชื่อมต่อเครือข่ายอาจสูญหายไป เมื่อคุณใช้ DHCP เพื่อกำหนดการตั้งค่า IP บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
915365โปรแกรมประยุกต์ที่แจกจ่ายหยุดการตอบสนอง หรือการเชื่อมต่อเครือข่ายล้มเหลว หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยของ Microsoft MS04-031โปรแกรมแก้ไขด่วน
915377คุณประสบปัญหาประสิทธิภาพการทำงานที่ช้าลง เมื่อคุณพยายามเข้าถึงทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันโดยการใช้ Windows Explorer บนคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์ที่เรียกใช้ Windows XP หรือ Windows Server 2003โปรแกรมแก้ไขด่วน
915389ข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อคุณพยายามลบรหัสผ่านออกจากโฟลเดอร์ที่มีการบีบอัด หรือเพิ่มรหัสผ่านลงในโฟลเดอร์ที่มีการบีบอัดบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP: "ข้อผิดพลาดของโฟลเดอร์ที่มีการบีบอัด (Zip แล้ว) " โปรแกรมแก้ไขด่วน
915415ข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อคุณใช้เมธอด Image.Save เพื่อสร้างแฟ้ม GIF ขนาดใหญ่มากใน Windows Server 2003 หรือใน Windows XP: "System.Runtime.InteropServices.ExternalException: เกิดข้อผิดพลาดทั่วไปใน GDI+"โปรแกรมแก้ไขด่วน
915428คุณไม่ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ระบุว่าคุณใช้ PIN ที่ไม่ถูกต้อง เมื่อคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย 802.1X โดยการใช้ EAP-TLS บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
915686Internet Explorer หยุดการตอบสนอง เมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ หลังจากที่คุณเปิดใช้งานการตรวจสอบ autoproxy บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Service Pack 2 (SP2)โปรแกรมแก้ไขด่วน
915787การตรวจสอบความถูกต้องของใบรับรองบนคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์ไม่สำเร็จเมื่อ Internet Explorer 6 ใช้ CAPI เพื่อเรียกข้อมูลใบรับรอง CRL หรือ CA โปรแกรมแก้ไขด่วน
915800โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับเอกสาร Windows Desktop Search document IFilters ใน Windows XP และ Windows Server 2003โปรแกรมแก้ไขด่วน
915832ข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อคุณพยายามเริ่มการเชื่อมต่อ Dial-Up Networking โดยการใช้สมาร์ทการ์ด: "Error 0x80090016 - NTE_BAD_KEYSET" โปรแกรมแก้ไขด่วน
915843ข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อคุณพยายามเปิด WMI MMC Snap-in โดยการใช้คำสั่ง Wmimgmt.msc บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows XP: "MMC ตรวจพบข้อผิดพลาดใน Snap-in"โปรแกรมแก้ไขด่วน
915865แพคเกจโปรแกรมปรับปรุง XmlLite พร้อมใช้งานสำหรับ Windows XP พร้อม Service Pack 2 รุ่น 32 บิตโปรแกรมแก้ไขด่วน
916089การแก้ไข: เมื่อคุณเรียกใช้ Windows Update เพื่อสแกนโปรแกรมปรับปรุงที่ใช้ Windows Installer ซึ่งรวมถึงโปรแกรมปรับปรุงของ Office คุณอาจพบกับปัญหาภาวะหน่วยความจำพร่องหายไป หรือคุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดสำหรับกีะบวนการ Svchost โปรแกรมแก้ไขด่วน
916094คำร้องขอการพิมพ์ไปยังการใช้เครื่องพิมพ์ Novell NetWare ร่วมกันไม่ประสบความสำเร็จบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
916189โปรแกรมประยุกต์ของไคลเอ็นต์ COM ไม่ทำงานตามที่คาดบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP SP2 และคุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้: "E_ACCESSDENIED"โปรแกรมแก้ไขด่วน
916191แบบสอบถาม Windows Management Instrumentation ไม่แสดงข้อมูลใดๆ สำหรับคลาส Win32_DiskDrive หรือสำหรับคลาส Win32_DiskPartition บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
916199Windows XP หยุดการตอบสนอง เมื่อคุณคลิกหรือเปลี่ยนขนาดหน้าต่าง หรือใน Windows Server 2003 เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ของคอนโซลหลายโปรแกรม คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "หยุด": "0x000000F4" โปรแกรมแก้ไขด่วน
916204ไม่สามารถเข้าถึง OpenAFS ที่ใช้งานร่วมกันบนไคลเอ็นต์ที่ใช้ Windows XP ที่ไม่ได้ใช้เครือข่ายโปรแกรมแก้ไขด่วน
916281MS06-021: โปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยแบบสะสมสำหรับ Internet Explorerความปลอดภัย
916452โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าโซนเวลาไปเป็น (GMT-05:00) เวลาภาคตะวันออก (สหรัฐฯ &แคนาดา) บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 และคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
916453โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าโซนเวลาไปเป็น (GMT-06:00) เวลาภาคกลาง (สหรัฐฯ& แคนาดา) บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 และคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
916528การแก้ไข: มีการส่งกลับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเมื่อคุณเปลี่ยนลำดับความสัมพันธ์ของพารามิเตอร์ขาออกที่ชื่อเหมือนกันสองตัวในโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้โปรแกรมควบคุม ODBC ใน Windows XP Service Pack 2 โปรแกรมแก้ไขด่วน
916595ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "หยุด" บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP: "หยุด 0x000000D1"โปรแกรมแก้ไขด่วน
916731เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง Defrag.exe หยุดการตอบสนอง (แฮง) เมื่อคุณเรียกใช้เครื่องมือหลังจากที่คุณติดตั้ง Windows XP โปรแกรมแก้ไขด่วน
916846การสื่อสารของ Server Message Block ระหว่างส่วนประกอบ SMB ด้านไคลเอ็นต์และส่วนประกอบ SMB ด้านเซิร์ฟเวอร์ไม่สมบูรณ์ หากการตั้งค่าการเซ็นชื่อของ SMB ไม่ตรงกันในนโยบายกลุ่มหรือรีจิสทรีโปรแกรมแก้ไขด่วน
916852แพคเก็ต TCP จะถูกส่งต่อไป ถ้าแพคเก็ตตอบรับ TCP ล่าช้าเป็นเวลานานกว่า 300 มิลลิวินาที บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 หรือ Windows XP โปรแกรมแก้ไขด่วน
917013รายละเอียดของ Windows Desktop Search 3.01 และ Multilingual User Interface Pack สำหรับ Windows Desktop Search 3.01โปรแกรมแก้ไขด่วน
917021รายละเอียดของ Wireless Client Update สำหรับWindows XP พร้อม Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
917022โปรแกรมที่ใช้ไลบรารี Performance Data Helper เพื่อเปิดวัตถุประสิทธิภาพอาจหยุดการตอบสนอง บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
917140ไม่สามารถบันทึกรายการบันทึก ACT อย่างละเอียดของ Microsoft Application Compatibility Toolkit (ACT) ลงในแฟ้มบันทึกบนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows XP พร้อม Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
917159MS06-035: ช่องโหว่ใน Server Service อาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัสจากระยะไกลความปลอดภัย
917283MS06-033: ช่องโหว่ใน ASP.NET อาจเปิดทางให้มีการเปิดเผยข้อมูลความปลอดภัย
917332หน้าจอไม่เปิดเมื่อคุณเลื่อนเมาส์หรือ หรือกดปุ่มใดๆ หลังจากที่คุณกำหนดการตั้งค่าตัวเลือกการใช้พลังงานบนคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่ใช้ Windows XP SP2 โปรแกรมแก้ไขด่วน
917344MS06-023: ช่องโหว่ใน Microsoft JScript อาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัสจากระยะไกล ความปลอดภัย
917422MS06-051: ช่องโหว่ในเคอร์เนลของ Windows อาจทำให้เกิดการเรียกใช้รหัสจากระยะไกลความปลอดภัย
917425โปรแกรมแก้ไขความเข้ากันได้ของ Internet Explorer ActiveX สำหรับ Mshtml.dllโปรแกรมแก้ไขด่วน
917462การแก้ไข: มีการละเมิดการเข้าถึงเกิดขึ้นในโปรแกรมประยุกต์ที่ฝังอยู่ใน Windows XP เมื่อคุณใช้คุณลักษณะ "เปิดใช้งานการตอบกลับเริ่มต้น" ของไลบรารี User32.dll พร้อมกับตัวเลือก "เปิดใช้งานการบันทึก" เพื่อเปิดใช้การจัดการกล่องข้อความอัตโนมัติ โปรแกรมแก้ไขด่วน
917537MS06-034: ช่องโหว่ใน Internet Information Services ที่ใช้ Active Server Pages อาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัสจากระยะไกลความปลอดภัย
917608การแก้ไข: มีการบันทึกเหตุการณ์ข้อผิดพลาดลงในบันทึกของระบบ เมื่อคุณตั้งค่าส่วนประกอบ COM ให้ทำงานเป็นผู้ใช้ NT AUTHORITY\SYSTEM บนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
917730คุณไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อเครือข่ายเมื่อคุณเริ่มต้นใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP SP2โปรแกรมแก้ไขด่วน
917772การแก้ไข: Internet Explorer 6 จบการทำงานโดยไม่คาดคิด เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมที่ใช้ตัวควบคุมเว็บเบราว์เซอร์เพื่อทำซ้ำคำสั่งผ่านทางส่วนติดต่อ IHTMLStyleSheetsCollection โปรแกรมแก้ไขด่วน
917777ตัวช่วยสร้างเพิ่มเครื่องพิมพ์ หรือกล่องโต้ตอบเครื่องพิมพ์หยุดการตอบสนองบน คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003, Windows XP หรือบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 โปรแกรมแก้ไขด่วน
917783การแก้ไข: Internet Explorer ไม่เปิดใช้งานตัวควบคุม ActiveX ที่ได้รับการแทรกลงในเพจ HTML แบบไดนามิกโดยลักษณะการทำงานแบบไบนารี หลังจากคุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัย MS06-013โปรแกรมแก้ไขด่วน
917953MS06-032: ช่องโหว่ใน TCP/IP อาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัสจากระยะไกลความปลอดภัย
918005กำลังไฟแบตเตอรี่อาจหมดลงเร็วกว่าที่คุณคาดคิดไว้บนคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่เรียกใช้ Windows XP หรือ Windows Server 2003โปรแกรมแก้ไขด่วน
918014ข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อคุณเปิดเอกสาร Word บนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows XP พร้อม Service Pack 2: "ข้อผิดพลาด! ไม่สามารถโหลดตัวควบคุมที่ฝังอยู่"โปรแกรมแก้ไขด่วน
918033กล่องโต้ตอบของ Windows บางกล่องอาจไม่รักษาโฟกัสตามที่คาดไว้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
918069รายการอีเมลทั้งหมดอาจหายไป เมื่อคุณเริ่ม Outlook Express 6.0 Service Pack 1 หรือ Outlook Express 6.0 Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
918093การปรับปรุงโซนเวลาใหม่สำหรับศรีลังกา โปรแกรมแก้ไขด่วน
918118MS07-013: ช่องโหว่ใน Microsoft RichEdit อาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัสจากระยะไกลความปลอดภัย
918144รายละเอียดของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Jet 4.0 Database Engine post-837001: 11 พฤษภาคม 2549 โปรแกรมแก้ไขด่วน
918204คุณพบกับปัญหาความล่าช้าอย่างมาก เมื่อคุณใช้ทางลัดเครือข่ายบนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows XP SP2โปรแกรมแก้ไขด่วน
918208Internet Explorer ไม่สามารถเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ FTP บนอินเทอร์เน็ตจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
918310การแก้ไข: อัตราการใช้งาน CPU เพิ่มขึ้นถึง 100 เปอร์เซ็นต์บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP เมื่อคุณค้นหาเนื้อหาในเว็บเพจใน Internet Explorer 6โปรแกรมแก้ไขด่วน
