Straipsnio ID: 946536 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Problemos apra?ymas

Programoje ?Microsoft Office InfoPath 2003? atidarius skaitmeniniu b?du pasira?yt? form?, vietoj skaitmeninio para?o rodomas toliau pateiktas klaidos prane?imas:
Kilo ?io para?o problema.
Negalite nustatyti, kas skaitmeniniu b?du pasira?? form?, nebent spustel?site Per?i?r?ti i?sami? informacij?. Jei spustel?site Per?i?r?ti i?sami? informacij?, pamatysite vard? asmens, kuris skaitmeniniu b?du pasira?? form?. Be to, parodomas ?is klaidos prane?imas:
?is skaitmeninis para?as nebegalioja.

?ios problemos sprendimo veiksmai

Jei norite i?spr?sti ?i? problem?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Pritaikykite programos ?InfoPath 2003? 3 pakeitim? paketo kar?t?j? patais? paket?: 2007 m. gruod?io 17 d.

  Kaip gauti kar?t?j? patais?

  ?i problema yra i?spr?sta programos ?InfoPath 2003? 3 pakeitim? paketo kar?t?j? patais? pakete, kuris i?leistas 2007 m. gruod?io 17 d. Daugiau informacijos rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  946535 Programos ?InfoPath 2003? 3 pakeitim? paketo kar?t?j? patais? paketo apra?ymas: 2007 m. gruod?io 17 d.
 2. ?galinkite kar?t?j? patais?.

  Jei norite, kad ?i? kar?t?j? patais? ?galintume u? jus, pereikite prie dalies ?Pataisyti u? mane?. Jei ?i? kar?t?j? patais? norite ?galinti savaranki?kai, pereikite prie dalies ?Leiskite taisyti pa?iam?.

  Pataisyti u? mane

  Jei kar?t?j? patais? norite ?galinti automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Pataisyti. Spustel?kite Vykdyti dialogo lange Failo atsisiuntimas ir vykdykite vedlio ?Pataisyti? nurodymus.


  Spr?sti ?i? problem?
  Microsoft Fix it 50006


  Pastaba ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba; ta?iau automatinis sprendimas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.

  Pastaba Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame i?kilo ?i problema, automatin? sprendim? galite ?ra?yti ?flash? atmintin?je arba CD diske, tada paleisti j? problemi?kame kompiuteryje.

  Dabar eikite ? dal? ?Ar tai i?sprend? problem???


  Leiskite taisyti pa?iam

  Svarbu ?iame skyriuje, metode ar u?duotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Ta?iau jei pakeisite registro duomenis netinkamai, gali kilti rimt? problem?. Tod?l atlikite ?iuos veiksmus atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? keisdami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tuomet gal?site atkurti registr?, jei kils problem?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr?, spustel?kite ?io straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  322756 Kaip kurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje ?Windows?
  Nor?dami ?galinti ?ias kar?t?sias pataisas, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. I?eikite i? programos ?InfoPath?.
  2. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite regedit, tada spustel?kite Gerai.
  3. Spustel?kite ?? registro rakt?:
   HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\11.0\InfoPath\Security
  4. Kai spustel?site 3 veiksme nurodyt? rakt?, pel?s ?ymikl? perkelkite ant parinkties Naujas, esan?ios meniu Redaguoti, ir spustel?kite DWORD reik?m?.
  5. ?veskite AllowExpiredCertOnXmlValidate ir paspauskite ENTER.
  6. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite AllowExpiredCertOnXmlValidate, tada spustel?kite Keisti.
  7. Lauke Reik?m?s duomenys ?ra?ykite 1, tada spustel?kite Gerai.
  8. Nor?dami i?eiti i? registro rengykl?s, meniu Failas spustel?kite I?eiti.


Ar tai i?sprend? problem??

Patikrinkite, ar problem? pavyko i?spr?sti, pasi?i?r?j?, ar skaitmeninis para?as rodomas. Jei skaitmeninis para?as rodomas, toliau skaityti ?io straipsnio nebereikia. Jei problema nei?spr?sta, galite susisiekti su palaikymo tarnyba.

Savyb?s

Straipsnio ID: 946536 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. spalio 10 d. - Per?i?ra: 2.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Office InfoPath 2003
Rakta?od?iai: 
kbsurveynew kbmsifixme kbfixme kboffice2003presp4fix kboffice2003sp3fix kbqfe kbbug kbfix KB946536

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com