คุณไม่สามารถเรียกใช้รายงานใน Microsoft Dynamics CRM 4.0

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 946753 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
เนื้อหาของ Microsoft Dynamics จำกัดให้ไว้บนเว็บไซต์สาธารณะของฐานความรู้ของ Microsoft สำหรับสมบูรณ์เนื้อหา และเพิ่มเติมทรัพยากรบน Microsoft Dynamics โปรดเยี่ยมชม:

ลูกค้า dynamics
Microsoft Dynamics CustomerSource *
คู่ค้า dynamics
Microsoft Dynamics PartnerSource

* ต้องลูกค้ามีแผนการบริการของ Microsoft Dynamics เหมือนกับแผนเพิ่มพร้อมสำหรับธุรกิจ หรือรับประกันซอฟต์แวร์
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

คุณไม่สามารถเรียกใช้รายงานใน Microsoft Dynamics CRM 4.0 ปัญหานี้จะเกิดขึ้นหากมีเงื่อนไขต่อไปนี้::
  • คุณสามารถรัน Microsoft Dynamics CRM 4.0 บนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 (SBS ของ Windows)

    หมายเหตุ:windows SBS 2003 R2 ประกอบด้วย Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition
  • คุณใช้การเข้ากับอินเทอร์เน็ตจัดวาง (IFD) ของ Microsoft Dynamics CRM 4.0

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก Connector Microsoft Dynamics CRM สำหรับบริการการรายงานของ SQL Server จะต้องรันรายงานเมื่อคุณใช้การ IFD ของ Microsoft Dynamics CRM 4.0 อย่างไรก็ตาม SQL Server 2005 Workgroup Edition ไม่สนับสนุนส่วนขยายข้อมูลที่กำหนดเอง ดังนั้น Connector Microsoft Dynamics CRM สำหรับบริการการรายงานของ SQL Server ไม่ทำงานกับ SQL Server 2005 Workgroup Edition ถ้าคุณใช้การ IFD ของ Microsoft Dynamics CRM 4.0 คุณไม่สามารถเข้าถึงรายงาน

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ปรับรุ่น SQL Server 2005 Workgroup Edition ไปเป็นรุ่นที่ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
  • sql Server 2005 มาตรฐาน Edition
  • sql Server 2005 องค์กร Edition

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อคุณใช้กับอินทราเน็ต คุณสามารถกำหนดค่าการรับรองความถูกต้อง Kerberos และกำหนดค่าความน่าเชื่อถือสำหรับการมอบหมาย Connector Microsoft Dynamics CRM สำหรับบริการการรายงานของ SQL Server ไม่จำเป็นเมื่อคุณใช้อินทราเน็ตเฉพาะ

ตัวช่วยสร้างจัดกำหนดการรายงานไม่ทำงานเมื่อคุณใช้ SQL Server 2005 Workgroup Edition เนื่องจาก SQL Server 2005 Workgroup Edition ไม่สนับสนุน snapshots

Microsoft Dynamics CRM 4.0 สนับสนุนเฉพาะ SQL Server 2005 Workgroup Edition เมื่อมีใช้ SQL Server 2005 Workgroup Edition พร้อมกับ Windows SBS 2003 R2

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์การติดตั้ง Microsoft Dynamics CRM 4.0 IFD แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://download.microsoft.com/download/8/f/e/8fe2d0e8-62a5-4d7e-b041-5e49a7194ae2/Microsoft Scenarios.docx เซ็ตอัพ Dynamics CRM 4 IFD

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 946753 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft Dynamics CRM 4.0
Keywords: 
kbmbsreports kbexpertiseadvanced kbtshoot kbprb kbexpertisebeginner kbmbsmigrate kbexpertiseinter kbmt KB946753 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:946753

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com