918334คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรม Win32 ที่ทำให้มีการเรียกใช้ฟังก์ชัน CreateFile จากคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์ที่ใช้ Windows XP ไปยังเซิร์ฟเวอร์โปรแกรมแก้ไขด่วน
918338Windows XP หยุดการตอบสนองเมื่อคุณพยายามบันทึกแฟ้มออฟไลน์ขนาดใหญ่โปรแกรมแก้ไขด่วน
918365โปรแกรมควบคุม Usbser.sys อาจไม่โหลดเมื่ออุปกรณ์ USB ใช้ IAD เพื่อกำหนดฟังก์ชันที่มีส่วนติดต่อหลายส่วน และฟังก์ชันนี้ใช้แฟ้มโปรแกรมควบคุม Usbser.sys ใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
918439MS06-022: ช่องโหว่ในการแสดงผลอิมเมจ ART อาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัสจากระยะไกลความปลอดภัย
918495เมื่อคุณพยายามเข้าสู่ระบบแบบอินเตอร์แอกทีฟของคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์ที่ใช้ Windows XP สคริปต์การเข้าสู่ระบบของวัตถุผู้ใช้จะไม่ทำงาน โปรแกรมแก้ไขด่วน
918599การแก้ไข: มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในโปรแกรมประยุกต์สำหรับการวาดรูป เมื่อคุณใช้ลักษณะปากกาบางลักษณะบนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows Server 2003 หรือ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
918649หน้าต่างการเล่นอัตโนมัติไม่ปรากฏขึ้น เมื่อคุณใส่แผ่นดิสก์ HD DVD-Video ลงในดิสก์ไดรฟ์ HD DVD-Video ใน Windows XP โปรแกรมแก้ไขด่วน
918690Internet Explorer 6 หยุดการตอบสนองเมื่อคุณปิดเว็บเพจที่ใช้ลักษณะตัวกรองและตัวควบคุม ActiveX ของ Windows Media Player 9 โปรแกรมแก้ไขด่วน
918692ข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อคุณพยายามเปิดเอกสารหลังจากที่ได้เปิดไปแล้วหนึ่งครั้งใน Internet Explorer 6: "ไม่สามารถแสดงหน้าได้"โปรแกรมแก้ไขด่วน
918766แฟ้ม .eml ที่บันทึกไว้ไม่เปิดขึ้นในโหมดเขียนใน Outlook Expressโปรแกรมแก้ไขด่วน
918837การจัดการพลังงานของ Windows จะถูกปิดเมื่อคุณปิดตัวเลือกการปลุก สำหรับอะแดปเตอร์เครือข่ายไร้สาย NDIS ใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
918899MS06-042: โปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยแบบสะสมสำหรับ Internet Explorer ความปลอดภัย
918956ข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อคุณเปิดบานหน้าต่างรายการโปรดใน Internet Explorer 6 ใน Windows XP หรือใน Windows Server 2003: "Iexplore.exe สร้างข้อผิดพลาดขึ้น"โปรแกรมแก้ไขด่วน
918961การแก้ไข: Internet Explorer 6 อาจจบการทำงานพร้อมกับมีการละเมิดการเข้าถึง เมื่อตัวกำจัดขยะในหน่วยความจำของ JavaScript ทำงานและคุณได้เอาแท็ก TBODY, THEAD หรือ TFOOT HTML ออกจากตารางใน Windows XP แบบไดนามิกโปรแกรมแก้ไขด่วน
918962การแก้ไข: Internet Explorer 6 อาจจบการทำงานโดยไม่คาดคิด เมื่อคุณเรียกใช้ Microsoft adCenter หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัย MS06-013 โปรแกรมแก้ไขด่วน
918965การแก้ไข: ไฮเปอร์ลิงก์ที่ยังไม่ได้เข้าชมอาจปรากฏขึ้นในสีที่คุณระบุไว้สำหรับไฮเปอร์ลิงก์ที่เข้าชมแล้ว หลังจากที่คุณรีเฟรชเว็บเพจใน Internet Explorer 6โปรแกรมแก้ไขด่วน
918966การแก้ไข: Internet Explorer ตอบสนองช้ามากเมื่อคุณเลื่อนดูเว็บเพจที่มีตัวควบคุม ActiveX มากกว่า 50 รายการโปรแกรมแก้ไขด่วน
918967การแก้ไข: Internet Explorer 6 อาจจบการทำงานโดยไม่คาดคิด เมื่อคุณดูเว็บเพจที่กำหนดคุณลักษณะของรูปแบบแถบเลื่อนสำหรับองค์ประกอบโปรแกรมแก้ไขด่วน
918997นักพัฒนาไม่สามารถสร้างโปรแกรมไคลเอ็นต์ไร้สายที่จัดการโพรไฟล์และการเชื่อมต่อไร้สายผ่านทางบริการ Wireless Zero Configuration ใน Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2)โปรแกรมแก้ไขด่วน
919007MS06-052: ช่องโหว่ใน Pragmatic General Multicast (PGM) อาจทำให้เกิดการเรียกใช้รหัสจากระยะไกลความปลอดภัย
919071การแก้ไข: อาจเกิดการกะพริบขึ้นหลังการค้นหา เมื่อคุณเล่นเนื้อหาที่ไขว้กันผ่านทาง Video Mixer Renderer 9 (VMR9) ที่เปิดใช้งาน DXVA ใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
919250ฟังก์ชัน DhcpRequestParams ได้แสดงผล ERROR_SUCCESS และไม่มีข้อมูลใน Windows XP พร้อม Service Pack 2 หรือใน Windows XP Tablet PC Edition 2005โปรแกรมแก้ไขด่วน
919408คอมพิวเตอร์ที่ลงทะเบียนกับเซิร์ฟเวอร์ WINS รองผ่านทางเซิร์ฟเวอร์ WINS หลักสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ เมื่อคอมพิวเตอร์สลับการตั้งค่าของเซิร์ฟเวอร์ WINS หลักและรองโปรแกรมแก้ไขด่วน
919477WinHTTP อาจไม่เชื่อมต่อผ่านทางพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ หากมีการใช้การกำหนดค่าอัตโนมัติของพร็อกซีสำหรับการเชื่อมต่อ Internet Explorer ใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
919484โปรแกรมการจับภาพ MIDI ทำงานไม่ถูกต้องบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ที่มีตัวประมวลผลแบบดูอัลคอร์หรือไฮเปอร์เธรดดิ้ง โปรแกรมแก้ไขด่วน
919490โปรแกรมที่มีข้อผิดพลาดจำนวนมากจะทำงานได้ช้ามากบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Service Pack 2 (SP2)โปรแกรมแก้ไขด่วน
919615ตำแหน่งของตัวชี้เมาส์แตกต่างจากตำแหน่งของปากกาสไตลัสบนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows XP Tablet PC Editionโปรแกรมแก้ไขด่วน
919692คุณไม่สามารถค้นหาวัตถุโดเมนโดยการใช้แอตทริบิวต์ displayName บนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows XP Professional โปรแกรมแก้ไขด่วน
919880การแก้ไข: การละเมิดการเข้าถึงอาจเกิดขึ้น เมื่อคุณเรียกใช้เมธอด OLE IStorage::Commit พร้อมกับค่าสถานะ STGC_CONSOLIDATE บนวัตถุจัดเก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
920183ไคลเอ็นต์ MIT Kerberos พยายามเข้าสู่ระบบหลายครั้งด้วยคีย์เดียวกัน แม้ว่าจะมีข้อผิดพลาดรหัสผ่านที่ส่งกลับไปยังเวิร์กสเตชัน Windows Server 2003 หรือ Windows XP โปรแกรมแก้ไขด่วน
920192ข้อความแสดงข้อผิดพลาดในกระบวนการ win32k!xxxMenuWindowProc+b4f ใน Windows Server 2003 หรือ Windows XP: หยุด 0x0000008eโปรแกรมแก้ไขด่วน
920213MS06-068: ช่องโหว่ใน Microsoft Agent อาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัสจากระยะไกลความปลอดภัย
920214MS06-043: ช่องโหว่ใน Microsoft Windows อาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัสจากระยะไกลความปลอดภัย
920295ลักษณะการทำงานของตัวชี้เมาส์หรือตัวชี้ของปากกาผิดปกติใน Windows XP Tablet PC Edition 2005โปรแกรมแก้ไขด่วน
920342โปรแกรมปรับปรุงพร้อมใช้งานสำหรับการปรับรุ่น PNRP เป็น PNRP รุ่น 2.0 สำหรับคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Microsoft Windows XP โปรแกรมแก้ไขด่วน
920605Internet Explorer 6 อาจหยุดการตอบสนองและไม่แสดงภาพในเว็บเพจบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
920670MS06-050: ช่องโหว่ใน Microsoft Windows Hyperlink Object Library อาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัสจากระยะไกลความปลอดภัย
920683MS06-041: ช่องโหว่ใน DNS Resolution อาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัสจากระยะไกลความปลอดภัย
920685MS06-053: ช่องโหว่ในบริการการทำดัชนีอาจเปิดทางให้มีการโจมตีแบบแฝงสคริปต์ความปลอดภัย
920867ข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อคุณนำเข้าแค็ตตาล็อกใน Commerce Server 2007 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP: "นำเข้าแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ไม่สำเร็จ"โปรแกรมแก้ไขด่วน
920872การเล่นเสียงไม่เล่นแฟ้มเสียงจากตำแหน่งที่ถูกต้องเมื่อคุณหยุดชั่วคราว และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "หยุด" แบบสุ่มเลือก เมื่อคุณพยายามเล่นแฟ้มเสียงใน Windows XP Service Pack 2 (SP2)โปรแกรมแก้ไขด่วน
920875อุปกรณ์ USB ที่ถอดออกแล้วต่อใหม่เข้ากับฮับ USB อาจตรวจไม่พบได้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
920889คุณไม่สามารถเลือกผู้รับคนแรกในรายการชื่อเล่นใน Outlook 2003 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Service Pack 2 โปรแกรมแก้ไขด่วน
920918อุปกรณ์ IDE ทำงานในโหมด PIO แทนที่จะเป็นโหมด DMA หลังจากที่คุณปรับปรุงเฟิร์มแวร์สำหรับอุปกรณ์ใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
920982เมื่อคุณพยายามเปิดแฟ้ม .msg ใน Office Outlook 2003 หน้าต่างจะเปิดขึ้นใน Microsoft Internet Explorer 6โปรแกรมแก้ไขด่วน
921028โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานเพื่อเปลี่ยนการปรับเวลาตามฤดูกาลสำหรับโซนเวลาไคโร (GMT+02:00) ในปี 2549 สำหรับ Windows XP และ Windows Server 2003โปรแกรมแก้ไขด่วน
921059เมื่อคุณพยายามพิมพ์เอกสารจากฐานข้อมูลฟอร์ม โดยการใช้กระดาษขนาดใหญ่บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 แต่ไม่มีสิ่งใดได้รับการพิมพ์ออกมาโปรแกรมแก้ไขด่วน
921090Internet Explorer สร้างข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ระบุว่าไม่สามารถแสดงหน้าได้บนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows Server 2003 หรือ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
921321มีการใช้งานหน่วยความจำเพิ่มขึ้นมาก เมื่อคุณใช้ฟังก์ชัน heapalloc บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
921337คอมพิวเตอร์อาจเริ่มระบบใหม่เมื่อคุณเพิ่มแฟ้มกำกับที่มีส่วนขยายของ Windows Vista ไปยังแฟ้ม .exe หรือไปยังแฟ้ม .dll ใน Windows XP Service Pack 2 (SP2)โปรแกรมแก้ไขด่วน
921351ตัวเลือกการเข้าสู่ระบบแบบอินเตอร์แอกทีฟและการเขียนสคริปต์อาจไม่ทำงานบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัย 911280 (MS06-025) โปรแกรมแก้ไขด่วน
921397Internet Explorer 6 ปิดลงโดยไม่คาดคิดโดยมีข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถกู้คืนได้ เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ของเว็บที่ใช้คุณสมบัติ InnerHtml ใน Windows XP หรือใน Windows Server 2003โปรแกรมแก้ไขด่วน
921398MS06-045: ช่องโหว่ใน Windows Explorer อาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัสจากระยะไกลความปลอดภัย
921400การแก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อคุณกำหนดค่า Internet Explorer ให้ใช้แฟ้ม .pac และคุณพยายามเข้าถึงเว็บไซต์ที่ต้องมีการรับรองความถูกต้อง Kerberos: "ข้อผิดพลาด HTTP 401"โปรแกรมแก้ไขด่วน
921401เกิดภาวะหน่วยความจำพร่องหายไปสำหรับพูลที่ไม่สามารถทำเพจได้ เมื่อคุณจับข้อความ MIDI SYSEx ที่เฉพาะเจาะจงใน Windows XP หรือ Windows Server 2003 โปรแกรมแก้ไขด่วน
921411อุปกรณ์ USB ทำงานอย่างถูกต้องไม่ได้อีกต่อไปหลังจากที่คุณได้ติดตั้ง Intel Chipset Software Installation Utility ใน Windows XP หรือใน Windows Server 2003โปรแกรมแก้ไขด่วน
921413การ์ด High Speed SD Secure Digital ทำงานไม่ถูกต้องบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
921503MS07-043: ช่องโหว่ใน OLE Automation อาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัสจากระยะไกลความปลอดภัย
921619โปรแกรมที่ใช้ Internet Explorer เพื่อแสดงภาพยนตร์ MPEG อาจหยุดการตอบสนองบนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
921883MS06-040: ช่องโหว่ใน Server Service อาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัสจากระยะไกลความปลอดภัย
