Pa?eidimas ?vyksta tada, kai parai?k? i?einama i? Windows XP SP2 pagrindu veikian?ios keli? branduoli? kompiuteryje

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 946501 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Pastaba
Palaikym? Windows XP Service Pack 2 baigiasi liepos 13, 2010. ? Klient? migracija tema apie Windows 2000 m. pabaigos palaikymo sprendim? centras yra atspirties ta?kas planuojant savo migracijos strategijos i? Windows XP SP2. Daugiau informacijos, kad "Microsoft" palaikymo trukm?s strategija.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

Kai parai?ka i?einama i? Windows XP SP2 pagrindu veikian?ios keli? branduoli? kompiuteryje, pa?eidimas ?vyksta.

Prie?astis

?i problema kyla d?l klaidos Msctf komponentas. Pa?eidimas gali atsirasti, kai kalbos juosta pa?alinama valymo kod?, ?is komponentas.

Sprendimas

Atnaujinti informacij?

?? fail? galima atsisi?sti i? Microsoft Download Center:

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite naujinim?, skirt? Windows XP SP2 x 86 pagrindo versijos (KB946501) paket? dabar.

Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti Microsoft palaikymo failus, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
119591 Kaip ?sigyti "Microsoft" palaikymo failus i? interneto paslaugas
Microsoft nuskaityti ?is failas n?ra virus?. "Microsoft" naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo prieinama failo pad?jimo dien?. Failas ?ra?ytas padidinto saugumo serveriuose.

B?tinosios s?lygos

Jei norite ?diegti ?? naujinim?, turite Windows XP Service Pack 2 (SP2) ?diegta.

Sistemos paleidimas i? naujo

Turite i? naujo paleisti kompiuter?, kai pritaikote ?? naujinim?.

Kar?t?j? patais? pakeitimo informacija

?is naujinimas nepakei?ia anks?iau i?leistus naujinimus.

Failo informacija

Angl? kalba ?ios kar?tosios pataisos yra fail? atributai (arba v?liau failo atributus), yra i?vardyti toliau pateiktoje lentel?je. Datos ir laikai sura?yti pagal universal?j? laik? (UTC). Per?i?rint failo informacij?, jis konvertuojamas ? vietos laiku. Jei norite pamatyti skirtum? tarp Cut ir vietos laiko, naudokite su Laiko juosta skirtuke, Data ir laikas Valdymo skydo elemento.
Windows XP su SP2, x 86 pagr?stoms versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikoPlatforma
Msctf.dll5.1.2600.3284297,98431-Dec-200711:56x 86

B?sena

"Microsoft" patvirtino, kad tai yra "Microsoft" produkt?, i?vardyt? skyriuje "Taikoma", problema.

Daugiau informacijos

Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
824684Standartin?s terminologijos, vartojamos Microsoft programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, Apra?ymas

Nuorodos

Daugiau informacijos apie Windows Server 2003 pana?i? problem?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
919881Pa?eidimas atsiranda, kai programa automati?kai nutraukiamas "Windows Server 2003" kompiuteryje

Savyb?s

Straipsnio ID: 946501 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 6 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
  • Microsoft Windows XP Service Pack 2, naudojant su:
    • Microsoft Windows XP Home Edition
    • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
Rakta?od?iai: 
atdownload kbexpertiseadvanced kbfix kbqfe kbmt KB946501 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 946501

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com