ID c?a bi: 946536 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

M t? s? c?

Khi ban m biu mu c ky bng ch ky in t trong Microsoft Office InfoPath 2003, ban thy thng bao li sau vi tri cua ch ky in t:
Co s c vi ch ky nay.
Ban khng th xac inh c ai a ky biu mu bng ch ky in t tr khi ban bm vao Xem chi tit. Nu ban bm vao Xem chi tit, ban se thy tn cua ngi a ky biu mu bng ch ky in t. Ngoai ra, ban nhn c thng bao li sau:
Ch ky in t nay a ht han.

Cac bc khc phuc s c nay

khc phuc s c nay, hay lam theo cac bc sau:
 1. Ap dung goi hotfix InfoPath 2003 Goi Hu Dich vu 3: Ngay 17 thang 12 nm 2007.

  Cach ly hotfix

  S c nay c khc phuc trong Goi Hotfix InfoPath 2003 Goi Hu Dich vu 3 a c phat hanh vao ngay 17 thang 12 nm 2007. bit thm thng tin, hay bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
  946535 M ta goi hotfix InfoPath 2003 Goi Hu Dich vu 3: Ngay 17 thang 12 nm 2007
 2. Bt hotfix.

  c chung ti khc phuc s c nay giup ban, hay vao phn "Khc phuc s c nay cho ti". t bt hotfix, hay vao phn " ti t khc phuc s c".

  Khc phuc s c cho ti

  bt hotfix t ng, bm vao nut hoc lin kt Khc phuc s c. B?m Ch?y trong h?p tho?i T?p T?i xu?ng r?i lm theo cc b?c trong thu?t s? Kh?c ph?c s? c?.


  Khc phuc s c nay
  Microsoft Fix it 50006


  Chu y Thut sy nay co th chi co bng ting Anh, khc phuc li t ng cung hoat ng i vi cac phin ban ngn ng khac cua Windows.

  Ch N?u b?n khng s? d?ng my tnh c s? c?, b?n c th? lu gi?i php kh?c ph?c t? ?ng vo ? ?a flash ho?c CD r?i ch?y trn my tnh c s? c?.

  Ti?p theo, i t?i ph?n "Phng php ny c kh?c ph?c ?c s? c? khng?".


  ? ti t? kh?c ph?c s? c?

  Quan trong Phn, phng phap hoc tac vu nay cha cac bc chi dn cho ban cach s?a i s ng ky. Tuy nhin, c th? x?y ra s? c? nghim tr?ng n?u b?n s?a ?i s? ng k? khng ng cch. Do , h?y ch?c ch?n r?ng b?n th?c hi?n cc b?c sau c?n th?n. ? b?o v? t?t hn, h?y sao lu s? ng k? tr?c khi b?n s?a ?i. Sau , b?n c th? khi ph?c s? ng k? n?u x?y ra s? c?. ? bi?t thm thng tin v? cch sao lu v khi ph?c s? ng k?, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
  322756 Cch sao lu v khi ph?c s? ng k? trong Windows
  bt hotfix nay, hay lam theo cac bc sau:
  1. Thoat InfoPath.
  2. Bm Bt u, bm Chay, go regedit, ri bm OK.
  3. Bm vao khoa ng ky sau:
   HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\11.0\InfoPath\Security
  4. Sau khi ban bm vao khoa c chi inh bc 3, tro vao Mi trn menu Chinh sa, sau o bm vao Gia tri DWORD.
  5. Go AllowExpiredCertOnXmlValidate, sau o nhn ENTER.
  6. Bm chut phai vao AllowExpiredCertOnXmlValidate, sau o bm Sa i.
  7. Trong d liu Gia tri, go 1, sau o bm OK.
  8. Trn menu Tp, bm Thoat thoat khoi Trinh bin tp S ng ky.


Phng php ny c kh?c ph?c ?c s? c? khng?

Kim tra xem s c a c khc phuc hay cha bng cach xac minh rng ch ky in t xut hin. Nu ch ky in t xut hin, ban a hoan thanh bai vit nay. N?u s? c? v?n cha ?c kh?c ph?c, b?n c th? lin h? v?i b? ph?n h? tr?.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 946536 - L?n xem xt sau cng: 10 Thang Mi 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft Office InfoPath 2003
T? kha:
kbsurveynew kbmsifixme kbfixme kboffice2003presp4fix kboffice2003sp3fix kbqfe kbbug kbfix KB946536

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com