921982คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเป็นครั้งแรกที่คุณพยายามใช้คุณลักษณะความช่วยเหลือระยะไกล เพื่อนำเสนอความช่วยเหลือให้แก่คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ที่เรียกใช้ Windows XP โปรแกรมแก้ไขด่วน
922006ปากกาสไตลัสอาจไม่ทำงานอีกต่อไป หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ Windows XP Tablet PC Edition 2005โปรแกรมแก้ไขด่วน
922128คุณไม่ได้รับการแจ้งเตือนเมื่อบัส USB ทำงานหนักเกินไปบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
922410ข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อคุณเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ที่เรียกใช้ Windows XP Professional: "หยุด 0xC000021A"โปรแกรมแก้ไขด่วน
922461รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะและการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชันใน Windows XP Home Edition KN และใน Windows XP Professional KNโปรแกรมแก้ไขด่วน
922474เปลี่ยนเป็น Windows XP Home Edition K และ Windows XP Professional K จาก Windows XP รุ่นก่อนโปรแกรมแก้ไขด่วน
922482คอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Microsoft Windows XP อาจไม่รู้จักรูปแบบที่อยู่ Teredo ใหม่โปรแกรมแก้ไขด่วน
922582ข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อคุณพยายามปรับปรุงคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows: "0x80070002"โปรแกรมแก้ไขด่วน
922599เมื่อคุณเปลี่ยนแอตทริบิวต์ใดๆ ของแฟ้มใน Windows Explorer แอตทริบิวต์ของที่เก็บถาวรจะถูกล้างออก ถ้าขนาดคลัสเตอร์ไดรฟ์ข้อมูลใหญ่กว่า 4 KB ใน Windows Server 2003 และใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
922616MS06-046: ช่องโหว่ใน HTML Help อาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัสจากระยะไกลความปลอดภัย
922668ความพร้อมใช้งานของ Windows XP COM+ Hotfix Rollup Package 14โปรแกรมแก้ไขด่วน
922760MS06-067: โปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยแบบสะสมสำหรับ Internet Explorer ความปลอดภัย
922770MS06-056: ช่องโหว่ใน ASP.NET 2.0 อาจเปิดทางให้มีการเปิดเผยข้อมูลความปลอดภัย
922819MS06-064: ช่องโหว่ใน TCP/IP IPv6 อาจเปิดทางให้มีการปฏิเสธการให้บริการ ความปลอดภัย
922859อักขระภาษาจีนที่ซับซ้อนบางตัวอาจปรากฏเป็นรูปสามเหลี่ยม เมื่อคุณพิมพ์จากโปรแกรมประยุกต์ Microsoft Office และจากแผ่นจดบันทึกบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
923118คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อคุณพยายามเริ่มใช้งานบันทึกตัวนับ โดยการใช้เครื่องมือบันทึกข้อมูลและการแจ้งเตือนเกี่ยวกับประสิทธิภาพใน Windows XP Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
923154การแก้ไข: การรับรองความถูกต้องซ้ำของ EAP อาจไม่เกิดขึ้น และ Wireless Zero Configuration Service อาจทำงานอย่างไม่ถูกต้อง เมื่อคุณพยายามใช้โปรแกรมประยุกต์ของบริษัทอื่นใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
923155คุณไม่สามารถใช้เมธอด POST เพื่อโพสต์ข้อมูลไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP SP2โปรแกรมแก้ไขด่วน
923165Windows Live Messenger หยุดการตอบสนอง เมื่อคุณกำหนดค่าอุปกรณ์เสียงและอุปกรณ์วิดีโอที่ต้องการบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Tablet PC Editionโปรแกรมแก้ไขด่วน
923191MS06-057: ช่องโหว่ใน Windows Explorer อาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัสจากระยะไกลความปลอดภัย
923214การแก้ไข: คุณลักษณะความช่วยเหลือระยะไกลทำงานไม่ถูกต้อง หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows XP Service Pack 2 บนคอมพิวเตอร์ที่ได้ติดตั้ง Windows XP SP2 แล้วโปรแกรมแก้ไขด่วน
923232คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ที่ใช้ตัวประมวลผลแบบดูอัลคอร์ของ Intel อาจหยุดการตอบสนอง เมื่อคุณพยายามใช้งานคอมพิวเตอร์ต่อจากการสแตนด์บายโปรแกรมแก้ไขด่วน
923262เมื่อคุณใช้คลาส Win32_MappedLogicalDisk เพื่อสอบถามข้อมูลไดรฟ์ที่มีการแมป Windows XP Professional อาจแสดงค่า NULL สำหรับแอตทริบิวต์ ProviderName โปรแกรมแก้ไขด่วน
923293โปรแกรมแก้ไขด่วน 923293 เพิ่มการสนับสนุนสำหรับการ์ดหน่วยความจำ SD ความจุสูงใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
923401เซสชันบริการเทอร์มินัลหยุดการตอบสนอง เมื่อคุณใช้สมาร์ทการ์ดเพื่อเข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์ของบริการเทอร์มินัลจากคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์ที่ใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
923404อุปกรณ์ IEEE 1394 ที่ใช้ข้อกำหนด HANA ตรวจไม่พบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
923414MS06-063: ช่องโหว่ใน Server Service อาจเปิดทางให้มีการปฏิเสธการให้บริการความปลอดภัย
923416บริการรีจิสทรีระยะไกลไม่หยุดการทำงาน หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยที่เชื่อมโยงกับกระดานข่าวความปลอดภัย MS06-008 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
923423งานใน "งานที่กำหนดเวลาไว้" ไม่ได้รับการกำหนดเวลาเพื่อให้ทำงานอีกต่อไป หลังจากที่คุณเปลี่ยนชื่อคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ที่ไม่ได้อยู่ในโดเมนโปรแกรมแก้ไขด่วน
923535Internet Explorer 6 ใช้งานไม่ได้ เมื่อคุณพยายามเข้าถึง HTTPS URL จากคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows XP Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
923567แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่แปลแล้วของ Windows PowerShell 1.0 Release Candidate 2 (RC2) สำหรับ Windows Server 2003 Service Pack 1 และ Windows XP Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
923694MS06-076: โปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยแบบสะสมสำหรับ Outlook Expressความปลอดภัย
923712ข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ Active Accessibility Text Services API เพื่อเรียกข้อความที่ถูกประมวลผลอยู่บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP: "Microsoft Office Word พบปัญหาและต้องปิดโปรแกรม"โปรแกรมแก้ไขด่วน
923810MS07-055: ช่องโหว่ใน Kodak Image Viewer อาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัสจากระยะไกลความปลอดภัย
923845แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงของ Background Intelligent Transfer Service (BITS) พร้อมใช้งานแล้วตอนนี้สำหรับ Windows Server 2003 และ Windows XP โปรแกรมแก้ไขด่วน
923966Pen Service ไม่ได้แยกตัวกำหนดตำแหน่ง HID บางตัวออกไปบนเครื่องแท็บเล็ตพีซีที่ใช้ Windows XP Tablet PC Edition 2005โปรแกรมแก้ไขด่วน
923980MS06-066: ช่องโหว่ใน Client Service อาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัสจากระยะไกลความปลอดภัย
924051ซอฟต์แวร์การบันทึกดิสก์หยุดการตอบสนอง เมื่อคุณพยายามเขียนดิสก์บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
924065การละเมิดการเข้าถึงอาจเกิดขึ้น เมื่อคุณพิมพ์เว็บเพจจาก Internet Explorer บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
924078คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อคุณพยายามเปิดกล่องโต้ตอบคุณสมบัติ สำหรับเครื่องพิมพ์บนเครือข่ายบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP หรือบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003โปรแกรมแก้ไขด่วน
924156ใน Windows XP พร้อม Service Pack 2, Internet Explorer 6 อาจหยุดการตอบสนอง เมื่อคุณใช้ Outlook Web Access เพื่อตอบกลับอีเมล หรือส่งต่ออีเมลโปรแกรมแก้ไขด่วน
924191MS06-061: ช่องโหว่ใน Microsoft XML Core Service อาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัสจากระยะไกลความปลอดภัย
924270MS06-070: ช่องโหว่ใน Workstation Service อาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัสจากระยะไกลความปลอดภัย
924271รายการรีจิสทรี IgnoreRemoteKeyboardLayout ไม่ทำงานบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
924301การแก้ไข: คุณลักษณะการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติไม่ทำงาน หลังจากที่คุณคลิกไฮเปอร์ลิงก์ JavaScript บนเว็บเพจใน Internet Explorer 6โปรแกรมแก้ไขด่วน
924347การแก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อคุณใช้คุณสมบัติ document.domain เพื่อเปลี่ยนโดเมนของเว็บเพจก่อนที่คุณจะเรียกใช้เมธอด Submit ใน Internet Explorer 6: "การเข้าถึงถูกปฏิเสธ"โปรแกรมแก้ไขด่วน
924386แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงส่วนติดต่อผู้ใช้หลายภาษาของ Windows PowerShell 1.0 Release Candidate 2 (RC2) สำหรับ Windows Server 2003 Service Pack 1 และ Windows XP Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
924441คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 หรือ Windows XP ที่ใช้ตัวประมวลผล AMD อาจหยุดการตอบสนองโปรแกรมแก้ไขด่วน
924496MS06-065: ช่องโหว่ใน Windows Object Packager อาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้จากระยะไกลความปลอดภัย
924533เกิดข้อผิดพลาดของสคริปต์ใน Internet Explorer 6 เมื่อคุณดูเว็บเพจที่มีสคริปต์ที่ถูกส่งโดยใช้การบีบอัด HTTP และ URL ที่นำไปยังสคริปต์ซึ่งมีอักขระที่ไม่ใช่ ASCIIโปรแกรมแก้ไขด่วน
924639เฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่จุดแทรกโค้ด WH_GETMESSAGE hook แรกที่ทำขึ้นที่จะส่งผลต่อข้อความที่ฟังก์ชัน GetMessage ส่งกลับมา เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรม 32 บิตบนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows Server 2003 รุ่น 64 บิต หรือ Windows XP Professional x64 Editionโปรแกรมแก้ไขด่วน
924667MS07-012: ช่องโหว่ใน Microsoft Foundation Classes อาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัสจากระยะไกลความปลอดภัย
924692อุปกรณ์ USB 2.0 หยุดการทำงานตามปกติ เมื่ออุปกรณ์ใช้แบนด์วิธจำนวนมากใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
924764Internet Explorer 6 หยุดการตอบสนอง เมื่อคุณพยายามพิมพ์เว็บเพจหรือพยายามดูตัวอย่างการพิมพ์ของเว็บเพจบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
924809ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "หยุด" เมื่อโปรแกรมประยุกต์ดึงบิตแมปโดยการใช้มาสก์ใน Windows XP Service Pack 2: "0x50 PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA"โปรแกรมแก้ไขด่วน
924840รุ่นทดสอบของโปรแกรมปรับปรุงโซนเวลาทั่วโลก 2007 สำหรับ Windows พร้อมใช้งานแล้วโปรแกรมแก้ไขด่วน
924867โปรแกรมที่จำกัดขนาดสแตกของโปรแกรมประยุกต์สูงสุดที่ 2,048 ไบต์อาจไม่ทำงาน หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัย 917422โปรแกรมแก้ไขด่วน
924881รายละเอียดของโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows SharePoint Services: 9 มกราคม 2550โปรแกรมแก้ไขด่วน
924893อาจมีการดึงหน้าต่างโปรแกรมประยุกต์อย่างไม่ถูกต้อง เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ในเซสชันเดสก์ท็อประยะไกลไปยังคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
