Numer ID artykułu: 946536 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Opis problemu

Po otwarciu podpisanego cyfrowo formularza w programie Microsoft Office InfoPath 2003 w miejscu podpisu cyfrowego jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:
Wystąpił problem z tym podpisem.
Ustalenie, kto podpisał cyfrowo formularz, jest możliwe dopiero po kliknięciu pozycji Wyświetl szczegóły. Kliknięcie pozycji Wyświetl szczegóły powoduje wyświetlenie nazwy osoby, która podpisała cyfrowo formularz. Ponadto zwracany jest następujący komunikat o błędzie:
Ważność podpisu cyfrowego wygasła.

Procedura rozwiązywania problemu

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:
 1. Zastosuj pakiet poprawek opublikowanych po wydaniu dodatku Service Pack 3 dla programu InfoPath 2003: 17 grudnia 2007.

  Jak uzyskać poprawkę

  Ten problem został rozwiązany w pakiecie poprawek opublikowanych po wydaniu dodatku Service Pack 3 dla programu InfoPath 2003 (17 grudnia 2007). Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  946535 Opis pakietu poprawek opublikowanych po wydaniu dodatku Service Pack 3 dla programu InfoPath 2003: 17 grudnia 2007
 2. Włącz poprawkę.

  Aby automatycznie włączyć poprawkę, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie włączyć poprawkę, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

  Automatyczne rozwiązywanie problemu

  Aby automatycznie włączyć poprawkę, należy kliknąć przycisk lub łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.


  Rozwiąż ten problem
  Poprawka automatyczna firmy Microsoft 50006


  Uwaga Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

  Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.

  Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?


  Samodzielne rozwiązywanie problemu

  Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru i przywracać go w systemie Windows
  Aby włączyć tę poprawkę, wykonaj następujące kroki:
  1. Zakończ pracę programu InfoPath.
  2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
  3. Kliknij następujący klucz rejestru:
   HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\11.0\InfoPath\Security
  4. Po kliknięciu klucza określonego w kroku 3 wskaż polecenie Nowy w menu Edycja, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
  5. Wpisz nazwę AllowExpiredCertOnXmlValidate, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  6. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję AllowExpiredCertOnXmlValidate, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
  7. W polu Dane wartości wpisz wartość 1, a następnie kliknij przycisk OK.
  8. W menu Plik kliknij polecenie Zakończ, aby zakończyć pracę Edytora rejestru.


Czy problem został rozwiązany?

W celu ustalenia, czy problem został rozwiązany, należy sprawdzić, czy jest wyświetlany podpis cyfrowy. Jeśli podpis cyfrowy jest widoczny, to koniec pracy z tym artykułem. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.

Właściwości

Numer ID artykułu: 946536 - Ostatnia weryfikacja: 10 października 2011 - Weryfikacja: 2.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Office InfoPath 2003
Słowa kluczowe: 
kbsurveynew kbmsifixme kbfixme kboffice2003presp4fix kboffice2003sp3fix kbqfe kbbug kbfix KB946536

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com