การแก้ไข: ข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้เครื่องมือโปรแกรมติดตั้งเพื่อติดตั้งแอสเซมบลีที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ระยะไกล: "ข้อยกเว้นที่เกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการติดตั้ง"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 946503 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้ คุณสามารถใช้เครื่องมือโปรแกรมติดตั้ง (Installutil.exe) เมื่อต้องการติดตั้งแอสเซมบลี แอสเซมบลีจะอยู่บนคอมพิวเตอร์ระยะไกล คุณสิทธิ์แบบอ่านอย่างเดียว NTFS แฟ้มระบบบนคอมพิวเตอร์ระยะไกล เมื่อคุณรันโปรแกรมติดตั้งเครื่องมือ คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อยกเว้นเกิดขึ้นในระหว่างขั้นตอนการติดตั้ง System.UnauthorizedAccessException: เข้าถึงเส้นทาง'เส้นทาง\AssemblyName.InstallState' ถูกปฏิเสธ

สาเหตุ

แฟ้ม InstallUtil.InstallLog สามารถถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังตำแหน่งที่ระบุ โดยใช้พารามิเตอร์คำสั่ง อย่างไรก็ตาม AssemblyName.แฟ้ม InstallState ไม่สามารถถูกเปลี่ยนเส้นทาง ที่ AssemblyName.แฟ้ม InstallState ถูกเขียนไปยังตำแหน่งไดเรกทอรีเดียวกันเป็นที่ตั้งของแอสเซมบลี ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์การเขียนในไดเรกทอรี ปัญหานี้เกิดขึ้น

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

สามารถโหลด hotfix ได้แล้วจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม จะมีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน สำหรับรายการทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft และข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ ในกรณีพิเศษ ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนอาจสามารถยกเลิกถ้า Professional สนับสนุน Microsoft กำหนดว่า การปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณ จ่ายในการสนับสนุนปกติจะนำไปใช้กับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับการมีสิทธิได้รับสำหรับการปรับปรุงโดยเฉพาะในคำถาม

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 1 ติดตั้งให้ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา ในการ วันและเวลา สินค้าใน'แผงควบคุม'
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
System.configuration.install.dll2.0.50727.181981,92014-มีนาคม-200803:40x 86

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า นี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณสามารถเปลี่ยนเส้นทางการ AssemblyName.แฟ้ม InstallState โดยใช้พารามิเตอร์คำสั่ง ตัวอย่างเช่น เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนเส้นทางการ AssemblyName.แฟ้ม InstallState:
InstallUtil /LogFile =TargetLogFile / InstallStateDir =TargetDirectory เส้นทาง\AssemblyName
หมายเหตุ เมื่อคุณใช้คำสั่งพารามิเตอร์ พิจารณาต่อไปนี้ ต้องการถ้าคุณเพิ่มเครื่องหมายทับขวาต่อท้ายสุดท้ายของเส้นทาง และใช้เครื่องหมายอัญประกาศคร่อมเส้นทาง เครื่องหมายทับขวาต่อท้ายสามารถยกต่อท้ายเครื่องหมายใบเสนอราคา ตัวอย่าง คำสั่งต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง:
InstallUtil /LogFile = /InstallStateDir = "C:\Installstate\" เส้นทาง\AssemblyName
คุณต้องเปลี่ยนคำสั่งไปยังหมายเลขรุ่นต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • InstallUtil /LogFile = /InstallStateDir = "C:\Installstate\\" เส้นทาง\AssemblyName
 • InstallUtil /LogFile = /InstallStateDir = "C:\Installstate" เส้นทาง\AssemblyName
 • InstallUtil /LogFile = /InstallStateDir = C:\Installstate\ เส้นทาง\AssemblyName
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาคล้ายกันที่ได้รับการแก้ไขในโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
934388แฟ้ม.installstate จะถูกลบหลังจากที่คุณถอนการติดตั้งแอพลิเคชันที่ใช้.NET Framework 2.0
เมื่อต้องแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft 934388 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ใน Visual Studio 2008 เปิดโครงการตั้งค่าสำหรับแอสเซมบลี
 2. ระบุพารามิเตอร์ต่อไปนี้ในคุณสมบัติCustomActionDataของแต่ละการดำเนินการแบบกำหนดเองที่มีการจัดการ:
  / InstallStateDir = " [TARGETDIR] \"
  หมายเหตุ หลังจากที่คุณทำเช่นนี้ อยู่แฟ้ม InstallState จะถูกบันทึกในไดเรกทอรีเป้าหมายที่คุณระบุไว้ในคุณสมบัติCustomActionData ซึ่งช่วยรับประกันที่นั้นแฟ้ม InstallState จะถูกเอาออกเมื่อถอนเวลา
 3. ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้บนคอมพิวเตอร์เป้าหมายทั้งหมดที่ติดตั้งแอสเซมบลี

  หมายเหตุ เราขอแนะนำให้ คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนบนคอมพิวเตอร์การพัฒนาสำหรับการทดสอบ
 4. ติดตั้งแอสเซมบลี
หมายเหตุ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เพิ่มเครื่องหมายทับขวาที่ต่อท้ายในตอนท้ายของพารามิเตอร์ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากไดเรกทอรีเป้าหมายจะสามารถแก้ไขได้เมื่อต้องการไดเรกทอรีที่สิ้นสุดในการเครื่องหมายทับขวา และที่มีอยู่ในอัญประกาศ ต้องการ ตามที่เรากล่าวถึงก่อนหน้านี้ เครื่องหมายทับขวาต่อท้ายสามารถยกต่อท้ายเครื่องหมายใบเสนอราคา ดังนั้น คุณต้องเพิ่มเครื่องหมายทับขวาต่อท้ายในตอนท้ายของพารามิเตอร์เพื่อให้ไดเรกทอรีเป้าหมายจะสามารถแก้ไขไดเรกทอรีที่สิ้นสุดในการทับคู่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมติดตั้งเครื่องมือ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN):
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/50614e95.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 946503 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 2 ตุลาคม 2555 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 1 (x86)
Keywords: 
kbexpertiseadvanced kbfix kbqfe kbmt KB946503 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:946503

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com