924935ข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อคุณใช้ฟังก์ชัน ReadEventLog ในสคริปต์ WMI ใน Windows XP: "Err 80041001, WBEM_E_FAILED"โปรแกรมแก้ไขด่วน
924941คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "หยุด" เมื่อคุณใช้วิทยุ Bluetooth บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
924961หากคุณกด PRINT SCREEN ซ้ำๆ Windows XP อาจหยุดการตอบสนองโปรแกรมแก้ไขด่วน
924994อัตราการใช้งาน CPU อาจถึง 100 เปอร์เซ็นต์ หลังจากที่คุณใช้ Enabled Languages Kit เพื่อกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
925051โปรแกรม Access หยุดการตอบสนองเมื่อใช้ Jet Database Engine และเรียกใช้แบบสอบถาม SQL ขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลชุดอักษระแบบไบต์คู่ใน Windows Server 2003 และใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
925066ในสภาพแวดล้อมของโดเมน Windows Explorer อาจหยุดการตอบสนองบนคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์ที่เรียกใช้ Windows XP หรือ Windows Server 2003 และการใช้ CPU สูงมากบนตัวควบคุมโดเมนหลักโปรแกรมแก้ไขด่วน
925112ข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อคุณพยายามล้างหรือสำรองข้อมูลบันทึกความปลอดภัยบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP: "หยุด 0xC0000244 (STATUS_AUDIT_FAILED)"โปรแกรมแก้ไขด่วน
925228แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงภาษาอังกฤษของ Windows PowerShell 1.0 Release Candidate 2 (RC2) สำหรับ Windows Server 2003 Service Pack 1 และ Windows XP Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
925271แท็บเล็ตพีซีของ Toshiba ที่เรียกใช้ Windows XP พร้อม Service Pack 2 หยุดการตอบสนอง เมื่อคุณพยายามเรียกใช้คำสั่งโปรแกรมแก้ไขด่วน
925418การแก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อคุณเรียกใช้ Internet Explorer 6 บนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows XP: "ข้อผิดพลาดขณะทำงาน"โปรแกรมแก้ไขด่วน
925454MS06-072: โปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยแบบสะสมสำหรับ Internet Explorer ความปลอดภัย
925486MS06-055: ช่องโหว่ใน Vector Markup Language อาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัสจากระยะไกลความปลอดภัย
925507Windows Media Player 11 ไม่สามารถรับใบอนุญาตให้ใช้งานสำหรับเนื้อหา DRM เมื่อมีการปรับใช้ Media Player โดยใช้ OPK รุ่นที่ไม่ถูกต้องสำหรับ Windows Media Playerโปรแกรมแก้ไขด่วน
925528เกิดข้อผิดพลาด "หยุด" บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows ที่มี RAM ขนาด 2GB ขึ้นไป และใช้ตัวควบคุม NVIDIA nForce USB โปรแกรมแก้ไขด่วน
925623กระบวนการ Wmiprvse.exe อาจประสบปัญหาภาวะหน่วยความจำพร่องหายไป เมื่อมีการใช้บริการ WMI และบริการ RPC ปริมาณมากใน Windows XP พร้อม Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
925681เมื่อคุณพยายามดาวน์โหลดแฟ้มจากอินเทอร์เน็ตโดยการใช้ Internet Explorer ใน Windows XP การดาวน์โหลดหยุดการตอบสนองโปรแกรมแก้ไขด่วน
925683การแก้ไข: ใน Internet Explorer 6 เหตุการณ์ OnChange ในเขตข้อมูลไม่เกิดขึ้น เมื่อคุณเปลี่ยนอักขระ ? ไปเป็นอักขระ ss หรือเมื่อคุณเปลี่ยนอักขระ ss ไปเป็นอักขระ ? โปรแกรมแก้ไขด่วน
925793คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "หยุด 0xD1" บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Embedded ที่ใช้อาร์เรย์ SAN โปรแกรมแก้ไขด่วน
925832การแก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อคุณเรียกดูแฟ้มที่ใช้ MIME ชนิดที่กำหนดเองใน Internet Explorer 6 และใน Internet Explorer 7: "โปรแกรมเริ่มต้นไม่สามารถเปิดแฟ้มที่คุณกำลังดาวน์โหลดได้"โปรแกรมแก้ไขด่วน
925876Remote Desktop Connection (Terminal Services Client 6.0)โปรแกรมแก้ไขด่วน
925877รายละเอียดของ Remote Desktop Connection 6.0 MUIโปรแกรมแก้ไขด่วน
925902MS07-017: ช่องโหว่ใน GDI อาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัสจากระยะไกลความปลอดภัย
925922คอมพิวเตอร์เริ่มระบบใหม่โดยไม่คาดคิด หรือคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดใน Windows XP: "หยุด: 0x000000D1"โปรแกรมแก้ไขด่วน
925923ผู้รับบางคนไม่ได้รับโทรสารหลังจากที่คุณส่งโทรสารไปยังผู้รับหลายคนใน Microsoft Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
925973การแก้ไข: แถบความคืบหน้าจะแสดงกิจกรรม หลังจากมีการส่งกลับข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์เมื่อคุณส่งฟอร์มไปยังวัตถุ iframe ใน Internet Explorer 6โปรแกรมแก้ไขด่วน
926044เมื่อคุณใช้ Windows Server 2003 หรือ Windows XP เพื่อแก้ไขรีจิสทรีไฮฟ์ของ Windows Vista ค่าสถานะรีจิสทรีคีย์ของ Windows Vista จะถูกลบออกไปโปรแกรมแก้ไขด่วน
926046การแก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อคุณเรียกใช้งานสคริปต์บนเว็บเพจหลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัย MS06-042 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP หรือบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003: "สิทธิ์ถูกปฏิเสธ"โปรแกรมแก้ไขด่วน
926047การแก้ไข: กล่องการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติในวัตถุ iframe อาจไม่ปรากฏขึ้นในตำแหน่งที่ถูกต้องใน Internet Explorer 6โปรแกรมแก้ไขด่วน
926121MS06-077: ช่องโหว่ในการบริการติดตั้งระยะไกลอาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัสจากระยะไกลความปลอดภัย
926131โปรแกรมของซอฟต์แวร์บนเว็บไม่สามารถนำเข้ารูปแบบของแผ่นงานภายนอก หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัย 916281 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
926139แพคเกจการติดตั้งภาษาอังกฤษของ Windows PowerShell 1.0 สำหรับ Windows Server 2003 และ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
926140แพคเกจการติดตั้งที่แปลแล้วของ Windows PowerShell 1.0 สำหรับ Windows Server 2003 และ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
926141แพคภาษาส่วนติดต่อผู้ใช้หลายภาษา (MUI) ของ Windows PowerShell 1.0 สำหรับ Windows Server 2003 และ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
926238คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "หยุด" บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ที่มีการกำหนดค่ารายการรีจิสทรี ConnectMultiplePorts: "หยุด 0x7E"โปรแกรมแก้ไขด่วน
926239Windows Media Player 10 อาจปิดลงโดยไม่คาดคิดบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
926247MS06-074: ช่องโหว่ใน Simple Network Management Protocol (SNMP) อาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัสจากระยะไกลความปลอดภัย
926255MS06-075: ช่องโหว่ใน Windows อาจเปิดทางให้มีการยกระดับสิทธิ์ให้สูงขึ้นความปลอดภัย
926436MS07-011: ช่องโหว่ใน Microsoft OLE Dialog อาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัสจากระยะไกลความปลอดภัย
926646คุณไม่สามารถกำหนดค่าจำนวนสูงสุดของคำร้องขอ SMB ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน และถูกส่งไปยัง Server Service ใน Windows XP โปรแกรมแก้ไขด่วน
926720อุปกรณ์ที่สามารถใช้ Bluetooth ไม่ปรากฏขึ้นในกล่องโต้ตอบ อุปกรณ์เครือข่ายส่วนบุคคลขนาดเล็ก Bluetooth ใน Windows XP พร้อม Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
926777คุณอาจไม่สามารถป้อนรหัสผ่านได้อย่างถูกต้องโดยการใช้หน้าจอสัมผัสใน Windows XP Tablet PC Edition 2005โปรแกรมแก้ไขด่วน
926840Internet Explorer 6 อาจปิดลงโดยไม่คาดคิด และอาจเกิดการละเมิดการเข้าถึงขึ้นในแฟ้ม Mshtml.dll เมื่อคุณปิดหน้าต่างป็อพอัพโปรแกรมแก้ไขด่วน
927288คอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์ที่เรียกใช้ Windows XP หรือ Windows Server 2003 อาจสูญเสียการเชื่อมต่อเมื่อพยายามต่ออายุการเช่า DHCPโปรแกรมแก้ไขด่วน
927436ข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อคุณแนบอุปกรณ์ที่โหลดโปรแกรมควบคุม Serscan.sys เข้ากับคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows XP SP2 หรือ Windows Server 2003: "DRIVER_VERIFIER_IOMANAGER_VIOLATION (c9)"โปรแกรมแก้ไขด่วน
927507คอมพิวเตอร์อาจใช้คุณลักษณะแฟ้มออฟไลน์เพื่อเข้าถึงทรัพยากรเครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน แม้ว่าการเชื่อมต่อเครือข่ายจะมีความเร็วเพียงพอใน Windows XP ก็ตามโปรแกรมแก้ไขด่วน
927544การแก้ไข: คุณไม่สามารถสร้างแฟ้ม AVI ที่มีขนาดใหญ่กว่า 512 GB โดยประมาณ และคุณไม่สามารถเล่นแฟ้ม AVI ที่มีขนาดใหญ่กว่า 800 GB โดยประมาณโดยการใช้ DirectXโปรแกรมแก้ไขด่วน
927546คุณเห็นเฉพาะการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายที่มีอยู่สี่เครือข่าย เมื่อคุณใช้อะแดปตอร์เครือข่ายไร้สาย USB ใน Windows XP หรือใน Windows Vistaโปรแกรมแก้ไขด่วน
927582การแก้ไข: เครื่องมือบรรทัดคำสั่งบางอย่างสูญหายไปจาก Windows Embedded สำหรับระบบปฏิบัติการ Point of Serviceโปรแกรมแก้ไขด่วน
927740คุณได้รับค่าผิดพลาด E_NOINTERFACE: เมื่อคุณเรียกใช้คำสั่ง get_frameElement จากกระบวนการอื่นใน Internet Explorer 6โปรแกรมแก้ไขด่วน
927774MMC Snap-in ของผู้ใช้และคอมพิวเตอร์ Active Directory จะแสดงประเทศเซอร์เบียและมอนเตเนโกรเป็นหนึ่งประเทศ แทนที่จะเป็นสองประเทศใน Windows Server 2003 โปรแกรมแก้ไขด่วน
927779MS07-009: ช่องโหว่ใน Microsoft Data Access Components อาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัสจากระยะไกลความปลอดภัย
927802MS07-007: ช่องโหว่ใน Windows Image Acquisition Service อาจเปิดทางให้มีการยกระดับสิทธิ์ให้สูงขึ้นความปลอดภัย
927810ตัวเลือกไต้หวัน ไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปในรายการประเทศ/ภูมิภาค หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง 893756 บนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ภาษาจีนแบบดั้งเดิมสำหรั บ Windows XP รุ่นของฮ่องกงโปรแกรมแก้ไขด่วน
927880คุณไม่สามารถเข้าสู่ระบบของอุปกรณ์ที่ทั้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านว่างอยู่บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ที่เรียกใช้ Internet Explorer 7โปรแกรมแก้ไขด่วน
927891คุณได้รับข้อผิดพลาดการละเมิดการเข้าถึง และระบบอาจไม่ตอบสนองเมื่อคุณพยายามติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงจาก Windows Update หรือจาก Microsoft Updateโปรแกรมแก้ไขด่วน
927977MS06-071: โปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Microsoft XML Core Services 6.0ความปลอดภัย
927978MS06-071: โปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Microsoft XML Core Services 4.0ความปลอดภัย
928090MS07-016: โปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยแบบสะสมสำหรับ Internet Explorerความปลอดภัย
928097คอมพิวเตอร์แบบพกพาที่เรียกใช้ Windows XP อาจหยุดการตอบสนอง เมื่อคุณตั้งค่าคอมพิวเตอร์ให้เข้าสู่การไฮเบอร์เนต หรือการสแตนด์บายโปรแกรมแก้ไขด่วน
928248คุณไม่สามารถเปิดเอกสาร InfoPath โดยการคลิกไฮเปอร์ลิงก์ เมื่อมีการติดตั้ง Internet Explorer 6 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP หรือบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003โปรแกรมแก้ไขด่วน
