PC Talk – จะปิดเสียงของระบบเมื่อวินโดวส์วิสต้าเริ่มทำงานหรือปิดเครื่องได้อย่างไร

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 946808 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
บทสนทนานี้อธิบายวิธีการปิดเสียงเมื่อวินโดวส์วิสต้าเริ่มทำงานหรือปิดเครื่อง ในการปรับแต่งค่าดังกล่าวผ่านทางไดอะล็อกเสียง
 มีวิธีปิดเสียงของวินโดวส์ตอนเริ่มทำงานหรือปิดเครื่อมคอมพิวเตอร์บ้างไหมน้า
answer image
Question Image
มีอยู่แล้ว ไปที่เมนูเริ่มต้น แล้วเลือกแผงควบคุม
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
00 01


เลือก ฮาร์ดแวร์และเสียงจากในแผงควบคุม
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
00 02


ในหน้าต่างถัดไป ให้เลือกเปลี่ยนเสียงของระบบ
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
00 03
 
 เธอต้องปรับค่าในไดอะล็อกนี้ล่ะ
answer image
Question Image
You’ll work on this dialog.

อย่างแรก ถ้าจะปิดเสียงตอนวินโดวส์เริ่มทำงานก็ให้เอาติ๊กที่ช่องตัวเลือก เล่นเสียงเริ่มต้น Windowsออก(not sure of English UI)
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
00 04


ถ้าจะปิดเสียงตอนที่จะปิดเครื่องก็ให้เลือก ออกจาก Windows จากใน เหตุการณ์ของโปรแกรม แล้วเลือก (ไม่มี) จากตัวเลือกเสียง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
00 05
 
 ถ้าชั้นเลือก เข้าสู่ระบบ Windows หรือ ออกจากระบบ Windows จาก เหตุการณ์ของโปรแกรม แล้วเลือก (ไม่มี) จากตัวเลือกเสียงก็หมายถึงให้ไม่ต้องเล่นเสียงตอนเข้าระบบและออกจากระบบใช่ไหม
answer image
Question Image
ใช่แล้ว ถูกต้อง หลังจากปรับค่าต่างๆแล้วก็กดปุ่ม ตกลง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
00 06
 
การปฏิเสธความรับผิดเนื้อหาแนวทางแก้ปัญหาจากประชาคม

MICROSOFT CORPORATION และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่ได้เป็นตัวแทนรับรองถึงความเหมาะสม ความเชื่อถือได้ หรือความเที่ยงตรงของข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ในที่นี้ ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ได้รับการนำเสนอ “ตามที่เป็น” โดยไม่มีการให้การรับประกันใดๆ MICROSOFT และซัพพลายเออร์ของบริษัท ขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดในที่นี้ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและภาพกราฟิคนี้ รวมถึงการรับประกันและเงื่อนไขโดยนัยทั้งหมดของความสามารถในการจัดจำหน่าย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การทำงานที่คล้ายคลึงกับผลงานบุคคล กรรมสิทธิ์ และการไม่ล่วงละเมิด คุณตกลงเป็นการเฉพาะด้วยว่า ไม่ว่าในกรณีใด MICROSOFT และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่รับผิดชอบภาระใดๆ เกี่ยวกับความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม จากการใช้งานอย่างหนัก อุบัติเหตุ ความเสียหายเฉพาะกรณี หรือที่เกิดขึ้นตามมา ไม่ว่าแบบใด รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสียหายจากการสูญเสียการใช้ การสูญหายของข้อมูลหรือกำไร ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้ข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในที่นี้ ไม่ว่าจะมีพื้นฐานจากการติดต่อ การล่วงละเมิด ความประมาท ภาระหนี้สิน หรือในทางอื่นใด แม้ว่า MICROSOFT หรือซัพพลายเออร์รายใดของบริษัท จะได้รับการแจ้งถึงความเสียดายที่อาจเป็นไปได้นั้นแล้วก็ตาม

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 946808 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 23 ตุลาคม 2552 - Revision: 1.4
ใช้กับ
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com