928255MS07-006: ช่องโหว่ใน Windows Shell อาจเปิดทางให้มีการยกระดับสิทธิ์ให้สูงขึ้นความปลอดภัย
928269ลักษณะการถอดสมาร์ทการ์ด: การตั้งค่านโยบายกลุ่มเพื่อบังคับให้ออกจากระบบไม่ทำงานพร้อมกับการตั้งค่านโยบายกลุ่มในการปลดล็อกคอมพิวเตอร์ บนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows XP Professionalโปรแกรมแก้ไขด่วน
928387Internet Explorer หยุดการตอบสนองหลังจากที่คุณคลิกลิงก์บนเว็บไซต์โปรแกรมแก้ไขด่วน
928470เกิดปัญหาสภาวะการแย่งชิงขึ้น เมื่อคุณพยายามเพิ่มเวลามากขึ้นหรือไม่มีการยืนยันการสมัครใช้งานใน Windows XP Home Edition สำหรับคอมพิวเตอร์แบบจ่ายเงินล่วงหน้าหรือใน Windows XP Home Edition สำหรับคอมพิวเตอร์แบบสมัครสมาชิกโปรแกรมแก้ไขด่วน
928491การแก้ไข: Internet Explorer 6 ไม่แสดงเว็บเพจก่อนหน้าเมื่อคุณเรียกดูโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ASP.NET แล้วคลิกปุ่ม ย้อนกลับ โปรแกรมแก้ไขด่วน
928492การแก้ไข: การรับรองความถูกต้องของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน อาจล้มเหลว เมื่อคุณพยายามเข้าสู่ระบบของเว็บไซต์ที่ใช้ Windows Live ID บนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Internet Explorer 6โปรแกรมแก้ไขด่วน
928494InfoPath 2003 หยุดทำงาน เมื่อคุณคลิกภายในตัวควบคุมตัวใช้เลือกวันที่บนฟอร์ม แล้วกดปุ่มลูกศรซ้ายโปรแกรมแก้ไขด่วน
928540กล่องโต้ตอบการดาวน์โหลดแฟ้มใน Internet Explorer 6 ปิดลงโดยไม่คาดคิด หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน 896017โปรแกรมแก้ไขด่วน
928595มีการละเมิดการเข้าถึงเกิดขึ้น และกระบวนการติดตั้งหยุดการตอบสนองสำหรับ Windows XP SP2, Windows Server 2003 SP1 เมื่อกระบวนการติดตั้งพยายามโยกย้ายโปรแกรมแก้ไขด่วนโปรแกรมแก้ไขด่วน
928627มีการรายงานเหตุการณ์การแตะครั้งเดียว หรือเหตุการณ์การคลิกครั้งเดียวไปยังโปรแกรมประยุกต์อย่างไม่ถูกต้อง เป็นเหตุการณ์การแตะสองครั้ง หรือเหตุการณ์การคลิกสองครั้งบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Tablet PC Editionโปรแกรมแก้ไขด่วน
928843MS07-008: ช่องโหว่ในตัวควบคุม ActiveX ของ HTML Help อาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัสจากระยะไกลความปลอดภัย
928878ตัวจับ Simple Network Management Protocol (SNMP) มีที่อยู่ IP เอเจนต์ที่ไม่ถูกต้องบนคอมพิวเตอร์แบบ Multi-homed ที่เรียกใช้ Windows XP SP2โปรแกรมแก้ไขด่วน
929120คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 และ คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ที่ถูกกำหนดโซนเวลาเป็นออสเตรเลียตะวันตกไม่ได้เปลี่ยนการปรับเวลาตามฤดูกาลในวันที่ 3 ธันวาคม 2549โปรแกรมแก้ไขด่วน
929123MS07-034: โปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยแบบสะสมสำหรับ Outlook Express และ Windows Mail ความปลอดภัย
929134กล่องโต้ตอบคุณสมบัติคิวงานพิมพ์อาจใช้เวลาประมาณ 40 ถึง 60 วินาทีเพื่อเปิดขึ้นใน Windows XP พร้อม Service Pack 2 และใน Windows Server 2003พร้อม Service Pack 1โปรแกรมแก้ไขด่วน
929280Microsoft Management Console 3.0 แสดงไอคอน Snap-in สีแบบ 32 บิตอย่างไม่ถูกต้องบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP หรือบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003โปรแกรมแก้ไขด่วน
929338ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "หยุด" ใน Windows XP พร้อม Service Pack 2: "หยุด 0x0000001a: MEMORY_MANAGEMENT หรือ หยุด 0x0000000a: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL"โปรแกรมแก้ไขด่วน
929399การแก้ไข: บริการการสมัครใช้งานไม่สามารถแยกข้อมูลการวัด เมื่อบริการดังกล่าวพยายามซิงโครไนซ์ข้อมูลการวัดบนคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์ที่เรียกใช้ Windows Media Format 11 SDKโปรแกรมแก้ไขด่วน
929483Windows Firewall อาจปล่อยคำร้องขอการเชื่อมต่อ เมื่อคอมพิวเตอร์โฮสต์พยายามเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์ที่เรียกใช้ Microsoft Windows XP พร้อม Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
929548รูปขนาดย่อไม่แสดงขึ้นในตัวช่วยการสั่งพิมพ์ออนไลน์บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
929624การตั้งค่านโยบายกลุ่มถูกเอาออกใน Windows XP เมื่อเริ่มต้นระบบหรือขณะทำงานโปรแกรมแก้ไขด่วน
929755เครื่องมือ Chkdsk เริ่มการสแกนดิสก์โดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเริ่มคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows XP Service Pack 2 โปรแกรมแก้ไขด่วน
929874เกิดภาวะหน่วยความจำพร่องหายไปใน Internet Explorer 6 เมื่อคุณดูเว็บเพจที่ใช้การเขียนสคริปต์ JScript บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
929883หน้าว่างอาจเปิดขึ้นเมื่อคุณพยายามเปิดหน้าที่มีตัวควบคุม ActiveX ใน Internet Explorer 6โปรแกรมแก้ไขด่วน
929969MS07-004: ช่องโหว่ใน Vector Markup Language อาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัสจากระยะไกลความปลอดภัย
930178MS07-021: ช่องโหว่ใน Windows CSRSS อาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัสจากระยะไกลความปลอดภัย
930352อัตราข้อมูลของแฟ้ม .avi อาจปรากฏขึ้นอย่างไม่ถูกต้อง หรืออาจไม่ปรากฏขึ้นในคุณสมบัติของแฟ้มใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
930494รายละเอียดของโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ .NET Framework 1.0 Service Pack 3 สำหรับ Windows XP Media Center และ แท็บเล็ตพีซีที่ใช้ Windows XP: 10 กรกฎาคม 2550ความปลอดภัย
930597การตั้งค่านโยบายที่อ้างอิงรีจิสทรีบางอย่างสูญหายไป และข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะถูกบันทึกในแฟ้มบันทึกโปรแกรมประยุกต์บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP หรือบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vistaโปรแกรมแก้ไขด่วน
930620รายละเอียดของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Jet 4.0 Database Engine post-Windows XP SP2 25 มกราคม 2550โปรแกรมแก้ไขด่วน
930916ข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อคุณพยายามเปิดแฟ้มบนไดรฟ์ข้อมูลระบบแฟ้ม NTFS บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP: "หยุด 0x0000008E"โปรแกรมแก้ไขด่วน
931192ผู้ใช้ใน Kerberos Realm ภายนอกที่เชื่อถือได้ไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรจากฟอเรสต์บน Windows Server 2003 เพื่อไปยังฟอเรสต์อื่นโดยใช้การเชื่อถือฟอเรสต์ และการเชื่อถือของ Kerberos โปรแกรมแก้ไขด่วน
931261MS07-019: ช่องโหว่ใน UPnP อาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัสจากระยะไกลความปลอดภัย
931278Internet Explorer 7 อาจหยุดการตอบสนอง เมื่อคุณพยายามเปลี่ยนขนาดเฟรมโปรแกรมแก้ไขด่วน
931505ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Windows แสดงหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่ถูกต้อง เพื่อเปิดใช้งาน Windows XP Starter Edition ในไนจีเรียโปรแกรมแก้ไขด่วน
931532ข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อคุณเริ่มการตั้งค่า Windows XP แบบไม่ต้องเฝ้าดู โดยการใช้ Winnt.exe ร่วมกับตัวเลือก /2: "การตั้งค่าไม่สามารถคัดลอกแฟ้มต่อไปนี้: <FileName>"โปรแกรมแก้ไขด่วน
931618การโทรด้วยเสียงทั้งสองข้างอาจไม่ได้ยินข้างใดข้างหนึ่งบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ที่ติดตั้ง Communicatorโปรแกรมแก้ไขด่วน
931678การละเมิดการเข้าถึงอาจเกิดขึ้น เมื่อคุณปิดหน้าต่างป็อพอัพใน Internet Explorer 7 บนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows XP พร้อม Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
931689เครื่องมือ Chkdsk.exe ตรวจไม่พบคลัสเตอร์เสีย หรือเซกเตอร์เสียบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 เมื่อแฟ้มที่ถูกบีบอัดมีขนาดใหญ่กว่า 4 กิกะไบต์ (GB)โปรแกรมแก้ไขด่วน
931760คุณไม่สามารถติดตั้ง Windows XP สำเร็จ หลังจากที่คุณใช้ Windows Vista หรือ Windows PE 2.0 เพื่อสร้างพาร์ติชันบนฮาร์ดดิสก์โปรแกรมแก้ไขด่วน
931768MS07-027: โปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยแบบสะสมสำหรับ Internet Explorer ความปลอดภัย
931784MS07-022: ช่องโหว่ในเคอร์เนลของ Windows อาจเปิดทางให้มีการยกระดับสิทธิ์ให้สูงขึ้นความปลอดภัย
932039แถบงานสองแถบแสดงขึ้น หรือแถบภาษาแสดงขึ้นบนแถบงานตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปบนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows Server 2003 หรือ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
932043เว็บไซต์ไม่สามารถตั้งค่าคุกกี้ หากแอตทริบิวต์ของโดเมนใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และมีจำนวนอักขระเป็นเลขคี่ใน Internet Explorer 6โปรแกรมแก้ไขด่วน
932168MS07-020: ช่องโหว่ใน Microsoft Agent อาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัสจากระยะไกลความปลอดภัย
932380UUID ที่คุณสร้างใน Windows XP ไม่ซ้ำกันเฉพาะบนคอมพิวเตอร์เฉพาะที่เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วน
932394ตัวจับเวลาไม่ทำงานต่อหลังจากโหลดเวิร์กโฟลว์ใหม่อีกครั้งใน Microsoft Windows Workflow Foundationโปรแกรมแก้ไขด่วน
932538เมื่อคุณพิมพ์ข้อความอีเมลใน Office Outlook 2003 หรือ Outlook Express ข้อความที่พิมพ์จะตัวเล็กมากจนไม่สามารถอ่านได้โปรแกรมแก้ไขด่วน
932590การแก้ไข: โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ Windowss ที่ใช้ตัวแปรสภาพแวดล้อม TZ อาจไม่ทำงานตามที่คาด เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเป็น DSTโปรแกรมแก้ไขด่วน
932597ข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อกับทรัพยากรเครือข่ายใน Windows XP: "Windows ไม่พบพาธของเครือข่าย"โปรแกรมแก้ไขด่วน
932662การแก้ไข: มีการละเมิดการเข้าถึงเกิดขึ้นในโปรแกรมที่ใช้ตัวกรอง DirectShow DV Mux โปรแกรมแก้ไขด่วน
932823คุณอาจไม่สามารถใช้ Windows Internet Explorer 7 เพื่อดาวน์โหลดแฟ้มบนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
932866การแก้ไข: สามารถดึงขอบด้านขวาหรือขอบด้านล่างของขอบเขตที่จำกัดการแสดงผลที่แยกออกมาได้ในโปรแกรมประยุกต์ GDI+ บนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows XP, Windows Server 2003 หรือ Windows Vistaโปรแกรมแก้ไขด่วน
933062โปรแกรมปรับปรุงพร้อมใช้งานในการที่จะพัฒนาความเสถียรของที่เก็บ Windows Management Instrumentation ใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
933182การแก้ไข: เนื้อหาของเว็บเพจไม่มีการปรับปรุงตามที่คาด เมื่อคุณใช้เมธอด document.open ใน Internet Explorer 7โปรแกรมแก้ไขด่วน
933215Symantec AntiVirus ไม่สามารถตรวจจับไวรัสหลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนบนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows Server 2003 หรือ Windows XP SP2โปรแกรมแก้ไขด่วน
933251การแก้ไข: Internet Explorer อาจมีทรัพยากรของ CPU ในเปอร์เซ็นต์ที่สูงเมื่อมีการแสดงผลรหัสข้อผิดพลาด 404 โปรแกรมแก้ไขด่วน
933566MS07-033: โปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยแบบสะสมสำหรับ Internet Explorer ความปลอดภัย
933579MS07-042: รายละเอียดของโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Microsoft XML Core Services 6.0: 14 สิงหาคม 2550ความปลอดภัย
933612โปรแกรมจดหมายไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของ Exchange Server 2007 โดยการใช้ SSL ผ่านทาง SMTP พอร์ต 587โปรแกรมแก้ไขด่วน
933684แฟ้มทั้งหมดถูกเอาออกจากโฟลเดอร์ My Documents ภายในเครื่องโดยไม่คาดคิด เมื่อคุณเข้าสู่ระบบบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
933729MS07-058: ช่องโหว่ใน RPC อาจเปิดทางให้มีการปฏิเสธการให้บริการความปลอดภัย
933737เมื่อคุณเข้าสู่ระบบของเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 จากคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์ที่เรียกใช้ Windows XP รุ่นภาษาญี่ปุ่น เค้าโครงของแป้นพิมพ์บนเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์จะแตกต่างจากเค้าโครงของแป้นพิมพ์ IME บนคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์โปรแกรมแก้ไขด่วน
933811วัตถุวันที่ของ JScript รุ่น 5.6 รายงานเวลาเป็นเวลามาตรฐานแทนที่จะเป็นการปรับเวลาตามฤดูกาล หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงในบทความใน Microsoft Knowledge Base 928388 และ 932590 บนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows XP หรือ Windows Server 2003โปรแกรมแก้ไขด่วน
933812วัตถุวันที่ของ JScript รุ่น 5.7 รายงานเวลาเป็นเวลามาตรฐานแทนที่จะเป็นการปรับเวลาตามฤดูกาล หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงในบทความใน Microsoft Knowledge Base 928388 และ 932590 บนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows XP หรือ Windows Server 2003โปรแกรมแก้ไขด่วน
933873การแก้ไข: คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดเกี่ยวกับสคริปต์ เมื่อคุณพยายามเรียกใช้สคริปต์บนคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง Internet Explorer 7 โปรแกรมแก้ไขด่วน
933876เรกคอร์ดสมุดรายวัน USN มีชื่อแฟ้มที่ไม่ถูกต้อง เมื่อคุณย้ายแฟ้มใน Windows Vista, Windows Server 2003 หรือ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
934161ข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อคุณพยายามดูสิทธิ์ที่มีผลสำหรับบัญชีผู้ที่โยกย้ายในโดเมนบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Service Pack 2: "Windows ไม่สามารถคำนวณสิทธิ์ที่มีผลสำหรับ<User_Name>"โปรแกรมแก้ไขด่วน
934205คำร้องขอ ATA PASS THRU ไม่สำเร็จบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP หรือบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003โปรแกรมแก้ไขด่วน
934428โปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ Windows XP ที่เพิ่มการสนับสนุนสำหรับการ์ด SDHC ที่มีความจุมากกว่า 4 GBโปรแกรมแก้ไขด่วน
934720การแก้ไข: ส่วน SQLState และส่วน NativeError หายไป เมื่อคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดในโปรแกรมประยุกต์ ADO บนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
934849การแก้ไข: โปรแกรมประยุกต์ COM+ ที่ทำงานบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 หยุดการตอบสนอง และรายการงานบางอย่างที่อยู่ในคิวของพูลเธรด MTA ไม่สมบูรณ์โปรแกรมแก้ไขด่วน
935192ข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อคุณใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ต่อจากการไฮเบอร์เนต หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน 918005: "หยุด 0x00000044"โปรแกรมแก้ไขด่วน
935198คอมพิวเตอร์เริ่มระบบใหม่โดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเพิ่มตัวตรวจสอบลงบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows-XP โปรแกรมแก้ไขด่วน
935210ส่วนติดต่อผู้ใช้ของบางโปรแกรมจะแสดงอักษรตัวแรกของเดือนหรือของวันในตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ เมื่อมีการตั้งค่ารูปแบบวันที่เป็นภาษาบัลแกเรียใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
935214มีการละเมิดการเข้าถึงเกิดขึ้น เมื่อโปรแกรมถูกหยุดโดยอัตโนมัติบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP SP2โปรแกรมแก้ไขด่วน
935448โปรแกรมบางโปรแกรมอาจไม่เริ่มต้นขึ้น และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด บนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows XP Service Pack 2: "การโยกย้าย DLL ระบบที่ไม่ถูกต้อง"โปรแกรมแก้ไขด่วน
935512รหัสเหตุการณ์: 1104 ถูกบันทึกเมื่อคุณกำหนดค่านโยบายกลุ่มเพื่อใช้ตัวกรอง WMI ใน Windows XP พร้อม Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
935677การแก้ไข: รหัสข้อผิดพลาด 0x800706BA อาจถูกสร้างขึ้น เมื่อคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์ทำการร้องขอไปยังวัตถุ COM+ ระยะไกลโปรแกรมแก้ไขด่วน
935708อุปกรณ์โทรศัพท์ USB ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ถูกตั้งค่าเป็นอุปกรณ์เสียงเริ่มต้นโดยไม่คาดคิด โปรแกรมแก้ไขด่วน
935760เกิดภาวะหน่วยความจำพร่องหายไปขึ้น เมื่อคอมพิวเตอร์ใช้ WinHTTP เพื่อเชื่อมต่อกับเว็บเซิร์ฟเวอร์โดยการใช้การเชื่อมต่อ SSL ใน Windows XP พร้อม Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
935839MS07-035: ช่องโหว่ใน Win32 API อาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัสจากระยะไกลความปลอดภัย
935840MS07-031: ช่องโหว่ใน Schannel อาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัสจากระยะไกลความปลอดภัย
935843ข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อคุณพยายามพิมพ์หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัย GDI 925902: "หยุด 0x0000007F"โปรแกรมแก้ไขด่วน
935879โปรแกรมประยุกต์การทำอิมเมจบางโปรแกรมไม่สามารถเปิดแฟ้ม .tif ที่ถูกสร้างขึ้นโดยตัวช่วยสร้างสแกนเนอร์และกล้องใน Windows Server 2003 หรือใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
935892แท็บเล็ตพีซีที่เรียกใช้ Windows XP Tablet PC Edition 2005 หยุดการตอบสนอง (แฮง) เมื่อคุณตั้งค่าให้เข้าสู่การสแตนด์บายหรือการไฮเบอร์เนตโปรแกรมแก้ไขด่วน
935989ชื่อของไดรฟ์เครือข่ายถูกรีเซ็ตเป็นชื่อเดิมหลังจากที่คุณใช้ Windows Internet Explorer 7 เพื่อดูเว็บไซต์ที่ปลอดภัยโปรแกรมแก้ไขด่วน
936021รายละเอียดของโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Microsoft XML Core Services 3.0: 14 สิงหาคม 2550ความปลอดภัย
936059การปรับปรุงพร้อมใช้งานสำหรับคุณลักษณะ Windows Remote Management ใน Windows Server 2003 และใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
936071เมื่อคุณใช้ซอฟต์แวร์ HSM เพื่อจัดการแฟ้มบนเครือข่าย คุณไม่สามารถเปิดแฟ้มที่ใช้ร่วมกันบนเครือข่ายที่ถูกสร้างขึ้นบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP เมื่อคุณทำงานแบบออฟไลน์โปรแกรมแก้ไขด่วน
936129คุณไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อเครือข่ายใหม่ใน Windows XP แม้ว่าคุณกำลังใช้บัญชีผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของกลุ่มโลคัลของผู้ให้บริการการกำหนดค่าเครือข่ายโปรแกรมแก้ไขด่วน
936235มีการรายงานจำนวนจริงของตัวประมวลผลที่เปิดใช้งานไฮเปอร์เธรดดิ้ง หรือจำนวนของตัวประมวลผลแบบมัลติคอร์อย่างไม่ถูกต้องใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
936357โปรแกรมปรับปรุงความน่าเชื่อไมโครโค้ดพร้อมใช้งานสำหรับการปรับปรุงความน่าเชื่อถือของระบบที่ใช้ตัวประมวลผลของ Intel โปรแกรมแก้ไขด่วน
936455ข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์ที่ใช้ Windows XP ที่ร่วมอยู่ในโดเมน ได้สร้างช่องทางความปลอดภัยให้กับคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ตัวควบคุมโดเมนที่เริ่มระบบใหม่ในตอนนั้น: "STATUS_ACCESS_DENIED"โปรแกรมแก้ไขด่วน
936456ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "หยุด" เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมควบคุมของตัวกรองที่เรียกใช้รูทีน CmRegisterCallback เพื่อลงทะเบียนรูทีน RegistryCallback บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP SP2: "หยุด: 0x0000000A"โปรแกรมแก้ไขด่วน
936554บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Service Pack 2 เกิดภาวะหน่วยความจำพร่องหายไปเล็กน้อยใน Internet Explorer 6 เมื่อคุณเรียกใช้เมธอด SAPI SpeakStream โปรแกรมแก้ไขด่วน
936678แฟ้ม PDF ที่คุณสร้างใน Word 2007 ใช้แบบอักษรเริ่มต้นแทนแบบอักษรที่คุณระบุไว้ใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
936782MS07-047: ช่องโหว่ใน Windows Media Player อาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัสจากระยะไกลความปลอดภัย
936880หน้าต่างว่างของ Internet Explorer ไม่ปิดอัตโนมัติใน Internet Explorer 6 สำหรับ Windows XP Service Pack 2 หลังจากที่คุณดาวน์โหลดเอกสารของ Microsoft Office จากเว็บเพจเสร็จเรียบร้อยโปรแกรมแก้ไขด่วน
936882การแก้ไข: การละเมิดการเข้าถึงอาจเกิดขึ้น และคุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อคุณเปิดเว็บเพจที่ใช้ SSL ใน Internet Explorer 6โปรแกรมแก้ไขด่วน
936955การแก้ไข: Internet Explorer 6 และ Internet Explorer 7 อาจไม่พบข้อความ แม้ว่าเว็บเพจนั้นจะมีข้อความอยู่ก็ตามโปรแกรมแก้ไขด่วน
936970ข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อคุณทำงานในเชสซันบริการเทอร์มินัล และบันทึกเอกสารในโปรแกรม Office 2007 ไปยังไดรฟ์ที่เปลี่ยนเส้นทาง: "มีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับสิทธิ์ให้ใช้เครือข่ายหรือใช้แฟ้ม"โปรแกรมแก้ไขด่วน
936994ภาพ GIF อาจไม่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณรีเฟรชเว็บเพจใน Internet Explorer 6โปรแกรมแก้ไขด่วน
937088การปรับใช้อิมเมจล้มเหลว เมื่อคุณพยายามปรับใช้งานอิมเมจโดยการใช้แม่แบบ Boot-to-da.xml ใน ADS หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows Server 2003 SP2โปรแกรมแก้ไขด่วน
937106ประสิทธิภาพต่ำในโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ WPF ที่คุณเปิดใช้งานหน้าต่างที่เรียงเป็นชั้นๆ ใน Windows XP หรือใน Windows Server 2003โปรแกรมแก้ไขด่วน
937143MS07-045: โปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยแบบสะสมสำหรับ Internet Explorer ความปลอดภัย
937193ไม่สามารถแสดงชื่อเต็มของเครื่องพิมพ์บนเครือข่ายบนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows Server 2003 หรือ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
937357ข้อความแสดงข้อผิดพลาด หลังจากที่คุณพยายามเข้าถึงไดรฟ์ของเครือข่ายที่มีการแมป เมื่อคุณทำงานแบบออฟไลน์บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP: "Drive_Letter:\ ไม่สามารถเข้าถึงได้"โปรแกรมแก้ไขด่วน
937367ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "หยุด" เมื่อคุณตั้งค่ารายการรีจิสทรี ConnectOnRequestedInterfaceOnly เป็น 1 บนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Microsoft Windows XP: "หยุด 0x000000D1 DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL"โปรแกรมแก้ไขด่วน
937856วัตถุตัวนับประสิทธิภาพที่ซ้ำกันปรากฏขึ้น เมื่อคุณตรวจสอบประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Host Integration Server บนคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์ที่เรียกใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
937894MS07-065: ช่องโหว่ในบริการการจัดคิวข้อความอาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัสจากระยะไกลใน Windows XP และใน Windows 2000ความปลอดภัย
937930คุณอาจไม่สามารถสลับระหว่างจอแสดงผลได้บนคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่เรียกใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
938032การแก้ไข: โปรแกรมประยุกต์ที่มีตัวควบคุมเว็บเบราว์เซอร์ใช้งานไม่ได้ เมื่อโปรแกรมประยุกต์ยอมรับการป้อนข้อมูลจาก IME บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
938375ข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อคุณพยายามเข้าสู่ระบบบนเซสซันคอนโซลของคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows XP พร้อม SP2 และที่อยู่ในโดเมน: "สิทธิ์พิเศษในการเข้าสู่ระบบแบบอินเตอร์แอกทีฟของคุณถูกปิดใช้งาน"โปรแกรมแก้ไขด่วน
938464MS08-052: รายละเอียดของโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ GDI+ สำหรับทุกรุ่นของ Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008 และ Windows Server 2000 ที่มี Internet Explorer 6 SP1 ความปลอดภัย
938512ข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อคุณนำอุปกรณ์ USB บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Service Pack 2 ออกโดยไม่คาดคิด: "หยุด 0x000000CE" DRIVER_UNLOADED_WITHOUT_CANCELLING_PENDING_OPERATIONSโปรแกรมแก้ไขด่วน
938566รหัสข้อผิดพลาด เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมบนเครือข่ายที่ใช้การเชื่อมต่อ Winsock บนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows XP: "WSAECONNABORTED (10053)"โปรแกรมแก้ไขด่วน
938596โปรแกรมแก้ไขด่วนได้เพิ่มฟังก์ชันใหม่ๆ เพื่อหยุดยั้งข้อความ UI ที่เกี่ยวข้องกับ Plug and Play ใน Windows Server 2003 หรือใน Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
938635กล่องโต้ตอบเปิด และบันทึกเป็น อาจแสดงแฟ้มที่ไม่ตรงกับตัวกรองแฟ้มที่เลือกไว้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP หรือบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003โปรแกรมแก้ไขด่วน
938828ข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อกระบวนการ Explorer.exe ใช้งานไม่ได้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP SP2: "หยุด 0xc0000005"โปรแกรมแก้ไขด่วน
938829MS07-046: ช่องโหว่ใน GDI อาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัสจากระยะไกลความปลอดภัย
938961ข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อคุณเริ่มคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Embedded ที่ทำงานด้วยกำลังไฟ AC หรือด้วยแบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็ม: "แบตเตอรี่ระดับวิกฤตหรือแบตเตอรี่ใกล้หมด"โปรแกรมแก้ไขด่วน
938977โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานเพื่อเพิ่มโซนเวลาใหม่ในเวเนซุเอล่า (GMT-4:30) สำหรับปี 2550 ใน Windows XP, Windows Server 2003 และ Windows Vistaโปรแกรมแก้ไขด่วน
939010คุณได้รับข้อผิดพลาด "หยุด 0x000000D1" หลังจากที่คุณสร้างบริดจ์เครือข่ายบนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
939252ตัวระบุตำแหน่งตัวควบคุมโดเมนไม่พบตัวควบคุมโดเมนที่เหมาะสมบนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows XP หรือ Windows Server 2003โปรแกรมแก้ไขด่วน
939273คุณไม่สามารถปรับใช้โปรแกรมปรับปรุงซอฟแวร์บนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Microsoft Windows XP หรือ Microsoft Windows Server 2003โปรแกรมแก้ไขด่วน
939373MS07-041: ช่องโหว่ใน Internet Information Services อาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัสจากระยะไกลความปลอดภัย
939450การแก้ไข: ฟังก์ชัน GetCharacterPlacement ให้ค่าศูนย์แบบไม่คาดคิดสำหรับสายอักขระที่ใช้แบบอักษร OpenType บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Service Pack 2 โปรแกรมแก้ไขด่วน
939653MS07-057: โปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยแบบสะสมสำหรับ Internet Explorer ความปลอดภัย
939682ข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อคุณพยายามเข้าสู่ระบบบนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows XP SP2 โดยใช้การเชื่อมต่อโพรโทคอลการใช้เดสก์ท็อประยะไกล: "ระบบไม่สามารถให้คุณเข้าสู่ระบบ"โปรแกรมแก้ไขด่วน
939778MS07-053: ช่องโหว่ใน Windows Services สำหรับ UNIX อาจเปิดทางให้มีการยกระดับสิทธิ์ให้สูงขึ้นความปลอดภัย
939780ข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อคอมพิวเตอร์แบบหลายตัวประมวลผลที่ใช้ Windows XP SP2 ใช้ Battc.sys ของโปรแกรมควบคุม: "หยุด 0x000000D1 DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL"โปรแกรมแก้ไขด่วน
939786โปรแกรมประยุกต์ที่เริ่มโดยผู้ใช้ที่ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบไม่สามารถฟังปริมาณการใช้งาน HTTP ของคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้งาน Windows Vista, Windows Server 2003 หรือ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
939850หลังจากที่คุณใช้สมาร์ทการ์ดเพื่อปลดล็อกคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP คุณจะได้รับพร้อมท์สำหรับการรับรองความถูกต้อง เมื่อคุณเข้าถึงทรัพยากรที่ต้องมีการรับรองความถูกต้อง NTLM โปรแกรมแก้ไขด่วน
939884เกิด handle leak ของ GDI ใน Windows XP และใน Windows Server 2003 เมื่อโปรแกรมประยุกต์เรียกใช้ฟังก์ชัน CreateRectRgn บ่อยครั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน
939941อาจเกิดปัญหาขึ้น เมื่อคุณพยายามใช้เมธอด POST หรือเมธอด GET เพื่อส่งข้อมูลฟอร์มในเว็บเพจใน Internet Explorer 7 หรือใน Internet Explorer 6โปรแกรมแก้ไขด่วน
939947การละเมิดการเข้าถึงอาจเกิดขึ้น เมื่อรหัส JavaScript ทำงานใน Internet Explorer บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
940086ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "หยุด" หากคุณใช้กล้องวิดีโอสำหรับการสตรีม USB สองตัวในเวลาเดียวกันบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Service Pack 2: "หยุด 0x000000FE" โปรแกรมแก้ไขด่วน
940275อาจเกิดปัญหามากมายขึ้น หลังจากที่คุณติดตั้ง โปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัย 930178 (MS07-021) บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP SP2โปรแกรมแก้ไขด่วน
940277เมื่อมีการติดตั้ง Internet Explorer 6 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP อาจใช้เวลานานกว่าที่คาดในการเรียกดูฟลเดอร์ย่อยในโฟลเดอร์ Favorites และในการเปิดเครือข่ายที่ใช้ร่วมกันซึ่งมีการแมปกับแถบเครื่องมือ โปรแกรมแก้ไขด่วน
940322ข้อความแสดงข้อผิดพลาด หลังจากที่คุณเปิดใช้งานแฟ้มบันทึกการติดตาม ETW บนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows XP: "0x0000007E (0xC0000005, parameter2, parameter3, parameter4) SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED"โปรแกรมแก้ไขด่วน
940427โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับการเปลี่ยนการปรับเวลาตามฤดูกาลในโซนเวลาของไคโร (GMT+02:00) ในปี 2550 สำหรับWindows XP, Windows Server 2003 และ Windows Vistaโปรแกรมแก้ไขด่วน
940514อุปกรณ์ USB ไม่ทำงานหลังจากที่คุณยกเลิกการเชื่อมต่อและเชื่อมต่อฮับ USB ใหม่จากคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
940526รหัสเหตุการณ์การตรวจสอบ 560 แสดงชื่อของแฟ้มที่ถูกลบในรูปแบบชื่อแฟ้ม 8.3 อย่างไม่ถูกต้อง หากคุณลบแฟ้มที่พร้อมท์คำสั่งใน Windows Server 2003, Windows XP หรือ Windows Vistaโปรแกรมแก้ไขด่วน
940527แบบสอบถาม WMI ที่ใช้คุณสมบัติ GroupComponent ไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มโลคัลของโดเมนในโดเมน Windows Server 2003 ดั้งเดิมโปรแกรมแก้ไขด่วน
940541การแก้ไข: ไบต์ส่วนตัวของโปรแกรมประยุกต์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อโปรแกรมประยุกต์เรียกใช้ฟังก์ชัน WlanGetAvailableNetworkList และฟังก์ชัน WlanFreeMemory บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Service Pack 2โปรแกรมแก้ไขด่วน
940566โปรแกรมปรับปรุงพร้อมใช้งานสำหรับการสนับสนุนเทคโนโลยี Deep Power Down บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP SP2 ที่มีตัวประมวลผล Intel Penrynโปรแกรมแก้ไขด่วน
940569บนคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง Microsoft Data Access Components 2.8 โปรแกรมประยุกต์จะได้รับค่าที่ไม่ถูกต้องสำหรับคอลัมน์ข้อมูลประจำตัวจากฐานข้อมูล SQL Server 2005 โปรแกรมแก้ไขด่วน
940742บริการ Windows Time ใน Windows Server 2003 ไม่ซิงโครไนซ์เวลากับเซิร์ฟเวอร์เวลา หากค่าความแม่นยำของการตอบสนอง NTP น้อยกว่า -30โปรแกรมแก้ไขด่วน
940848Hotfix Rollup Package พร้อมใช้งานสำหรับ Microsoft Management Console (MMC) ใน Windows Server 2003โปรแกรมแก้ไขด่วน
940984ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "หยุด" หากคุณใช้กล้องวิดีโอสำหรับการสตรีม USB สองตัวบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP SP2: "หยุด 0x0000000A"โปรแกรมแก้ไขด่วน
941036คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP อาจหยุดการตอบสนอง หลังจากที่การเชื่อมต่อไร้สายไปยังอุปกรณ์ USB ถูกตัดโปรแกรมแก้ไขด่วน
941037คุณไม่สามารถใช้ตัวอ่านการ์ด SD ภายใน เพื่อสร้างการ์ด SD ที่สามารถเริ่มระบบได้ซึ่งใช้ระบบแฟ้ม FAT32 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
941077ข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อคุณทำการคัดลอกและวาง หรือทำการลากแล้วปล่อยบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP SP2: "ชื่อโปรแกรมประยุกต์พบปัญหาและต้องปิดโปรแกรม"โปรแกรมแก้ไขด่วน
941133กล่องโต้ตอบคุณสมบัติของการใช้ DFS ร่วมกันใช้เวลาหลายนาทีจึงจะปรากฏบนคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์ที่ใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
941202MS07-056: โปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Outlook Express และ Windows Mail ความปลอดภัย
941248เมื่อคุณชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP รายการของโปรแกรมจะไม่ปรากฏขึ้น หรือรายการของโปรแกรมว่างเปล่า โปรแกรมแก้ไขด่วน
941568MS07-064: ช่องโหว่ใน DirectX อาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัสจากระยะไกลความปลอดภัย
941598บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP คุณไม่สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์ย่อยและแฟ้มในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันใน Windows Explorer หากเปิดใช้งานการแจงนับตามการเข้าถึง สำหรับโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันโปรแกรมแก้ไขด่วน
941603ข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อคุณเรียกใช้แฟ้มคำเชิญความช่วยเหลือระยะไกลเพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของผู้หัดใช้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ที่มีการติดตั้ง RDC 6.0: "ไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อความช่วยเหลือระยะไกล"โปรแกรมแก้ไขด่วน
941644MS08-001: ช่องโหว่ใน TCP/IP อาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัสจากระยะไกลความปลอดภัย
941693MS08-025: ช่องโหว่ในเคอร์เนลของ Windows อาจเปิดทางให้มีการยกระดับสิทธิ์ให้สูงขึ้นความปลอดภัย
941715ข้อมูลบางอย่างบนพาร์ติชัน NTFS อาจได้รับความเสียหาย หลังจากที่คุณเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ที่ใช้ Windows XP ที่ใช้ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ SATA และโปรแกรมอรรถประโยชน์ที่เรียกใช้งาน FSCTL_MOVE_FILE API โปรแกรมแก้ไขด่วน
941837คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Service Pack 2 ที่ติดตั้งตัวประมวลผลของ Intel อาจพบปัญหาการใช้พลังงานสูง เมื่อตัวประมวลผลไม่ได้ทำงาน และเมื่อมีการหยุดชะงักในสถานะ C ที่มีการรายงานโดย BIOSโปรแกรมแก้ไขด่วน
941846เว็บไซต์ใช้เวลานานในการโหลด และมีการแสดงส่วนประกอบบางอย่างไม่ถูกต้อง เมื่อคุณใช้ Internet Explorer 6 เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ผ่านการเชื่อมต่อ HTTPS โปรแกรมแก้ไขด่วน
941880อักขระภาษาญี่ปุ่นปรากฏขึ้นเป็นรูปสี่เหลี่ยม เมื่อคุณใช้เซิร์ฟเวอร์เครื่องพิมพ์ที่ใช้ Windows XP Service Pack 2 ในการพิมพ์อักขระดังกล่าวโปรแกรมแก้ไขด่วน
941975โปรแกรมประยุกต์หยุดการตอบสนอง เมื่อคุณใช้ปากกาของแท็บเล็ตเพื่อทำเครื่องหมายรายการ หรือลากรายการบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Tablet PC Editionโปรแกรมแก้ไขด่วน
942099MS07-054: ช่องโหว่ใน MSN Messenger และใน Windows Live Messenger อาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัสจากระยะไกลความปลอดภัย
942174เลเยอร์แบบโปร่งแสงกลายเป็นสีเทาเป็นพักๆ เมื่อคุณเรียกดูเว็บเพจที่มีเลเยอร์แบบโปร่งแสงโดยการใช้ Internet Explorer 7โปรแกรมแก้ไขด่วน
942202หลังจากที่คุณติดตั้งและถอนการติดตั้งรายการแถบเครื่องมือบางรายการใน Explorer 6 ชื่อแถบเครื่องมืออาจกลายเป็นไม่มีข้อมูล หรือรายการที่ไม่เกี่ยวกับแถบเครื่องมืออาจปรากฏขึ้นโปรแกรมแก้ไขด่วน
942367บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP SP2 ที่มีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยแบบสะสมบางโปรแกรมสำหรับ Internet Explorer อาจทำให้ Internet Explorer 6 หยุดการตอบสนอง เมื่อคุณพยายามเข้าสู่เว็บไซต์โปรแกรมแก้ไขด่วน
942603เพลงประกอบของ Windows ไม่เล่นตามที่คาด เมื่อตัวช่วยสร้าง OOBE ทำงานหลังจากที่คุณใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Sysprep เพื่อแจกจ่ายอิมเมจของ Windows XP SP2โปรแกรมแก้ไขด่วน
942615MS07-069: โปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยแบบสะสมสำหรับ Internet Explorerความปลอดภัย
942694คอมพิวเตอร์ปลายทางที่ใช้ Windows XP Service Pack 2 อาจหยุดการตอบสนอง หลังจากคุณเข้าสู่ระบบโดยการใช้เซสชัน RDP และสมาร์ทการ์ดของบริษัทอื่นโปรแกรมแก้ไขด่วน
942830MS08-006: ช่องโหว่ใน Internet Information Services อาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัสจากระยะไกลความปลอดภัย
942831MS08-005: ช่องโหว่ใน Internet Information Services อาจเปิดทางให้มีการยกระดับสิทธิ์ให้สูงขึ้นความปลอดภัย
942840คุณอาจพบกับปัญหาเว็บเบราว์เซอร์มีประสิทธิภาพการทำงานที่ช้า เมื่อคุณดูเว็บเพจที่ใช้ JScript ใน Internet Explorer 6 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 หรือบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
943000โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับการปรับปรุงโซนเวลาบราซิเลีย (GMT-3:00) และโซนเวลามาเนาส์ (GMT-4:00) สำหรับปี 2550 ถึงปี 2551 ใน Windows XP, Windows Server 2003 และ Windows Vistaโปรแกรมแก้ไขด่วน
943055MS08-008: รายละเอียดของโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 และ Windows Vista: 12 กุมภาพันธ์ 2551ความปลอดภัย
943120เมื่อคุณใช้ Internet Explorer 6 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Service Pack 2 เพื่อออกจากเว็บไซต์ Internet Explorer อาจใช้งานไม่ได้โปรแกรมแก้ไขด่วน
943198เมื่อคุณใช้ตัวแปลง USB-to-Serial เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP การถ่ายโอนข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ไปยังอุปกรณ์จะช้ากว่าที่คาดไว้ โปรแกรมแก้ไขด่วน
943303ข้อความแสดงข้อผิดพลาดบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP: "เกิดการละเมิดการเข้าถึงใน Services.exe"โปรแกรมแก้ไขด่วน
943378หลังจากที่คุณเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP กับเซิร์ฟเวอร์ของ Routing และ Remote Access Service ผ่านทางการเชื่อมต่อเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) คอมพิวเตอร์จะไม่สามารถสร้างเส้นทางแบบคงที่ได้มากเกินกว่า 32 เส้นทางโปรแกรมแก้ไขด่วน
943460MS07-061: ช่องโหว่ใน Windows URI Handling อาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัสจากระยะไกลความปลอดภัย
943485MS08-002: ช่องโหว่ใน LSASS อาจเปิดทางให้มีการยกระดับสิทธิ์เฉพาะที่ให้สูงขึ้นความปลอดภัย
943509รายละเอียดของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Jet 4.0 Database Engine สำหรับ Windows XP SP2, Windows Server 2003 SP1, Windows Server 2003 SP2 และ Windows Vista: 23 ตุลาคม 2550โปรแกรมแก้ไขด่วน
943510 เกิดภาวะหน่วยความจำพร่องหายไปขึ้นในคอมโพเนนต์ Msctf.dll เมื่อคุณใช้โปรแกรมประยุกต์ตัวควบคุมเว็บเบราว์เซอร์ใน Windows XP, Windows Server 2003 หรือใน Windows Vista โปรแกรมแก้ไขด่วน
943828ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อ WMI สอบถามคลาส CIM_DataFile หลังจากที่คุณเข้าสู่ระบบบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP SP2 โดยการใช้บัญชีผู้ใช้ที่ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบ: "SWbemServicesEx: การเข้าถึงถูกปฏิเสธ"โปรแกรมแก้ไขด่วน
943854โปรแกรมชุดคำสั่งที่คุณสร้างหลักเกณฑ์แฮชไม่ทำงานบนคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์ที่ใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
943856คอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows XP Tablet PC Edition 2005 เข้าสู่การสแตนด์บายหรือการไฮเบอร์เนตแบบไม่คาดคิด เมื่อคุณใช้งานอุปกรณ์ตัวกำหนดตำแหน่งหรืออุปกรณ์หน้าจอสัมผัสโปรแกรมแก้ไขด่วน
944110Windows Media Player ไม่สามารถโหลดเนื้อหาจาก URL บางรายการได้ หลังจากที่คุณเปิดใช้งานการตั้งค่าใช้พร็อกซีของตัวเลือกเว็บเบราว์เซอร์ โปรแกรมแก้ไขด่วน
944203คุณไม่สามารถพิมพ์งานหลังจากที่คุณติดตั้ง .NET Framework 3.0 หรือ XML Paper Specification Essentials Pack บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP SP2 หรือบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 โปรแกรมแก้ไขด่วน
944338MS08-022: ช่องโหว่ในโปรแกรมการเขียนสคริปต์ VBScript และ JScript อาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัสจากระยะไกลความปลอดภัย
944340การประทับเวลาไม่ถูกต้องหลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุง 928388 และเปลี่ยนการตั้งค่าเวลาเป็นปีที่เกิดก่อนปี 2550 ใน Windows XP และใน Windows Server 2003โปรแกรมแก้ไขด่วน
944533MS08-010: โปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยแบบสะสมสำหรับ Internet Explorerความปลอดภัย
944653MS07-067: ช่องโหว่ในโปรแกรมควบคุม Macrovision อาจเปิดทางให้มีการยกระดับสิทธิ์เฉพาะที่ให้สูงขึ้นความปลอดภัย
944781เมื่อคุณใช้การทำงานแบบลากแล้วปล่อย เพื่อย้ายหรือคัดลอกข้อความอีเมลใน Outlook บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP SP2 การทำงานดังกล่าวจะล้มเหลวโดยไม่มีการแจ้งเตือนใดๆโปรแกรมแก้ไขด่วน
944904ข้อความแสดงข้อผิดพลาดบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP เมื่อคุณทำงานด้วยการใช้เครือข่ายร่วมกัน: "หยุด: 0x000000C2 BAD_POOL_CALLER"โปรแกรมแก้ไขด่วน
944939การเข้าสู่ระบบครั้งแรกบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ผ่านบริการเทอร์มินัลไม่ถูกปฏิเสธ แม้ว่าผู้ใช้จะไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ใช้เดสก์ท็อประยะไกลโปรแกรมแก้ไขด่วน
944998เมื่อคุณเปลี่ยนชุดรูปแบบบนแท็บเล็ตพีซีที่ใช้ Windows Vista เครื่องมือตั้งค่าการรู้จำลายมือส่วนบุคคลจะทำงานผิดเพื้ยน โปรแกรมแก้ไขด่วน
945007โปรแกรมปรับปรุง Internet Explorer Automatic Component Activation (IE ACA) พร้อมใช้งานสำหรับการปิดใช้งานลักษณะการทำงานคลิกเพื่อเปิดใช้งาน โปรแกรมแก้ไขด่วน
945222บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Service Pack 2 คุณไม่สามารถเข้าถึง DFS ที่ใช้ร่วมกันที่ถูกต้องได้ หลังจากมีการปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายของลิงก์โปรแกรมแก้ไขด่วน
945342แอตทริบิวต์ของหมายเลขลำดับประจำสินค้าของใบรับรองอาจมีค่าเป็นลบ เมื่อคุณสร้างใบรับรองที่เซ็นชื่อเองใน Windows XP โปรแกรมแก้ไขด่วน
945553MS08-020: ช่องโหว่ในไคลเอ็นต์ DNS อาจเปิดทางให้มีการการปลอมแปลงความปลอดภัย
945688เมื่อคุณใช้เมนูทางลัด "เรียกใช้ในฐานะ" เพื่อเริ่ม Internet Explorer 7 หน้าต่างย่อยอาจเปิดขึ้นมากกว่าที่คุณคาดไว้บนเว็บเพจ โปรแกรมแก้ไขด่วน
946026MS08-007: ช่องโหว่ใน WebDAV Mini-Redirector อาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัสจากระยะไกลความปลอดภัย
946501มีการละเมิดการเข้าถึงเกิดขึ้น เมื่อโปรแกรมประยุกต์ออกจากคอมพิวเตอร์แบบมัลติคอร์ที่ใช้ Windows XP SP2โปรแกรมแก้ไขด่วน
946629การ์ด Secure Digital (SD) บางรายการทำงานไม่ถูกต้องบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
946632ตัวเลือกวัตถุไม่สนใจอักขระทั้งหมดที่อยู่หลังวงเล็บเปิด เมื่อคุณสอบถามชื่อกลุ่มที่เริ่มต้นด้วยวงเล็บเปิดบนคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์ที่ใช้ Windows XPโปรแกรมแก้ไขด่วน
947195Internet Explorer 6 ไม่แสดงเว็บเพจที่เข้มงวดของ XHTML อย่างถูกต้องโปรแกรมแก้ไขด่วน
947853ข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อคุณพยายามเปิดแฟ้มที่ใช้ร่วมกันใน Internet Explorer 6 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Service Pack 2: "ไม่สามารถแสดงหน้าได้"โปรแกรมแก้ไขด่วน
947864MS08-024: โปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยแบบสะสมสำหรับ Internet Explorerความปลอดภัย
948590MS08-021: ช่องโหว่ใน GDI อาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัสจากระยะไกลความปลอดภัย
948881MS08-023: โปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยที่สำคัญสำหรับ ActiveX killbitsความปลอดภัย
950749MS08-028: ช่องโหว่ใน Microsoft Jet Database Engine อาจเปิดทางให้มีการเรียกใช้รหัสจากระยะไกลความปลอดภัย

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 946480 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มีนาคม 2557 - Revision: 7.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows XP Service Pack 3
Keywords: 
kbexpertiseinter kbwinxpsp3fix kbhowto kbinfo KB946480

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com